TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 31

20 Kasım 2014 Perşembe

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2464) (Adalet; Anayasa; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2465) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2466) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2467) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2468) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2469) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2470) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2471) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;           İnsan Haklarını İnceleme;      Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2472) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2473) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2474) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2475) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2476) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2477) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2478) (İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

16.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2479) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 26 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2012)

2.- Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 41 Milletvekilinin, Alaşehir elektrik santralinin çevreye zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)

3.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 38 Milletvekilinin, göçün sosyal ve siyasal hayata etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2012)