TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 25

12 Kasım 2014 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere lojistik destek sağladığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 29 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 28 Milletvekilinin, Van ve Vanlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)