TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 19

04 Kasım 2014 Salı

 

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/960) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 04.11.2014) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 19 Milletvekilinin, Suriye'ye komşu illerin ekonomik durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 22 Milletvekilinin, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle başta Hatay olmak üzere bölge illerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

3.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, SEÇSİS yazılımında güvenlik açığı olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45302)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu uyarınca hazırlanan genelgelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/46518)

3.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, cezaevleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47249)

4.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, terörle mücadele görevi sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan er ve erbaşlara kamuda çalışma olanağı sağlayan düzenleme sonrası işe yerleştirilenlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47325)

5.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Ege Denizi uluslararası hava sahasında ve uluslararası sularda taciz edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47326)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Şehir Hastanesinin inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47330)

7.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Erciş ilçesine yapılması planlanan devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47331)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki hastanelerde hizmet alan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47332)

9.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, özel hastaneler ile vakıf üniversitesi hastanelerinde alınan fark ücretlerine ve hastaların sağlık hizmetleri alırken değişik evrelerde farklı doktorlarla karşılaşmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47333)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, afetlere karşı hazırlık ve sivil savunma konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47417)

11.-       Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, cezaevlerindeki ağır hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47418)

12.-       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir vatandaşın aldığı hapis cezasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47419)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir mahkemenin verdiği kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47420)

14.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47421)

15.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların harcamalarının seçim dönemleri öncesinde artış gösterdiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47422)

16.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, seçim dönemleri öncesinde taşeron şirketler aracılığıyla işçi alımlarının artış gösterdiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47423)

17.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, görev yeri değiştirilen veya haklarında soruşturma açılan kamu personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47424)

18.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bazı kamu personeline ait dosyaların incelemeye alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47425)

19.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 döneminde temsil ve ağırlama ödeneğinden yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47426)

20.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47427)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Adliyesi'ndeki tadilat çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47428)

22.-       Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, HSYK Başmüfettişliği tarafından Hatay Valiliğine gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47429)

23.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, idari yargıda açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47430)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hukuki veya fiili sebeplerle başka illere nakledilen ceza davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47431)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, afetlere karşı hazırlık ve sivil savunma konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47531)

26.-       Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğünde görevli bazı personel hakkındaki iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47532)

27.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli Takım Sporcu Sağlık Formunda yer alan bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47533)

28.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir anıta ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47671)

29.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2002-2014 yılları arasında intihar eden veya disiplin cezası alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline dair verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47675)

30.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47676)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, afetlere karşı hazırlık ve sivil savunma konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47690)

32.-       İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, bir doktor hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47691)

33.-       Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında kamunun rolünün azaltılmaya çalışıldığı iddiası ile özel hastaneler ve şehir hastanelerine  ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47692)

34.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların harcamalarının seçim dönemleri öncesinde artış gösterdiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47693)

35.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, görev yeri değiştirilen veya haklarında soruşturma açılan kamu personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47694)

36.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 döneminde temsil ve ağırlama ödeneğinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47695)

37.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bazı kamu personeline ait dosyaların incelemeye alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47696)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel hastanelerde tedavi olurken sorun yaşayan vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47697)

39.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da inşa edilmesi planlanan bir devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47698)

40.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar'da hizmete açılması beklenen bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47699)

41.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav depreminden sonra boşaltılan bir hastanenin güçlendirme çalışmalarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47700)

42.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bayraklı Şehir Hastanesi kampusunun inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47701)

43.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Devlet Hastanesinde yapılan güçlendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47702)

44.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47703)

45.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47704)

46.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47705)

47.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47706)

48.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47707)

49.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Siirt'teki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47708)

50.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'taki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47709)

51.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'deki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47710)

52.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47711)

53.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47712)

54.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Ağrı ve Iğdır'da eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47713)

55.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Van'da eğitim dönemi öncesinde çocukların muayene edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47714)

56.-       İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, emeklilerin maaşlarından sağlık harcamaları ile ilgili yapılan kesintilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47715)

57.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ın Kağızman ilçesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47716)

58.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, intihar girişimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47717)

59.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, idari yargıda açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47718)

60.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47719)

61.-       Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerindeki hak ihlallerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47720)

62.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile ilgili kararın Resmî Gazete'de geç yayımlanmasının gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52192)

63.-       İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Süleyman Şah Türbesi ile Türbeyi korumakla görevli personelin güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52193)

64.-       İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Musul Başkonsolosluğu personelinin tahliyesi konusunda ortaya atılan bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52194)

65.-       Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Bodrum Yarımadası Acil İçme ve Kullanma Suyu Projesi'nde yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52195)

66.-       İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Fenerbahçe Burnu'ndaki bir kafeteryanın işletmesinin bir firmaya verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52196)

67.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52197)

68.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Ulaşım Ana Planı çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52198)

69.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taraf olunan BM sözleşmeleri ile bunlar için hazırlanan raporlara ve AİHM kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52199)

70.-       Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Yunanistan Parlamentosunun Ermeni Soykırımı adı altında bir karar aldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52200)

71.-       Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52201)

72.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bazı oy sandıklarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52202)

73.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında örtülü ödenekten harcanan paraya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52203)

74.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, IŞİD'in elinde bulunan vatandaşların cezaevinde bulunan üç IŞİD üyesi ile takas edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52204)

75.-       Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, MİT Kanunu uyarınca takasa konu olan tutuklu ve hükümlü bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52205)

76.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD tarafından rehin alınan vatandaşların kurtarılmasında takas yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52206)

77.-       İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2010 - 2013 yılları arasında çeşitli konularda eğitim alan kamu personeline ve eğitimlerin otellerde yapılmasının nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52207)

78.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Emlak Konut ile TOKİ ortaklığında yapılan bazı konutların bazı yüksek yargı üyelerine ücretsiz yahut düşük fiyattan verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52208)

79.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MİT Kanunu uyarınca takasa konu olan tutuklu ve hükümlü bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52209)

80.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in rehin olarak tuttuğu vatandaşlarımızın nasıl kurtarıldığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52210)

81.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52211)

82.-       Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Geçici Kur'an Kursu Öğretici Sınavı sonuçlarına göre Kütahya Müftülüğü tarafından yapılan atamalar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52212)

83.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, IŞİD tarafından rehin alınan vatandaşların kurtarılmasında takas yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52213)

84.-       İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'in Bergama ilçesinde maden arama ruhsatı süresi sona eren bir firmanın mevzuata aykırı iş ve işlemler yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52217)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52218)

86.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52219)

87.-       Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, mevzuat değişikliği nedeniyle kısa sürede rant sağlayanlar olduğu iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52220)

88.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52221)

89.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki yerel basına destek verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52222)

90.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki yerel basına destek verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52223)

91.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki yerel basına destek verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52224)

92.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman'daki yerel basına destek verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52225)

93.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Şırnak ve Muş'taki yerel basına destek verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52226)

94.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'teki yerel basına destek verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52227)

95.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52228)

96.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/52229)

97.-       Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1993 yılında meydana gelen olaylar ile ilgili yargılama sürecinde sorunlar bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52231)

98.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52232)

99.-       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir davadan hükümlü bulunanların sayısına ve davanın tekrar görülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52233)

100.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir davadan hükümlü bulunanların sayısına ve davanın tekrar görülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52234)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir davadan hükümlü bulunanların sayısına ve davanın tekrar görülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52235)

102.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir davadan hükümlü bulunanların sayısına ve davanın tekrar görülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52236)

103.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, PKK tarafından mahkeme kurulup yargılama yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52237)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, adliyelerde engelli vatandaşlar için ayrılmış otopark alanlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52238)

105.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan madde bağımlılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52239)

106.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52240)

107.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52241)

108.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir şahsın tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52242)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52243)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı personele yönelik fişleme yapıldığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52244)

111.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52245)

112.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, engelliler için erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla illerde oluşturulan komisyonlar ile söz konusu komisyonların faaliyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52246)

113.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52247)

114.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Hakkari'de ikamet eden ihtiyaç sahibi bir aileye yardım yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52248)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52249)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52250)

117.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52251)

118.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52252)

119.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta on işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ve inşaatta yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52253)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52254)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52255)

122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kayıt dışı istihdamda meydana gelen artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52256)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK'nın üniversite hastanelerine olan borcunu ödemediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52257)

124.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kamuda geçici işçi statüsünde çalıştırılan engelli işçi sayısına ve engelli geçici işçilerin kadroya alınmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52258)

125.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, sendikasız ve taşeron işçi sayısının arttığı iddiası ile iş kazalarının azaltılması için alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52259)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52260)

127.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52261)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52262)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52263)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da asansör kazasının yaşandığı rezidans inşaatı arazisinin satış ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52264)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için ÇED süreci başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52265)

132.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, adliyelerde engelli vatandaşlar için ayrılmış otopark alanlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52266)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52267)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52268)

135.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD'e lojistik, mali ve askeri destek verilip verilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52270)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52271)

137.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yapılan bir araştırma neticesinde Türkiye'nin dünya genelinde itibar kaybı yaşadığı sonucuna ulaşılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52272)

138.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, IŞİD'in Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52273)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bal üreticilerinin piyasaya sürülen sahte bal nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52290)

140.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki bal üreticilerinin piyasaya sürülen sahte bal nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52291)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki bal üreticilerinin piyasaya sürülen sahte bal nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52292)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman'daki bal üreticilerinin piyasaya sürülen sahte bal nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52293)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Şırnak ve Muş'taki bal üreticilerinin piyasaya sürülen sahte bal nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52294)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'daki bal üreticilerinin piyasaya sürülen sahte bal nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52295)

145.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen incirin kalitesinde yaşanan düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52296)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52297)

147.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden yurda kaçak olarak canlı hayvan sokulduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52298)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜİK'in açıkladığı tarımda üretici fiyatları ile TÜFE madde fiyatları arasındaki farka ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52299)

149.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde'nin Gölcük beldesinde aşırı yağış nedeniyle fasulye üreticisinin uğradığı zarara ve zararın tazminine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52300)

150.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2003 - 2014 yılları arasında gerçekleşen pamuk üretimine ve Bergama pamuğu üretiminde yaşanan gerilemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52301)

151.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52302)

152.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52303)

153.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Edremit Körfezi civarında uçakla zirai ilaçlama yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52304)

154.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Damal ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52308)

155.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Damal ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52309)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52310)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemize gelen yabancılarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52311)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in ülkemizdeki faaliyetlerine karşı güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52312)

159.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın ili Yenipazar belediye başkanının başkanlığının düşmesine rağmen görevine devam ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52313)

160.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52314)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52315)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52316)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivas'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52317)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sinop'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52318)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Siirt'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52319)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52320)

167.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52321)

168.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52322)

169.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52323)

170.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52324)

171.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52325)

172.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52326)

173.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52327)

174.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52328)

175.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52329)

176.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52330)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52331)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52332)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52333)

180.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52334)

181.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52335)

182.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kars'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52336)

183.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52337)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52338)

185.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakkari'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52339)

186.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bayburt'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52340)

187.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gümüşhane'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52341)

188.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aksaray'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52342)

189.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Giresun'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52343)

190.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zonguldak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52344)

191.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Van'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52345)

192.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52346)

193.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52347)

194.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyarbakır'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52348)

195.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çorum'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52349)

196.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Valiliğine devredilen Derince Askeri Hastanesine ait arazinin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52350)

197.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülke genelinde yakalanan kaçak göçmen sayısına ve İzmir'in kaçak göçmenler için üs seçilmesinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52351)

198.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Suriye vatandaşlarının Türkiye'de işledikleri suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52352)

199.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir vatandaşa vereceği ifadeye dair polis tarafından baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52353)

200.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, AVM ve plazaların yangın ve deprem benzeri afetlere ne derece hazırlıklı olduklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52354)

201.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, eğlence amaçlı olarak kullanılan dilek balonu, havai fişek benzeri malzemelerin yangınlara sebep olma ihtimaline ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52355)

202.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52356)

203.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a yönelik olarak çeşitli adlar altında aktarılan kaynaklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52357)

204.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerine yönelik olarak çeşitli adlar altında aktarılan kaynaklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52358)

205.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerine yönelik olarak çeşitli adlar altında aktarılan kaynaklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52359)

206.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Şırnak ve Muş illerine yönelik olarak çeşitli adlar altında aktarılan kaynaklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52360)

207.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illerine yönelik olarak çeşitli adlar altında aktarılan kaynaklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52361)

208.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik olarak çeşitli adlar altında aktarılan kaynaklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52362)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52363)

210.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Ordu'nun kalkınmasına yaptığı katkılara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52364)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52367)

212.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Asklepeion Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52368)

213.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52369)

214.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52370)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52371)

216.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Soma Termik Santraline ve özelleştirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52373)

217.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orhaneli Termik Santraline ve özelleştirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52374)

218.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunçbilek Termik Santraline ve özelleştirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52375)

219.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 2/B statüsündeki arazilerin satışı ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52376)

220.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, hakim ve savcılar dışındaki adalet çalışanlarının maaşlarına ve fazla mesai ücretlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52377)

221.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52379)

222.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bayburt ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52380)

223.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52381)

224.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52382)

225.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aksaray ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52383)

226.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52384)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52385)

228.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52386)

229.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, eğitim kurumlarında yöneticilerin görevlendirilmesine ve eğitim yöneticileri değerlendirme sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52387)

230.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerin üniversite yönetiminin bilgisi dahilinde fişlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52388)

231.-   Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin, açılan imam hatip okullarının sayısı ile okulların öğrenci ve personel sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52389)

232.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, imam hatip ortaokullarına sağlandığı iddia edilen imkânlara ve İstanbul'da bir sınıfı imam hatibe dönüştürülen bir ortaokula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52390)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52391)

234.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde başka bir okula nakledilen öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52392)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 8. sınıf ders kitaplarında yabancı ve azınlık düşmanlığı içeren ifadelerin yer aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52393)

236.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okullarda devam eden tadilat çalışmaları ile okulların personel ve ödenek durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52394)

237.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir ilkokulun çevre ve yol düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52395)

238.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 2003 - 2014 yılları arasında atanan ve emekli olan öğretmen sayısı ile boş öğretmen kadrosu sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52396)

239.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir okulun öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52397)

240.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Aydın Üniversitesinde bir profesöre ders görevlendirmesi yapılmamasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52398)

241.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52399)

242.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52400)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52403)

244.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, eğlence amaçlı olarak kullanılan dilek balonu, havai fişek benzeri malzemelerin yangınlara sebep olma ihtimaline ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52404)

245.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52405)

246.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52406)

247.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Şırnak - Hakkari kara yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52427)

248.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Şırnak - Siirt kara yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52428)

249.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Şırnak - Cizre kara yolunun ne zaman tamamlanacağına ve yol inşaatında çalışanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52429)

250.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Şırnak - Van kara yolunun ne zaman tamamlanacağına ve ihaleyi alan firmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52430)

251.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52431)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52432)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir denizcilik şirketine ait gemiye kaçak yollarla binen iki Afrikalı mültecinin bidondan yapılmış salla denize bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52433)

254.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir denizcilik şirketine ait gemiye kaçak yollarla binen iki Afrikalı mültecinin bidondan yapılmış salla denize bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52434)

255.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Zafer Havalimanından kaynaklı olarak devletin zarara uğradığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52435)

256.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, 1923 yılından beri kullanılmayan bir tren garına IŞİD için mühimmat bırakıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52436)

257.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir denizcilik şirketine ait gemiye kaçak yollarla binen iki Afrikalı mültecinin bidondan yapılmış salla denize bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52437)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52438)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52439)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52440)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52441)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52442)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52443)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52444)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52445)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52446)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52447)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52448)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52449)

270.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52450)