TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 35

26 Kasım 2014 Çarşamba

 

Tasarı

 

1.- Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/996) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler       ; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, nefret suçlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, otistik çocukları olan ailelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2012)