TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 33

24 Kasım 2014 Pazartesi

 

Tasarı

1.- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Anayasa; Adalet; İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe; Milli Savunma; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık hizmetlerinde kamu ile özel sektör arasındaki iletişim sorunlarının giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, 2013 ve 2014 yıllarında elma, bağ ve zeytinlik gibi alanlarda üreticilere sağlanan bioteknik ve biyolojik mücadele desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, gıda kontrol ve denetim hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6215) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ulusal sağlık bilgi sistemi ve veri tabanı oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık risklerinin etkin yönetilebilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, maden ocaklarında istihdam edilen sağlık, itfaiye ve iş güvenliği personeli sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6218) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, istihdam büroları aracılığıyla günlük ve saatlik işçi kiralama uygulamasına geçileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6219) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta bulunan bir göl ile ilgili düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6220) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, personele sunulan servis imkanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, personel performansının ölçülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, personelin çalışma sürelerine ve aşırı iş yükü bulunduğu iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6224) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadın istihdamının geliştirilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sürdürülebilir mesleki gelişim ile eğitim ve kariyer olanaklarının artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çalışma ortamlarının güvensizliğinin giderilmesi ve çalışma hayatı kalitesinin artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6228) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında cezai müeyyide uygulanması amacıyla devlet büyükleri tarafından yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55229) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Hakkari Yüksekova'da üç askerin şehit edildiği olayın faillerinin yakalanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55230) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, muharip gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55231) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gaziantep, Diyarbakır ve Van başta olmak üzere bazı illerde KCK'nın vatandaşlara silah dağıttığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55232) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

5.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Peşmerge Grubunun Türkiye'ye giriş yapmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55233) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55234) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden "Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918" başlıklı bölümün kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55235) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55236) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55237) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55238) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

11.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ve yeni alınan uçağın maliyetinin hangi bütçeden karşılandığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55239) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

12.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, hükümetin bir derneğin Gazze'deki yardım faaliyetlerini engellediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55240) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

13.-  Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Soma, asansör ve Ermenek facialarının sorumlularına ve bunlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55241) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığına resmi nikah yetkisi verilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55242) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

15.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Manisa'nın Soma ilçesinde zeytinlik alanın termik santral yapımı için kamulaştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55243) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde açılması planlanan mermer tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55244) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamuoyuna ABD Başkan Yardımcısı'yla ilgili yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55245) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

18.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2010-2014 yılları arasında Giresun'da yapılan telefon dinlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55246) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

19.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya şehir merkezindeki kamu binalarının atıl vaziyette bırakılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55247) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akün ve Şinasi sahnelerinin bulunduğu binanın satıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55248) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, insan kaçakçılığı yapan Afganistan uyruklu bir şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55249) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, erişimi engellenen web sitelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55250) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Heybeliada'daki bir koruluğun imara açılacağı iddialarına ve Adalar'ın hastane ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55251) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, 2002-2012 yılları arasında TSK arazilerindeki değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55252) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

25.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, iş ve işçi güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55253) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

26.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Cumhurbaşkanı'nın eğitim durumu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55254) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

27.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, işsizliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55255) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

28.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55256) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

29.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, İçişleri Bakanı'nın çözüm süreci çerçevesinde sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55257) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

30.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55258) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında intihar girişiminde bulunan din adamlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55259) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yurt dışında görevli din adamları sayısına ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55260) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer alan bir formda değişiklik yapılması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55261) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılması planlanan bazı çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55262) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılması planlanan bazı çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılması planlanan bazı çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması talebine ve hazırlanan hutbelerin müftülüklere bildirimi ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55265) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışı hac ve umre ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55266) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kurumlara yapılan geçişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55267) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55268) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55269) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müşavirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55270) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

43.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vakıfların üniversite kurabilmeleri için gerekli minimum mal varlığına ve bir vakfın mal varlığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55271) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55272) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müşavirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55274) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55275) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55276) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müşavirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55277) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55278) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55279) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müşavirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55280) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55281) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55282) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55283) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cezaevlerindeki mahkumlara sürekli bir biçimde spor yapma olanağı sağlanması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55284) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da Kobani eylemleri sırasında gerçekleşen linç olayının sorumluları hakkında işlem yapılmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55285) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55286) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55287) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55288) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aile Danışma Merkezleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55289) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na gelen arama ve başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55290) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sosyal konut projesi kapsamında yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55291) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özürlü ve yaşlı hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısına ve bu sayının artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55292) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Toplum Merkezleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55293) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yakacak yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55294) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55295) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55296) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vatansız sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55297) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından yapılan özel amaçlı yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55298) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55299) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55300) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alo Sosyal Yardım Hattı'na gelen arama ve başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55301) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55302) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aile Eğitim Programı ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55303) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, farklı istihdam biçimleri nedeniyle karşılaşılmakta olan sorunların ve örgütlenme eksikliğinin giderilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55304) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55305) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55306) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55307) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55308) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55309) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55310) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55311) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55312) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tıbbi araç ve gereçlerde dışa bağımlılık sorununun aşılması amacıyla yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55313) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55314) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55315) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55316) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55317) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

90.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 döneminde İŞKUR'un çalışmalarına dair çeşitli verilere ve iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55318) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ülkemizde faaliyet gösteren maden işletmelerine dair çeşitli verilere ve kapatılması yönünde rapor tutulduğu halde kapatılmayan işletmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55319) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

92.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çalışan emeklilerden yapılan kesintilerin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55320) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

93.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın İpekyolu ilçesindeki TOKİ inşaatında bir işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55321) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

94.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, iş kazaları ve işçi ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55322) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

95.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'da özel bir şirkete ait fabrikada çalışan işçilerin sendika değiştirdikleri için işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55323) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÇED Genel Müdürlüğünün sunucularındaki arıza sonucu veri kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55324) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55325) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55326) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55327) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

100.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün veri kayıt sisteminin güvenilirliğine dair çeşitli konulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55328) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

101.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde birinci derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nun imara açılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55329) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2013 yılında Uluslararası ÇED Kongresi Düzenlemesi işi için yapılan açık ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55330) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, web programlama hizmeti için teklif veren firmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55332) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55333) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55334) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55335) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55336) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55337) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

110.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 2002 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ticaretine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55338) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

111.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55339) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

112.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1. Derece Doğal Sit Alanı olan bir köyün imar planında yapılan değişikliğe ve köyde kurulacak rüzgar santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55340) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55341) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55342) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55343) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

116.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Bakanlık lojmanlarına ve bazı lojmanlarda hak sahibi olmayanların ikamet ettiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55344) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

117.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, son bir yıl içinde kapatılan maden ocağı sayısına ve maden kazalarının önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55345) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

118.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, ülkemizdeki kömür rezervinin kalitesine ve linyit üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55346) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

119.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, kömür rezervlerinin kapasitesine ve kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55347) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

120.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türkiye Kömür İşletmelerinde hukuksuz kadrolaşmaya gidildiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55348) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

121.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizrespor'a verilen cezalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55349) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55350) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55351) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55352) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

125.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda yapılan tadilat çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55353) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

126.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarla ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55354) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Eski Galata Köprüsü'nün kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55355) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cezaevlerindeki mahkumlara sürekli bir biçimde spor yapma olanağı sağlanması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Spor Yap Sıhhat Bul kapsamında düzenlenen etkinliklere katılıma ve benzeri etkinliklerin artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55358) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55359) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55360) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

133.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, gıda güvenliği ve denetimi için istihdam edilen personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55361) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

134.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55362) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

135.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bakanlıkça kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55363) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

136.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, süt ithal edileceği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55364) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

137.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytin ve zeytinyağı üreticisine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55365) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55366) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55367) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55368) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

141.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Mersin Limanı'ndan ihraç edilen tekstil ürünlerinin kırmızı hat kapsamına alınmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55369) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

142.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 2002 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ticaretine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

143.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Hınıs ilçesinde Belediye Meclisi tarafından kararlaştırılan bir anıtın yaptırılmasının engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55371) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

144.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Adana'da bir gazete dağıtıcısının öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55372) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

145.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55373) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55374) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55375) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55376) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

149.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Beykoz Belediyesinde yaşandığı iddia edilen mazot yolsuzluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55377) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

150.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, PKK/KCK terör örgütünün birçok ilimizde güvenlik noktaları oluşturduğu, vergi topladığı ve benzeri çeşitli faaliyetler yürüttüğü iddialarına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55378) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

151.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen peşmergelerin Şanlıurfa'daki lokanta masraflarının Valilikçe karşılandığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55379) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

152.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kayıt dışı reklam panoları kiraladığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55380) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

153.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55381) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçiş yapan peşmergelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55382) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55383) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da terör örgütü üyesi ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55384) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir'de terör örgütü üyesi ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55385) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gaziantep'te terör örgütü üyesi ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55386) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü üyesi ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55387) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Dünya Kobane Günü adı altında düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55388) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

161.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de deniz suyu ölçümüne ve ölçüm sonuçlarının yayımlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55389) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'de terör örgütü üyesi ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55390) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü üyesi ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55391) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

164.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde harabeye dönen kamu binalarına ve bu binalarda alkol ve uyuşturucu kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55392) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55393) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55394) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55395) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55396) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Siirt'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55397) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Siirt'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55398) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55399) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55400) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55401) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ekim 2014'te toplumsal olaylar nedeniyle haklarında yasal işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55402) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde esnafın kepenk kapatmaya zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55403) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Oslo Görüşmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55404) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da İvedik Caddesi'nde bir kaldırımın yüksekliği nedeniyle yağmurlarda ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55405) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'nin bir mahallesinde çocuklar için yapılan bir oyun parkını yakanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55406) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa hattına yapılan bir şikayet hakkındaki işlemlere ve şikayet konusu yol sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55407) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

180.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin öldürülmesi olayıyla ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55408) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

181.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Belediyeler Birliğinin Ankara Misafirhanesi'nde bazı televizyon kanallarının yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55409) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimlerde çalışan sivil memur sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55410) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimlerine ait arazi ve lojman sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55411) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimlerinin son beş yılda yaptıkları ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55412) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

185.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da tüzel kişilikleri kaldırılan köylerin borçlarının devir işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55413) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

186.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da yaşanan motorsiklet kazalarına ve motorsiklet ehliyetinin maliyetinin düşürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55414) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

187.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars merkeze bağlı bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55415) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerde çalışan memur sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55416) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerine ait arazi ve lojman sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55417) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin son beş yılda yaptıkları ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55418) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

191.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK tarafından güvenlik güçlerine karşı düzenlenmesi planlanan eylemlere ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55419) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Eski Galata Köprüsü'nün kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55420) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ele geçirilen eroin miktarına ve eroin kaçakçılığının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55421) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, LPG'li araçların kapalı otoparklara giriş yasağının kaldırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55422) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

195.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da Kobani eylemleri sırasında gerçekleşen linç olayının sorumluları hakkında işlem yapılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55423) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

196.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, bir Kalkınma Ajansı personelinin kanunun öngördüğü dil şartını taşımadığı iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55424) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

197.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, 9/8 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Ankara dışında yaptığı çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55425) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili ve ilçelerinde turizm, imalat ve enerji alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55426) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55427) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55428) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55429) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

202.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, vakıf üniversitelerinin Ar-Ge projelerinin desteklenmesinde projelerin bağımsız proje izleyicileri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55430) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55431) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55432) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55433) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55434) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55435) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın yurt dışı tanıtımı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55436) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55437) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55438) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55439) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55440) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

213.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi'ni alan yüklenicinin güvenlik görevlisi çalıştıracağına dair taahhüdünü yerine getirmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55441) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

214.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Bakanlık tarafından desteklenen ve yurt dışında ödül alan Sivas filminin birçok yerde gösterime girmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55442) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55443) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55444) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55445) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

218.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Haydarpaşa Garı ve çevresinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55446) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

219.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 2010-2014 yılları arasında kamunun kiralama giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55447) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ilaç bütçesinin sunulan hizmetle uyumlu hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ve Fiyat Kararnamesi doğrultusunda yapılması gereken Avro değeri güncellemesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55448) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan, istifa eden, terfi ettirilen, tayin edilen, iş ile ilişiği kesilen ve tenzili rütbe yapılan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55449) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kara yolu yolcu taşımacılığı sektöründe kullanılan zorunlu ve ihtiyari sigorta poliçe bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55450) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55451) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55452) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55453) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55454) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

227.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, 2012 yılı bütçesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55455) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

228.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kredi kartları ve banka kredilerine talepteki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55456) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

229.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, işsizliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55457) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

230.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, alışveriş merkezlerinin sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55458) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Esenler'deki bir imam hatip lisesinde karma eğitimin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

232.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde okul müdürleri hakkında fişleme yapıldığı iddialarına ve öğretmenler için rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55460) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı için yapılan bir toplantıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55461) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

234.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, üniversite mezunlarının istihdamı sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55462) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

235.-   İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün, bir öğrencinin İstanbul'da bir özel okula kaydının Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nin belirlediği puanlama yerine TEOG puanı esas alınarak yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55463) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55464) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55465) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55466) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

239.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ve 2014 yılı kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55467) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

240.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, okul müdürlükleri için yapılan sözlü sınavı gerçekleştiren komisyonlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55468) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

241.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, şube müdürü ataması için yapılan sözlü sınavla ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55469) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

242.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, bir lise müdürünün şikayet edilmesi üzerine Bakanlığın yaptığı işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55470) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

243.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, imam-hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55471) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

244.-   Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, derslik yetersizliği ile Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55472) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

245.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, alan değişikliği takviminin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55473) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

246.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okul müdürü atamaları için yapılan mülakatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55474) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

247.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özel okulların TEOG puanı yerine kendi sistemlerine göre öğrenci aldıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55475) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

248.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapıldığı iddia edilen bir atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55476) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

249.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, alan değişikliği takviminin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55477) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

250.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin eş durumu şartlarında yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55478) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

251.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağında yer alan bir hükme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55479) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

252.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55480) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

253.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bir araştırma görevlisi hakkında attığı bir mail nedeniyle soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55481) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55482) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55483) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55484) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerinin son beş yılda yaptıkları ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55485) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerine ait arazi ve lojman sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55486) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerde çalışan sivil memur sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55487) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı birimlerde çalışan sivil memur sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55488) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı birimlerine ait arazi ve lojman sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55489) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerinin son beş yılda yaptıkları ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55490) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerine ait arazi ve lojman sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55491) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerde çalışan sivil memur sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55492) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerinin son beş yılda yaptıkları ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55493) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerine ait arazi ve lojman sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55494) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birimlerde çalışan sivil memur sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55495) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı birimlerinin son beş yılda yaptıkları ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55496) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

269.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55497) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri Foto Film Merkezi Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55498) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

271.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1. Derece Doğal Sit Alanı olan bir köyün imar planında yapılan değişikliğe ve köyde kurulacak rüzgar santraline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55499) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

272.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis ili ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55500) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55501) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55502) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55503) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

276.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 25.09.2013 tarihinde gerçekleştirilen İş Tanımı ve Birim Zaman Analizi İşi'ne ait ihaleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55504) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55505) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55506) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55507) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

280.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sağlık sektöründeki taşeron işçilerin ve 4/C'li personelin sorunlarının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55508) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

281.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sağlık sektöründe yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55509) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

282.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sağlık sektöründe yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55510) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dışardan alınan sağlık hizmetleri için yapılan özel sektör denetimlerinin daha objektif kriterlere dayandırılmasının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55511) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık hizmeti alımlarında ihale prosedürlerinin yeniden düzenlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55512) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

285.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel sektöre yapılacak ödemelerin zamanında yapılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55513) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık turizminin geliştirilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55514) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55515) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tüketim kimyasallarında kayıt dışı ile mücadele konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55516) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizde üretilen eşdeğer ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerinin finanse edilmesinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55517) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'de üretilen ilaçların ruhsatlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55518) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55519) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ilaç bütçesinin revize edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55520) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde mevcut referans sisteminin revize edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55521) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ambulans helikopterlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55522) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

295.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'deki sağlık kuruluşu sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55523) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

296.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde tedavi gören yabancı hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55524) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

297.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara'da özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde tedavi gören yabancı hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55525) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

298.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hastaneler ile sağlık kurum ve kuruluşlarının deprem güvenliklerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55526) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

299.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da sağlık hizmeti verilen binaların envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55527) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

300.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55528) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55529) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde mevcut referans sisteminin revize edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55530) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55531) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağımsız ve tarafsız bir gıda otoritesi kurulması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55532) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

305.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55533) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık teşkilatında kullanılan araçların sayısına, navigasyon ve araç takip sistemleri ile kasko sigortalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55534) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55535) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

308.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55536) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

309.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55537) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

310.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabi olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55538) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

311.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da genel sağlık taraması yapılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55539) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

312.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van ilinde psikososyal sorunlar alanında yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55540) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

313.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van ilinde bulunan konteyner kentlerde yaşayan çocukların psikosomatik sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55541) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

314.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55542) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

315.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da konteyner kentlerde kalanlara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55543) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

316.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağlık sorunları bulunan bir çocuğa yönelik desteklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55544) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

317.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sağlıklı Tabak Projesi'ne ve obeziteyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55545) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

318.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'daki özel hastanelerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55546) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde ilinde hastalar için kurulan çağrı merkezine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55547) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'deki özel hastanelerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55548) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55549) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55550) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

323.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri yakalamak adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55551) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

324.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık serbest bölgeleri ile sağlık teknokentleri ve Ar-Ge merkezleri oluşturulması çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55552) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dışarıdan sağlık hizmeti alımlarında sözleşme sürelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55553) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55554) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'ye medikal turizm için gelen hasta sayısına ve bu sayının artırılması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55555) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel hastanelerde yapılan gereksiz tahlillerin engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55556) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda güvenilirliğinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55557) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

330.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kan bankaları arasındaki paylaşımın kolaylaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55558) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

331.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55559) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

332.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55560) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

333.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55561) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

334.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55562) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

335.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tıbbi araç ve gereçlerde dışa bağımlılık sorununun aşılması amacıyla yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55563) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

336.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, AB İlerleme Raporundaki bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55564) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

337.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, öğretim üyelerinin konsültasyon hizmeti vermelerinin yasal dayanağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55565) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

338.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sağlık hizmetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesini sağlama yönündeki politikaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55566) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

339.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, organ bağışının özendirilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55567) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

340.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'e ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55568) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55569) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55570) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55571) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

344.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Haydarpaşa Garı ve çevresinin özelleştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55572) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

345.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Haydarpaşa-Gebze Banliyö Tren Hattı'nın yenileme çalışmalarının bitirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55573) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

346.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, ülkemiz havayolu şirketlerinde çalışan yabancı pilotlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55574) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

347.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, özelleştirilmesi düşünülen limanlara ve son beş yıl içinde bu limanların kamuya getirdiği kar ve zarara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55575) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

348.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55576) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

349.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, AB İlerleme Raporunda ulaşımla ilgili eleştirilen hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55577) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

350.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Esenboğa Havalimanında bulunan CAT3C ILS sisteminin kullanıma kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55578) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, cezaevlerindeki hasta mahkûmlara ve mahkûmların nakil taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48693)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kütahya'da bir futbol karşılaşmasında polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48694)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında AİHM'in çocukların yaşam hakkı ihlali nedeniyle Türkiye'yi mahkum ettiği davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48695)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında her 100.000 kişiye düşen toplam mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48696)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütü aleyhinde ifadelerde bulunan veya yapılan usulsüz iş ve işlemlere karşı çıkan personele baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48697)

6.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, 2011 Kış Olimpiyatları için Erzurum'da inşa edilen tesislerle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48736)

7.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Erzurum'daki Türk Telekom Atlama Kulelerinin meydana gelen heyelan sonucu büyük ölçüde hasar görmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48737)

8.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 2011 Kış Olimpiyatları için Erzurum'da inşa edilen tesislerle ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48738)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48821)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ölüm oranının en yüksek olduğu beş ile ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48822)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında en fazla sağlık harcaması yapılan beş ile ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48823)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de yapılan aşıların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48824)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de bazı hastalıklara sahip olanların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48825)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da bir devlet hastanesi yapımı için Bakanlığa devredilen araziye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48826)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında tespit edilen kanser vakalarına ve kanser vakalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48827)

16.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Kütahya'da tespit edilen kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48828)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki hastane ve sağlık kurumlarının hekim ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48829)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in finansmanının engellenmesi konusunda Türkiye'nin tutumu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53314)

19.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, IŞİD'in rehin olarak tuttuğu vatandaşlarımızın nasıl kurtarıldığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53315)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53316)

21.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı üniversitelere ayrılan ödenek miktarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53317)

22.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, PYD'nin Türkiye'nin terörist örgütler listesinde yer alıp almadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53318)

23.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Abdullah Öcalan'ın herhangi bir haberleşme, mesajlaşma cihazı kullanıp kullanmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53319)

24.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Atatürk heykel ve büstlerine yapılan saldırıların önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53320)

25.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ABD'ye ait insansız hava araçlarının Türk hava sahasında uçmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53321)

26.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, hükümetin KKTC politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53322)

27.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Ege ve Akdeniz kıyılarında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53323)

28.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, kanun gereği kapatılmış olan Alevi dergah ve inanç merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53324)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen protestolarda bir polisin söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53325)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011 - 2014 yılları arasında Ankara'da görülen hastalıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53326)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir derneğin izin almadan yardım toplama yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53327)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığının orman köylüsü yerine ihalesiz olarak bazı şirketlere iş ve hizmet yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53328)

33.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ve IŞİD'e yönelik politikaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53329)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işsizlik sigortası prim gelirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53330)

35.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, AB fonlarının takibine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53332)

36.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Erzincan'da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlara ve bunların kiraya verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53333)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53334)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53335)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'a sanayi alanında yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53336)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜBİTAK'ın projeleri değerlendirme yöntemine ve bir projenin dereceye girememesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53337)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yabancıların ikamet tezkeresi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53338)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53339)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sigortalı kadının üçüncü çocuk için doğum borçlanması yapabilme hakkına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53340)

44.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlara kimlik belgesi verileceği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53341)

45.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, iş kazalarına, bu kazalarda yaşamını yitiren ve engelli kalan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53342)

46.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, SGK'nın ameliyat malzemelerine ödediği ücretlerde indirime gitmesi sebebiyle hastanelerde malzeme temininde sorun yaşandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53343)

47.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, büyükşehirlerde ilçelerden hastanelere sevk edilen hastaların ve refakatçilerinin yolluk ve gündeliklerinin ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53344)

48.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53345)

49.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu bina ve araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53346)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53347)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53348)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53349)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53350)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53351)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53352)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53353)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53354)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin'de TOKİ tarafından yeşil kart sahipleri için yapılan konutların teslim edilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53355)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da TOKİ tarafından yeşil kart sahipleri için yapılan konutların teslim edilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53356)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da TOKİ tarafından yeşil kart sahipleri için yapılan konutların teslim edilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53357)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53358)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53359)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53360)

64.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, altın arama faaliyetlerinin çevresel etkisine, denetimine ve zararlarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53361)

65.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yer alan bir göletteki kirliliğin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53362)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2013 yılında tarımsal destekleme ödemesinden yararlanan çiftçi sayısına ve hayatta olmayan çiftçilere destekleme ödemesi yapıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53385)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53386)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tarım ve hayvancılıkta kimyasal ilaç kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53387)

69.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, süt ve dana besisi destekleme primlerinin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53388)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hayvanlarda görülen Mavi Dil ve Afrika Hastalığı nedeniyle alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53389)

71.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, 2014 yılında meydana gelen don afeti sebebiyle hasar ödemesi yapılacak üretici sayısı ve ödeme tutarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53390)

72.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir haber sitesinin bürosuna düzenlenen polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53391)

73.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Türkiye'nin Suriye sınır hattında IŞİD'in lojistik destek aldığı iddiası çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53392)

74.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki bir okula ulaşmak için geçilen ana caddeye geçit yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53393)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53394)

76.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara Üniversitesindeki bir eyleme yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53395)

77.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu araziye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53396)

78.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bazı emniyet güçlerinin Ankara Üniversitesindeki bir eyleme müdahale ederken çeşitli siyasi işaretler yapmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53397)

79.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu bina ve araziye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53398)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir okulun eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53399)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53400)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53401)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53402)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53403)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53404)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53405)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53406)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53407)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53408)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53409)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53410)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53411)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53412)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53413)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53414)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53415)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53416)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53417)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53418)

100.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53419)

101.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53420)

102.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ın Kağızman ilçesindeki yardıma muhtaç bir aileye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53421)

103.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53422)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53423)

105.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53424)

106.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53425)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in büyükşehirlerde ve sınır illerinde bombalı eylem yapacağı iddiasına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53426)

108.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'da yanlış ışıklandırma nedeniyle ağaçların zarar gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53427)

109.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bazı apartmanlara yazılan bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53428)

110.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, belediyelerin Gelir İdaresi Başkanlığının emlak vergisi ile ilgili yayınladığı tebliğ ve genelgelere aykırı uygulamalarda bulunmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53429)

111.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, lisans eğitimini tamamlamış ve KPSS'den yeterli puanı almış polis adaylarının girecekleri sınavın iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53430)

112.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, trafik kazalarının önlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53431)

113.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, IŞİD'e Türkiye üzerinden silah yardımı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53432)

114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'a turizm, imalat ve enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53433)

115.-   Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, DOKAP kapsamında illere ayrılan ödeneklere ve projenin Ordu'ya katkısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53434)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53435)

117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 51'inci Altın Portakal Film Festivali'nde bir belgesel filminin sansürlendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53436)

118.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün kılık kıyafet hakkında yayımladığı iddia edilen genelgeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53437)

119.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, temyiz veya itiraz süresi içinde müracaatta bulunulmaması sebebiyle kesinleşen veya kaybedilen davalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53438)

120.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53439)

121.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'daki bir özel eğitim merkezinde özel eğitim öğretmeni yerine norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53440)

122.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53441)

123.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Fırat Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53442)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53443)

125.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis Eren Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53444)

126.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53445)

127.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53446)

128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş Alparslan Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53447)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53448)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53449)

131.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53450)

132.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53451)

133.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Atatürk Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53452)

134.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53453)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53454)

136.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53455)

137.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53456)

138.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53457)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53458)

140.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53459)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53460)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53461)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53462)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53463)

145.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53464)

146.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53465)

147.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53466)

148.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53467)

149.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53468)

150.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53469)

151.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53470)

152.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53471)

153.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kafkas Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53472)

154.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni açığına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53473)

155.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Okullar Hayat Olsun Projesine ve otopark olarak kiraya verilen okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53474)

156.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, okulların elektrik faturalarının yüksek tarife üzerinden hesaplandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53475)

157.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'daki okulların hizmetli personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53476)

158.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Atatürk Kent Ormanı'nın Nilüfer Belediyesinden alınarak Bursa Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53477)

159.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve yerleşim yerlerine temiz su ulaştırılması konusundaki sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53478)

160.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta akarsuları besleyen derelerin kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53479)

161.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53480)

162.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ankara'nın suyunun insan sağlığına uygun olmadığını belirten yazısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53481)

163.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Maltepe'de bulunan bir hastanenin bakımsız durumda olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53482)

164.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53483)

165.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53484)

166.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53485)

167.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53486)

168.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53487)

169.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53488)

170.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53489)

171.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53490)

172.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53491)

173.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53492)

174.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53493)

175.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53494)

176.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53495)

177.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53496)

178.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53497)

179.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53498)

180.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53499)

181.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53500)

182.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53501)

183.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'te AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53502)

184.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'de AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53503)

185.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis'te AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53504)

186.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53505)

187.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin'de AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53506)

188.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53507)

189.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53508)

190.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53509)

191.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53510)

192.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53511)

193.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane'de AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53512)

194.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53513)

195.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53514)

196.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53515)

197.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53516)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'a ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53517)

199.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa-Akhisar yolunda daha önce çeşitli trafik kazalarının yaşandığı bir mevkide ulaşımın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53518)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Salıpazarı Kruvaziyer Liman alanındaki yapılaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53527)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sedef hastalarına yönelik tedavi hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53528)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'ın bir köyünde kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53529)

203.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Irak Bölgesel Kürt Yönetimine silah ve mühimmat yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53530)

204.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Başbakanlık ve Hazine müsteşarlarının atanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53531)

205.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, 11. Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen personel, araç ve konuta dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53532)

206.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'da doğal gaz sayaç arızaları nedeniyle abonelerin yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53533)

207.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye'de IŞİD mensubu olduğu şüphesiyle yakalanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53534)

208.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Sayıştay'ın İŞKUR raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53535)

209.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'daki şehir hastanesi projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53536)

210.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ulaşım zammına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53537)

211.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine karşı hava üslerimiz veya sahamızın yabancı ülkeler tarafından kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53538)

212.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, terör örgütü liderine sekretarya sistemi kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53539)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53540)

214.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, bankalarca tüketicilerden haksız şekilde tahsil edilen ücretlerin geriye dönük olarak iadesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53541)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53542)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53543)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53544)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53545)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53546)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53547)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53548)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53549)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53550)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53551)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53552)

226.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi esnaf ve sanatkarlar kooperatifince Halk Bankasından kullandırılan kredilerin durdurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53553)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53554)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53555)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53556)

230.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53557)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53558)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53559)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53560)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53561)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53562)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53563)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53564)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53565)

239.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Adli Yıl Açılış Törenine katılmama sebebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53566)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53567)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53568)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53569)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53570)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53571)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53572)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53573)

247.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, huzurevlerinde kalmakta olan ve kalmayı bekleyen yaşlı sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53574)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53575)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53576)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53577)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53578)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53579)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53580)

254.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53587)

255.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, ana yüklenicinin işi bırakması durumunda taşeron firma işçilerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53588)

256.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Sayıştay'ın SGK denetim raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53589)

257.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, meslek liseleri stajlarının sigorta başlangıcı olarak sayılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53591)

258.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53592)

259.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53593)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53594)

261.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53595)

262.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53596)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53597)

264.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te şebekeye su verilen bir depoda insan ve hayvan dışkısına rastlandığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53598)

265.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Kazdağları'nda yapılacağı iddia edilen HES'lerin ve su toplama barajlarının çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53599)

266.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da yapılmakta olan 3. Havalimanı projesiyle ilgili olarak hazırlanan planlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53600)

267.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, depremsellik raporu hazırlanan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53601)

268.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, gıda üretimi ve servisi yapan işletmelere ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53635)

269.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53636)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53637)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53638)

272.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53639)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53640)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53641)

275.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53642)

276.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53645)

277.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53646)

278.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53647)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53649)

280.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çankaya Belediyesinin bir caddede başlattığı kaldırım ve zemin çalışmasını durdurmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53650)

281.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki yağmurda tıkanan alt geçitlere ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53651)

282.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, petrol ve doğalgaz giderlerine ve fiyat artışlarının Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yönelik giderlerine etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53652)

283.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, dilencilerin sayısına, yaş, cinsiyet ve sağlık durumları açısından dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53653)

284.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'ye ait kanalın göçmesi sonucu bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53654)

285.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın yurt içi gezilerinde görevlendirilen güvenlik mensubu sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53655)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53656)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53657)

288.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da yaşanan silahlı soygun sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53658)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53659)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53660)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bulunan Ofis semtinde Atatürk büstüne saldırı başta olmak üzere bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53661)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53662)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53663)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53664)

295.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 06-07 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul'da Esenyurt'ta bulunan Atatürk heykeline yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53665)

296.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53666)

297.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53667)

298.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53668)

299.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53669)

300.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'te bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53670)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş'un Malazgirt ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53671)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53672)

303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53673)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53674)

305.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53675)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53676)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53677)

308.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53678)

309.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53679)

310.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53680)

311.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kobani protestoları sonrasında doğan zarara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53681)

312.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53682)

313.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53683)

314.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'te bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53684)

315.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53685)

316.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 03-07 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobani'ye Destek adı altında düzenlenen gösterilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53686)

317.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53687)

318.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53688)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53689)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53690)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53691)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53692)

323.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53693)

324.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53694)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53695)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53696)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53697)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53698)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53699)

330.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53700)

331.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53701)

332.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53702)

333.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53703)

334.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53704)

335.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53705)

336.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53706)

337.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53707)

338.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53708)

339.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53709)

340.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53710)

341.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53711)

342.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53712)

343.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53713)

344.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53714)

345.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53715)

346.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53716)

347.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53717)

348.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53718)

349.-   İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün, 5846 sayılı Kanun'un 44. maddesi uyarınca özel bir hesapta toplanan tutarın kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53719)

350.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Adana'da kültür turizm potansiyelinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53720)

351.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Diyarbakır'daki Ziya Gökalp Müzesine yapılan saldırıya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53721)

352.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53722)

353.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, gıda mühendisliği bölümü mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53723)

354.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Cumhurbaşkanı'nın Marmara Üniversitesinde akademik eğitim öğretim yılı açılışına katılması nedeniyle derslerin iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53724)

355.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, öğretmenevlerinin sayısına ve konaklama ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53725)

356.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da eğitim-öğretim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53726)

357.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53727)

358.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okul sayısına ve bunların depremsellik raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53728)

359.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, Türkiye ile Almanya arasında yapılan denizaltı alım sözleşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53729)

360.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, TSK bünyesinde görevli uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53730)

361.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, bir siyasi partinin Manisa ili Alaşehir ve Sarıgöl ilçe başkanlarının yangın söndürme helikopterleri ile gezdirildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53732)

362.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, ebola hastalığına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53733)

363.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, ameliyathane hizmetleri teknikerliği bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53734)

364.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir-Ankara arasında yapılması planlanan otoyola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53735)

365.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Yüksek Hızlı Tren'in Ankara-İstanbul hattında yaptığı seferlerden sadece birinde Gebze'de durmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53736)

366.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, THY'de istihdam edilmek üzere İranlı pilotların seçildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53737)

367.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa-Akhisar yolunda daha önce çeşitli trafik kazalarının yaşandığı bir mevkide ulaşımın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53738)

368.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Başakşehir'deki bir inşaatta yaralanan bir inşaat işçisine ve iş güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53739)

369.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53740)

370.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bingöl'de yapılan bir operasyonda öldürüldüğü açıklanan bir kişinin cenazesinin bulunamadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53741)

371.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İran tarafından kayıp parasının izini sürebilmek için işbirliği talebinde bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53742)

372.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Suriye'den getirilerek Türkiye'de tedavi edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53743)

373.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Irak Bölgesel Kürt Yönetimine silah ve mühimmat yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53744)

374.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de içinden demiryolu geçen mahallelerde yaya geçişinin güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53745)

375.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002'den beri Cumhurbaşkanı ve Başbakanların yaptıkları toplantılarda görev alıp trafik kazası geçiren emniyet mensubu sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53746)

376.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Türkiye'ye gelen Ezidilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53747)

377.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Ankara Beştepe'de Başbakanlık tarafından kullanılması amacıyla inşa edilen binanın Cumhurbaşkanlığına tahsisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53748)

378.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in bazı ilçelerinde meydana gelen dolu afetine ve çiftçilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53749)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği tarafından tahsis edilen fonlarla ilgili soruşturmalara ve hibe programları kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53750)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde yapımı devam eden yeni Başbakanlık binası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53751)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bedelli askerlik konusunda bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53752)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziosmanpaşa Belediyesinin satılamaz şerhi bulunan bir araziyi bir derneğe devrettiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53753)

383.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı binasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53755)

384.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Abdullah Öcalan'ın başka bir cezaevine nakledileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53756)

385.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir filme destek sağlanıp sağlanmadığına ve filmin sponsorlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53757)

386.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, çözüm sürecinin muhataplarına ve yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53758)

387.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, infaz ve koruma memurlarının sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53765)

388.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Adliyesinde görevli bir işyeri sendika temsilcisinin tayinine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53766)

389.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53767)

390.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53768)

391.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53769)

392.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53770)

393.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53771)

394.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53772)

395.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53773)

396.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53774)

397.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53775)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarılan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53778)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma'daki maden faciasından önce Alo 170 hattına yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53779)

400.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53780)

401.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maden işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak getirilen düzenlemeler nedeniyle çok sayıda işletmenin kapandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53781)

402.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Veterinerlik Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53782)

403.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Başakşehir'deki bir inşaatta yaralanan bir inşaat işçisine ve iş güvenliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53783)

404.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, TOKİ'nin öğrenci yurdu projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53784)

405.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53785)

406.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53786)

407.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53787)

408.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53788)

409.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53789)

410.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53790)

411.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, son beş yıl içindeki TOKİ ihalelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53791)

412.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53792)

413.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53793)

414.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53794)

415.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53795)

416.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53796)

417.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53797)

418.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye ile İran arasındaki TIR geçiş ücreti sorununa ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53798)

419.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, gıda mühendisi ihtiyacına ve istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53811)

420.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53812)

421.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53813)

422.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53814)

423.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53815)

424.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53816)

425.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53817)

426.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Ağrı illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53818)

427.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazilerine ve tarım arazilerinin azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53819)

428.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Veterinerlik Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53820)

429.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen ziraat mühendisi sayısına ve ziraat mühendisi atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53821)

430.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53822)

431.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53823)

432.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53824)

433.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53825)

434.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53826)

435.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53827)

436.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53828)

437.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bünyesinde yapılan görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53829)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet tarafından yapılan birtakım telefon dinlemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53830)

439.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir polis memuru hakkında kamu davası açılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53831)

440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı olayları esnasında polisin bazı kişilere göz altında işkence yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53832)

441.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da bir vatandaşın hayatını yitirmesine dair soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53833)

442.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, İstanbul'da Anıtlar Kurulu tarafından yalnızca restorasyon izni verilen bir köşkün yıkılmasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53834)

443.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da metrobüs duraklarındaki hizmet dışı asansörlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53835)

444.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53836)

445.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53837)

446.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53838)

447.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53839)

448.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53840)

449.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53841)

450.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53842)

451.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53843)

452.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde 2002 yılından itibaren meydana gelen adli vaka sayısına ve sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53844)

453.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53845)

454.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53846)

455.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53847)

456.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53848)

457.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53849)

458.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53850)

459.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53851)

460.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53852)

461.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53853)

462.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53854)

463.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53855)

464.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53856)

465.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53857)

466.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53858)

467.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53859)

468.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'da su fiyatına yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53860)

469.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53861)

470.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Niğde Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53862)

471.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, terör örgütü tarafından şehit edilen ve kaçırılan asker ve polis sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53863)

472.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53864)

473.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Niğde Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53865)

474.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53866)

475.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Rize Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53867)

476.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 03-07 Ekim 2014 tarihleri arasında bölücü terör örgütü ve yandaşlarınca çıkartılan toplumsal olaylar sonucunda yaralanan polis ve jandarma sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53868)

477.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Rize Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53869)

478.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Siirt Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53870)

479.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Siirt Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53871)

480.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tokat Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53872)

481.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Şırnak Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53873)

482.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Şırnak Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53874)

483.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tunceli Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53875)

484.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tokat Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53876)

485.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53877)

486.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53878)

487.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53879)

488.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53880)

489.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53881)

490.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53882)

491.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53883)

492.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53884)

493.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53885)

494.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53886)

495.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53887)

496.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53888)

497.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53889)

498.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53890)

499.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53891)

500.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53892)

501.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Rojava'dan ülkemize gelen Kürtlerin sağlık hizmeti almalarının engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53893)

502.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir caddede meydana gelen trafik kazalarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53894)

503.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, PKK'nın şehitlik olarak sahiplendiği mezarlıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53895)

504.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da çocuklara karşı işlenen suçların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53896)

505.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da erkekler tarafından öldürülen ve darp edilen kadın sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53897)

506.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı'nın Gümüşhane ve Bayburt gezilerinde görevlendirilen polis sayısına ve başka illerden yapılan görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53898)

507.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, hakkında PKK terör örgütüne yardım, yataklık ve üye olmaktan işlem yapılan memur sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53899)

508.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53900)

509.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tunceli Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53901)

510.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Teşkilatı bünyesinde iktidar yanlısı kadrolar oluşturulduğu iddiası çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53902)

511.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53903)

512.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yozgat Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53904)

513.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53905)

514.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yozgat Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53906)

515.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53907)

516.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53908)

517.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53909)

518.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53910)

519.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53911)

520.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53912)

521.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın İdil ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53913)

522.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'nın Tutak ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53914)

523.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53915)

524.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 10-11 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53916)

525.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53917)

526.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53918)

527.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53919)

528.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53920)

529.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK'nın komutanlarından olduğu iddia edilen bir şahsın Suruç'ta tedavi edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53921)

530.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan iş makinalarına terör örgütü uzantısı yapıların saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53922)

531.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir ARKG üyesinin cenazesinin Varto'da bulunan sözde bir şehitliğe defnedildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53923)

532.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53924)

533.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53925)

534.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Diyarbakır Kulp'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53926)

535.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Batman'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53927)

536.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53928)

537.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53929)

538.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53930)

539.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Söğütlüçeşme Tren Garı Parkının yapılaşmaya açıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53931)

540.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir grup göstericinin TRT binasını işgal etme girişiminde bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53932)

541.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Suriyeli sığınmacıların karıştıkları olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53933)

542.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yalova Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53934)

543.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, son beş yıl içinde İstanbul'da kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53935)

544.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53936)

545.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yalova Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53937)

546.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53938)

547.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü mensupları ve yandaşlarının Erzurum 'un Karayazı ilçesinde esnafı kepenk kapatmaya zorladıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53939)

548.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak ve Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53940)

549.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53941)

550.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elazığ Karakoçan'da bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53942)

551.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53943)

552.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53944)

553.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53945)

554.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde turizm, imalat ve enerji alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53946)

555.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53947)

556.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53948)

557.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53949)

558.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53950)

559.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde bulunan turistik tesislere, yerli ve yabancı turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53951)

560.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53952)

561.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53953)

562.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53954)

563.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53955)

564.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53956)

565.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53957)

566.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Kobani protestoları sırasında Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesinin saldırıya uğramasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53958)

567.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53959)

568.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53960)

569.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53961)

570.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53962)

571.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53963)

572.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53964)

573.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı arsaların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53965)

574.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı makine fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53966)

575.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bazı gayrimenkullerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53967)

576.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53968)

577.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türksat'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53969)

578.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'in özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53970)

579.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53971)

580.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53972)

581.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53973)

582.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzurum Kış Olimpiyatları Tesislerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53974)

583.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik üretim santrallerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53975)

584.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da inşa edilen bir devre mülk otel için satışlarda uygulanması gereken KDV oranına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53976)

585.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, TEOG yerleştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53977)

586.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53978)

587.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53979)

588.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53980)

589.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53981)

590.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53982)

591.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53983)

592.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, ikinci öğretim öğrencileri için harçların kaldırılmasına  ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53984)

593.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, eğitim öğretim yılı başlamış olmasına rağmen birçok okula müdür atanmamış olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53985)

594.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki fizik öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53986)

595.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki biyoloji öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53987)

596.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki sosyal bilgiler öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53988)

597.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki matematik öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53989)

598.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, taşımalı eğitim yapılan ilçe sayısına ve taşıma ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53990)

599.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kürtçe eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53991)

600.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53992)

601.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53993)

602.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53994)

603.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53995)

604.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53996)

605.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53997)

606.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 03-07 Ekim 2014 tarihleri arasında bölücü terör örgütü ve yandaşlarınca eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan saldırılara ve oluşan maddi hasara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53998)

607.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Sason Kaymakamlığı tarafından anaokulu öğrencilerinin camilerle buluşturulması kapsamında düzenlenen bir geziye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53999)

608.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da bulunan öğretmenevindeki oyun salonunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54000)

609.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, ortaokullarda açılacak olan hafta sonu kurslarına ve bu kapsamda öğrenci velilerine gönderilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54001)

610.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, şube müdürlerinin atanması ile ilgili yargı kararlarına ve uygulanmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54002)

611.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, öğretmen açığına ve atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54003)

612.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Ayn el-Arab gösterilerinde tahrip edilen eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54004)

613.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Bingöl'de ölü ele geçirilen ve Bakanlık personeli olduğu açıklanan teröriste ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54005)

614.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özel okullara verilen eğitim teşviklerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54006)

615.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54007)

616.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Bakanlık Teftiş Kurulunun lağvedilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54008)

617.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan okullardaki güvenlik görevlisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54009)

618.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54010)

619.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, askerlik görevini yaparken firar eden kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54011)

620.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54012)

621.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54013)

622.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54014)

623.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54015)

624.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Suriyeli muhaliflerin eğitimi ve askeri üslerin koalisyon güçlerince kullanılmasına dair ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54016)

625.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uzman jandarmaların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54017)

626.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54018)

627.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54019)

628.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54020)

629.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54021)

630.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54022)

631.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54023)

632.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54024)

633.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54025)

634.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, SGK'nın ilaçta taban fiyat uygulamasına geçmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54026)

635.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, tüm sağlık çalışanlarının kadroya alınmasına ve çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54027)

636.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54028)

637.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ebola hastalığına karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54029)

638.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bingöl ve Bitlis illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54030)

639.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Muş ve Şırnak illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54031)

640.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54032)

641.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54033)

642.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54034)

643.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54035)

644.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54036)

645.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54037)

646.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54038)

647.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54039)

648.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54040)

649.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54041)

650.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da hastane bulunmayan ilçelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54042)

651.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Rojava'dan ülkemize gelen Kürtlere yönelik sağlık hizmetlerine ve Suruç Devlet Hastanesinin ekipman ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54043)

652.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK'nın komutanlarından olduğu iddia edilen bir şahsın Suruç'ta tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54044)

653.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da görev yapan hemşire sayına ve yeni hemşire atamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54045)

654.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerindeki yol yapım çalışmalarına ve bu çalışmalar için yapılan kamulaştırma bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54046)

655.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54047)

656.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54048)

657.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54049)

658.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54050)

659.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54051)

660.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54052)

661.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, öğrenci servis araçlarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54053)

662.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde ulaşım ve haberleşme imkanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54054)

663.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54055)

664.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54056)

665.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54057)

666.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54058)

667.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54059)

668.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54060)