TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 29

18 Kasım 2014 Salı

 

Rapor

 

1.-  Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 18.11.2014) (GÜNDEME)

 

Tezkere

1.- Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurtdışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Hükümete Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 27 Milletvekilinin, zorunlu göçe maruz kalan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Hükümetin Suriye politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48496)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da yapılması planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48497)