TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 36

27 Kasım 2014 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/997) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/998) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi Arasında Yapılan İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/999) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1000) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1001) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

 

Teklifler

1.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın; Afet İşleri Bakanlığı Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2480) (Anayasa; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2481) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2482) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2483) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

5.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2484) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi (2/2485) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2486) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2487) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2488) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2489) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2490) (İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

12.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması (Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi (2/2491) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

13.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2492) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerindeki açlık grevlerinin neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2012)

3.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, deniz kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6233) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde spor kulüplerine sağlanan maddi desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6235) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'taki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illerindeki binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde 5779 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelere verilen payın artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6249) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde 6107 sayılı Kanun çerçevesinde köylerdeki projelerin gerçekleşmesi için sağlanan finansman desteğinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, devlet üniversitelerinde spora ayrılan paya ve üniversitelerdeki milli sporcu sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, YÖK Denetleme Kurulu tarafından üniversitelere verilen cezalara ve üniversitelerin bağımsız bir kurum tarafından denetlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, üniversitelerle ilgili çeşitli iddialara ve üniversitelerin denetlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, YÖK denetimlerine dair Danıştay kararlarına ve son beş yıl içinde üniversiteler hakkında gelen şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Elazığ illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, özel güvenlik kurumlarında çalışanların eğitim ve denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da 2014 yılı içerisinde hayata geçirilmesi amacıyla il koordinasyon kurulları tarafından onaylanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6280) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır illeri özelinde Mobese sisteminde meydana gelen arızaların asayiş olaylarındaki artışa etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yaş meyve ve sebzecilikle uğraşan çiftçilerimize yabancı devletlerdeki çiftçilerle rekabet edebilmeleri için sağlanan desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6282) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yaş meyvelerin pazarlanmasına, meyve çeşitliliği ve üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yaş meyve ve sebze üretimindeki kaybın azaltılmasına ve üreticilere verilecek eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, korsan yazılımlara karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6285) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Posof ilçesinde meyveciliğin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işçi ve memura uygulanan vergi oranlarının hakkaniyet ölçüsünde yeniden düzenlenmesine ve emekli maaşlarına refah payı yansıtılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uyuşturucu bağımlısı çocukların topluma kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sokakta çalışan çocukların eğitimi ve toplumla barış içinde yaşamaları için uzun vadeli çözüm yolları geliştirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6289) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuda ve özel sektörde boş bulunan engelli kadrolarının doldurulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, teşvik verilen ve verilmeyen filmler ile ödenen teşvik miktarlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, maden ruhsat işlemlerinin Başbakanlığa bağlanmasının ardından maden işletmeleri için bir havuz oluşturulduğuna dair iddialara ve ruhsat verilen maden işletmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55579) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesinde adli toksikoloji testlerinin yapılabildiği laboratuvara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55580) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun peyzajında kullanılan ağaçlara dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Karabiga'da bir termik santral projesi için Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını yok sayan bir ÇED raporu düzenlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okul, üniversite ve işyeri servislerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55583) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ulusal bir gazeteye Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönünde açıklama yapan bir emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55584) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

7.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Huber Köşkü'nün 2014 yılı bütçesine ve 11. Cumhurbaşkanı'nca kullanılmaya devam etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55585) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

8.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2014 yılları arasında gazete ve dergilere ödenen reklam ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55586) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2014 yılları arasında televizyon kanallarına ödenen reklam ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55587) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

10.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, 10 Kasım 2014 tarihinden önce ülkemizdeki diplomatik ve konsüler misyonlara bayrakların yarıya indirilmesini isteyen bir nota gönderilip gönderilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55588) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

11.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, çeşitli karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı ve oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55589) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bezmialem Üniversitesinde yapılan binaların kaçak olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55590) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 12 yılda kurulan maden şirketlerine, şirketlerin siyasi ilişkilerine, ruhsatlandırılmalarına ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55591) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı binasının altında gizli geçit olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55592) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Ulaşım Ana Planı 2038'e dair çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55593) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

16.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Osmaniye'deki camilerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55594) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

17.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, TOKİ Ankara Kuzey Yıldızı 4. Etap'taki dairelerde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55595) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

18.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Ayn El Arab'a gönderilen yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55596) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

19.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PYD, PKK ve YPG terör örgütü üyelerinin Türkiye'de tedavi edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55597) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

20.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, IŞİD terör örgütü üyelerinin Türkiye'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55598) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı için yapılan ödemeler konusunda Sayıştay tarafından yapılan tespitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55599) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK tarafından Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde özerklik ilan edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55600) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

23.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde 1994 yılında vatandaşlara yapılan arsa tahsisi sırasında mağduriyet yaşayan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55601) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

24.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Amerikan Yahudi Kongresi tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bir ödülün iadesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55602) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

25.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Türkiye'den IŞİD'e katılımlara ve IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör eylemlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55603) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

26.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Maliye Bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti konusunda yapılan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55604) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, staj gören meslek lisesi öğrencileri arasında devlet ve özel lise ayrımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55605) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

28.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003 yılından günümüze kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren taşeron ve alt işverenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55606) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

29.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlıklara bağlanan bazı kurumlara yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55607) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

30.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003 yılından günümüze Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55608) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

31.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55609) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

32.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı'nın ikamet yerine ve tahsis edilen personel ve araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55610) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kişinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda herhangi bir programda yer alıp almadığına ve kendisine yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55611) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

34.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT1 kanalının internet sitesinin yeni tasarımını kimin yaptığına ve tasarımın ABD'de bir televizyon kanalının sitesiyle aynı olmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55612) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

35.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, TRT Türk kanalı yayınlarına konuk olan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55613) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

36.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, TRT Haber kanalı yayınlarına konuk olan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55614) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

37.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, cezaevlerindeki çölyak hastası mahkum ve tutuklulara ve bunların diyetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, PKK ve KCK ile ilgili davalardan dolayı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

39.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan hakim, savcı ve Bakanlık personeli sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55617) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

40.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, kadın tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55618) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

41.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55619) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

42.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, çocuk tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55620) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

43.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

44.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003'ten günümüze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'nda toplanan kaynak miktarına ve bunların dağıtımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

45.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yılları arasındaki çocuk yaşta evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

46.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, yasa dışı evlat edindirme sitelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

47.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, yatılı sosyal hizmet kurumlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55625) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, AR-GE teşviklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55626) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

49.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'daki maden kazasından önce ve sonra kapatılan madenlere ve kapatma gerekçelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55627) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

50.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği'ne göre aracılık belgesi sahibi kayıtlı aracılara ve belge almadan aracılık yapanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55628) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, meslek lisesi mezunlarının çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55629) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımı sırasında herhangi bir iş kazası meydana gelip gelmediğine ve kazaların sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55630) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55631) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

54.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik sonrasında çalışanlardan kesilen sosyal güvenlik destek primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

55.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, İŞKUR tarafından Iğdır'da işe yerleştirilen kişilere ve kontenjanın artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55633) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

56.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55634) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55635) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55636) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ücret kesme cezaları sonucu elde edilen paraların kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55637) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ülkemizde çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55638) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

61.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, SGK sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

62.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine kurulacak termik santrale ve santralin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55640) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki çeşitli okul ve hizmet binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55641) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55642) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55643) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55644) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55645) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55646) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Muş ve Hakkari illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55647) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Elazığ illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Soma'nın Yırca köyünde termik santral yapacak olan firmanın aldığı ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

72.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İstanbul'da doğal SİT alanlarına yönelik imar planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

73.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2005 yılında vefat etmiş olan bir kişiye pasaport verildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55651) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İhracatlar Meclisi tarafından yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55652) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

75.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma'daki maden faciasına dair bilirkişi raporunda kusurlu bulunan müfettişler ve bürokratlar hakkında soruşturma izni verilip verilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55653) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

76.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'daki maden kazasından önce ve sonra kapatılan madenlere ve kapatma gerekçelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55654) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

77.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Ermenek'te maden kazasının meydana geldiği saha ile ilgili jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütlere ve bunların işletme sahibi ile paylaşılıp paylaşılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55655) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde denetimle görevlendirilenlere, denetim harcırahlarına ve atamalara dair çeşitli iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55656) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te kaçak elektrik kullanımına ve elektrik hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

80.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir spor işletmesinin yaşadığı elektrik sıkıntısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

81.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 2014 yılında Mersin'de bir amatör spor kulübüne yapılan yardıma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55659) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde il spor müdürlüğü eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55660) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde il spor müdürlükleri eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55661) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde il spor müdürlükleri eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55662) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde il spor müdürlükleri eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55663) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde il spor müdürlükleri eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55664) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde il spor müdürlükleri eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55665) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde il spor müdürlükleri eliyle lisanslı sporcuların sağlıklarının korunması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55666) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

89.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir futbolcuya gerçekleştirilen saldırıya ve futbolcunun kulübü tarafından sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55667) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55668) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

91.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, tarım arazisi miktarındaki azalmaya ve GDO'lu ürünlerin ülkeye girişine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55670) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55671) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55672) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55673) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55674) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55675) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55676) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

99.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Soma'nın Yırca köyünde termik santral yapacak olan firmanın aldığı ÇED raporuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

100.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

101.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen incirin kalitesinde yaşanan düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

102.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2003-2014 yılları arasında gerçekleşen pamuk üretimine ve Bergama pamuğu üretiminde yaşanan gerilemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

103.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayvanların ölüme terkedildiği barınağa ve hayvanların korunmasına dair büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin sorumluluklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

104.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranlarına ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55682) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

105.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Yapracık TOKİ konutlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO ring seferlerinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55683) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

106.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'de ve Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı ve bonzai ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55684) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

107.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Soma Yırca'da vatandaşlara biber gazı sıkan özel güvenlik görevlilerine ve yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55685) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

108.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 3. Havalimanı ve 3. Köprü projeleri için kesilen ve dikilen ağaçlara, ekolojik köprülerin kurulmasına ve arsa spekülasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55686) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

109.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Gerede Sistemi projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55687) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illerinde karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55688) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55689) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55690) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55691) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

114.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55692) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

115.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

116.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55694) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

117.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55695) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

119.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55697) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

120.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'taki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55698) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

121.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

122.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da Rumeli Feneri açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasına ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55700) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yüksek miktarda gaz fişeği, ses-ışık fişeği ve sis el bombası alınması planlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55701) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiğine dair bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55702) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55703) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

126.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülke genelinde yakalanan kaçak göçmen sayısına ve İzmir'in kaçak göçmenler için üs seçilmesinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55704) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

127.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapatılan il özel idarelerinin mal varlıklarının devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55705) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

128.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapatılan İzmir İl Özel İdaresinin mal varlıklarının devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55706) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

129.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PKK tarafından bazı bölgelerde özerklik ilan edildiği iddiasına ve devlet otoritesinin tesisi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55707) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

130.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PKK terör örgütü tarafından yapılan yargılamalara ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55708) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

131.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55709) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

132.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003 yılından bugüne il, ilçe ve belde belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55710) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, son dönemlerde Emniyet personeline yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55711) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, daha önce görev yapmış muhtarların kullanmakta olduğu silahlara ait taşıma ruhsatlarının bulundurma ruhsatına dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55712) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeni teşvik sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

136.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

137.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55715) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

138.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Asklepion Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55716) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

139.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Defterdarlığına kayıtlı bir mükellefin vergi borcunun yapılandırılmasında uygulanan faiz oranına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55717) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

140.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55718) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, üniversitelerde yapılan projeler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile akademik atama ve yükseltme ölçütlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki üniversite bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55722) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

145.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

146.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55724) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

147.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55725) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

148.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55726) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

149.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan öğrenci, öğretmen, okul müdürü, okul müdür yardımcısı ve Bakanlık personeli sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55727) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

150.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi'nin bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55728) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Teknik Üniversitesinde bir araştırma görevlisine soruşturma açıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55729) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

152.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki öğrenci yurdu sayılarına ve yurt açılması için gereken şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55730) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

153.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki üst geçitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55731) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

154.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, mesleki ve teknik eğitim veren okulların öğrencilerinin staj yaptıkları firmalarca suistimal edildikleri iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55732) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

155.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, öğretmen açığına ve 2003-2014 döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

156.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da okul müdürlüğü mülakat sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55734) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

157.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki 10 Kasım törenlerinin olağan saatinden farklı bir saatte yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55735) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

158.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55736) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

159.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından bazı kurumların kapatılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

160.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bir beldede bulunan bir okulda öğrencilere temizlik işleri yaptırıldığı iddiasına ve okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55738) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

161.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli bir erin ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

162.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan rütbesiz er, uzman çavuş, rütbeli asker ve Bakanlık personeli sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

163.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 3. Havalimanı ve 3. Köprü projeleri için kesilen ve dikilen ağaçlara, ekolojik köprülerin kurulmasına ve arsa spekülasyonlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55741) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

164.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin illerinde faaliyet gösteren, proje ve inşaat aşamasında bulunan HES'lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

165.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'de ve Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı ve bonzai ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55743) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

166.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55744) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

167.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55745) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

168.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55746) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

169.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55747) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

170.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55748) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

171.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55749) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

172.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan hemşire, doktor, Bakanlık personeli ve hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55750) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

173.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suruç'ta yer alan mülteci kampında yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55751) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

174.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bulunan Sapanbağları Semt Polikliniğinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55752) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

175.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, radyoloji teknisyenlerinin sorunlarına ve radyasyonla ilgili işlerde çalışanların haftalık çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

176.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Adana Entegre Sağlık Kampüsü çalışmalarının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55754) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

177.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Antalya'da bir vatandaşın doğum yaparken hayatını kaybetmesi ile ilgili iddialara ve doğum yöntemleri ile ilgili bir talimat bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55755) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

178.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55756) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

179.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003'ten günümüze ağız ve diş sağlığı sorunlarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55757) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

180.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003'ten günümüze aşılanan yetişkinlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55758) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

181.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, 3. Havalimanı ihalesini alan konsorsiyuma verilen garantilere ve projeye dair çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55759) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

182.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ihalesi 2012 yılında yapılmış olan yol çalışmalarının tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55760) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

183.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, projelendirilerek üzerlerine hidrolik ekipman yerleştirilen ve kamyon statüsünden özel amaçlı araç statüsüne geçirilen araçların ağırlık cezasına maruz kalmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55761) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TİB'in çalışmalarına yetkisiz ve kimlikleri belirsiz bazı kişilerin müdahale ettikleri yönündeki iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55762) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

185.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TİB bünyesinde çalışan çok sayıda personelin görev yerinin değiştirildiği ve Kurumda yeni personel istihdamının yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55763) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

186.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TİB tarafından sahte delil üretildiği ve sistemlere müdahale edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55764) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

187.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 3. Köprü'nün çevresel etki değerlendirmesine ve yaban hayatı korumaya yönelik alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55765) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

188.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'da yapılan bir üst geçidin eksikliklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55766) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

189.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Sayıştayın internet sitesinde yayımlanan 2013 yılı denetim raporlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55767) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49365)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49367)

3.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, IŞİD'e destek verildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49369)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49371)