TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 30

19 Kasım 2014 Çarşamba

 

Tasarılar

1.- Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/992) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe ile        Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisine Dair Anlaşmaya Yönelik GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Güçlendirilmesi Konulu Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/993) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014

3.- Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı    (1/994 ) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014

 

Teklifler

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2453) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2454) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2455) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

4.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2456) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

5.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2457) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2458) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2459) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

8.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/2460) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2461) (        Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2462) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor        Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2463) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Mardin'de belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6204) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Mardin'de belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6205) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Hakkari'de belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6206) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da belediyelerdeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6207) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6210) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Mardin'de karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6211) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta karayolları şefliğindeki karla mücadele araçlarının bakım ve onarımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İl Başkanı arasındaki sözleşme ilişkisinin iptaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54921) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polis kontrolü sırasında bir vatandaşın maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54922) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Eymir Gölü'nde diplomatik otel yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilememesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54924) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nca HSYK üyeliğine atananlara dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54925) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOMA ihalelerine ve bu ihaleleri alan bir şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54926) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların nasıl kurtarıldığına ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54927) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

8.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

9.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, askerler ile IŞİD üyeleri arasında görüşme yapıldığına dair haberlere ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54929) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden kazasının meydana geldiği maden hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54930) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

11.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Karaman Ermenek'teki madenin kapatılmama sebeplerine ve Soma ve Ermenek'teki maden facialarından sonra sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54931) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden Kobani'ye geçişine izin verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54932) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağının kapatılmama gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54933) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

14.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, AOÇ'de inşa edilen Cumhurbaşkanlığı binasının iskanına ve maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54934) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

15.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, maden ocaklarında rödovans sisteminin ve taşeron uygulamasının sonlandırılmasına ve iki bakanın görevden alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54935) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerinde taşınmazları kullanılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54936) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında imzalanan sözleşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54937) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki bazı tesislerin özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Validebağ Korusu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Zeytinburnu'daki bir yurdun yıkılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54940) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki bir bürokrat hakkındaki bazı iddialara ve Bakanlık bünyesinde kullanılan makam araçları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk felci vakalarına ve yapılan aşılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54942) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Halk Bankası tarafından bir firmaya kullandırılan kredilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54943) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen hidroelektrik santralleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54944) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü tarafından Niğde'de gerçekleştirilen eylemin ardından yakalanan faillere ve cezaevlerindeki IŞİD mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54945) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Darülaceze ve arazisinin bir inşaat şirketine devredileceği ve buraya lüks konutlar inşa edileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54946) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal güvenlik katılım payı iade ödemelerine ve ödemelerin yapılmamasından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54947) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Libya uyruklu bazı yaralı kişilerin Kayseri'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54948) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı gazetecilerin kamu bankalarından kullandıkları krediler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54949) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmaray CR3 Projesi kapsamında gerçekleştirilen bazı sözleşmeler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54950) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kobani'den Türkiye'ye sığınmak isteyen bir çocuğun sınır dışı edildiği iddiasına ve yaralandıktan sonra tedavi altına alınan bu kişinin sağlık durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir çocuğun tecavüze uğradığı iddiasına ve son 11 yıl içerisinde hastanelerde yaşanan tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54952) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki görevden almalar ile personel alımlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54953) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

34.-  Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'daki çeşitli projelerin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54954) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

35.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Yusufeli Barajı için yapılmış ve yapılacak kamulaştırmalara, kamulaştırmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54955) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

36.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mahkeme kararı olmadan isim düzeltilmesi uygulamasının gerekçesine ve yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54956) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

37.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dini ifadeler içeren uyarı levhaları bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54957) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, peşmergelerin ülkemiz üzerinden Suriye'ye geçişine izin verilmesinin sebeplerine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54958) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, peşmergelerin ülkemiz toprakları üzerinden Suriye'ye geçişine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54959) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

40.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54960) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

41.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Kasım 2009-Kasım 2014 tarihleri arasında PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylem, olay ve gösterilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54961) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

42.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından gönderilen Peşmerge Grubunun Türkiye'ye giriş yapmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54962) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

43.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Suriye politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54963) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

44.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Tayland'da hapishanede tutulan Uygur Türklerine ve sorunlarının giderilmesi için yapılan girişimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54964) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

45.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, El Nusra terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54965) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

46.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapan Özgür Suriye Ordusu üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54966) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54967) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

48.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54968) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54969) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

50.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54970) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

51.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54971) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, hükümet programının Yaşanabilir Mekanlar ve Çevre başlıklı 4. Bölümüne dair çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54972) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

53.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54973) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54974) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54975) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54976) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54977) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

58.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, konut satışlarındaki azalmaya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

59.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda bankalara yönelik yapılan mali denetimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54979) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

60.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ABD Merkez Bankasından alınan hazine bonolarına ve bunun için kullanılan döviz rezervine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54980) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

61.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Merkez Bankası rezervlerinin Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunu ve cari açığını karşılama oranına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54981) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54982) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54983) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54984) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54985) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54986) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

67.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, çözüm sürecine dair yol haritasının TBMM ve kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54987) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

68.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, ulusal bir televizyon kanalının CHP'ye hakaret içeren yayını hakkında RTÜK'ün yaptığı işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54988) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, sarı basın kartının resmi kimlik niteliğine sahip olup olmadığına ve bu konuda yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54989) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54990) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54991) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54992) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54993) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54994) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir RTÜK üyesinin saldırıya uğramasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54995) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

76.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye dışında konuşulan Türkçe lehçeleri, akraba ve soydaş dilleri öğreten eğitim kurumlarının desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54996) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

77.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe-Kürtçe sözlüğün satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54997) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

78.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, son 10 yıl içerisinde Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere ve verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54998) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

79.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, son 10 yıl içerisinde Türkiye'ye gelen Irak Türkmenlerine ve Irak Türkmeni öğrencilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54999) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55000) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55001) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55002) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55003) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55004) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, YPG'li bir kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanıp ceza almasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55005) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

86.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55006) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

87.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, infaz koruma memurlarının Emniyet Hizmetleri sınıfına alınmasına ve cezaevi personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55007) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yayın yasaklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55008) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55009) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55010) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55011) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55012) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55013) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta tutuklu ve hükümlüler ile hayatını kaybeden bir hasta hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55014) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

95.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Van'ın Başkale ilçesinde bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55015) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

96.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55016) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55017) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55018) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55019) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55020) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55021) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

102.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, LGBT bireylerin haklarının korunmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55022) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

103.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, son 12 yılda AB fonlarından hibe yoluyla sağlanan kaynaklara ve Çevre Operasyonel Programı kapsamında kullanılan miktara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55023) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55024) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55025) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55026) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55027) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55028) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

109.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55029) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

110.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2003-2014 yılları arasında İsrail ile yapılan ticarete dair verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55030) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55031) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55032) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55033) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55034) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55035) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

116.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik'e ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55036) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ermenek'teki maden işletmelerinin ortak hareket etmek suretiyle işçileri mağdur ettikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

118.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağıyla ilgili şikayetlere, bu şikayetler hakkında yapılan işlemlere ve madenin neden kapatılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55038) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

119.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, mevsimlik tarım işçiliğinin kayıt dışılığına; tarım işçileri için adil ücret, iş sağlığı, iş ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55039) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

120.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, gıda mühendisi istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55040) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

121.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55041) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

122.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, mevzuata aykırı olarak emekli maaşlarının emanete alınmasına ve bu maaşlara haciz uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55042) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

123.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bir mühendisin Ermenek ve Soma'daki madenlerin kapatılmaması yönünde ricacı olup olmadığına, siyasi, mesleki ve ticari bağlantılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55043) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, maden ocaklarının denetiminde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55044) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

125.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55045) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

126.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, 2014 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nden koşu protezinin çıkarılmasının nedenlerine ve sportif faaliyetlerde bulunan gazilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55046) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

127.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 301 vatandaşın öldüğü Soma'daki Eynez maden ocağına olumlu rapor veren müfettişlere ve bunlar hakkında adli soruşturma izni verilmemesinin gerekçesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55047) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

128.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, başta maden ocakları olmak üzere iş sahalarındaki denetimler hakkında kendisini arayan kişilere ve bu kişilerin denetim raporları üzerindeki etkisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55048) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

129.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ermenek'te 18 işçinin su altında kaldığı maden işletmesinin işçilerin maaşlarını aylardır ödemediğine ve milyonlarca TL'lik SGK prim borcu bulunduğuna dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55049) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

130.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, emekli vatandaşların maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55050) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

131.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, 2002 yılından itibaren verilen maden ruhsatlarına ve madenlere yönelik denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55051) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55052) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55053) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55054) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55055) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55056) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

137.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Ataköy sahilinin ayrıcalıklı imar planı kapsamında TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

138.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Validebağ Korusu'nda yapılması planlanan bir proje olup olmadığına ve Koru'daki inşaat çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55058) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

139.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, son 12 yılda çevreyi kirletenlere verilen cezalara ve bu cezaların tahsiline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55059) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

140.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, ülkemizde yıllara göre üretilen ve değerlendirilen katı atık miktarına, katı atık ve çöplerden enerji üretimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55060) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

141.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Lüleburgaz'da bir hayvan çiftliğinin Ergene Nehri'ne atık bıraktığı iddiasının incelenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55061) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

142.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55062) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

143.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Soma'da kurulması planlanan termik santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi'nden muaf tutulduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55063) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55064) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55065) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55066) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55067) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55068) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

149.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Bakanlığın Milli Savunma Bakanlığının mania planlarına dair düzenlemesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Sarıçam İlçe Belediyesinin imar planları hakkında bilgi sahibi olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55069) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

150.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, HES projeleri konusunda hükümetin yaklaşımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55070) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

151.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Arapça, Farsça, Çince, Kürtçe, Rusça, Japonca, Almanca bilen meslek memuru sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55071) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

152.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD ile mücadeleye ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55072) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55073) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55074) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55075) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55076) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55077) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

158.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2003-2014 yılları arasında İsrail ile yapılan ticarete dair verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55078) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55079) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55080) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55081) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55082) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55083) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

164.-   Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir mahallede vatandaşların özel mülkleri altında kömür çıkarılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55084) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

165.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55085) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

166.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bir mühendisin Ermenek ve Soma'daki madenlerin kapatılmaması yönünde ricacı olup olmadığına, siyasi, mesleki ve ticari durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55086) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

167.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55087) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

168.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Karadeniz'de Sürmene-1 kuyusunda yapılan çalışmalarla bulunan petrol rezervine ve üretime geçilip geçilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55088) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

169.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan doğal gaz sondaj çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ve gaz üretimine başlanıp başlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55089) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

170.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Niğde'nin bir köyünde bulunduğu açıklanan petrol rezervinin miktarına ve üretime geçilip geçilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55090) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55091) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55092) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55093) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55094) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

176.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55096) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

177.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde yapılması taahhüt edilen golf sahası projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55097) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55098) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55099) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55100) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55101) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55102) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

183.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, gıda güvenliğine ve gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55103) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

184.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55104) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

185.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, narenciye üreticilerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55105) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

186.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, pamuk üretiminin ve üreticisinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55106) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

187.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da TKDK Koordinatörlüğü kurulması talebine ve tarımsal faaliyetleri geliştirmek için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55107) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55108) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55110) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55111) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55112) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

193.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55113) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

194.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55114) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

195.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55115) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

196.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55116) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

197.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55117) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

198.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55118) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

199.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bingöl ve Bitlis illeri özelinde küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmaları için aşılama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55119) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

200.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

201.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2003-2014 yılları arasında gümrüklerde ve sınırlarda işlem gören İsrail menşeli ürünlere ve bu ürün ve hizmetlerden alınan gümrük, harç ve benzeri tutara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55122) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55123) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55124) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55125) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55126) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

207.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce vatandaşlıkları silinen iki kardeşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55127) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

208.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da Fatih Belediyesince Afet Toplanma Alanının da içinde yer aldığı bir arazinin imara açıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55128) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

209.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Ataşehir'de bir taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince reddedilen imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55129) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

210.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55130) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

211.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

212.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nun Adana'dan taşınacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

213.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, PKK'nın elinde polislere yönelik infaz listesi olduğu iddialarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

214.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

215.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK'ya karşı alan hakimiyetinin kaybedildiği zamanlar olduğu şeklindeki açıklamasına, PKK'nın faaliyetlerine ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55135) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

216.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, İstanbul'daki bir araziyi bir azınlık vakfına iade eden mahkeme kararına Zeytinburnu Belediyesinin süre bitiminden sonra itiraz ettiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55136) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da yasa dışı fiiller işleyen kişilerin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından yapılmak istenen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55137) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Başkale ilçesinde ölü olarak bulunan ve yabancı uyruklu oldukları tespit edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55138) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güvenlikleri başta olmak üzere köy korucuları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55139) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'te bir köy korucusunun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55140) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55141) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55142) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55143) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55144) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55145) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

226.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul Belediyesindeki işten çıkarmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55146) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

227.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, IŞİD'e katılımlar ile söz konusu katılımların engellenmesi adına güvenlik güçlerince yeterli tedbirin alınmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55147) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

228.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

229.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Gençlerbirliği Spor Kulübünde oynayan bir futbolcunun kimliği nedeniyle saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

230.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yoksulluk ile ilgili verilere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55150) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

236.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

237.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, Efes Antik Limanı Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

238.-   İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün, Karaman'ın Ermenek ilçesinde birinci derece arkeolojik SİT alanı olan kaya mezarlarının belediyenin iş makinaları tarafından tahrip edildiğine dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

239.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Van'ın Erciş ilçesine yerleştirilen Kırgız Türklerinin kültürü ve dilinin yaşatılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55159) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55160) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55161) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55162) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55163) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55164) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

245.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, gelir uzmanlığına girişte yazılı sınavın kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55165) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

246.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55166) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

247.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kurum içinde gelir uzmanı istihdamı için yeni bir sınav açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55167) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

248.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Bakanlık ve bağlı kurumların kullanımındaki araçlara ve makam aracı tahsis edilen personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55168) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında en fazla ihale verilen 5 ile ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55169) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55170) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55171) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55172) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55173) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55174) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

255.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir üniversitede öğrenci ve akademisyenler hakkında özel güvenlik elemanları marifetiyle istihbarî bilgi toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55175) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

256.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okul müdürlüğü mülakat sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55176) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

257.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya İli Merkez ve Gümüşhacıköy ilçelerinde müdür atamalarına yönelik yapılan mülakatlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55177) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

258.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Hacıbayram'da bir okulun yıkılması ve servis hizmetinin iptali ile öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55178) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

259.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Bakanlığa bağlı olmaksızın faaliyet gösteren bir anaokuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55179) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

260.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55180) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

261.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yapılan okul müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürü değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55181) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

262.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde ikamet eden açık öğretim öğrencilerinin sayısına ve açık öğretim sınavlarının Şebinkarahisar'da yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55182) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55183) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

264.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55184) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

265.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55185) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

266.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55186) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

267.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55187) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

268.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55188) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

269.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, 2003-2014 yıllarında Kara Harp Okulu mezunlarının ve Kuleli ve Işıklar askeri liselerinden mezun olup Kara Harp Okulu'ndan mezun olmadan ayrılan öğrencilerin sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55189) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

270.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55190) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

271.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, uzman erbaş ve uzman jandarmaların mümtaz terfilerinin yapılmaması ve eğitim süresinin hizmet süresinden sayılmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55191) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

272.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, IŞİD'e karşı savaşmak üzere Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen peşmerge konvoyunun geçişi sırasında güvenlik için görevlendirilen TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55192) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güvenlikleri başta olmak üzere köy korucuları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55193) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'te bir köy korucusunun öldürülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55194) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

275.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55195) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

276.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55196) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

277.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55197) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

278.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55198) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55199) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

280.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, mania planlarına dair düzenlemenin içeriği ile diğer Bakanlıklara hangi tarihte bildirildiğine ve mania planlarına aykırılık sebebiyle alınan yıkım kararlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55200) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

281.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55201) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

282.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55202) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55203) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55204) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

285.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55205) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55206) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55207) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

288.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55208) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

289.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'e yapılması planlanan şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55209) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

290.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de görev yapan mikro cerrah sayısının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55210) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55211) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55212) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55213) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55214) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

295.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55215) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

296.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, SGK tarafından eczanelere ödenen eczane hizmet bedeli ile hastalardan alınan bazı ücretlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55216) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

297.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Yeni Amasya Otogarı'nın giriş ve çıkış güvenliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55217) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

298.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bir mühendisin Ermenek ve Soma'daki madenlerin kapatılmaması yönünde ricacı olup olmadığına, siyasi, mesleki ve ticari durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55218) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

299.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55219) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

300.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir-İstanbul Otoyolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55220) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

301.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55221) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

302.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, Sabuncubeli Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55222) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

303.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, DHMİ'de bazı atamalarla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55223) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55224) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

305.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55225) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55226) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55227) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

308.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55228) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2014)

   

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Alanya'da kolluk güçlerinin işkencesine maruz kaldığı iddia edilen bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48660)

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa için planlanan şehir hastanesi projesi olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48661)

3.-      Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, bonzai ile mücadelede yetersiz kalındığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48662)

4.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'ya 2007-2014 döneminde sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48663)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

   1.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 37 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2012)

   2.-Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, köylere hizmet götürme birliklerinin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2012)

   3.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, uygulanan sosyal politikaların ve sosyal yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2012)