TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 22

07 Kasım 2014 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/988) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 36 Milletvekilinin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2432) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

2.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2433) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 15/07/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2434) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2014)

4.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2435) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

5.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2436) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve 1 Milletvekilinin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2437) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2014)

7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 17 Eylül Bandırma Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2438) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2439) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

 

Rapor

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 33 Milletvekilinin; Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/2374) (S. Sayısı: 652) (Dağıtma tarihi: 07.11.2014) (GÜNDEME)

 

 

Gensorular

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğini göz ardı ederek kazaların önüne geçmediği ve maden işletmelerinde emek sermaye dengesini sermaye lehine dönüştürerek genel piyasa dengesini bozduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/38) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 05/11/2014)

2.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde iş kazalarını önleyici politikalar geliştirmediği ve tedbirleri almadığı, işyeri denetimlerinin etkin olarak yapılmasını sağlamadığı, siyasi ve maddi nüfuz sahibi çevrelerce yönlendirildiği ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/39) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 05/11/2014)