TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 34

25 Kasım 2014 Salı

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 56 Milletvekilinin; 2013 yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24/11/2014)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Dağlıca bölgesinde terör örgütü mensuplarınca taciz atışları yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49071)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 25 Milletvekilinin, madencilik faaliyetlerinin doğaya ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, Kars ilindeki arıcılık sektörünün sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

3.- Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, Varto ilçesine yapılacak hidro elektrik santrallerinin çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

4.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 Milletvekilinin, Aile içi şiddetin nedenlerinin ve boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2012)

5.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin Buldan'ın, kadına yönelik şiddetin nedenleri ve azalması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin engellenmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

7.- Batman milletvekili Ayla Akat ve 21 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.   (10/1129)  (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

8.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 27 Milletvekilinin, Kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

9.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, Kadına yönelik şiddet uygulayanların denetimli, serbestlikten faydalanmaları hususunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2013)

10.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, cinsel saldırı suçuna maruz kalan kadınların dava sürecinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2013)

11.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 Milletvekilinin, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

12.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, kadınların ve çocukların cinsel suçlardan korunması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

13.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 24 Milletvekilinin, kadına yönelik artan ve suçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

14.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2013)

15.-  Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2013)

16.-  16.  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, kadın cinayeti ve kadın intiharlarında erken yaşta evliliklerin etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2014)

17.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, kadın sığınma evlerinin kapasitesinin artırılması ve kadınları korumaya yönelik tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2014)

18.-  Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin artmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2014)

19.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 29 Milletvekilinin, kadın cinayetleri konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2014)

20.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde kadın politikası oluşturulması ve kollayıcı tedbirlerin alınması için konunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2014)

21.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın kadın cinayetlerinin önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 20 Milletvekilinin, kadınların maruz kaldığı şiddetin önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve 23 Milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 28 Milletvekilinin, kadına yönelik sistematik şiddetin önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel AYDOĞAN ve 27 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

26.-  Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve 26 Milletvekilinin, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalarının değerlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi için konunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)