TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 27

14 Kasım 2014 Cuma

 

Raporlar

 

1.- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/983) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 14.11.2014) (GÜNDEME)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/794, 1/867, 1/965) (S. Sayısı: 654) (Dağıtma tarihi: 14.11.2014) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nde yeni bulunan tarihi mozaiklerin tanıtımı yapılırken alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6201) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Sayıştay 2014 Denetim Raporlarının internet sitesinden kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54686) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hacca ve umreye giden vatandaşların yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54687) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, umre ve hac kafilelerinde görevlendirilen din görevlilerinin çoğunun her yıl aynı kişiler olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54688) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Suriyeli mülteciler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54689) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54690) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

6.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Diyarbakır Belediyespor'un adının değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54691) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Abdullah Öcalan ile görüşme yapıp yapmadığına ve emir ve bilgisi dahilinde yapılmış olan görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54692) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54693) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştay'ın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırladığı rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54694) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradıkları saldırı sonucu üç askerin hayatını kaybetmesi olayının faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54695) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi eylemleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54696) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, çözüm sürecine dair çeşitli açıklamalara ve sürecin TBMM zeminine taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54697) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

13.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, mermer ihracatı gerileyen Marmara adasında talsit fabrikası kurulmasının desteklenmesine ve gerekli enerji altyapısının sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54698) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Van'da deprem sonrası TOKİ projelerine ve sürekli istihdam edilen işçi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54699) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün son dönemdeki bazı faaliyetlerine dair istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından hazırlanan raporlarda yer aldığı iddia edilen çeşitli tespitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54700) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Akil İnsanlar Heyeti ile Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği toplantıda sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54701) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gezi olayları sırasında kendisiyle ilgili atılan tweetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54702) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da Dini Yüksek Eğitim Merkezi yapımı için bütçeden ayrılan ödeneğin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54703) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Van Depremi sonrasında bölgenin çeşitli sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54704) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

20.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, AOÇ'de inşa edilen Cumhurbaşkanlığı binasının iç ve dış tefrişatı için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54705) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Niğde'de üç vatandaşımızı öldüren IŞİD militanlarının serbest bırakıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54706) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Danimarka'da suikast girişiminde bulunan Lübnan asıllı bir kişinin Türkiye'de yakalanıp beraat ettirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54707) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Hava Yolları'nın günlük gazete alımlarına ve gazete seçimine dair kıstaslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54708) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Fatih Köprüsü’ndeki eksik korkuluklara ve aydınlatma ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54709) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

25.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için sosyal medyada paylaşılan bir tanıtım filmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54710) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adana'nın Karataş ilçesinin bir mahallesinde iki cami bulunmasına karşın görevli imam olmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54711) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türkiye üzerinden Kobani'ye giden peşmerge konvoyuna ve Hakkari ve Diyarbakır'da dört şehidin verildiği terör saldırılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54712) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın tanıtım filmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54713) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

29.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Kobane'den gelenlere yapılan ve Kobane'ye gönderilen yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54714) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

30.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin bir köyünde IŞİD çetelerinin Kobaneli bir kişiyi öldürdüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54715) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

31.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54716) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

32.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54717) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54718) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

34.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, sarı basın kartı sahiplerine sağlanacak kolaylıklar ile ilgili resmi kurumların bilgilendirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54719) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

35.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54720) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

36.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54721) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

37.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Kandıra F Tipi Cezaevinde yatan ve Kocaeli Üniversite ve Araştırma Hastanesi'nin raporuna rağmen salıverilmeyen hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54722) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul 34. Sulh Ceza Mahkemesinde görev yapan bir zabıt katibinin müstafi sayılmasına karar verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54723) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

39.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54724) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

40.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, PYD'li ve YPG'li oldukları için cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54725) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

41.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, son iki yıl içinde açılan Aile Avukatlığı Merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54726) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

42.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Aile Sosyal Destek Programı'nın mobil hizmet olarak sunulmasına dair pilot uygulamaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54727) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

43.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54728) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

44.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bakım ücretlerinin gelir hesabına dahil edilmesiyle 2022 sayılı Kanun'a göre aldığı aylıkta kesintiye gidilen ve aylık alma hakkını kaybeden kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54729) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

45.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında uyuşturucu ve alkol kullanımı için tedavi görenlere ve bu nedenle zarar gören ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54730) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

46.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında psikolojik ve psikiyatrik vakalar nedeniyle hastanelere ve aile hekimlerine yapılan başvurulara ve bu sorunlarla zarar gören ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54731) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54732) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54733) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54734) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sanayileşmiş illerde ikinci sanayi odasının kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54735) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

51.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, haksız nedenlerle sözleşmeleri feshedilen işçilere kolay ve hızlı başvuru imkanı sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54736) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

52.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, işverenler üzerindeki ağır vergi ve prim yükünün doğurduğu mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54737) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

53.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Suriye vatandaşlarının çalışma izni başvurularına ve sigortalılık durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54738) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

54.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, maden ocaklarında meydana gelen kazalara ve madenlerde yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54739) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

55.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da hazır giyim sektöründe çalışan vasıfsız işçilerin uyruklarına ve Türk vatandaşlarının istihdamının artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54740) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

56.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54741) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

57.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da 18 yaşını doldurmuş işsiz vatandaşlardan tahsil edilen sağlık sigortası primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54742) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

58.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, işçi ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki farkın giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54743) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

59.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54744) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman Ermenek'te meydana gelen maden kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54745) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

61.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, madenlerin denetlenmesine, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden sahasına dair şikayetlere ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54746) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan tarım işçilerine ve tarım işçilerinin sosyal ve mali hakları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54747) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İMES Sanayi Sitesinde yapılan denetimlere ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54748) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54749) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

65.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54750) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da bir mahallede kaynağı belli olmayan ve tehlike saçan atık suya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54751) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

67.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54752) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yerleşim yerlerinde bulunan akaryakıt istasyonları ile benzeri tesislere ruhsat verilmesine ve bunların yerleşim yerleri dışına taşınması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54753) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

69.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Altyapı Projesi'nin bitirilememesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54754) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da Dini Yüksek Eğitim Merkezi yapımı için bütçeden ayrılan ödeneğin akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54755) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bisikletlerin karıştıkları kazalar ile ilgili verilere ve bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54756) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

72.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54757) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da açılan "Asuri-Süryani Soykırım Anıtı" nedeniyle yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54758) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

74.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54759) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

75.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak, sayaç okuma gibi bedellerin tahsilini hukuka aykırı bulan Yargıtay kararının uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54760) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

76.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, elektrik dağıtım şirketlerinin 2002-2014 abone verilerine ve borçlarını ifa edemeyen belediyelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54761) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

77.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, özelleştirileceği iddia edilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sülfürik asit ve borik asit fabrikalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54762) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54763) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara ve illere göre, elektrik hatlarından, tesislerinden ve altyapılarından çalınan malzemeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54764) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman Ermenek'te meydana gelen maden kazasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54765) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Türkiye'deki bazı aracılar vasıtasıyla petrol satışı yaptığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54766) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54767) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

83.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, madenlerin denetlenmesine, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden sahasının ruhsatlandırılmasına, sahaya dair şikayetlere ve yapılan denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54768) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

84.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytinlik alan tanımını değiştiren kanun tasarısına ve öngörülen düzenlemenin zeytinciliğe etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54769) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Başkent Gaz tarafından ön ödemeli doğal gaz sayaçlarının değiştirilmeye zorlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54770) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da kaçak elektrik kullanımına ve elektrik hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54771) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

87.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden kazasının meydana geldiği ocağın planına ve terk edilmiş maden ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54772) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

88.-  Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Türkiye Futbol Federasyonunca Hakkari'de şehit olan üç askerimiz için saygı duruşu kararı alınmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54773) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 Ekim ayında toplumsal olaylar nedeniyle ertelenen spor müsabakalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54774) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

90.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da engelli gençlere yönelik spor tesisi ve spor kulübü sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54775) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

91.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyucu kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirici projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54776) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

92.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54777) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54778) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

94.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, 27 Ekim 2014 tarihinde Cizrespor - Göztepe maçında yaşanan olaylara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54779) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

95.-  Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Bilecik'e yönelik destek, teşvik ve hibe programlarına ve ilin Kırsal Kalkınma Programına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54780) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

96.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54781) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kırmızı ve beyaz et fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54782) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

98.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54783) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

99.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytinlik alan tanımını değiştiren kanun tasarısına ve öngörülen düzenlemenin zeytinciliğe etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54784) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

100.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki ekilebilir alanlara ve tarım faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54785) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mezbahalara yönelik denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54786) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, zeytinyağına verilen destekleme primine ve zeytinyağı üretim ve tüketiminin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54787) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54788) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

104.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54789) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

105.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, 6-12 Ekim 2014 tarihleri arasında çıkan olaylar nedeniyle 5233 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54790) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

106.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de yağışların ardından meydana gelen sel baskını ve taşkınlara ve şehrin altyapısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54791) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

107.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de 28.10.2014 tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54792) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Siirt'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54793) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Ataşehir'de MLKP/KGÖ örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54794) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2014 yılları arasında, yıllara ve illere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde jandarma lojmanlarına ve bunları korumaya yönelik noktalara yapılan silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54795) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2014 yılları arasında, yıllara ve illere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu lojmanlarına ve bunları korumaya yönelik noktalara yapılan silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54796) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2014 yılları arasında, yıllara ve illere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde polis lojmanlarına ve bunları korumaya yönelik noktalara yapılan silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54797) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da polis lojmanları önündeki nöbet noktasına kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54798) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı YPG/YPJ üyelerinin cenazelerinin Diyarbakır'a getirilişi sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54799) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54800) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54801) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Kars'ın Susuz ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54802) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

118.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da şehir içinde kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan otoyol gişelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54803) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı YPJ üyeleri içi Batman'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54804) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların barınma sorunlarına ve dilencilik yapan sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54805) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 7-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylar sırasında ve söz konusu olaylar nedeniyle gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54806) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

122.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da görev yapan emniyet personeli sayısına ve disiplin suçu nedeniyle görevden atılan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54807) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, okul servis araçlarının güvenliğine dair çeşitli konulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54808) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da 7-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylar sırasında ve söz konusu olaylar nedeniyle gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54809) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da bir mahallede kaynağı belli olmayan ve tehlike saçan atık suya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54810) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da Çocuk Şube Karakoluna kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54811) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da askerlere silahlı saldırı düzenlediği için yakalanan kişilerle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54812) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK'nın şehirlerdeki sözde asayiş birimi olarak bilinen YDG-H tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde özerklik ilan edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54813) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

129.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54814) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

130.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Gürpınar ilçesinde kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54815) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı bir mahalledeki bazı binaların heyelan nedeniyle zarar görmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54816) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'ye ait bir su arıtma tesisinin atık sularının Mogan Gölü'ne akmasına ve göldeki kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54817) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

133.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı bazı caddelerde park yasağına uyulmamasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54818) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Çankaya Belediyesinin bir caddede başlattığı kaldırım ve zemin çalışmasının durdurulmasına ve esnafın zararının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54819) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili ve ilçelerinde 2002 yılından itibaren meydana gelen adli vaka sayısına ve sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54820) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yerleşim yerlerinde bulunan akaryakıt istasyonları ile benzeri tesislere ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikelere karşı yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54821) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54822) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şırnak'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54823) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır ve Tunceli'deki sözde şehitliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54824) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Siirt'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54825) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir okulda meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54826) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir cesede ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54827) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Bitlis'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54828) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54829) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54830) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Van'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54831) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54832) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54833) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Muş'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54834) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54835) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54836) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir'de düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54837) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54838) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü tarafından Silvan ilçesinde DEDAŞ işçilerinin kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54839) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün son dönemdeki bazı faaliyetlerine dair istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından hazırlanan raporlarda yer aldığı iddia edilen çeşitli tespitlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54840) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Akçakale ilçesi Gümrük Kapısı yakınındaki sınır hattının belli noktalarına kazılan hendeklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54841) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da bir gazinin belediye otobüsünde şoförün sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kalmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54842) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Iğdır'da Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacı ile stant açmak istedikleri gerekçesiyle tutuklanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54843) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'in Çırav Dağı'na yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonun Demokratik Bölgeler Partisi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından düzenlenen canlı kalkan eylemi nedeniyle sonlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54844) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Kadıköy'de bir MLKP üyesi için gerçekleştirilen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54845) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütü uzantıları ve yandaşlarınca düzenlenen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54846) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bulanık ve Doğubayazıt ilçelerinde esnafın kepenk kapatmaya zorlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54847) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı YPJ ve YPG üyeleri için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54848) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

164.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, 27 Ekim 2014 tarihinde Cizrespor - Göztepe maçında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54849) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

165.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Konya Yolunda Büyükşehir Belediyesince çekilen su hattındaki sızdırmanın giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54850) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

166.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da ODTÜ önündeki üst geçitin onarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54851) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

167.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Eskişehir Yolu'ndaki bir bölgede bulunan yaya kaldırımının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

168.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir caddede metro çalışması nedeniyle zarar gören kaldırımların yaya yürüyüşüne uygun hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

169.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Batıkent'te bir caddenin asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54854) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

170.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54855) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

171.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Kobanelilerin Yumurtalık'ta bekletilen araçlarının IŞİD tarafından çalındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54856) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

172.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54857) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

173.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, gelirlerin giderleri karşılayamadığı illerle ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54858) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

174.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı ili ve ilçelerinde turizm, imalat ve enerji alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54859) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

175.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi surlara yakın bölgedeki evlerin boşaltılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54860) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

176.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 21. Altın Koza Film Festivali ve 51. Altın Portakal Film Festivali'ne yapılan desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54861) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

177.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54862) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

178.-   İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolar tarafından sahneye konulacak eserlerin metinlerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54863) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54864) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

180.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, turizm sektörüne yönelik istihdam teşviklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54865) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

181.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde yatırım yapılmayan tahsisli alanlara ve bu alanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54866) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

182.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, özelleştirileceği iddia edilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sülfürik asit ve borik asit fabrikalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54867) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

183.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54868) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da Dini Yüksek Eğitim Merkezi yapımı için bütçeden ayrılan ödeneğin akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54869) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

185.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, müdür ve müdür yardımcılıkları için yapılan sözlü sınavlara dair iddiaların incelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54870) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

186.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Hakkari'de üç askerin şehit edilmesini protesto eden öğrencilere PKK sempatizanlarınca müdahale edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54871) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

187.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki öğretmen açığına ve özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54872) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

188.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, eğitim çağındaki görme engelliler için İstanbul'da bulunan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54873) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

189.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54874) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

190.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilişim teknolojisi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

191.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54876) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Birecik'te okul müdürlüğü için mülakata girecek öğretmenlerin fişlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54877) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

193.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, öğretmen açığına, öğretmen atamalarına ve dersliklerdeki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54878) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

194.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, İstanbul'da bir işitme engelliler lisesinin taşınmasıyla ortaya çıkan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54879) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

195.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda norm kadro fazlası bulunduğu gerekçesiyle başka bir okulda görevlendirilen üç öğretmenin durumunun soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54880) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KPSS sınavına alınmayan bir kişinin mağduriyetinin giderilmesi için yürütülen çalışmalara ve çeşitli nedenlerle sınavlara alınmayanlar tarafından açılan tazminat davalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54881) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54882) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

198.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

199.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir anaokulunun Bakanlığa bağlı olmadığı iddiasına ve merdiven altı eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54884) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

200.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İstanbul'da bir işitme engelliler lisesinin uzak bir semte taşınmasına ve işitme engellilere yönelik eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

201.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54886) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'in Çırav Dağı'na yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonun Demokratik Bölgeler Partisi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından düzenlenen canlı kalkan eylemi nedeniyle sonlandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54887) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün son dönemdeki bazı faaliyetlerine dair istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından hazırlanan raporlarda yer aldığı iddia edilen çeşitli tespitlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54888) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

204.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, uzman jandarmaların çeşitli özlük sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54889) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

205.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54890) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

206.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, orman mühendislerinin istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54891) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

207.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54892) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve yerleşim yerlerine temiz su ulaştırılması konusundaki sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54893) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

209.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2012 yılından itibaren Suudi Arabistan'a seyahat eden vatandaşların sayısına ve bu ülkede varlığı bilinen MERS-CoV virüsünden korunmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54894) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

210.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2012 yılından itibaren Suudi Arabistan'dan ülkemize gelen yabancı ülke vatandaşlarının MERS-CoV virüsü açısından takibine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54895) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

211.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mers virüsü ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54896) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

212.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Anadolu yakasında çalışan diş hekimi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54897) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

213.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ebola virüsü ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54898) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

214.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bonzai kullanımındaki artışa ve bu artışın önüne geçilebilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54899) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

215.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54900) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

216.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ülkemizde MERS tanısı konulan ve bu hastalık şüphesi ile gözetim altında tutulan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54901) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

217.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de branş hastaneleri ve onkoloji hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54902) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) yapılan başvurularla ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54903) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, MERS ve Ebola hastalığına karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54904) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hac ve Umre'ye giden vatandaşların bulaşıcı hastalık ve virüslerden korunması için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54905) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, MERS ve Ebola virüsü nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54906) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir çocuğun sağlık görevlilerinin ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54907) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

223.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında uyuşturucu ve alkol kullanımı için tedavi görenlerle psikolojik ve psikiyatrik vakalara dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54908) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

224.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54909) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

225.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde yatırım yapılmayan tahsisli alanlara ve bu alanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54910) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

226.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanı ile ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54911) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54912) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

228.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevden alınan bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54913) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'ya ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54914) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

230.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, İstanbul Boğazı'nda mültecileri taşıyan bir teknenin batmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54915) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

231.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bisikletlerin karıştıkları kazalar ile ilgili verilere ve bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54916) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

232.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bakımından AİHM'de açılan davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54917) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

233.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, DHMİ, TCDD gibi kuruluşların VİP salonlarında ve THY tarafından uçaklarda servis edilmek üzere satın alınan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54918) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

234.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Esenboğa Hava Limanında ILS CAT3 sisteminin CAT2 sistemine düşürülmesinin nedenlerine ve etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54919) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM'de bir internet sitesine erişimin engellenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54920) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)