TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 18

03 Kasım 2014 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/985) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile               Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/986) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/987) ( Plan ve Bütçe              ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2014)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2419) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2420) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2421) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2422) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2423) (Adalet         ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

6.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2424) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

7.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2425) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2426) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2427) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2428) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 3 Milletvekilinin; Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi (2/2429) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2014)

12.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; "5838 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2430) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2014)

13.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2431) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki spor kulüplerine 2014 yılında şans oyunlarından aktarılan paya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki amatör spor kulüplerine 2014 yılında yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta 2013-2014 yıllarında hastalanan hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta 2013-2014 yıllarında üretilen ve ihraç edilen ceviz miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2013 yılında ithal edilen buğday ve saman miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2013 yılında üretilen buğday miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta 2013 yılında üretilen sebze ve meyve miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6172) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

10.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta 2013-2014 yıllarında üretilen et ve süt ürünleri miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6173) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

11.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta uyuşturucu kullanımının zararları ile ilgili 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6174) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

12.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2013-2014 yıllarında muayene ve tedavi edilen hasta sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6175) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

13.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2014 yılı içerisinde muayene ve tedavi edilen hasta sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

14.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı bir beldenin yol sorunuyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6177) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

15.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta son beş yılda yaşanan hırsızlık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

16.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı bir beldenin su sorunuyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

17.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı bir beldede yaşanan yoğun kuraklıkla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6180) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

18.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Erbaa direkt bağlantı yoluyla ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6181) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

19.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat çevre yolunda heyelan nedeniyle meydana gelen bozulmalarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, dershanelerin eğitim kurumuna dönüştürülmesi konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, sağlık hizmetlerinde katılım payı uygulamasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6184) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, öğretmenlerin ek göstergelerinin iyileştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6185) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6186) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

24.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadın çiftçilerin sigorta primleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK tarafından teminine son verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54061) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK eylemlerinde zarara uğrayan kamu binalarının masraflarının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54062) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir dernek tarafından yaptırılan bir okulun ruhsatsız olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54063) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu kurum ve kuruluşlarında rotasyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54064) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Kobani eylemlerinin yapıldığı bölgelerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54065) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, IŞİD'den petrol alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54066) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'daki eylemlerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54067) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Suriyeli mültecilerin sayısına ve suça karıştıkları iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54068) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54069) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Cumhurbaşkanlarının görevden ayrılırken yanında götürdüğü personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54070) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Hac vazifesini yerine getiren milletvekillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54071) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, 6 Ekim 2014 tarihinde ülkemize giriş yapan mültecilerin alıkonulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54072) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir savcı hakkında HSYK tarafından soruşturma yürütüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54073) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

14.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Avrupa Birliği İlerleme Raporunda yer alan yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi tavsiyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54074) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesinin bir köyünde işletilen kömür ocağının halk sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54075) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Çapa Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen bir eğitime itiraz eden kişiler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54076) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'nın Ulaşım Ana Planı 2038 çalışmasına dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54077) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiler Polis Okulu arazisine ve deprem riski taşıyan alan ilan edilen arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54078) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılı özelleştirme planlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54079) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 tarihleri arasında TRT için program yapan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54080) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiler Polis Okulu arazisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54081) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiler Polis Okulu arazisine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54082) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Dubai Temsilciliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54083) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İç Güvenlik Reform Paketinin içeriğine dair çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54084) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 24. Dönemde yanıtlanan ve yanıtlanmayan yazılı ve sözlü soru önergesi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54085) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

26.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Cumhurbaşkanı adayları tarafından toplanan bağış ve yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54086) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, 4/C'li personele verilen sosyal yardımlardan gelir vergisi kesilmesi uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54087) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine silah yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

29.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da kamu kurumlarınca gerçekleştirilen mobilya ve tefrişat alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54089) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

30.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Et ve Süt Kurumu Van Kombinası'nın yeniden faaliyete geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54090) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur ve işçi kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54091) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'ta bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur ve işçi kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54092) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur ve işçi kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54093) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur ve işçi kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54094) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur ve işçi kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54095) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'in özelleştirileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54096) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

37.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2005-2013 yılları arasında ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54097) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Gaziantep ilinin Şahinbey ilçesine bağlı bir köyde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/54098) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

39.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, seçim ihlalleri ile ilgili başvuru ve itirazlar ile bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54100) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, LGBTİ bireylere yönelik nefret suçlarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54101) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

42.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yürütülen bir soruşturmaya takipsizlik kararı verdiği için bir savcının önemli bir idari göreve getirileceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54102) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54103) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

44.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında GSM istasyonlarından kablo çalınması suçu nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54104) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

45.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da meydana gelen bir cinayet vakasına ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54105) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

46.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir danışmanına ve Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda kendisi ile akrabalık ilişkisi olan çalışan bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54106) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen bir kavgaya ve 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54107) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

48.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54108) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda Ankara'da hırsızlık nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54109) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

50.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin fişlendiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54110) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54111) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

52.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Avrupa Birliği fonlarının kullanımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54112) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

53.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Başbakan ve bakanların dinlenmesine dair açıklamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ölçü ve ayar hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54114) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı makine fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54115) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

56.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

57.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54117) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

58.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi üretiminin ara malı ithalatına bağımlılığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54118) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

59.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çalışanlara enflasyon farkı ödenmesi ile aile ve çocuk yardımlarında artış yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54119) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

60.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54120) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

61.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gazilerin tedavi gider ve masraflarının karşılanmasında meydana gelen sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

62.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yaş ve fiili hizmet sürelerini dolduranların emekliye ayrılmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54122) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54123) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel sağlık kuruluşlarına SGK tarafından usulsüz ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54124) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çin'den getirilen kalitesiz ve sağlıksız stentlerin kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

67.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Ergene Havzası'ndaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54127) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54128) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

69.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, İller Bankasının kanalizasyon ve içme suyu ihalelerini alan firmalara araç aldırdığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54129) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

70.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Bafa Gölü'nün korunması için alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54130) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da inşa edilen evlerin mevsim şartlarına uygun yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de inşa edilen evlerin mevsim şartlarına uygun yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54132) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

73.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'te TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54133) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54134) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Diyarbakır ve Mardin'de TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54135) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54136) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

77.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden vatandaşların mülkiyetle ilgili sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54137) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu Türkistan'da idam edilen Uygurlar nedeniyle bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54138) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sülfirik Asit ve Borik Asit Fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54139) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TPAO'nun halka arz yoluyla özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54140) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TEİAŞ'a ait kamu hisselerinin yüzde 49'unun özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54141) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, BOTAŞ'ın iletim hatlarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54142) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik üretim santrallerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54143) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54144) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

85.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, benzin ve motorinde indirim yapılması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

86.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Tuz Gölü Havzasında yapılması öngörülen yer altında doğal depolama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54146) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında özelleştirilen madenlere ve bor madenlerinin özelleştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

88.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Spor-Toto'nun özelleştirileceği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54148) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

89.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzurum Kış Olimpiyatları Tesislerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

90.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54150) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

91.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzincan Kız Devlet Yurdundaki internet bağlantı sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

92.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan yemek yardımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akdeniz Oyunları Koordinatörlüğünce işe alınan ve aynı zamanda memur olan kişilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

94.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, mavi sertifikalı fidanların yaygınlaştırılması ve zeytinciliğin teşvikine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

95.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, zeytinliklerin korunması ve dikilen zeytin ağaç sayısının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54155) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

96.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta kayıtlı kadın çiftçi sayısına ve kadın çiftçilere verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54156) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54157) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

98.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da hayvancılık sektörüyle ilgili çeşitli verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54158) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

99.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, hayvanlarda görülen Mavi Dil ve Afrika Hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

100.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, gıda mühendislerinin kamuda istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım sektöründe çalışan kadınlara ve gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organik olmayan ürünlerin organik ürün adı altında satılarak tüketicilerin aldatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

103.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54163) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki gümrük kapılarındaki personel eksikliklerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

105.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki gümrük kapılarındaki personel eksikliklerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

106.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman'daki gümrük kapılarındaki personel eksikliklerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'daki gümrük kapılarındaki personel eksikliklerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır'daki gümrük kapılarındaki personel eksikliklerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

109.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ağaçlandırılacak bir alanın planda akaryakıt-LPG istasyonu olarak değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54169) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

110.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da bir plajın hukuki durumuna ve akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54170) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

111.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, sokak eylemleri sonrasında yakalanan ve adliyeye sevk edilen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54171) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

112.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın bir mahallesindeki protesto eylemlerinde bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54172) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

113.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Kobane protestoları sırasında polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ve gerçekleşen gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54173) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

114.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 9.10.2014 tarihinde polisin Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde eylem yapan öğrencilere yönelik müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54174) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

115.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün altyapısına ve su baskınlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54175) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

116.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılma kararı alınan bir ışıklı kavşağa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54176) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

117.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54177) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

118.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK terör örgütüne karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

119.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54179) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

120.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı marifetiyle uygulanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54180) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

121.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde inşaat yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54181) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu ve hükümlüler ile suç ihbarları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54182) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da Ömerli Barajı'nın dere yatağında mezarlık çalışması yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54183) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da kayıp kaçak su oranlarının tespitine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54184) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54185) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

126.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Adana'nın Seyhan ilçesinde işlenen bir cinayetin faillerinin yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54186) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 24. Dönemde yanıtlanan ve yanıtlanmayan yazılı ve sözlü soru önergesi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54187) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

128.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kapatılan belediyelerden hakkında inceleme başlatılan ve mahkemeye verilenlerin siyasi partilere göre sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54188) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda Ankara'da yaşanan hırsızlık olaylarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54189) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda Ankara'da ele geçirilen uyuşturucu madde ve kaçak ürün miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54190) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İskenderun Deniz Üs Komutanlığının içindeki alıcı telsiz istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54191) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinin faillerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54192) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da meydana gelen bir cinayet vakasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54193) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir baz istasyonunun yakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında GSM istasyonlarından kablo çalınması suçu nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54196) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yıl içerisinde yakalanan uyuşturucu, kaçak alkol, sigara ve göçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54197) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54198) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54199) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kayseri Harikalar Diyarı Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen bir cinayet vakasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında verilen silah ruhsatları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı bir köydeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmit'te bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında toplumsal olaylarda yaşamını yitiren 18 yaş altı kimselerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54206) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

148.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren yabancı bir muhabirin ölümüyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

149.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, PYD'nin terör örgütü olarak nitelendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında KİT'lere verilen ödeneklere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54210) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

151.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri yöneticilerinin istifa etme veya görevden alınma sebeplerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54211) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

152.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54212) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

153.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir sanatçının eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54213) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

154.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, bir sanatçının eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54214) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, makam odalarının yenilenmesine ve yeni kiralanan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54215) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

156.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'de kurvaziyer yolcu taşımacılığındaki gerilemenin önlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54216) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

157.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Anayasa Mahkemesinin Özelleştirme Kanunu'nun bir maddesi hakkında verdiği iptal ve yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

158.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açılış ve ziyaretlerin maliyetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54218) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

159.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sülfirik Asit ve Borik Asit Fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54219) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

160.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Projesinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54220) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, BOTAŞ'ın iletim hatlarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54221) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TEİAŞ'a ait kamu hisselerinin yüzde 49'unun özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TPAO'nun halka arz yoluyla özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54223) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Projesinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54224) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Spor-Toto'nun özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54225) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ölçü ve ayar hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54226) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

167.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emekli maaşlarına iyileştirme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54227) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

168.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, enflasyonun düşürülmesine ve maaşlarda iyileştirme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54228) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

169.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54229) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

170.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

171.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54231) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında Hazine taşınmazlarının tahsisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54232) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, terk amacına aykırı kullanılan Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54233) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında KİT'lere verilen ödeneklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

175.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, görevine devam ettirilen ve ettirilmeyen okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54235) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

176.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Batman'ın Sason ilçesinde anasınıfı öğrencilerinin cami gezisine götürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54236) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

177.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bazı köylerde atıl bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54237) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

178.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bazı illerde öğretmenlerin ek ders ücretlerinden kesinti yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54238) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

179.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54239) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

180.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı okullardaki kimya öğretmeni sayısına ve kimya öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54240) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

181.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54241) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

182.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yönetici görevlendirme sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54242) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

183.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okullara yapılan müdür görevlendirmeleri hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54243) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

184.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu'da bazı yerlerde yasal olmayan bir şekilde Kürtçe eğitim verecek okullar açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54244) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

185.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54245) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

186.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ilk kez atanacak müdürlere sözlü sınav uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54246) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

187.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, şube müdür atamalarına dair Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54247) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

188.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözlü sınava dayalı şube müdürlüğü sınavının iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54248) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

189.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, eğitim ve öğretim sisteminde yaşanan dönüşümlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54249) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

190.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu ve hükümlülerin öğrenim durumlarına ve eğitim seviyesinin artırılarak suç oranının azaltılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54250) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

191.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ve gerçekleştirilen atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54251) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

192.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir ortaokulda yapılan imam hatip sınıfı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54252) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, e-okul sisteminden öğrencilerin özel verilerinin kopyalanarak satıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54253) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce işe alımlarda kadın adaylardan gebelik testi istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

195.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, askeri havacılıkla ilgili kaza-kırım raporlarında saptanan sorunlar ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54255) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

196.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54256) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İskenderun Deniz Üs Komutanlığının içindeki alıcı telsiz istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54257) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

198.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinin faillerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54258) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

199.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54259) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

200.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün bir alandaki kesim hakkında verdiği görüşün Genel Müdürlük tarafından değiştirtildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54260) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54261) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son 12 ay içerisinde yakalanan bohçacılara ve yasa dışı avlanma metotlarının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54262) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hayvan satışı yapılan yerlere yönelik denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54263) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

204.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, kamu hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54264) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

205.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nde ambulanslarda kullanılan oksijen tüplerinin doldurulma usullerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54265) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

206.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, IŞİD ile çatışmada yaralanan PYD üyelerinin Türkiye'deki hastanelerde tedavi edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54266) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

207.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ameliyathane hizmetlerinin ilgili bölüm mezunlarınca yerine getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54267) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

208.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ilaçta taban fiyat uygulamasına ve kronik hastalıklarda reçete yazım süresinin kısaltılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54268) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

209.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, antidepresan tüketimindeki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54269) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

210.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54270) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

211.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okul, kreş, cami, hastane gibi yerlerde bulunan baz istasyonu sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54271) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organ bağışının yaygınlaşması ve teşvik edilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54272) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54273) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen aşı kampanyalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54274) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ebola vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54275) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde çıkan yangınlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54276) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54277) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli ilaç sektörü oluşturulması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54278) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara göre şeker hastalığı vakalarına ve tedavi giderlerinin karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54279) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

220.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Tren Garının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54280) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

221.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türksat'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54281) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

222.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54282) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

223.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54283) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

224.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54284) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

225.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile alakalı birtakım iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54285) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

226.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54286) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

227.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale-Biga karayolunun yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54287) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

228.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ulaştırma türleri arasındaki dengesizliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54288) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

229.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'daki Horozköy istasyon binasının restorasyonuna ve korunmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54289) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

230.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Ordu-Giresun Havaalanının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54290) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uluslararası insan taşımacılığı yapan şirketlerin Ebola hastalığına yönelik aldıkları tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54291) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında verilen uluslararası kara taşımacılığı geçiş belgeleri ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54292) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

233.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Dolmabahçe Sarayı Muâyede Salonu'ndaki halıların tadilat çalışmaları esnasında zarar gördüğü iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54293) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2014)

234.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Hac'dan dönen milletvekili ve Meclis personelinin MERS hastalığına karşı sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54294) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2014)