TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 20

05 Kasım 2014 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 milletvekilinin, koyun yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, hayvancılıkta kullanılan ot, yem ve saman fiyatlarındaki aşırı artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 Milletvekilinin İntihar eğilimlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2003-2014 yılları arasında karşılıksız çek nedeniyle haklarında işlem yapılan gerçek ve tüzel kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47768)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan tazminat davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47769)

3.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, açıköğretim fakültesi dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47770)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, maaşında icra takibi ve haciz olan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47771)

5.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, uyuşturucu madde imali, kullanımı, satışı ve kaçakçılığı suçları nedeniyle adli birimlere sevk edilen kişilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47772)

6.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, IŞİD tarafından iletildiği iddia edilen bir talebe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47774)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkında açılan ceza davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47775)

8.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, YSK tarafından oy pusulası basımı için yapılan ihale ilanında referanduma da yer verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47776)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, maaşında icra takibi ve haciz olan personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47888)

10.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir bölgenin astım ve bronşit hastaları için tedavi edici özelliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47895)

11.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilova ilçesindeki sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47896)

12.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Suriyeli sığınmacılar için yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47897)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan tazminat davalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47898)

14.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bir araştırma komisyonu raporundaki önerilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47899)

15.-  İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Suriye sınırındaki illerde bulunan sağlık kurumlarında yasa dışı örgütlerin militanlarının tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47900)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yoğun bakım üniteleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47901)

17.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47902)

18.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik tedavi merkezlerinin ve bu merkezlerde tedavi gören kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47903)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkında açılan ceza davalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47904)

20.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47905)

21.-  Adana Milletvekili Turgay Develi'nin, madde bağımlılarının tedavisi ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47906)

22.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, maaşında icra takibi ve haciz olan personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47907)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Temmuz 1993 tarihli Sivas Katliamı ile 15 ve 20 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da yaşanan El Kaide terör örgütü saldırılarının faillerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47966)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanın malvarlığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47967)

25.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hükümet tarafından Gülen Cemaatine yönelik hazırlandığı iddia edilen eylem planına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47968)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki personel hareketlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47969)

27.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, kötü muameleye maruz kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47970)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47971)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da yaşanan bir ölümle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni talebine Van Valiliğinin ret cevabı vermesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47972)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47973)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 yaş altı ve üstü kategorilerde ayrı ayrı olmak üzere 2002-2014 yılları arasında cezaevine giren kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47974)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığa bağlı birimlerin isimlerinin yer aldığı tabelalardaki "T.C." ibaresinin kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47975)

33.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, LGBT bireylere yönelik nefret suçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47976)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki personel hareketlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48107)