TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 17

31 Ekim 2014 Cuma

 

Teklif

 

1.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2418) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2014)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, işgücü ve istihdam verileri ile ilgili sorunlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47262)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Urla'daki villalarla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47797)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Urla'da bir idari yıkım kararının uygulanmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47798)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarına it olup gerçek ve tüzel kişilere kiralanan binalar, yalılar, köşkler ile ormanlık ve koruluk alanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48004)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Şeker Kurumu'nun 2002-2014 dönemindeki kâr-zarar durumuna ve kayıt dışı şeker satışı nedeniyle cezai işlem uygulanan şirketlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48444)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Zeytinburnu'da bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48678)

7.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, AOÇ'de inşaatı süren Yeni Başbakanlık Binası'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48684)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'den Irak'a giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48748)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'den Suriye'ye giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48749)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'nin aldığı yardım ve hibelerin miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48797)

11.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, 1988-2000 yılları arasında kullandırılan toplu köy ikrazatı grup kredileri nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48800)

12.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, telekomünikasyon ve internet firmaları tarafından uygulanan taahhütlü tarifelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49181)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ödenmeyen kredi borçları nedeniyle son dönemde takibe uğrayan dosya sayısında artış olduğu iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49225)

14.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Hükümetin İsrail'le ilişkiler konusundaki tutumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49427)

15.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edilen işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49428)

16.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Doğu ve Güneydoğu illerindeki kayıp-kaçak elektrik oranı ile fatura ödeme oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49430)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili bazı il emniyet müdürlüklerine gönderilen bir talimata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49431)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49432)

19.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49433)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanın Gazze'ye yapacağını duyurduğu ziyarete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49439)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası RTÜK tarafından bazı yazılı ve görsel medya kuruluşlarına kesilen para cezalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49441)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'de yayımlanan bir dizinin IŞİD örgütünü kötülediği hususunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerel birimlere gönderildiği iddia edilen bir yazıda ifade edilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49442)

23.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilen gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49443)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polislere yapılan operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49448)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49449)

26.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49450)

27.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49451)

28.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, bir bölgedeki cami ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49453)

29.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Irak Şam İslam Devleti örgütüne ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49454)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49487)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49488)

32.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'ın Kozluk ilçesinde genç bir kadının korucular tarafından silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49489)

33.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, kız çocukların erken yaşta evlendirilmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49490)

34.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde huzurevinde yaşanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49491)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49492)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49493)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49494)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49495)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasındaki işgücü istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49497)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49498)

41.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, taş ocaklarına ve neden oldukları sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49500)

42.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde buhar ve elektrik üretim santrali yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49501)

43.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, Seferihisar'a kurulması planlanan rüzgar santraline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49502)

44.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, eski bir bakan tarafından İstanbul Koşuyolu'nda bir arazinin usulsüz olarak satın alındığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49503)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, bir tarladaki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49504)

46.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde termik santral yapım projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49505)

47.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, IŞİD'in elindeki rehinelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49506)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49507)

49.-  Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, Irak'taki bir örgütün Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkelerin elçiliklerinin Bağdat'tan çıkarılması yönünde Irak Başbakanına baskı yaptığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49508)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49521)

51.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan ve polislerin de karıştığı bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49522)

52.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Polis Akademisine öğrenci alımında polis koleji mezunlarına tanınan öncelik hakkının kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49523)

53.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49524)

54.-  Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirebileceği olası eylemler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49525)

55.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki bir okula adı verilen bir korucuya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49526)

56.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'ın Kozluk ilçesinde genç bir kadının korucular tarafından silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49527)

57.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Ankara Ulaşım Ana Planına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49528)

58.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, IŞİD'e ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49529)

59.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, elektroşok silahının alımı ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49530)

60.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49531)

61.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49532)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49534)

63.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bazı tiyatro sahnelerinin özel şahıslara satılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49535)

64.-  Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, 2011 YGS'de sorulan yanlış soru sebebiyle hak kaybına uğrayanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49537)

65.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49538)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Muş Alparslan Üniversitesindeki bazı öğrencilerle ilgili açılan soruşturmalar ve Üniversite yönetimi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49539)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49540)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ihmal sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen bir çocuğa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49541)

69.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, son on yıl içinde eğitim ve araştırma hastanelerine klinik şefi ve şef yardımcısı olarak atananlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49543)

70.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ve Türkiye'de faaliyet gösteren su firmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49544)

71.-  Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum'un, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49545)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cinsiyet değiştirmeye yönelik cerrahi operasyonlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49546)

73.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, bir uluslararası kuruluş tarafından yayınlanan rapora ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49547)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49548)

75.-  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Eskişehir'de bazı kamu kurumlarına KPSS ile çalışan alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49549)

76.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrasında bazı kişilerin fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49553)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın, son iki yıl içerisinde Diyarbakır'dan IŞİD'e katılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49554)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49555)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'e Türkiye'den katılım olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49556)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından reklam ve tanıtım amacıyla yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49557)

81.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Aksaray'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49558)

82.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bolu'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49559)

83.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ordu'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49560)

84.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Nevşehir'deki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49561)

85.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Mardin'deki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49562)

86.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kırşehir'de yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49563)

87.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kırklareli'ndeki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49564)

88.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kırıkkale'deki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49565)

89.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Erzincan'da yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49566)

90.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Niğde'de yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49567)

91.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Niğde'deki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49568)

92.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Batman'daki çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49569)

93.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Artvin'e yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49570)

94.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PKK'nın elinde bulunduğu iddia edilen füzelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49571)

95.-  Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, İsrail vatandaşlarının ülkemizde sahip oldukları taşınmaz miktarı ve değerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49572)

96.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49573)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya'da yaptırılan bir yurdun hizmete açılmadan 29 yıllığına TÜRGEV'e devredildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49574)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Soma'da kaza yaşanan madeni işleten firmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49575)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49576)

100.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 22 Temmuz 2014 tarihinde gözaltına alınan polis müdürlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49577)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşların satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49578)

102.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve engelli norm kadro sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49580)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanın Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmaları sırasında kullandığı bir otomobille ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49581)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumuna 2012-2014 yılları arasında yapılan şikayet sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49583)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yayın yasaklarının konuları ve sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49584)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TRT'de yayınlanmış bir dizinin maliyeti ve diğer dizilerin izlenme oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49585)

107.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 22 Temmuz 2014 tarihinde gözaltına alınan polis müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49587)

108.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Adana'da durdurulan tırlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49589)

109.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Irak'ta IŞİD'ten kaçarak Türkiye'ye sığınma talebinde bulunduğu iddia edilen Türkmenlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49590)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin toplatıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49591)

111.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamu kurumlarının ve şirketlerinin verdikleri reklam ve ilanların gazete ve televizyonlara dağılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49592)

112.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, bazı yayın organlarının akreditasyon uygulamasına tabi tutulduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49593)

113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/49594)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için bazı vatandaşların kimlik numaralarıyla kamu kaynaklarından bağış yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49596)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinin mülkiyet yapısı, işgal edilen kısmının olup olmadığı ve SİT niteliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49597)

116.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, bir şirket çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağışta bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/49598)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Rus Şirketlerine uygulanmaya başlanan yaptırımların Türkiye'yi olumsuz olarak etkileyeceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49599)

118.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49600)

119.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Hüseyin Avni Paşa Korusunun imar durumu ve sahipliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49601)

120.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Ziraat Bankasına ait araçtan para gasp edilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49602)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49603)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49604)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49605)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49606)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik'te tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49607)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'ta tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49608)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49609)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49610)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49611)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49612)

131.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TMSF'nin elinde bulunan Digiturk Lig TV'nin bir futbol karşılaşması için ekstra para talebine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49613)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49614)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'ta tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49615)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49616)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük'te tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49617)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49618)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'de tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49619)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane'de tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49620)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49621)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'da tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49622)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'de tarım üreticilerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49623)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kamu arazisinin ihalesiz olarak bir şirkete satıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49624)

143.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'deki bir arazinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49625)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49626)

145.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 22 Temmuz 2014 tarihinde gözaltına alınan polis müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49627)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşların satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49628)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49629)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49630)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49631)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49632)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49633)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49634)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da kamuya ait bir arazinin değerinin altında bir fiyatla özelleştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49635)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark kiralama giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49636)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların gayrimenkul kira gelirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49637)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet aldığı firmalara ve ödenen meblağlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49638)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49639)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların sahip olduğu taşınmazların listesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49640)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların sahip olduğu taşınmazların listesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49641)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teçhizat alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49642)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışı personel giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49643)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların istihdam ettiği personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49644)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49645)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamirat işlerine ödediği tutarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49646)

165.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir bankanın kapatılması için çaba sarf edildiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/49647)

166.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Suriyeli mültecilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49648)

167.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49649)

168.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ABD'deki bir düşünce kuruluşunun raporunda PKK'nın ABD'nin terörist listesinden çıkarılabileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49650)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49651)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşların satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49652)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49653)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark kiralama giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49654)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların gayrimenkul kira gelirlerine  ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49655)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet aldığı firmalara ve ödenen meblağlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49656)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların sahip olduğu taşınmazların listesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49657)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların sahip olduğu taşınmazların listesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49658)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49659)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların istihdam ettiği personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49660)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarının yurt dışındaki personel giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49661)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teçhizat alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49662)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamirat işlerine ödediği tutarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/49663)

182.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49664)

183.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Özgür Suriye Ordusuna katıldığı iddia edilen bir diyanet görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49665)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49666)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49667)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşların satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49668)

187.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Adana'nın Seyhan ilçesi müftüsünün Mersin'e tayin edilmesinin sebeplerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/49669)

188.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, çalışan kadınlara kreş desteği sağlanması ile kadın kooperatifleri aracılığıyla her mahalleye kreş yaptırılması yönündeki projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49698)

189.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, koruyucu ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49699)

190.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49700)

191.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İstanbul'daki yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49701)

192.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muharip gazilerimizin içinde bulunduğu sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49702)

193.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49703)

194.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine ve 2002-2014 yılları arasındaki artış oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49704)

195.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kadın cinayetleri ile ilgili istatistikler ile alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49705)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49706)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49707)

198.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, sığınma evlerinde kalan kadınların oy kullanma haklarının sağlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49708)

199.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, son beş yılda gerçekleşen çocuk evliliği sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49709)

200.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49710)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49711)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49712)

203.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, otomotiv test pisti çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49713)

204.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49714)

205.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, KOSGEB'in verdiği kredilerin devamlılığına ve kaç firmaya verildiğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49715)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49716)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, satın alınan fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49717)

208.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, yaşanan don felaketi sebebiyle Giresun, Ordu ve Trabzon'da KOSGEB'in kredi çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49718)

209.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49721)

210.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Eynez Yeraltı Kömür İşletmesi'nde gerçekleştirilen denetime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49722)

211.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciası sonrasında dile getirilen iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49723)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49725)

213.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, iş yerinde psikolojik tacizin önlenmesi için hazırlanan rehberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49726)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49727)

215.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kamuda istihdam edilen engelli sayısına ve boş engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49728)

216.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Soma devlet hastanesi inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49729)

217.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'de bir kamu arazisinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49730)

218.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tekirdağ'da bir kamu arazisinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49731)

219.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'ta üniversite kampüsünde bulunan bir kamu arazisinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49732)

220.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'da Hazineye ait bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49733)

221.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamu arazisinin bir vakıf tarafından talep edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49734)

222.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait taşınmazların bir vakıf tarafından alınmak istendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49735)

223.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa'da Milli Emlak'a ait Hazine arazisinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49736)

224.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49738)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tapu sorunu yaşayan vatandaşların sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49739)

226.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü ve Ilısu Barajı projeleri için ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49740)

227.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Çankırı alternatif enerji projesi içi hazırlanan ÇED raporu ve Bakanlığın ÇED raporu değerlendirme sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49741)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Havagazı Fabrikası arazisine AVM yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49742)

229.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir vakfa yapılan taşınır ve taşınmaz mal bağışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49743)

230.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Esenyurt'taki bir taşınmazın bir vakfa tahsisinin istendiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49744)

231.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD tarafından rehin tutulan Türk vatandaşlarına ve kurtarılmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49748)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49749)

233.-   Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, IŞİD tarafından rehin tutulan kamu görevlilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49750)

234.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Musul Başkonsolosluğunun web sitesine konulan bayram mesajına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49751)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49752)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'ten kaçan Türkmenlerin Türkiye'ye geçemedikleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49753)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD militanlarının yüzde 10'unun Türk olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49754)

238.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Ortadoğu'da izlenen politikalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49755)

239.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD'in gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49756)

240.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üsküdar'daki bir sitede bulunan konutlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49819)

241.-   Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, bir kaymakam hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49820)

242.-   Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın, son iki yıl içerisinde Diyarbakır'dan IŞİD'e katılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49821)

243.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, İzmir Emniyet Müdürünün basına müdahale ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49822)

244.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Irak Şam İslam Devletine (IŞİD) ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49823)

245.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, trafik kazalarını önlemek için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49824)

246.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Adana'da bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49825)

247.-   İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul'daki halk otobüslerindeki kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49826)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerli ve yabancı teleferik şirketlerinin kazandıkları ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49827)

249.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, otobüslerde kullanılan akaryakıta ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49828)

250.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşların kurtarılarak ailelerine teslim edilmeleri konusunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49829)

251.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşların kurtarılarak ailelerine teslim edilmeleri konusunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49830)

252.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49831)

253.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Hüseyin Avni Paşa Korusunun imar durumu ve sahipliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49832)

254.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki üst geçitlerin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49833)

255.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin bir köyünün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49834)

256.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, polisevlerinin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49835)

257.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, bir polis karakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49836)

258.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Erdoğan'ın bir aracındaki plakaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49837)

259.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2013 yılından bu yana halk otobüslerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49838)

260.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da bir bölgede çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49839)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kelepçe takılarak gözaltına alınan bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49840)

262.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sokak köpekleriyle ilgili olarak yaptığı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49841)

263.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, 6360 sayılı Kanun'a göre kapatılan belde belediyelerinin alacak ve borçlarının intikaline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49842)

264.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türkiye Belediyeler Birliğinin kaynaklarının suiistimal edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49843)

265.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Keles ilçesinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazısının yerel idarecilerce kaldırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49844)

266.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49845)

267.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49846)

268.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49847)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49848)

270.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49849)

271.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49850)

272.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49851)

273.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49852)

274.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49853)

275.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49854)

276.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49855)

277.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49856)

278.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49857)

279.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49858)

280.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49859)

281.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49860)

282.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49861)

283.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49862)

284.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49863)

285.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49864)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Gaziosmanpaşa'da bir otelin üzerindeki vincin kaldırılması için harcanan kamu kaynaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49865)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aylara ve illere göre erkekler tarafından öldürülen kadınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49866)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında araç çarpması sonucu hayatını kaybeden kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49867)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Eskişehir'de Gezi olayları sırasında bir gencin polislerce dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49868)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara'da toplu ulaşım araçlarına yapılan zamlar ve iptal edilen hatlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49869)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Havagazı Fabrikası arazisine AVM yapılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49870)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TRT'de yayınlanmakta olan bir diziye ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün müdahil olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49871)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, IŞİD'e katılmak üzere Türkiye üzerinden geçenlere ve bunlara yardım edenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49872)

294.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49873)

295.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD adlı terör örgütüne Türkiye'den de katılımların olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49874)

296.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Kozmik Çalışma Grubu adıyla bir birim oluşturulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49875)

297.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya'da yaptırılan bir yurdun hizmete açılmadan 29 yıllığına TÜRGEV'e devredildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49876)

298.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 14. Dönem polis adaylarına yönelik planlama çalışmalarının iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49877)

299.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, POMEM ve PMYO bünyesinde aldıkları eğitimler sonucu Bakanlık bünyesinde polis memuru olarak görev yapan emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49878)

300.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen ilanların ücretinin belediye tarafından ödenip ödenmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49879)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49880)

302.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, bir dini cemaatin çalışmalarının takibe alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49881)

303.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, bir dini cemaatin Emniyet, Jandarma, MİT ve Ordu bünyesindeki üye sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49882)

304.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 22 Temmuz 2014 tarihinde gözaltına alınan polis müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49883)

305.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, devleti ele geçirmeye çalıştığı iddia edilen bir dini cemaatle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49884)

306.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası kapsamında yürütülen faaliyetlere saldırılar gerçekleştiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49885)

307.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı belediyelerde yasaya aykırı olarak görevlendirmeler yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49886)

308.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğüne alınacaklarla ilgili olarak yabancı bir firmanın rüşvet verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49887)

309.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Alaçatı'da bazı taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığına devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49888)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'de polisin biber gazı kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49889)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak'ta polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49890)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49891)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Kurtköy'de polisin açtığı ateş sonucu  hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49892)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da İstiklal Caddesinin altyapısı ve su kanallarının düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49893)

315.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Demirci Belediyesinde imar alanında olmayan bölgelere elektrik ve su aboneliği verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49894)

316.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49896)

317.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49898)

318.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Kurtuluş Savaşı Müzesi binasındaki çatlaklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49899)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49900)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49901)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49902)

322.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'de bulunan müzelerin restorasyonuna dair çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49903)

323.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara Operet Sahnesinin sanatsal etkinliklere kapatıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49904)

324.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, otobüslerde kullanılan akaryakıta ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49905)

325.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Bağlarbaşı'ndaki bir arazinin bir vakfa hediye edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49906)

326.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'de bir şahsın bir vakfa arazi bağışı yaptığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49907)

327.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Fatih'te bir vakfa ait arazinin bir vakfın üzerine ele geçirildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49908)

328.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'da kamu arazisinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49909)

329.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Ataşehir'de bir kamu arazisinin bir vakıf tarafından ele geçirildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49910)

330.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Zeytinburnu'nda bir kamu arazisinin ele geçirildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49911)

331.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tekirdağ'da bir kamu arazisinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49912)

332.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa'da Milli Emlak'a ait bir Hazine arazisinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49913)

333.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait taşınmazların bir vakıf tarafından alınmak istendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49914)

334.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'da Hazineye ait arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49915)

335.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'ta bir arazinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49916)

336.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49917)

337.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan kamuya ait lojmanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49918)

338.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Hazine arazilerinde yaşanan işgallere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49919)

339.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya'da yaptırılan bir yurdun hizmete açılmadan 29 yıllığına TÜRGEV'e devredildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49940)

340.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49941)

341.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bazı öğrenciler hakkında verilen karara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49952)

342.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Kadıköy'deki okul ve öğrenci sayısı ile okul dönüşümlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49953)

343.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tokat'ta üniversite kampüsünde bulunan kamu arazisinin bir vakfa tahsisinin istendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49954)

344.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49955)

345.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, tarih öğretmenliği branşında yapılan atamaların azlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49956)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ders kitabında yer alan ifadeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49957)

347.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında mezuniyet törenlerinde yaptıkları konuşmalar sebebiyle haklarında işlem yapılanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49958)

348.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Afyonkarahisar'da derslik ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49959)

349.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49960)

350.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, çocukların cinsel tacizden korunması için alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49961)

351.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49962)

352.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49963)

353.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevden alındıkları iddia edilen şahıslara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49964)

354.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49965)

355.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, okul yönetimlerince kayıt parası, bağış, aidat vb. adlar altında para toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49966)

356.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir okulun derslik ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49967)

357.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49968)

358.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49970)

359.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan çatışmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49971)

360.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49981)

361.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Soma devlet hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49982)

362.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'deki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49983)

363.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da kurulacak olan yeni hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49984)

364.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'deki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49985)

365.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49986)

366.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesindeki bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49987)

367.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde elektriklerin sık sık kesildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49988)

368.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Kestel Devlet Hastanesi ihalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49989)

369.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, bir sağlık çalışanının şiddete uğradığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49990)

370.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Afrika'da yaygın olan Ebola virüsüne karşı Türkiye'de alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49991)

371.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün çalışmaları ve Türk boğazlarından geçen gemilerin kontrolüne ait verilerde tutarsızlıklar bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49992)

372.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Afrika'da yaygın olan Ebola virüsüne karşı Türkiye'de alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49993)

373.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49994)

374.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, yurt dışında tedavi olması Bakanlıkça reddedildiği için öldüğü iddia edilen bebeğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49995)

375.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesi bünyesindeki bağımlılık ünitesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49996)

376.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'de ve ilçelerinde bulunan acil sağlık istasyonlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49997)

377.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, acil hastaların naklinde hava ambulanslarının kullanımına ve cenazelerin nakline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49998)

378.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapanan eczaneler ve işsiz kalan eczacıların durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49999)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuya ve özele ait olan hastanelerde kullanılan serum poşetlerinin sağlığa zararlı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50000)

380.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa Çocuk Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50001)

381.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, otobüslerde kullanılan akaryakıta ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50002)

382.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir - Edremit köprülü kavşak çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50003)

383.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'da kamu arazisinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50004)

384.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50005)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır-Bingöl karayolunda yaşanan bir trafik kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50006)

386.-   Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Denizli'nin Çameli ilçesinde bazı vatandaşların gayrimenkullerinin fiilen karayolu kapsamına alındığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50007)

387.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Tren Garında YHT çalışmaları kapsamında örülen duvara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50008)

388.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50009)

389.-   Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı bir köy yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50010)

390.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Bartın ili Kozcağız - Kumluca karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50011)

391.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50012)

392.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV ve KDV'ye ve elde edilen gelire ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50013)

393.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50014)

394.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, nişasta bazlı şeker üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50015)

395.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2014 yılları arasında sağlık sektöründen hizmet alamayan ve sağlık kuruluşlarına götürülürken yolda hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50016)

396.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50018)

397.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50019)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'nın Soma ilçesinde kazanın yaşandığı maden ocağının sahibi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50020)

399.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, TRT'nin satın aldığı yapımların alındığı şirketler ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50023)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50024)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50025)

402.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50026)

403.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50027)

404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50028)

405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50029)

406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50030)

407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden kullandığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50031)

408.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50032)

409.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50033)

410.-   İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, OMV Petrol Ofisi A.Ş.'nin borsadan ayrılma kararına ve bunun küçük yatırımcıya etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50034)

411.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/50035)

412.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/50036)

413.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/50037)

414.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/50038)

415.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/50039)

416.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/50040)

417.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Samsun Müftüsünün cinsiyet ayrımına yol açan konuşma yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/50041)

418.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50054)

419.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50055)

420.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadın sığınma evlerinde kalan kadınların seçimlerde oy kullanamamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50056)

421.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50057)

422.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50058)

423.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50059)

424.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50060)

425.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tehlikeli madde taşıyan araçların denetimine ve güvenliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50061)

426.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50062)

427.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, belediyelerin SGK'ya borçlarına ve borçların tahsiline yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50063)

428.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50064)

429.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, SSK tarafından Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık birimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50066)

430.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Soma'daki maden ocağında bulunan gaz maskeleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50068)

431.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Zeytinburnu'nda kamu arazisinin ele geçirildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50069)

432.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Bağlarbaşı'nda bir şahsın bir vakfa arazi bağışı yaptığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50070)

433.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'de bir şahsın bir vakfa arazi bağışı yaptığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50071)

434.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Fatih'te bir vakfa ait arazinin bir başka vakıf tarafından ele geçirildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50072)

435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da kalıcı konutlara yerleştirilen depremzedelerin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50074)

436.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50076)

437.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında müşavirlik hizmetleri için yapılan kaynak tahsislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50077)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulması planlanan nükleer güç santrali için hazırlanan ÇED Raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50078)

439.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde altın madeni kurulmak istendiği iddia edilen bir yaylanın durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50080)

440.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Melbourne Başkonsolosluğunda işlerine son verilen iki personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50081)

441.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50082)

442.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Musul Türk Başkonsolosluğunu üs olarak kullandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50083)

443.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50084)

444.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ege Denizi'ndeki egemenliği belirsiz adacık ile kayalıklara ve Yunanistan'ın bunlar üzerindeki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50085)

445.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50086)

446.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50087)

447.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 No'lu Sözleşmesine taraf olunmamasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50088)

448.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden vatandaşların mülkiyetle ilgili sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50089)

449.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Kızılay-Çayyolu Metrosunda meydana gelen bir kazaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50124)

450.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Kalesi yakınlarında meydana gelen bir yangına ve oluşan zarara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50125)

451.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İmrahor Deresinin kurumasının engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50126)

452.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye sığınan Ezidilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50127)

453.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50128)

454.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında belediye başkanlıkları hakkında yapılan ihbar ve şikayet başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50129)

455.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, kayıp çocuk vakalarına ve bulunması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50130)

456.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50131)

457.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50132)

458.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50133)

459.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50134)

460.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da meydana gelen intihar girişimlerine ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50135)

461.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da son beş yıl içerisinde kaza yapan veya yanan otobüslerle ilgili verilere ve bu olaylar sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50136)

462.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki şehir içi toplu taşıma araçlarının periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığına, otobüs şoförlerine yönelik eğitimlere ve ölüm ve yaralamalı kazalardan sorumlu şoförlerle ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50137)

463.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki bir mahalledeki bulvardan kaynaklanan çeşitli sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50138)

464.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'ye bağlı bir mahallenin çeşitli ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50139)

465.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50140)

466.-   Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışına ve çiftçilere yönelik desteklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50141)

467.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50142)

468.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50143)

469.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarında meydana gelen boğulma vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50144)

470.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin göçmen stratejisi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50145)

471.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 17 Aralık ve 25 Aralık 2013 tarihli operasyonları gerçekleştiren polis memurlarının avukatlarının gözetlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50146)

472.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'den kaçan Ezidilerin Türkiye'ye alınmadığı ve gerekli yardımın yapılmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50147)

473.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 5 ilde e-posta trafiği ve internet erişimini izlemek için mahkemeden yetki aldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50148)

474.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma faciası ile ilgili olarak AFAD'ın hazırladığı sağ kurtulanlar ve kurtarma ekibinde olanlara dair listelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50149)

475.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma faciasında ilk müdahale, kurtarma ve kriz yönetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50150)

476.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un ekonomik kalkınma açısından durumuna ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50151)

477.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50152)

478.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın ekonomik kalkınma açısından durumuna ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50158)

479.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Devlet Tiyatrolarının Ankara Macunköy'deki bir arazisinin özel bir firmaya satılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50159)

480.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinin Maliye Bakanlığına devredilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50160)

481.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un turizm alanındaki durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50161)

482.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50162)

483.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50163)

484.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50164)

485.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın turizm alanındaki durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50165)

486.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'deki tarihi binaların korunmasına ve Tarihi Şifa Eczanesi binasının restorasyon ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50166)

487.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kurvaziyer yolcu taşımacılığının geliştirilmesine ve İzmir'in turizm gelirlerini artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50167)

488.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50177)

489.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, SSK tarafından Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık birimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50181)

490.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, sigortalı olarak çalışanların emeklilik yaşlarına ve sağlık sigortalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50182)

491.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un eğitim hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50183)

492.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, atanamayan kimya öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50184)

493.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50185)

494.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, İzmir'de görevden alınan ilçe milli eğitim müdürlerine ve il milli eğitim müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50186)

495.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, dershane öğretmenlerinin kamuya geçişlerinde yaşanması muhtemel sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50187)

496.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, emekliliğini isteyen bir öğretmenle ilgili iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50188)

497.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG yerleştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50189)

498.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50190)

499.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşecek öğrencilerin bir yıl sonra diğer okullara yerleştirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50191)

500.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50192)

501.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın eğitim hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50193)

502.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın bir köyündeki lisenin kapanacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50194)

503.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, il milli eğitim müdürü ve müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50195)

504.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, özel okula dönüştürülmek için dershanelerce yapılan başvurulara ve bu başvuruların sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50196)

505.-   Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay'ın, 28 Şubat sürecinde Dumlupınar Üniversitesindeki uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50197)

506.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye-İsrail askeri ilişkilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50198)

507.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50200)

508.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50202)

509.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kavaklıdere Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Ankara'da örneklem yöntemiyle belirlenen yaşlılara reçete kontrolü yapmak amacıyla bir yazı gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50211)

510.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50212)

511.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50213)

512.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, organ bağışı verilerine ve organ bağışının teşvik edilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50214)

513.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ambulans, ambulans helikopter ve ambulans uçaklarla ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50215)

514.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50216)

515.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50217)

516.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Kocaeli'de yaşanan uzuv kopması vakalarına ve tedavileri için ihtiyaç duyulan sağlık birimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50218)

517.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50219)

518.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'teki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50220)

519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50221)

520.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50222)

521.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik'teki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50223)

522.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'taki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50224)

523.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50225)

524.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50226)

525.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50227)

526.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50228)

527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50229)

528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50230)

529.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50231)

530.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50232)

531.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'ta tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50233)

532.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik'te tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50234)

533.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50235)

534.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50236)

535.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50237)

536.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda bu hastaneler tarafından tomografi cihazı kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50238)

537.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, anne ve bebek ölüm hızı oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50239)

538.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50240)

539.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Ebola salgınına karşı sınır kapıları, havaalanları ve limanlarda yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50241)

540.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Ebola salgınına karşı ülke içerisinde alınan önlemler ve sınırlardaki kontrollere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50242)

541.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, uzman hekim açığına ve yabancı hekimlere uzmanlık eğitimi verileceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50243)

542.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY'nin iptal edilen ve ertelenen uçuşlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50244)

543.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'un Ortahisar ilçesi girişine tabela yerleştirilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50245)

544.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma Çevreyolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50246)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ASELSAN'ın çalışmalarına başladığı Gebze-İzmit Batı Kavşakları Arasına Trafik Yönetim Sistemi Tesisi Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50247)

546.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un ulaşım hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50248)

547.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50249)

548.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50250)

549.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50251)

550.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı bir köyde yaşanan sabit telefon ve cep telefonu iletişimi sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50252)

551.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bursa-Yenişehir YHT hattı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50253)

552.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın ulaşım hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50254)

553.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur ve Yeşilova güzergahında bulunan bir köy yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50255)

554.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur ve Yeşilova güzergahında bulunan bir köy yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50256)

555.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50257)

556.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye-İsrail ilişkilerine ve Yahudi Cesaret Madalyasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50258)

557.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, IŞİD'e karşı mücadeleye ve IŞİD'ten kaçanlara yardıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50259)

558.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, imam ve müezzinlere yönelik olarak rotasyon uygulamasında değişikliğe gidilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50260)

559.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50261)

560.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50274)

561.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erdoğan'a bağışta bulunan iş adamlarına ve bağış tutarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50275)

562.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, konut satışlarının düşmesine ve bu durumun ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50276)

563.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50277)

564.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Milli Eğitim Bakanı'na yönelttiği yazılı soru önergelerinin yanıtlanmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50278)

565.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'ye son bir yılda RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50279)

566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başakşehir Stadyumunun açılışında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50280)

567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki otopark kiralama giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50289)

568.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki teçhizat alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50290)

569.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında yurt dışında istihdam edilen personel için yapılan giderlerin tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50291)

570.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanan firmalara ve ödenen tutarlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50292)

571.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında yurt dışında kiralanan gayrimenkullere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50293)

572.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50294)

573.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50295)

574.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında başka şirketler üzerinden yurt dışında istihdam edilen personelin ülkelere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50296)

575.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50297)

576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50298)

577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında tamir işlerine ödenen tutarlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50299)

578.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50300)

579.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında yurt dışında kiralanan gayrimenkullere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50301)

580.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında yurt dışında istihdam edilen personel için yapılan giderlerin tutarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50302)

581.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanan firmalara ve ödenen tutarlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50303)

582.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50304)

583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki teçhizat alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50305)

584.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki otopark kiralama giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50306)

585.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında başka şirketler üzerinden yurt dışında istihdam edilen personelin ülkelere göre dağılımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50307)

586.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50308)

587.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında tamir işlerine ödenen tutarlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50309)

588.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50310)

589.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50311)

590.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50312)

591.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışanlar ile emekliler arasındaki ücret farkına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50313)

592.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50316)

593.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçük öncesinde yapılan denetime ve kaçak üretim yapan maden ocaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50317)

594.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, mevsimlik gezici tarım işçilerinin hayatlarını iyileştirmek için yürütülen projeye ve trafik kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50318)

595.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. personelinin bir sendikanın üyeliğine zorlandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50319)

596.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üsküdar'da bir kamu arazisinin bir vakfın üzerine geçirildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50320)

597.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı bir beldedeki birinci derece doğal sit alanını kiralayan bir şirketin mevzuata aykırı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50322)

598.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı bir beldedeki birinci derece doğal sit alanını kiralayan bir şirketin mevzuata aykırı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50323)

599.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde aşırı yağmur sebebiyle meydana gelen su taşkınlarına ve doğan zararların tazminine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50324)

600.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'un Arsin ilçesindeki organize sanayi bölgesinden arıtım yapılmadan dereye kimyasal atık bırakıldığı iddiasına ve alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50326)

601.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50328)

602.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Validebağ Korusunda bir proje gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50329)

603.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıt altına alınmamış olan Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50330)

604.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50331)

605.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın Irak'ta yaşayan Türkmenlere yönelik politikasına ve Türkmenleri korumak için alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50332)

606.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, IŞİD üyelerinin Suriye'den Türkiye'ye kolay geçiş yaptıkları, Türkiye'deki hastanelerde tedavi edildikleri iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50333)

607.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ödenemeyen bireysel kredi borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50334)

608.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD destekçisi bir grubun İstanbul'da toplantı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50355)

609.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Başkanları tarafından bir vakfa arazi tahsisi yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50356)

610.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı çalışanlara fiziki saldırıda bulunulduğu ve işten atma tehdidinde bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50357)

611.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Okmeydanı'nda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50358)

612.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da faaliyet gösteren bazı dernekler hakkında açılan kapatma davasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50359)

613.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili düzenlenen gösteri yürüyüşlerine yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50360)

614.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da İslam dininden ayrılıp başka dinleri seçen vatandaşlara ve dinlerinden ayrılıp İslamiyet'i seçen yabancı kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50361)

615.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen olaylara ve askerler tarafından sivil halkın üzerine ateş açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50362)

616.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir Cumhurbaşkanı adayının seçim çalışmalarına yönelik saldırılara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50363)

617.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'da kaldırılan İl Özel İdaresine ait araçların belediyeler arasında adil dağıtılıp dağıtılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50364)

618.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep'te bulunan Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50365)

619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünün Marmara Bölgesindeki elektronik posta trafiğini izlemeye aldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50366)

620.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapatılan İzmir İl Özel İdaresinin mal varlıklarının devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50367)

621.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapatılan il özel idarelerinin mal varlıklarının devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50368)

622.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da EGO'nun toplu taşıma hizmetlerinin verimliliğini arttırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50369)

623.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın aldığı göç miktarına ve bu durumun ulaşımdaki planlamaya etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50370)

624.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da doğal gaz dağıtımının özelleştirilmesinin EGO'nun gelirlerini ne kadar azalttığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50371)

625.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir mezarlığa saldırı düzenlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50372)

626.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bazı bölgelerin kamulaştırılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50373)

627.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan saat kulesinin trafiğe engel olmaması için alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50374)

628.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çöp depolama alanında biriken suyun temizlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50375)

629.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50376)

630.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İzmir'in Selçuklu ilçesine bağlı bir köyde mezarlıktaki mezar taşlarının kırılmasına ve bu olayın faillerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50377)

631.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bonzai adlı sentetik uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlere, tedavi görenlere ve bu uyuşturucu ile mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50378)

632.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011 yılında İstanbul'da meydana gelen bir bombalı saldırı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50379)

633.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50380)

634.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Urla villalarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50381)

635.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Müzesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50382)

636.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Seçiminden önce bir kitapta 12. Cumhurbaşkanı'nın isminin Recep Tayyip Erdoğan olarak gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50383)

637.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50384)

638.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, külçe altında gerçekleşen dış ticaret açıklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50385)

639.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman Gölbaşı'da hazineye ait bir arazinin devri için bir vakfın talepte bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50387)

640.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Zeytinburnu'da bir vakfa ait olduğu iddia edilen bir araziye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50388)

641.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ Üniversitesinin kullandığı bir arazinin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50389)

642.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan bir arazinin tahsisi için bir vakfın talepte bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50390)

643.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Fatih'te bulunan bir arazinin bir vakfa devredildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50391)

644.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Fatih'te bir vakfa ait olduğu iddia edilen bir araziye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50392)

645.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Bağlarbaşı'da bir iş adamının sahibi olduğu bir araziyi bir vakfa bağışladığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50393)

646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Ataşehir'de TMSF'ye ait bir arazinin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50394)

647.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir arazinin tahsisi için bir vakfın talepte bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50395)

648.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa'da Hazineye ait bir arazinin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50396)

649.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50398)

650.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, soru önergelerine yanıt verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50399)

651.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50400)

652.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, imam hatip okuluna dönüştürülen okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50401)

653.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi yakınında bulunan Hazineye ait bir arazinin tahsisi için bir vakfın talepte bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50402)

654.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Cumhurbaşkanlığı Seçiminden önce bir kitapta 12. Cumhurbaşkanı'nın isminin Recep Tayyip Erdoğan olarak gösterilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50403)

655.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, karma yurtların kaldırılması ve karma eğitimin geleceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50404)

656.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanın damadı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50405)

657.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, mesleki ve teknik eğitim veren okulların öğrencilerinin staj yaptıkları firmalarca suistimal edildikleri iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50406)

658.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir Anadolu lisesinin kız imam hatip lisesine dönüştürülmesinin diğer okullardaki ortalama öğrenci sayısını arttıracağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50407)

659.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş'ta bazı kamu görevlileri hakkında korsan kitap dağıtmaktan soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50408)

660.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Seçiminden önce bir kitapta 12. Cumhurbaşkanı'nın isminin Recep Tayyip Erdoğan olarak gösterilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50409)

661.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50410)

662.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, ortaöğretimde Kürtçe seçmeli dersini alan öğrenci sayısına ve dersi verecek öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50411)

663.-   Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Burdur ili, ilçeleri ve köylerinde Bakanlığa tahsisli eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık etütlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50412)

664.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacılara kötü muamelelerde bulunan askeri görevliler olduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50413)

665.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜRKSAT 4A uydusunun İsrail'e askeri istihbarat sağladığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50414)

666.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Irak ile Suriye'de süregiden çatışmalar dolayısıyla yaralanan yahut ölen asker sayısına ve sınır kontrollerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50415)

667.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, maddi koşulları yetersiz bir kişinin cenazesi için araç veya ambulans tahsis edilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50421)

668.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'da yapılmak istenen termik santralin halk sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50422)

669.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ege Bölgesinde yayıldığı iddia edilen şarbon hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50423)

670.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir'de son üç yılda yapılan toplam ameliyat sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50424)

671.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50425)

672.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'taki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50426)

673.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50427)

674.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt'teki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50428)

675.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'taki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50429)

676.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50430)

677.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş'taki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50431)

678.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50432)

679.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50433)

680.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50434)

681.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt'te tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50435)

682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50436)

683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50437)

684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'ta tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50438)

685.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50439)

686.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş'ta tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50440)

687.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50441)

688.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50442)

689.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50443)

690.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında çalışanların döner sermayeden pay almasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50444)

691.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devlet hastanesinin kapasitesine ve yeni hastane yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50445)

692.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, radyoloji teknisyenlerinin sorunlarına ve radyasyonla ilgili işlerde çalışanların haftalık çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50446)

693.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'e su sağlayan ana depoda sağlığa zararlı maddeler bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50447)

694.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl Kiğı Devlet Hastanesinde diyaliz makinesi bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50448)

695.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tıbbi ürün tanıtım elemanlarından alınacak sınav ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50449)

696.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Ebola virüsünün Türkiye'yi etkilemesini engellemek için yapılan çalışmalar ve Afrika'daki Türk misyonlarının faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50450)

697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük'te tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50451)

698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50452)

699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'ta tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50453)

700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50454)

701.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50455)

702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'te tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50456)

703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50457)

704.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50458)

705.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50459)

706.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50460)

707.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük'teki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50461)

708.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50462)

709.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'taki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50463)

710.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50464)

711.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50465)

712.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'teki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50466)

713.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50467)

714.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50468)

715.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50469)

716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50470)

717.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50471)

718.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Beykoz'da kapanan fabrikalardan arta kalan paslı demirlerin insan sağlığına zarar verdiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50472)

719.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın gıda güvenliği politikasına ve yeni gıda mühendisi istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50473)

720.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının açılışının kaç kez ertelendiğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50474)

721.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üsküdar'da TCDD'ye ait bir arazinin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50475)

722.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı bir köyde yaşanan sabit telefon ve cep telefonu iletişimi sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50476)

723.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tuzla'da yapılan bir tersane inşaatında yolsuzluk olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50477)

724.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50478)

725.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50479)

726.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının bakımına, denetimine ve olası kazalara karşı alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50480)

727.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından esnafa verilen kredi miktarına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50496)

728.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, üniversite öğrencilerinden harçların kaldırılmasından sonra başka adlar altında para alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50497)

729.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, maden kazalarında meydana gelen ölümlere ve iş güvenliği konusunda alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50498)

730.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50499)

731.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50500)

732.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50501)

733.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yapılan bir atamanın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50504)

734.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Askeri Yargıtaya atanan hakimlerin atama kararnamelerinin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50505)

735.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı büyükelçi atamalarının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50506)

736.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen yeni Başbakanlık binasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50507)

737.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005-2014 yılları arasında Başbakanlıkta istihdam edilen danışman ve müşavirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50508)

738.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50509)

739.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50510)

740.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50515)

741.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50516)

742.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yapılan bir atamanın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50517)

743.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50518)

744.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50519)

745.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50520)

746.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50521)

747.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50522)

748.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam edilen personel giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50523)

749.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam edilen personel giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50524)

750.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50525)

751.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50526)

752.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50527)

753.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50528)

754.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50529)

755.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50530)

756.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50531)

757.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50532)

758.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50533)

759.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50534)

760.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam edilen personel giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50535)

761.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50536)

762.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50537)

763.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50538)

764.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50539)

765.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam edilen personel giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50540)

766.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50541)

767.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50542)

768.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50543)

769.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50544)

770.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50545)

771.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da yaşanan maden kazasında alınmadığı iddia edilen güvenlik önlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50546)

772.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında eğitimsizlik ve ihmal gibi sebeplerle yaşamını yitiren işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50547)

773.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde bir işçinin kaptığı mikrop sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50548)

774.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesinde çalışan işçilerden verilmiş olan kıdem tazminatlarının geri alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50549)

775.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50550)

776.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50552)

777.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50553)

778.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50554)

779.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50555)

780.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50556)

781.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50557)

782.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50559)

783.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında başka şirketler üzerinden yurt dışında istihdam edilen personelin ülkelere göre dağılımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50562)

784.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesinde yapılan TOKİ konutları hakkında yaşanan mağduriyet iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50563)

785.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50564)

786.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50565)

787.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, dış politikada yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50566)

788.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50567)

789.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Alman Federal İstihbarat Teşkilatının Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetleri yürüttüğü iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50568)

790.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı büyükelçi atamalarının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50569)

791.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Alman Federal İstihbarat Teşkilatının Türkiye'ye yönelik dinleme faaliyetleri yürüttüğü iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50570)

792.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50571)

793.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50572)

794.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50573)

795.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam edilen personel giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50574)

796.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50575)

797.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50576)

798.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50577)

799.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50578)

800.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50579)

801.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50580)

802.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında başka şirketler üzerinden yurt dışında istihdam edilen personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50581)

803.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör örgütleri ile ilgili kararına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50582)

804.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin zabıta hizmeti verdiği alan sayısı ve zabıta kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50623)

805.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da gıda tahlili yapan laboratuvar sayısına  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50624)

806.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Beypazarı ilçesinin bir mahallesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50625)

807.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin baraj, derelerin ıslahı ve su arıtımı konularındaki faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50626)

808.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kontrol ve denetiminde bulunan otoparklara ve bunlardan elde edilen gelire ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50627)

809.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sanayi ve tıbbi atıklar için tesisinin olup olmadığına ve bu konudaki denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50628)

810.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hastane ve sağlık merkezi bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50629)

811.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol üzerinde araç park yeri olarak işlettiği veya işlettirdiği yerlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50630)

812.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı hayvan barınağı, kütüphane ve dinlence yerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50631)

813.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından coğrafi ve kent bilgi sistemi kurulup kurulmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50632)

814.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da tarihi dokunun korunması amacıyla Saraçoğlu Mahallesinin bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50633)

815.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İzmir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50634)

816.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50635)

817.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, belediyeler tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen arsa bağışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50636)

818.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50637)

819.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Bilecik'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50638)

820.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50639)

821.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50640)

822.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Samsun'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50641)

823.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50642)

824.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50643)

825.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İstanbul'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50644)

826.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50645)

827.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50646)

828.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50647)

829.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK terör örgütü mensuplarının, Şemdinli'de 13 IŞİD militanını tutukladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50648)

830.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK terör örgütünün Kars'ta sözde şehitlik açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50649)

831.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50650)

832.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Afyonkarahisar'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50651)

833.-   Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'nın, Sakarya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50652)

834.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mersin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50653)

835.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50654)

836.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Hatay'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50655)

837.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50656)

838.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50657)

839.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğinde çıkan yangının çıkış sebebine ve yangına zamanında müdahale edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50658)

840.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin iptal edilen ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50659)

841.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Florya'da Bakanlığa ait bir polis meslek okulunun lojman karşılığında ihalesiz olarak TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50660)

842.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da toplu taşımada kullanılan manyetik kartlara dair şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50661)

843.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere yönelik politikalara ve mültecilerin haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50662)

844.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yapımı tamamlanmasına rağmen bir köprünün hizmete açılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50663)

845.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, son on yıldaki kayıp çocuk ve yetişkin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50664)

846.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın bir bölgesinde yaşanan su kesintisine ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50665)

847.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50666)

848.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50667)

849.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50668)

850.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50669)

851.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50670)

852.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50671)

853.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50672)

854.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50673)

855.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İzmir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50678)

856.-   Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Kayseri'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50679)

857.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50680)

858.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50681)

859.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Bilecik'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50682)

860.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50683)

861.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50684)

862.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Samsun'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50685)

863.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50686)

864.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50687)

865.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İstanbul'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50688)

866.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50689)

867.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50690)

868.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50691)

869.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Afyonkarahisar'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50692)

870.-   Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'nın, Sakarya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50693)

871.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50694)

872.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Mersin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50695)

873.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50696)

874.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50697)

875.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Hatay'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50698)

876.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50699)

877.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50700)

878.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Gazi Üniversitesinde isme özel kadro açıldığı, akademisyenlere mobbing uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50701)

879.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, okul öncesi eğitimde tam gün uygulamasından yarım gün uygulamasına geçildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50702)

880.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50704)

881.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50705)

882.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50706)

883.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Askeri Yargıtaya atanan hakimlerin atama kararnamelerinin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50707)

884.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, askerlik görevini yerine getirirken intihar ettiği öne sürülen askerlerin ailelerinden kurşun parası istendiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50708)

885.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında yapımı süren Aksuvat Barajının ne zaman bitirileceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50712)

886.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50714)

887.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50715)

888.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya'daki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50716)

889.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale'deki hastanelerde son üç yılda yapılan ameliyat sayısına ve bu ameliyatların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50717)

890.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50718)

891.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50719)

892.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya'da tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50720)

893.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale'de tomografi cihazı bulunan hastane sayısına ve son üç yılda kiralanan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50721)

894.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50722)

895.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, ülke dışından getirilen ilaçların bütün şehirlere dağıtımına ve muadili bulunmayan ilaçların Bakanlıkça üretimi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50723)

896.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50724)

897.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50725)

898.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İstanbul'da bir üniversite hastanesinde oryantasyon eğitimi almadan çalıştırılan bir işçinin eline iğne batması sonucu öldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50726)

899.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün bir köyünün içme suyunda olması gereken oranın üzerinde arsenik bulunmasına rağmen halen kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50727)

900.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ebola virüsünün Türkiye'ye sıçramaması için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50728)

901.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir işçiye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50729)

902.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde bir işçinin kaptığı mikrop sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50730)

903.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesinin ameliyathanesinin çalışmadığı iddiasına ve hastanenin çalışan sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50731)

904.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin sayısına ve bonzai isimli uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50732)

905.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Tuzla'da tersane kurulması için denizin doldurulması işinin ihale edildiği firmanın usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50733)

906.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50734)

907.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50735)

908.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı süren çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50736)

909.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinden geçen YHT Hattının etrafında güvenlik bariyerleri bulunmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50737)

910.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50738)

911.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50739)

912.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50740)

913.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50742)

914.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50743)

915.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Türkiye'nin IŞİD'i desteklediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50744)

916.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum İl Müftülüğünün yetim çocuklara yönelik yönettiği projeye dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50745)

917.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50746)

918.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50747)

919.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50748)

920.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50749)

921.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50750)

922.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Başbakanın Çek Cumhuriyeti ziyareti sırasında gerçekleştirildiği iddia edilen bir toplantıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50751)

923.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50752)

924.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50753)

925.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50754)

926.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50755)

927.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50756)

928.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50757)

929.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, bir kamu bankası tarafından 3. Köprü ve 3. Havalimanı ihalelerini alan firmalara verilen kredi miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50758)

930.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50759)

931.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50771)

932.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50772)

933.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50773)

934.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50774)

935.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50775)

936.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50776)

937.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50777)

938.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50778)

939.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50779)

940.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50780)

941.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50781)

942.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50782)

943.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50783)

944.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50784)

945.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50785)

946.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50786)

947.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50787)

948.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50788)

949.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50789)

950.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50790)

951.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50791)

952.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50792)

953.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50793)

954.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50794)

955.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50795)

956.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Beykoz'da köy tüzel kişiliğinden belediyeye devredilen bir plajın ihale edilmesine yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50796)

957.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50797)

958.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50798)

959.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50799)

960.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50800)

961.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50801)

962.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da olası bir depreme yönelik yapılan hazırlıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50802)

963.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Folkart Altay Alsancak Stadyumu'nun yıkılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50804)

964.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Kurbağalıdere'de oluşan kirliliğin sebeplerine ve temizleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50807)

965.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50809)

966.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50810)

967.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50811)

968.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, IŞİD'e ait olduğu ileri sürülen bir sosyal medya hesabına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50812)

969.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50813)

970.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in elinde bulunan vatandaşlarımızın serbest bırakılması karşılığında Süleyman Şah Türbesinin verildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50814)

971.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Marmara Bölgesinde bulunan herkesin e-posta ve internet trafiğinin mahkeme kararıyla izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50864)

972.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, İstanbul Gülsuyu Mahallesinde hayatını kaybeden bir vatandaşla ilgili delillerin kaybedildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50865)

973.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vatandaşın bir polis tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50866)

974.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da EGO'nun verdiği hizmet içi eğitim ile ilgili iddialara ve EGO otobüslerinin kaza oranlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50867)

975.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50868)

976.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50869)

977.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Şırnak Şemdinli Belediyesi eş başkanının nefret içerikli bir saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50870)

978.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin ortam dinlemesi yapılarak dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50871)

979.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50872)

980.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50873)

981.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50874)

982.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki bir mezarlığın girişine bir PKK'lının heykelinin konulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50875)

983.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisindeki bir ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50876)

984.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50877)

985.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, İstanbul'un Adalar ilçesinde faytonla taşımacılık hizmetlerinde kullanılan atlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50878)

986.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50879)

987.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50880)

988.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 - 2014 tarihleri arasında pedofili kurbanı olan çocuklara ve pedofili ile mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50881)

989.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gaz fişeği, biber gazı ve plastik mermi kullanımı nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50882)

990.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde açılışı yapılan bir PKK'lı heykeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50883)

991.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir kavşakta meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50884)

992.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı olayları esnasında güvenlik birimlerinin gözaltına alınanlara dair yaptığı iddia edilen demografik analize ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50885)

993.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay'da Suriyeli üç sığınmacının öldürüldüğü iddiasına ve Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50886)

994.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa Büyükşehir Belediyesinin aldığı bir karara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50887)

995.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50888)

996.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50889)

997.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50890)

998.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50892)

999.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50893)

1000.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50894)

1001.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50895)

1002.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50896)

1003.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık tarafından Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesi kapsamında desteklenen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50897)

1004.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki edebiyat eserlerinin desteklenmesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50898)

1005.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50899)

1006.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50900)

1007.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50901)

1008.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50902)

1009.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50903)

1010.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50905)

1011.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50906)

1012.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009 - 2014 yılları arasında kıymetli madenlerden alınan ÖTV tutarına ve kıymetli madenlerden ÖTV'nin kaldırılmasının sebeplerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50907)

1013.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50908)

1014.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50909)

1015.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50910)

1016.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ ilindeki mevcut okul binalarının depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50911)

1017.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Bakanlığın öğretmenlerin il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50912)

1018.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50913)

1019.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50914)

1020.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50915)

1021.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yapılan yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50916)

1022.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bir lisede bir öğretmen hakkında açılan soruşturmada öğretmenin ve müfettişin mezhebinin araştırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50917)

1023.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50918)

1024.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50919)

1025.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50920)

1026.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50921)

1027.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50922)

1028.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, su konusunda yaşanan kayıp-kaçak sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50927)

1029.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50930)

1030.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50931)

1031.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50932)

1032.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50933)

1033.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50934)

1034.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağımlılık yapan maddeler ve bonzai isimli uyuşturucuyla mücadele için yürütülen rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50935)

1035.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ebola virüsüne yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50936)

1036.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50937)

1037.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, ALS hastalarına ve tedavileri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50938)

1038.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Karabük'ün Yenice ilçesinin bazı köylerinde mobil telefon şebekelerinin sinyallerinin zayıf olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50939)

1039.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50940)

1040.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50941)

1041.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50942)

1042.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50943)

1043.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Alman istihbarat teşkilatı BND'nin Türkiye'yi dinlediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50944)

1044.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50945)

1045.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50946)

1046.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, IŞİD'in İstanbul'da yürüttüğü faaliyet ve saldırı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50947)

1047.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'da tramvay hattı yapımının yavaş sürmesinin esnafa zararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50948)

1048.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen Cemaatine karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50949)

1049.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmamasının gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50952)

1050.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50954)

1051.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/50956)

1052.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50957)

1053.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçilerinin altın fiyatlarına müdahale amacıyla greve zorlandıkları iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50958)

1054.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında bankalardan kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50959)

1055.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50960)

1056.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/50961)

1057.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında yasaklanan kitap ve dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50962)

1058.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50963)

1059.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri döneminde yaptığı yayınlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50964)

1060.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğünün kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50965)

1061.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri esnasında Anadolu Ajansının yanlış ve spekülatif haberler verdiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/50966)

1062.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50984)

1063.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50985)

1064.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50986)

1065.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50987)

1066.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50988)

1067.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50989)

1068.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50990)

1069.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50991)

1070.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50992)

1071.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'da inşaatı devam eden Başbakanlık binasında iş kazaları yaşandığı iddiasına ve inşaatta denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50993)

1072.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamuda istihdam edilen personel sayısının azalmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50996)

1073.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50998)

1074.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50999)

1075.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51000)

1076.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51001)

1077.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İstanbul'da doğal SİT alanlarına yönelik imar planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51002)

1078.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde belediyenin yaptığı inşaatın istinat duvarının çökmesine ve meydana gelen zararın tazminine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51003)

1079.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir taş ocağının çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51004)

1080.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Park Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51006)

1081.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bir orman arazisinin imara açıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51008)

1082.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İstanbul Sarıyer'deki Kuzey Ormanlarında bir bölgenin hukuka aykırı olarak imara açıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51009)

1083.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un siluetinin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51010)

1084.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51011)

1085.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51012)

1086.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51013)

1087.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan inşaat şirketinin bazı kişilere ucuz konut sattığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51014)

1088.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 - 2014 yılları arasında TOKİ'nin ve özel firmaların inşa ettiği konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51016)

1089.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir ay içerisinde IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacıların sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51017)

1090.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, IŞİD'den kaçan ve pasaportu olmayan Ezidilerin Türkiye'ye geçemedikleri iddiasına ve mültecilerin ihtiyaçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51018)

1091.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD'in Süleyman Şah Türbesi'ni talep ettiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51019)

1092.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ezidi sığınmacılardan sınırı geçmeleri için diğer sığınmacıların aksine pasaport istenmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51020)

1093.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, IŞİD militanlarına destek verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51021)

1094.-   Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın, IŞİD saldırıları nedeniyle Şengal'den Türkiye'ye göç eden kişilerin sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51022)

1095.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51023)

1096.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51024)

1097.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51025)

1098.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 - 2014 yılları arasında bazı IŞİD liderlerinin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadıklarına ve Türkiye'de mal varlıkları olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51026)

1099.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı çalışanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51078)

1100.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yeni yapılaşmaya açılan bir mahalleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51079)

1101.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki mobbing iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51080)

1102.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da rögar kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının çalınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51081)

1103.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ için hukuki davaların uzunluğuna ve davaların taraflarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51082)

1104.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da atık su hatlarına atılan yabancı cisimlerin doğurdukları zararlara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51083)

1105.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün bazı köylerinin su, elektrik, köprü, kanalizasyon gibi altyapı olanaklarından mahrum kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51084)

1106.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir ilkokulun kağıt geri dönüşümünden gelmesi gereken parayı alamadığı ve okul müdürüne siyasi baskı uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51085)

1107.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51086)

1108.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51087)

1109.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ve yargı sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51088)

1110.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, IŞİD'den kaçan Ezidilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmalara ve Türkiye'ye sığınanların hukuki statüsüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51089)

1111.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 150 yeni büfe işletmesi için ilan vermesine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51090)

1112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD komutanlarından bir tanesinin Reyhanlı'da gazeteye röportaj verdiği ve IŞİD üyelerinin sınırı kolaylıkla geçtiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51091)

1113.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Gazipaşa Belediyesi çalışanlarının bir kısmının yönetim değişikliği sonrası işten çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51092)

1114.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bir Bakanlık yönetmeliğinin İmar Kanunu'na aykırı olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51093)

1115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bazı bahçe duvarlarının hukuka aykırı olduğu ve imar mevzuatına aykırı düzenlemeler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51094)

1116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına hukuka aykırı olarak pankart asıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51095)

1117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılmakta olan bir inşaata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51096)

1118.-   Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Trabzon'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51097)

1119.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2007-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51098)

1120.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, IŞİD'e katıldığı tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51099)

1121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in kaçak yollarla Türkiye'ye akaryakıt soktuğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51100)

1122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'de bir sivil polis aracının karıştığı iddia edilen trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51101)

1123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da resmi plakalı bir aracın karıştığı iddia edilen bir kazaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51102)

1124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yabancı ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden geçerek IŞİD'e katıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51103)

1125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriyeli sığınmacılara yapılan konut satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51104)

1126.-   Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın, eşbaşkanlık sisteminin engellenmek istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51105)

1127.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul Kumburgaz'da deniz bisikletiyle açılan beş gencin kaybolması vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51106)

1128.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinde kuraklık nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51107)

1129.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinin bir mahallesinin köy konağı talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51108)

1130.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine giriş yolundaki problemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51109)

1131.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Kozmik Çalışma Grubu adı altında bir grubun şirketlere ve bürokratlara yönelik fişleme çalışması yürüttüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51110)

1132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD üyelerine Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaparken kolluk kuvvetlerince kolaylık sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51111)

1133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Kartal'da belediye zabıtalarının bir vatandaşı darp ettikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51112)

1134.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da Kızılay Meydanında bulunan Güvenpark'ın bir kısmının sürekli olarak polis tarafından kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51113)

1135.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51114)

1136.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51115)

1137.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51116)

1138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vatandaşın polis tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51117)

1139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 - 2014 yılları arasında destek verilen vakıf ve dernekler ile destek tutarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51118)

1140.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ülke genelinde Atatürk büstü ve heykellerine gerçekleştirilen saldırıların sayılarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51119)

1141.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinin bazı mahallelerinde selden dolayı zarar gören vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51120)

1142.-   İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, Mardin'in Derik ilçesindeki bazı köylere elektrik verilmemesi üzerine çıktığı iddia edilen olaylara ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51121)

1143.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Kumburgaz'da deniz bisikletiyle açılan beş gencin kaybolması vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51122)

1144.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan inşaat şirketinin bazı kişilere ucuz konut sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51123)

1145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51124)

1146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51125)

1147.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51126)

1148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51127)

1149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51128)

1150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51129)

1151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51130)

1152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51131)

1153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51132)

1154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51133)

1155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51134)

1156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51135)

1157.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51136)

1158.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51137)

1159.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51138)

1160.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Gevaş ilçesinde Halime Hatun Kümbeti yanında inşa edilen ve tarihi dokuya zarar veren yurt binasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51139)

1161.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51140)

1162.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51141)

1163.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51142)

1164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Zeytinburnu'nda şehrin siluetinin bozulmasına neden olduğu iddia edilen bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51143)

1165.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesine ve bu kapsamda hazırlanan yönetmeliğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51144)

1166.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik sonrasında çalışanlardan kesilen sosyal güvenlik destek primlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51145)

1167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, deprem vergisinin kalıcı hale getirilmesine ve alınan deprem vergilerinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51146)

1168.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51148)

1169.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51150)

1170.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51151)

1171.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir ilkokulun kağıt geri dönüşümünden gelmesi gereken parayı alamadığı ve okul müdürüne siyasi baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51152)

1172.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, ortaöğretimde Kürtçe seçmeli dersini alan öğrenci sayısına ve dersi verecek öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51153)

1173.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, okullarda yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51154)

1174.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, okul müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51155)

1175.-   Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Trabzon'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51156)

1176.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okul müdürü görevlendirmelerine ve vefat etmiş bir okul müdürünün bir ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından değerlendirmeye dahil edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51157)

1177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, genel liselerin dönüştürülme sebeplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51158)

1178.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, okul müdürü görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51159)

1179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEOG yerleştirmeleri ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51160)

1180.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, TEOG yerleştirmeleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51161)

1181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TEOG Sınavı ve imam hatip liseleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51162)

1182.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Bakanlığa bağlı okullarda yönetici değişikliklerinde uygulanan kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51163)

1183.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa bağlı okullarda yönetici değişikliklerinde bazı sendikalara üye olmanın kriter alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51164)

1184.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51165)

1185.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51166)

1186.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51167)

1187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEOG yerleştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51168)

1188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kürtçe dersi verme şartlarını haiz öğretmen sayısına ve Kürtçe öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51169)

1189.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, görevden alınan okul müdürü sayısına ve okul müdürü görevlendirmeleriyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51170)

1190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aydın'ın Söke ilçesinde bir okul müdürünün görevden alındığı iddiasına ve okul müdürlerinin görev süresinin uzatılması kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51171)

1191.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kısa dönem askerlik süresinin azaltılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51172)

1192.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51173)

1193.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51174)

1194.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51175)

1195.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bedelli askerlik konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51176)

1196.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51183)

1197.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51186)

1198.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bir doktorun darp edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51187)

1199.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ebola virüsü vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51188)

1200.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, piyasada bulunamayan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51189)

1201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki ALS hastalarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51190)

1202.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ALS hastalarının sayısına ve tedavileri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51191)

1203.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eskiden devlet hastanesi olan binanın park yahut okul yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51192)

1204.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51193)

1205.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51194)

1206.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51195)

1207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005 - 2014 yılları arasında özel hastanelere yapılan ödemelere ve özel hastanelere verilen teşviklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51196)

1208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, methadone isimli sentetik uyuşturucunun ülkemize kolayca sokulduğu ve satıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51197)

1209.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Yüksek Hızlı Trenlerin güvenli olup olmadıklarına ve yaşanan arızalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51198)

1210.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmit-Kandıra yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51199)

1211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni havalimanının hizmete girmesiyle Atatürk Havalimanındaki tarifeli uçuşlara son verileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51200)

1212.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kumburgaz'da beş gencin denizde kaybolmasıyla ilgili ortaya atılan bir iddiaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51201)

1213.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'un Maçka ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51202)

1214.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51203)

1215.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51204)

1216.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51205)

1217.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Treninin yeterli deneme yapılmadan kullanılmaya başlandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51206)

1218.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya'nın ülkemizi dinlediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51207)

1219.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'da elektriklerin sık sık kesilmesinden dolayı su sıkıntısı yaşandığı ve tarımsal faaliyetlerin durduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51208)

1220.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, ABD, Almanya ve İngiltere istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51209)

1221.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, MİT Müsteşarı hakkında İran ajanı olduğunu gösteren bir belge bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51210)

1222.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, IŞİD tarafından rehin tutulan vatandaşların ne zaman kurtarılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51211)

1223.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklamasında kullandığı kırmızı çizgiler ibaresinin ne anlama geldiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51212)

1224.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yabancı istihbarat birimlerinin Türkiye'yi dinlediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51213)

1225.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının Ankara'da özel istihbarat bürosu açtığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51214)

1226.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Almanya'da yayınlanan bir dergide bir MİT çalışanının İran ile bağlantısı olduğu iddiasının yer almasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51215)

1227.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının Türkiye'de dinleme istasyonlarının bulunduğu ve siyasilerin bilgisayarlarına sızdığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51216)

1228.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İngiliz istihbaratının bazı Türk bakanların ve kamu görevlilerinin telefonlarını dinlediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51218)

1229.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Amerikan istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51220)

1230.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, TSK'nın Rojava'da IŞİD ile YPG arasında devam eden çatışmalara IŞİD lehine destek verdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51221)

1231.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2010 - 2014 yılları arasında bireysel emeklilik sisteminden faydalanan vatandaş sayısına ve ödenen toplam prim tutarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51224)

1232.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İngiliz istihbaratının yaptığı iddia edilen dinlemelere karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51225)

1233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesinde yayın yaptığı helikopterin kimden ve hangi bedelle kiralandığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51226)

1234.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, kadın ve çocukların korunması adına yapılan düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51233)

1235.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Elazığ'da yaşayan şiddet mağduru kadınlara ve kadınları korumaya yönelik alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51234)

1236.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kriptolu telefon alımına ve kimlere dağıtılacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51235)

1237.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ödenmemiş olan ve sistemde biriken muayene ücreti tutarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51237)

1238.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren kömür madenlerinde yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51238)

1239.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Alsancak Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve çökme riski taşıdığı gerekçesiyle kullanıma kapatılması kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51240)

1240.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İstanbul'da 3. Köprü Projesi'ni de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51241)

1241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Sarıyer'in Gümüşdere ve Kısırkaya köylerinde imara açılan ve özelleştirme kapsamına alınan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51242)

1242.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, IŞİD'in elinde bulunan vatandaşlarımızın sayısına ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51243)

1243.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, IŞİD'in elindeki Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51244)

1244.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, IŞİD'in Süleyman Şah Türbesi'ni talep ettiği iddiasına ve Musul'da rehin tutulan Türk vatandaşlarının kurtarılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51245)

1245.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, kaçakçılık yahut farklı nedenlerle yakalanıp gümrük otoparklarında bekletilen araçlara ve bunların iadesine yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51257)

1246.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51258)

1247.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, polis meslek yüksekokullarının kapatılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51259)

1248.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD üyelerinin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçiş yaptıkları ve IŞİD'in İstanbul'da bürosu bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51260)

1249.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapmak istemediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51261)

1250.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara - Polatlı arasındaki YHT seferlerinin eski haline getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51262)

1251.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da Çayyolu Metrosunda yaşanılan aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51263)

1252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'den kaçarak Türkiye'ye gelen Ezidilerin yerleştirildikleri okullardan çıkarılmaya çalışıldıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51264)

1253.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51265)

1254.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir siyasi partinin sosyal medyada bazı hesapları yönettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51266)

1255.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, sosyal medyada bazı siyasetçilere hakaret ettiği iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51267)

1256.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Güçsüzler Yurdunda kalanların tecavüz, dayak ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51268)

1257.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in Türkiye'de bürosu bulunduğu, üyeleri arasında Türk vatandaşlarının olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51269)

1258.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir mahallenin doğalgaz abonelik taleplerinin karşılanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51270)

1259.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da meydana gelen trafik kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51271)

1260.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da deprem riski nedeniyle boşaltılan gecekondulara atık toplayıcılar ile Suriyelilerin yerleştirildiği ve asayişin bozulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51272)

1261.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir heykelin saldırı sonucu zarar gördüğü ve son dönemlerde heykel, büst, anıt gibi eserlere saldırıların arttığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51273)

1262.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir mahallede servis araçlarının mahalle sakinlerince kullanılması gereken alanları park yeri olarak kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51274)

1263.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da Uludağ'a ulaşım için yapılan bir yolun trafik kazalarına sebep olduğu iddiasına ve denetiminin yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51275)

1264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 - 2014 yılları arasında kaza, tartışma gibi sebeplerle hayatını kaybeden yahut ailesine zarar veren emniyet mensubu sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51276)

1265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51280)

1266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51281)

1267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51282)

1268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51283)

1269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51284)

1270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51285)

1271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51286)

1272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51287)

1273.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da yapılan turizm yatırımlarına ve Ankara'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51288)

1274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bulunan Huber Köşkü'nün otel olarak kullanılması için protokol imzalandığı iddiasına ve köşkün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51289)

1275.-   Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan su sporları parkur alanının bir derneğin iktisadi işletmesine kiralanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51290)

1276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51291)

1277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51292)

1278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51293)

1279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51294)

1280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51295)

1281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51296)

1282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51297)

1283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51298)

1284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51299)

1285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51300)

1286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51301)

1287.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Başkale ilçesine bağlı bir köyde bulunan manastırın restore edilmesine ve askerler tarafından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51302)

1288.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 12. Cumhurbaşkanı'nın malvarlığındaki artış iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51304)

1289.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın ilk, orta ve lise öğrenimiyle ilgili yaptığı değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51306)

1290.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okul müdürü görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51307)

1291.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'a görme engelliler için ortaokul ve dengi okul açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51308)

1292.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü'nün sosyal medyada Atatürk'e hakaret niteliğinde bir yazı paylaştığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51309)

1293.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, üniversitelerin Kürdoloji bölümlerinden mezun öğrenci sayısına ve bu kişilerin öğretmen olarak atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51310)

1294.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir vatandaşın gösteri esnasında öldürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51311)

1295.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, ülke sınırlarının korunmasında bir terör örgütünden destek alındığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51312)

1296.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında tespit edilen yayla alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51313)

1297.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51317)

1298.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Adana -  Mersin demir yolunun yanına ek olarak yapılması planlanan hatlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51318)

1299.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, sosyal medyada bazı siyasetçilere hakaret ettiği iddia edilen kişilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51319)

1300.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sosyal medyada hükümet yanlısı bazı hesapların hükümetin bilgisi dahilinde olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51320)

1301.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Bursa'da Uludağ'a ulaşım için yapılan bir yolun trafik kazalarına sebep olduğu iddiasına ve denetiminin yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51321)

1302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, THY'nin pilot sıkıntısı çektiği ve İran'dan pilot transfer edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51322)

1303.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bazı kamu görevlilerinin TOKİ'nin yaptırdığı konutlara bedelsiz sahip olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51323)

1304.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, son on iki yılda devlet kurumlarının kullanımı için satın alınan yahut kiralanan uçaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51324)

1305.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bir gösteride hayatını kaybeden bir vatandaşın ailesinden tedavi masraflarının istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51325)

1306.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, hükümet programında belirtilen yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılmasının ne anlama geldiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51326)

1307.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı bir beldedeki birinci derece doğal SİT alanını kiralayan bir şirketin mevzuata aykırı çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/51327)

1308.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı şekilde piyasayı yönlendirecek siyasi açıklamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51328)

1309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Adana ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51329)

1310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Amasya ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51330)

1311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Afyonkarahisar ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51331)

1312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Balıkesir ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51332)

1313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Aydın ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51333)

1314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Artvin ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51334)

1315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Antalya ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51335)

1316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Ankara ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51336)

1317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Ağrı ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51337)

1318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Adıyaman ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51338)

1319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bingöl ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51339)

1320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bitlis ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51340)

1321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Çankırı ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51341)

1322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bilecik ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51342)

1323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Çorum ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51343)

1324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51344)

1325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bursa ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51345)

1326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bolu ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51346)

1327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Burdur ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51347)

1328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Denizli ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51348)

1329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51349)

1330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Edirne ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51350)

1331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Elazığ ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51351)

1332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Erzincan ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51352)

1333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Erzurum ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51353)

1334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Eskişehir ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51354)

1335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51355)

1336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Giresun ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51356)

1337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Gümüşhane ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51357)

1338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Hakkari ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51358)

1339.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, konut satışlarının düşmesine rağmen fiyatların artmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51359)

1340.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011 - 2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlara kamu spotu için yapılan başvuru sayısına ve iade edilen kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51360)

1341.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni öncesinde yayın yaptığı helikopterin kimden ve hangi bedelle kiralandığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51361)

1342.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kadına karşı şiddet olaylarının faillerine televizyon programlarında yer verilmesine ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51362)

1343.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı yuva, yurt ve çocuk evlerinde kalan çocuk sayısına ve buralarda çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51368)

1344.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kadına karşı şiddet olaylarının faillerine televizyon programlarında yer verilmesine ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51369)

1345.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, altmış beş yaşını geçenlerin, engellilerin, bakıma muhtaç engellilerin ve silikozis hastalarının kaçının aylık aldığına ve aylık miktarlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51370)

1346.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, güvenlik birimine gelen ya da getirilen çocuk sayısındaki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51371)

1347.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde mahkeme kararıyla inşaatı durdurulan HES projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51373)

1348.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Soma'daki maden kazasından kurtarılan kişiler ile ilgili bilgilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51375)

1349.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesinde madende hayatını kaybeden bir madenciye ve bu madenin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51376)

1350.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir fabrikada işçilere fazla mesai yaptırıldığı, hamile kadınların uzun saatler çalıştırıldığı ve sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51378)

1351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, maden atıklarının denize boşaltılmasına izin verecek bir düzenleme yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51379)

1352.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığın çıkarttığı bir yönetmelikte cemevi yapımının yer almadığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51380)

1353.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Maltepe ilçesinde kamuya ait bir arazinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51381)

1354.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Bakanlıkta onay bekleyen ve onaylanmış kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51383)

1355.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, IŞİD militanlarına destek verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51384)

1356.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da metro vagonlarının raydan çıktığı iddiasına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51394)

1357.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'te Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan çeşitli sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51395)

1358.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde eski bir nikah dairesinde çıkan yangına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51396)

1359.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısına ve Suriyeli sığınmacıların bulundukları illerde yaşanan gerginliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51397)

1360.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da cam siliciler ile dilencilerin sürücüleri rahatsız ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51398)

1361.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, İstanbul Esenyurt'ta kundaklanan iki camiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51399)

1362.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleşen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51400)

1363.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen bir gösteri yürüyüşüne güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51401)

1364.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Diyarbakır'da öldürülen polis memurlarını kimin öldürdüğüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51402)

1365.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşlı bir vatandaşın uğradığı iddia edilen taciz vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51403)

1366.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, polis memurlarının asli işleri dışında çalıştırıldığı iddiasına, özlük haklarına, psikolojik durumlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51404)

1367.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Kızılay - Çayyolu metrosunun raydan çıktığı ve bu durumun fotoğraflarını çeken muhabirlerin makinalarına el konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51405)

1368.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da metro seferlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51406)

1369.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Siirt'in Şirvan ilçesinde ve Mardin'in Ömerli ilçesinde korucuların halka saldırdığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51407)

1370.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Şentepe'de yapılan teleferiğin bedeline ve yaptığı arızalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51408)

1371.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yoksullara yapılan evlerle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51409)

1372.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Bursa'da Uludağ'a ulaşım için yapılan bir yolun tehlike arz ettiği iddiasına ve teknik özelliklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51410)

1373.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da şebeke suyunun çeşitli hastalıklara neden olduğu iddiasına ve içme-kullanım sularının kontrolüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51411)

1374.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Erzurum İl Müftülüğünün yetim çocuklara yönelik yönettiği bir projeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51412)

1375.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Antalya'da kadınlara özel bir plaj alanı oluşturulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51413)

1376.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yerel seçimlerde kullanılan oylara göre ilçelere hizmet götürdüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51414)

1377.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, güvenlik birimine gelen ya da getirilen çocuk sayısındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51415)

1378.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da belediyeye ait bir öğrenci yurdunun bir vakfa devredildiği ve yurtta kalan öğrencilere mülakat çağrısı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51416)

1379.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde alt geçit ihtiyacına ve Çankırı merkez ilçede kapatılan hemzemin geçite ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51417)

1380.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere'nin genişletme ve ıslahı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51418)

1381.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Tuzla ilçesinde belediye tarafından yapılmış bir binanın bakımsız olduğu ve kullanılmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51419)

1382.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30.03.2014 tarihinden sonra vakıf ve derneklere yapılan tahsislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51420)

1383.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın İznik ilçesinin bir beldesinde belediye hizmetlerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51421)

1384.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan bir manastırın koruma altına alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51422)

1385.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, edebiyat eserlerinin desteklenmesine dair hazırlanan yönetmeliğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51423)

1386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51424)

1387.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51425)

1388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51426)

1389.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51427)

1390.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51428)

1391.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51429)

1392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51430)

1393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51431)

1394.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51432)

1395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51433)

1396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51434)

1397.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, İstanbul Muhakemat Müdürlüğündeki bir görev değişikliği ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51435)

1398.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, konut satışlarının düşmesine rağmen fiyatların artmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51436)

1399.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51437)

1400.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Van ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51438)

1401.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51439)

1402.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51440)

1403.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51441)

1404.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51442)

1405.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivas ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51443)

1406.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sinop ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51444)

1407.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Siirt ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51445)

1408.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51446)

1409.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, 2014-2015 öğretim yılında Kürtçe seçmeli ders talebinde bulunan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51447)

1410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, görevden alınan okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51448)

1411.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, TEOG Sınavındaki hatalı yerleştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51449)

1412.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Bakanlığa bağlı okullarda yönetici değişikliklerinde uygulanan kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51450)

1413.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Türkiye genelinde ve Afyonkarahisar'daki okullarda yapılan yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51451)

1414.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bir il milli eğitim müdürünün Atatürk'e yönelik hakaret içeren bir makaleyi sosyal medyada paylaştığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51452)

1415.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51453)

1416.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TEOG Sınavı sonrası otomatik atama sistemiyle istemedikleri okullara yerleştirilen öğrenciler olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51454)

1417.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, özel okulların desteklenmesi için ayrılan kaynaklara ve kamu okullarına yönelik desteklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51455)

1418.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, okul idarecilerine yönelik puanlama sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51456)

1419.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEOG Yerleştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51457)

1420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51458)

1421.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51459)

1422.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51460)

1423.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51461)

1424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51462)

1425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51463)

1426.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51464)

1427.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51465)

1428.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51466)

1429.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Berkin Elvan'ın ölümünü protesto eylemine katılan bir araştırma görevlisine kıdem durdurma cezası verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51467)

1430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51468)

1431.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51469)

1432.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'de binası depreme dayanıksız bulunarak yıkılan bir okulun yeniden inşa edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51470)

1433.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bakanlığa bağlı okullarda yapılan yönetici değişiklikleri için belirlenmiş değerlendirme kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51471)

1434.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan bir kışlada askerlerin yemekten zehirlendiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51472)

1435.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51475)

1436.-   Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde üzerinde orman gülü bulunan bir araziye ceviz ağacı dikileceği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51476)

1437.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gazi Üniversitesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin kapatıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51477)

1438.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, acil servislerin kapasitelerinin üzerinde çalışmasına ve acil servislerde görevli sağlık çalışanlarının şiddetten korunması için alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51478)

1439.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da şebeke suyunun çeşitli hastalıklara neden olduğu iddiasına ve içme-kullanım sularının kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51479)

1440.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, eczanelerin dışındaki yerlerde ve internette ilaç satımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51480)

1441.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde enfeksiyon hastalıklarının arttığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51481)

1442.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Emirgan Sahili'nde yaptırdığı yol genişletme, dolgu ve otopark çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51482)

1443.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, fiber internet kullanımına ve konuyla ilgili AR-GE çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51483)

1444.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İstanbul'da yapılmakta olan havalimanı inşaatının geldiği aşamaya ve adının ne olacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51484)

1445.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Avcılar'da bir tankerin çarpması sonucu üst geçidin çökmesinin nedenlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51485)

1446.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, araçlarda damperin açılması yahut tam kapanmamasına karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51486)

1447.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, ülke genelinde ve İstanbul özelinde yatay yapılaşma çalışmalarına ve İstanbul'un tarihi dokusunun korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51488)

1448.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir inşaatta asansörün düşmesiyle on işçinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazasının nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51489)

1449.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51490)

1450.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'de yapılması planlanan projelerden kaçının tamamlandığına ve her projede kaç kişi istihdam edildiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51491)

1451.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesinde bir öğrencinin darp edilmesine ve üniversitelerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51492)

1452.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, iş kazalarının sürekli olarak yaşandığı firmalara ve bu firmaların bir vakfa bağış yapıp yapmadıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51493)

1453.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep'te IŞİD'in eğitim kampı bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51494)

1454.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, IŞİD tarafından rehin tutulan Musul Başkonsolosluğu personeli ve ailelerinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51496)

1455.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul Mecidiyeköy'de on işçinin hayatını kaybettiği inşaat projesinden TOKİ'nin çekilmesine rağmen tapu devrinin yapılmayışına ve inşaatın denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51497)

1456.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, görevde olan ve görevden ayrılan bakan yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51498)

1457.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, 62. Hükümet Programının Yaşanabilir Mekanlar ve Çevre başlıklı bölümünde ifade edilen çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51499)

1458.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul Mecidiyeköy'de yapılan bir inşaat projesine, denetimine ve alınan kamu yararı kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51500)

1459.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün kullanımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51501)

1460.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, İsveç'te yayınlanan bir derginin internet sitesine erişimin derginin kapağında yer alan bir fotoğraftan dolayı engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51502)

1461.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 61. Hükümetten 62. Hükümete geçişte bakan yardımcılarıyla ilgili vuku bulduğu iddia edilen hukuka aykırılığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51503)

1462.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, IŞİD ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51504)

1463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Isparta ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51506)

1464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Hatay ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51507)

1465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında İstanbul ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51508)

1466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Mersin ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51509)

1467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kars ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51510)

1468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kayseri ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51511)

1469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında İzmir ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51512)

1470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kırşehir ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51513)

1471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kırklareli ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51514)

1472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kastamonu ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51515)

1473.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, FED'in Ziraat Bankası New York Şubesinin bankacılık faaliyetlerini durdurduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51516)

1474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bankaya el konulacağı ve on banka için de izleme kararı alındığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51517)

1475.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51518)

1476.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51526)

1477.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir inşaatta asansörün düşmesiyle on işçinin hayatını kaybetmesine ve inşaat asansörlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51527)

1478.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, malulen emekli olanların tedavi gider ve masraflarının karşılanmasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51528)

1479.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, iş kazaları ve işçi sayıları ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51529)

1480.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İstanbul Mecidiyeköy'deki bir inşaatta on işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ve ülkemizdeki iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51530)

1481.-   Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir inşaatta asansörün düşmesiyle on işçinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazasının nedenlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51531)

1482.-   Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen Başbakanlık binası ile AK Parti Genel Merkezi binası inşaatları sırasında hayatını kaybeden işçi olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51532)

1483.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir inşaatta asansörün düşmesiyle on işçinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazasının nedenlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51533)

1484.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultanbeyli Belediyesinde bağış arazisi üzerinde ticari çıkar sağlandığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51535)

1485.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, yapı denetim firmalarına ve Manisa'da inşaatlarda usule aykırı şekilde hurda demir kullanıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51536)

1486.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'nın altyapısının zayıf olduğu iddiasına ve altyapı yatırımları için gerekli olan bütçeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51537)

1487.-   Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün, emniyet içerisinde hazırlandığı iddia edilen bir bilgi notuyla kendisinin Ergenekon davasına dahil edilmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51543)

1488.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğünde tutulmakta olan IŞİD üyeleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51544)

1489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'nın Kaş ilçesinde Kürtçe konuştuğu için bir vatandaşın bir grup tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51545)

1490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın pasif görevlere çekilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51546)

1491.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD üyesi kaç Türk vatandaşı bulunduğuna ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51547)

1492.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kapsamında yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51548)

1493.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki mülteci sayısı, kamp ve yerleşim alanlarına ve mültecilerle ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51549)

1494.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralıktan sonra görev yerleri değişen polis sayısına ve 2013 yılından itibaren polise intikal eden vaka sayısı ve konularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51550)

1495.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya Büyükşehir Belediyesinin TÜRGEV'e sosyal tesis tahsisinde bulunduğu iddiası ile Belediyenin sosyal tesislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51551)

1496.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Oran'da yürütülen ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu konut projesine ve projeye dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51552)

1497.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana'da IŞİD ambleminin basılı olduğu tişörtlerin satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51553)

1498.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un Ayancık ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51554)

1499.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'da musluk sularının içilebilir olmadığı ve ağır metaller içerdiği söylenen Kızılırmak'tan su alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51555)

1500.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Antalya'nın Kaş ilçesinde Kürtçe konuştuğu için bir vatandaşın bir grup tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51556)

1501.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni otogardaki yazıhaneler için açtığı ihale bedellerinin çok yüksek olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51557)

1502.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Antalya'nın Kaş ilçesinde Kürtçe konuştuğu için bir vatandaşın bir grup tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51558)

1503.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Batıkent semtinin toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51559)

1504.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Çayyolu ve Sincan metroları ile iki sistem arasındaki otobüs hatlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51560)

1505.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da yapılan bir programa Cihan Haber Ajansı çalışanlarının alınmayışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51561)

1506.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kızılırmak'tan içme suyu temin etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51562)

1507.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Karayolları Mahallesi'nde gerçekleşen bir olaya ve IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51563)

1508.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, evlenen çiftlerden bahşiş isteme ile ilgili son dönemde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51564)

1509.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51565)

1510.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Antalya'nın Kaş ilçesinde Kürtçe konuştuğu için bir vatandaşın bir grup tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51566)

1511.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, bir siyasal partinin faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51567)

1512.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Antalya'nın Kaş ilçesinde Kürtçe konuştuğu için bir vatandaşın bir grup tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51568)

1513.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'ne zarar verildiği iddialarına ve kültür varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51569)

1514.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da yapımı devam eden İç Kale Surlarının Restorasyonu çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51570)

1515.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nin bakım ve onarımı ile eksiklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51571)

1516.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51572)

1517.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51573)

1518.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51574)

1519.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51575)

1520.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51576)

1521.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51577)

1522.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51578)

1523.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51579)

1524.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51580)

1525.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51581)

1526.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerin üniversite yönetiminin bilgisi dahilinde fişlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51582)

1527.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'ta Bakanlığa bağlı okullarda yapılan yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51583)

1528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bürokratın Arapça öğretimine dair kullandığı iddia edilen ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51584)

1529.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da liselerdeki kontenjanların ihtiyaca cevap veremeyeceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51585)

1530.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, TEOG Sınavı çerçevesinde yapılan yerleştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51586)

1531.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51587)

1532.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51589)

1533.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51590)

1534.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51591)

1535.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51592)

1536.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51593)

1537.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51594)

1538.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51595)

1539.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51596)

1540.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51597)

1541.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, su kaynakları ve su tüketimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51599)

1542.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajındaki su seviyesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51600)

1543.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, bonzai ve Jamaika isimli uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastanelere yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51602)

1544.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ankara'da bağırsak enfeksiyonu geçiren kişi sayısına ve musluk suyunun analizine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51603)

1545.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Tekman ilçesindeki bir köy yolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51604)

1546.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanlığı Köşkünün Başbakanlık tarafından kullanılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51605)

1547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51606)

1548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda asitli saldırıya maruz kalan kadın sayısına, bunların tedavilerine ve saldırganlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51607)

1549.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Suriye'de bulunan Süleyman Şah Türbesini koruyan askeri birliğin güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51608)

1550.-   Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, IŞİD'in Makine Kimya Endüstrisi damgalı mühimmat kullandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51610)

1551.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51611)

1552.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Başbakanlık tarafından düzenlenen basın toplantılarını izleyebilmeleri için basın kuruluşlarına verilen akreditasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51612)

1553.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Amerika Birleşik Devletleri Eski Büyükelçisinin Türkiye'nin Suriye'deki gruplara yönelik tavrına dair açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51613)

1554.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Diyarbakır, Cizre ve Yüksekova'da PKK tarafından okul açıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51614)

1555.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında yurt dışı ve yurt içi seyahatler, temsil görevleri ve tanıtım işleri için harcanan miktarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51615)

1556.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, özel bir bankadaki kamu mevzuatının çekildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51616)

1557.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir vakfın işlettiği kafeteryanın ihalesiz olarak bir başka vakfa devredildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/51617)

1558.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/51618)

1559.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Elazığ'da bulunan Maden Camiikebir ve Minaresi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/51620)

1560.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Siirt ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51621)

1561.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, BDDK'nın bazı bankaları yakın izlemeye aldığı ve bu durumun piyasalarda tedirginlik yarattığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51622)

1562.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Ordu ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51623)

1563.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının Ziraat Bankası New York Şubesi hakkında inceleme yürüttüğü iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51624)

1564.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Niğde ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51625)

1565.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Samsun ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51626)

1566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Sakarya ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51627)

1567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Sivas ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51628)

1568.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Sinop ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51629)

1569.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Tokat ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51630)

1570.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Tekirdağ ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51631)

1571.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51632)

1572.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının Ziraat Bankası New York Şubesinin notunu düşürdüğü iddiasına ve bunun sorumlularına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51633)

1573.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Aksaray ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51634)

1574.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bayburt ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51635)

1575.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Karaman ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51636)

1576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Van ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51637)

1577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Yozgat ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51638)

1578.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51639)

1579.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Zonguldak ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51640)

1580.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Uşak ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51641)

1581.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Tunceli ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51642)

1582.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Trabzon ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51643)

1583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Karabük ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51644)

1584.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Iğdır ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51645)

1585.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Şırnak ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51646)

1586.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kırıkkale ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51647)

1587.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Batman ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51648)

1588.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Kilis ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51649)

1589.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Osmaniye ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51650)

1590.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Düzce ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51651)

1591.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51652)

1592.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Ardahan ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51653)

1593.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bartın ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51654)

1594.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Yalova ilinde kullanılan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51655)

1595.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51656)

1596.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Basın İlan Kurumunun ilan verdiği gazetelere ve Kurumun ceza verdiği gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51657)

1597.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51658)

1598.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51659)

1599.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51660)

1600.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51661)

1601.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51662)

1602.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51663)

1603.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, yayınlanan bir filmden dolayı bir televizyon kanalına verilen cezaya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/51664)

1604.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bazı kadın tutuklu ve hükümlülerin tedavi hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51671)

1605.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, son beş yıl içerisinde Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu'ndan kaynaklı dava sayısı, tutukluluk ve mahkumiyet kararı sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51672)

1606.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51673)

1607.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yargılama izni vermediği bir kararına savcılıkça itiraz edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51674)

1608.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının yaptığı ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51675)

1609.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Midyat Cezaevi'nden Van'a nakledilen bir mahkumun ailesine daha yakın bir yere nakline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51676)

1610.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan 4/C'li personelin döner sermaye ek ödemelerinden yararlanmasına dair farklı mahkeme kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51677)

1611.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, siyasi davalarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51678)

1612.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51679)

1613.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriyeli kadın sığınmacıların Türk vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51680)

1614.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocukların durumlarına ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51681)

1615.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51682)

1616.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, PKK tarafından açılan bazı okullara giden öğrencilerin aileleri ile görüşülüp görüşülmediğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51683)

1617.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51684)

1618.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51685)

1619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51686)

1620.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51687)

1621.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir inşaatta asansörün düşmesiyle on işçinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazasının nedenlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51688)

1622.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası öncesi madeni denetleyen müfettişlere yönelik soruşturma açılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51689)

1623.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'da yaşanan deprem sonrasında İŞ-KUR tarafından işe alınan vatandaşların işten çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51690)

1624.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası öncesi madeni denetleyen müfettişlere yönelik soruşturma açılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51691)

1625.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, inşaat sektöründe 2013 ve 2014 yıllarında yapılan işçi sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51692)

1626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51693)

1627.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, bir maden ocağındaki iş güvenliği tedbirlerine ve maden ocaklarında ölümlü iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51694)

1628.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, haklarında yargılama izni istenen personele ve Bakanlıkça verilen yargılama izinlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51695)

1629.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, metal sektöründe faaliyette bulunan firmaların denetimden kurtulmak için yan sanayi firmalarına iş devrettikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51696)

1630.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza öncesi denetim yapan müfettişlere yönelik soruşturma açılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51697)

1631.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51698)

1632.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir ilaç fabrikasında sendikalı olan işçilerin işten çıkarıldığı ve ücretsiz fazla mesai yaptırıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51699)

1633.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'da bir inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin yaşadıkları sorunlara ve şantiyenin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51700)

1634.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında iş kazası sebebiyle hayatını kaybeden, iş göremez raporu alan işçi sayılarına ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51701)

1635.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002 yılından itibaren kurulan baz istasyonlarına ve elektromanyetik kirliliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51702)

1636.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51703)

1637.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde usulsüz imar işlemleri yapıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51704)

1638.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde ilinin bazı belde ve köylerinde ve ülke genelinde yaşanan su baskınlarına ve şehir planlamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51705)

1639.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51706)

1640.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Elazığ'da bulunan Maden Camiikebir ve Minaresi'nin restorasyonuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51707)

1641.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Palandöken ilçesinde durdurulan bir konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51708)

1642.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir önceki Bakan döneminde alınan sözlü ve yazılı soru önergelerinin sayısına ve cevaplanma oranlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51709)

1643.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51710)

1644.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların bir vatandaşı dövdüğü iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51711)

1645.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, İsrail ile yapılan askeri ve ekonomik anlaşmalardan feshedilen olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51713)

1646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51725)

1647.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde ilinin bazı belde ve köylerinde yaşanan su baskınlarına ve zararın tespitine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51726)

1648.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ziraat, gıda ve su ürünleri mühendislerinin istihdam sorunlarına ve gıda güvenliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51727)

1649.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51728)

1650.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, besicilere verilen hibe ve kredilere oranla et üretiminin artmadığı ve et fiyatlarının arttığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51729)

1651.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Ceylanpınar başta olmak üzere TİGEM'e ait arazilerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51730)

1652.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Tiflis ve Bakü demir yolu yapımında köylülere ait bazı yapıların zarar gördüğü iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51734)

1653.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gürcistan'a geçen Türk vatandaşlarının Gürcü makamlarıyla yaşadığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51735)

1654.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van - Gürpınar karayolunda kolluk güçlerine bağlı olduğu iddia edilen bir grubun kendisinin yolunu çevirdiği ve tehdit ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51736)

1655.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da Kızılırmak suyunun şebeke sularına verilmesine ve halk sağlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51737)

1656.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir köyden PKK tarafından 10 çocuğun silah zoru ile dağa kaçırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51738)

1657.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Ankara'da musluk sularının içilebilir olmadığı ve ağır metaller içerdiği söylenen Kızılırmak'tan su alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51739)

1658.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'da bonzai isimli uyuşturucunun kullanımına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51740)

1659.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51741)

1660.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mevcut siyasi parti sayısına ve siyasi partilerin koruma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51742)

1661.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in Makine Kimya Endüstrisi damgalı mühimmat kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51743)

1662.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'e üye olmak üzere bir vatandaşın kaçak olarak Suriye'ye geçtiği ve IŞİD'in Hatay'ı ele geçirme planları olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51744)

1663.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD üyelerinin Türkiye'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51745)

1664.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'ye geçmiş Suriyeli sığınmacılardan sabıkası bulunanlara ve suç örgütleriyle ilişkili olanlar olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51746)

1665.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin ithal petrol ihtiyacının ne kadar olduğuna ve enerjide dışa bağımlılığa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51747)

1666.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'daki Mobese kameralarının sayısı, ilçelere göre dağılımı, bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51748)

1667.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Çamlıca'daki bir alanda yapılan hafriyat çalışmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51749)

1668.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde ilinin bazı belde ve köylerinde yaşanan su baskınlarına ve belediyenin sorumluluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51750)

1669.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Beypazarı - Ankara arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerinin çalışma iznine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51751)

1670.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir kafeteryanın bir vakıftan alınıp bir başka vakfa verileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51752)

1671.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların bir vatandaşı dövdüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51753)

1672.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Yozgat'ta esnafa yönelik olarak fişleme yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51754)

1673.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51755)

1674.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da Eymir Gölü'nün bazı bölümlerinin SİT derecesinin düşürüldüğü ve yapılaşmaya açılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51756)

1675.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında toplumsal olaylarda, gözaltında, cezaevlerinde ve çeşitli durumlarda gerçekleşen ölüm vakalarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51757)

1676.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2013 yılından itibaren meslekten ihraç edilen polislere ve komiserlik sınavına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51758)

1677.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki itfaiye aracı ve itfaiye personeli ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51759)

1678.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Palandöken ilçesinde durdurulan bir konut projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51760)

1679.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde Kürtçe eğitim veren okulların açılması girişimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51761)

1680.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulaşım zamlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51762)

1681.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Fırat Kalkınma Ajansının faaliyetlerine ve kabul edilen projeler ile ilgili iddialara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51763)

1682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51764)

1683.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51765)

1684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51766)

1685.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51767)

1686.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da dört yıllık eğitim veren bir aşçılık okulu açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51768)

1687.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, alkol ve tütün ürünlerine yapılan zamlar, bu ürünlerin kullanım oranları ve bunlara yönelik vergi kaçakçılığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51769)

1688.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51770)

1689.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51771)

1690.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51772)

1691.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kars ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51773)

1692.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51774)

1693.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51775)

1694.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakkari ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51776)

1695.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gümüşhane ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51777)

1696.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Giresun ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51778)

1697.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51779)

1698.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51780)

1699.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51781)

1700.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretmen atamalarına ve ücretli öğretmen sisteminin yetersizliği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51782)

1701.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okullarda verilen tarih derslerine ve tarih öğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51783)

1702.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü'nün sosyal medyada Atatürk'e hakaret niteliğinde bir yazı paylaştığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51784)

1703.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de bulunan özel okullar ve bunlara verilen teşviklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51785)

1704.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarında çalışan işçilerin işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51786)

1705.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, ÖSYM'nin elektronik ortamda yapacağını ilan ettiği yabancı dil sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51787)

1706.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesine bağlı bir kız öğrenci yurdunun depreme dayanıklılığına dair rapora ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51788)

1707.-   İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, Bakanlığa bağlı okullarda yönetici değişikliklerinde uygulanan kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51789)

1708.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51790)

1709.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, il içi atamalarda öğretmenlerin eş durumunun dikkate alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51791)

1710.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir ilkokulun bir bölümünün imam hatip okuluna çevrilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51792)

1711.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, bonzai isimli uyuşturucunun kullanımının artması nedeniyle Bakanlığın okullarda aldığı önlemlere ve bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51793)

1712.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir okulun bahçesine başka bir okul inşa edileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51794)

1713.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51795)

1714.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'ya bağlı ilçelerdeki ortaokul idareci atamalarına ve idareciler hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51796)

1715.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Diyarbakır, Cizre ve Yüksekova'da PKK tarafından okul açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51797)

1716.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51798)

1717.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlık bünyesinde yapılan şube müdürlüğü sınav sürecine ve açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51799)

1718.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51800)

1719.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, TEOG Sınavı sonrası tercih işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51801)

1720.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, eğitim öğretim desteği kapsamında gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51802)

1721.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, IŞİD'in ürettiği kaçak petrolü Türkiye üzerinden geçirdiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51803)

1722.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son 15 yıldaki asker kaçaklarına, askerlik tecillerine ve bakaya durumlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51804)

1723.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51805)

1724.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51806)

1725.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, beş yıllık lisans bölümlerinden mezun olan kişilerin yüksek lisans eğitimi süresinde askerlik hizmetlerini tecil etme hakları bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51807)

1726.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51808)

1727.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51809)

1728.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51810)

1729.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51811)

1730.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51812)

1731.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51813)

1732.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51814)

1733.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51815)

1734.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51816)

1735.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51817)

1736.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51818)

1737.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51819)

1738.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Niğde ilinin bazı belde ve köylerinde yaşanan su baskınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51820)

1739.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51821)

1740.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, içme sularında koliform adlı bakterinin olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51822)

1741.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51823)

1742.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Ankara'da musluk sularının içilebilir olmadığı iddiasına ve Bakanlığın içme sularını denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51824)

1743.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51825)

1744.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51826)

1745.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51827)

1746.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51828)

1747.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51829)

1748.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51830)

1749.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51831)

1750.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51832)

1751.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51833)

1752.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51834)

1753.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51835)

1754.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51836)

1755.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, İzmir'de içme suyu tahlillerine ve bağırsak enfeksiyonlarının sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51837)

1756.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51838)

1757.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Adıyaman'daki doktor sayısı, branşlarına göre dağılımı ve yeni kadro açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51839)

1758.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Suriye'den kaçan Ezidilerin sağlık hizmetlerini almada yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51840)

1759.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara Belediyesi Çayyolu Metrosunda yaşanan arızalara ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51841)

1760.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara Belediyesince başlatılan EGO ring uygulamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51842)

1761.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ve çifte vatandaşların sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51843)

1762.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51844)

1763.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, TİB'in milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle engellediği internet sitesi sayısına ve bunların kaçının mahkeme kararı olmadan engellendiğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51845)

1764.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, tehlikeli madde taşımacılığı ve tehlikeli madde güvenliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51846)

1765.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Kozmik Çalışma Grubu adı altında bir birimin bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51855)

1766.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2002-2014 yılları arasında meydana gelen telefon dolandırıcılığı vakalarına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51856)

1767.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ruhban Okulunun açılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51857)

1768.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili ihmallere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51858)

1769.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta meydana gelen ölümlü kazaya ve sorumlularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51859)

1770.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yabancı ülke istihbarat servislerinin Türkiye'de yaptığı iddia edilen dinleme faaliyetlerine ve bununla mücadele etmekle görevli personelin sorumluluğuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51860)

1771.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanı'nın seçildiği tarihten sonra özelleştirme kararlarına Başbakan sıfatıyla imza atmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51861)

1772.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların bir vatandaşı dövdüğü iddiasına ve Kuveyt Büyükelçisi'nin açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51862)

1773.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, BDDK'nın çalışmalarına yönelik uyarılar olduğu iddialarına ve Kurumun görev ve sorumluluklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51863)

1774.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Türkiye'den IŞİD'e katılan kişi sayısına ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51864)

1775.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Cumhurbaşkanı ile ilgili fezlekelerin TBMM tarafından iade edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51865)

1776.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Müslüman Kardeşlerin bazı üyelerinin Türkiye'ye yerleşecekleri iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51866)

1777.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Ziraat Bankası New York Şubesinde teftiş yapıldığı ve bankanın kara para ile mücadeleye yönelik bir anlaşma imzaladığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51867)

1778.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına mevzuata aykırı şekilde personel alımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51868)

1779.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51871)

1780.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Alman istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51872)

1781.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'e karşı birlikte mücadele edilmesini öngören uluslararası bir bildirgenin imzalanmamasına ve rehin alınan vatandaşların kurtarılmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51873)

1782.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İngiliz istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51874)

1783.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ABD istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51875)

1784.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, TCDD'ye ait trenlerin IŞİD'e cephane taşıdığı iddialarına,  bu iddiaların soruşturulmasına ve Türkiye içinden IŞİD'e katılımın önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/51876)

1785.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/51877)

1786.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir vakfa yapılan gayrimenkul tahsislerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/51878)

1787.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, hükümet programına konulması planlanan bazı ifadelerin çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51879)

1788.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, dış borç ve cari açığın kapatılması için gerekli kaynağın finansmanına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51880)

1789.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bankaların Soma'da yaşanan facia nedeniyle mağdur olanların borçları ile ilgili kararlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51881)

1790.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, cari açığın nasıl kapatılacağına ve Türkiye'ye giren yabancı sermayenin kaynağına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51882)

1791.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir katılım bankasına yönelik karalama kampanyası başlatıldığı iddialarına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51883)

1792.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancı sermaye girişi verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/51884)

1793.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunu olup Bakanlık bünyesinde ve denetimindeki özel kuruluşlarda çalışanların sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51901)

1794.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, gazi bir vatandaşın kamuda işe alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51902)

1795.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, suça sürüklenen çocukların eğitim sorununa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51903)

1796.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, suça sürüklenen çocuk sayısını azaltmak için yapılan çeşitli çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51904)

1797.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, suça sürüklenen çocuklar sorununa yönelik algı ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51905)

1798.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2013 yılı içinde TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51906)

1799.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknoloji desteklerinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51907)

1800.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından KOBİ'lerin Ar-Ge kapasitesi ve Ar-Ge'ye olan talebinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51908)

1801.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından teknoloji bölgelerinin güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51909)

1802.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51910)

1803.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından Ar-Ge'ye dayalı üretim yeteneğini güçlendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51911)

1804.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından geliştirilen teknolojilerin ürüne dönüşümünün sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51912)

1805.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK'ın uluslararası alanlarda yürüttüğü iş birliği ve proje sayısının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51913)

1806.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51914)

1807.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile iş birliği faaliyetlerinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51915)

1808.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK tarafından yurt dışında çalışan Türk bilim insanlarının Türkiye'de istihdam edilmelerinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51916)

1809.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA'nın uluslararası çalışmalarına, üyeliklerine ve bunlar için ayrılan bütçe ve yapılan ödemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51917)

1810.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından yürütülen Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51918)

1811.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51919)

1812.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından yürütülen Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51920)

1813.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından verilen Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödüllerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51921)

1814.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından yürütülen Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51922)

1815.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından yürütülen Bilim Eğitimi Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51923)

1816.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA tarafından yürütülen Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51924)

1817.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, TÜBA'nın asli ve asosye üye sayısına, üyelerin seçimine ve kurumun özerkliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51925)

1818.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunu olup Bakanlık bünyesinde ve denetimindeki özel kuruluşlarda çalışanların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51926)

1819.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İstanbul'da bir inşaatta 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ve inşaattaki denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51927)

1820.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, İstanbul Mecidiyeköy'de bir inşaatta meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili ihmallere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51928)

1821.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, inşaat sektöründeki iş kazalarının önüne geçmek için ILO'nun 167 No'lu Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51929)

1822.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe açığına ve gayrimenkul satışlarından elde ettiği gelire ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51930)

1823.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da bulunan bir binanın satış ihalesine ve ihaleden elde edilen gelire ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51931)

1824.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emeklilerin yaşam standartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51932)

1825.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir dizinin setinde hayatını kaybeden set çalışanı ile set işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51933)

1826.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan asansör kazası ile asansörün bakım ve denetimini yapmakla yükümlü firmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51934)

1827.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi yapma zorunluluğu olduğu halde yapmamış olan iş yerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51935)

1828.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, işsizlik oranlarına ve işsizliği önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51936)

1829.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Toplum Yararına Çalışma Programına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51937)

1830.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı meslek odalarının Soma'da kaza meydana gelen maden ocağında incelemede bulunma taleplerinin reddedildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51938)

1831.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iş kazalarına ve iş kazalarını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51939)

1832.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, TOKİ'nin yürüttüğü inşaat projelerinde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51940)

1833.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51941)

1834.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51942)

1835.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51943)

1836.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51944)

1837.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51945)

1838.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51946)

1839.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51947)

1840.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Karabük'te bulunan bir fabrikada sendikalı olmak isteyen işçilerin bir kısmının işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51948)

1841.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Ulus'taki bir çarşıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51949)

1842.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Beylerbeyi'nde yol çalışmaları nedeniyle ağaç kesimi yapıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51950)

1843.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tuz Gölü'nde olduğu iddia edilen plansız üretimin yol açabileceği sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51951)

1844.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesindeki bir mahallede belediye tarafından mezarlık yapılan alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51952)

1845.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bulunan Üsküdar Üniversitesi binasının kaçak olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51953)

1846.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, TOKİ'nin yürüttüğü inşaat projelerinde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51954)

1847.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Ataköy'de bulunan bir orman yolunun imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51955)

1848.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların bir vatandaşı dövdüğü iddiasına ve bu konuda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51956)

1849.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen Türkmenlerin durumlarına ve yapılması planlanan yardım çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51957)

1850.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların bir vatandaşı dövdüğü iddiasına ve bu konuda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51958)

1851.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD'e çeşitli yollarla destek verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51959)

1852.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in finansmanının engellenmesi konusunda Türkiye'nin tutumu hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51960)

1853.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların bir vatandaşı dövdüğü iddiasına ve diplomatik dokunulmazlıklara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51961)

1854.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD terör örgütü tarafından rehin alınan vatandaşlara ve kurtarılmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51962)

1855.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, son beş yıl içinde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen kişi sayısına, bu şüpheyle ihbar edilen iş yerlerine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51984)

1856.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında Eskişehir'de yapılan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51985)

1857.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51986)

1858.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gıda mühendisi istihdamına, gıda denetmenlerine ve gıda denetimine dahil olan işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51987)

1859.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki soğuk hava deposu sayısına ve bozuk gıdalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51988)

1860.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, et fiyatları ve tüketimi ile besicilik desteklemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51989)

1861.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, dünya fındık piyasasında Türkiye'nin konumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51990)

1862.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, kuru üzüm üreticisinin sorunlarına ve TARİŞ'e kredi sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51991)

1863.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gümrüklerde gıda maddelerinin depolanmasına ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51992)

1864.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde yönetim değişikliği sonrasında bazı çalışanların siyasi görüşleri sebebiyle işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52000)

1865.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, şehir içerisinde bulunan oto galerilerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52001)

1866.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki üst düzey yönetici tayinlerine ve bu tayinlerde çözüm sürecinin etkisinin olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52002)

1867.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili bazı il emniyet müdürlüklerine gönderilen bir talimata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52003)

1868.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Manisa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52004)

1869.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52005)

1870.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52006)

1871.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Muğla Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52007)

1872.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52008)

1873.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Sakarya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52009)

1874.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52010)

1875.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52011)

1876.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52012)

1877.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52013)

1878.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52014)

1879.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı, ulaşım, restorasyon ve güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52015)

1880.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bir mahallede kanalizasyon sistemi bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52016)

1881.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, PKK terör örgütünün Muş'un Çataklı ilçesine bağlı bir köye baskın yaparak çocuk kaçırmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52017)

1882.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Dikmen Vadisinde yapılan kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteklerinin azlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52018)

1883.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Dikmen Vadisindeki kentsel dönüşümde bazı hak sahiplerinin mağdur olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52019)

1884.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, bir yolsuzluk operasyonunda ele geçen nakit paraya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52020)

1885.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa'da Uludağ'a ulaşım için yapılan bir yolun trafik kazalarına sebep olduğu iddiasına ve denetiminin yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52021)

1886.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Diyarbakır'da bir cinayet zanlısının ihmal sonucu kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52022)

1887.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, kamuoyunda çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin hangi aşamada olduğuna ve hayatını kaybeden, yaralanan yahut kaçırılan vatandaş sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52023)

1888.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da bulunan Suriyeli sığınmacı sayısına ve hakkında yasal işlem başlatılan sığınmacı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52024)

1889.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da 2014 yılında yakalanan uyuşturucu türleri ile miktarına ve uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52025)

1890.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, bir siyasi partinin üyelerine yönelik yasa dışı dinleme ve takip yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52026)

1891.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da toplu taşımada kullanılan şehir içi bilgi sisteminin son zamanlarda hata vermesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52027)

1892.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çayyolu semtinde yolların yeniden yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52028)

1893.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Adalar'da bulunan at ve fayton sayısı ile atlar için veterinerlik hizmetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52029)

1894.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de suç işlediği halde yakalanamayan Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52030)

1895.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan bazı bürokratların bazı şişelenmiş su şirketlerinin yöneticisi olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52031)

1896.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in finansmanının engellenmesi konusunda Türkiye'nin tutumu hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52032)

1897.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirketin ithal ettiği malzemeler ile ilgili gümrük belgeleri ve faturaların sahte olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52033)

1898.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun ili ve ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52034)

1899.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'nın bir köyünün jeotermal turizm alanı ilan edilmesine ve konu hakkındaki gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52035)

1900.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'un Tirebolu ilçesinin bir köyünde kanalizasyon olmadığı için köylülere çevre sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle para cezası kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52036)

1901.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, IŞİD'e üye kazandırmak için Ankara'nın bir semtinde faaliyet yürütüldüğü iddiasına ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52037)

1902.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'ye gelen yabancılara dair verilerin gizlilik kapsamında tutulduğu iddiasına ve bu konudaki istatistiki verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52038)

1903.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, camilere gönderilen bir genelge ile Cumhurbaşkanı'nın görevi devralacağı gün tüm camilerde kandillerin yakılması talimatı verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52039)

1904.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52040)

1905.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52041)

1906.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden IŞİD'e katılımlar gerçekleştiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52042)

1907.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52043)

1908.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52044)

1909.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52045)

1910.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Adana Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52046)

1911.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52047)

1912.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Aydın Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52048)

1913.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52049)

1914.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Batman Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52050)

1915.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52051)

1916.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52052)

1917.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52053)

1918.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52054)

1919.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52055)

1920.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52056)

1921.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52057)

1922.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52058)

1923.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52059)

1924.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52060)

1925.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52061)

1926.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52062)

1927.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Konya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52063)

1928.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52064)

1929.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52065)

1930.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52066)

1931.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52067)

1932.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52068)

1933.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52069)

1934.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52070)

1935.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52071)

1936.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52072)

1937.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52073)

1938.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çankırı'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52074)

1939.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52075)

1940.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52076)

1941.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çanakkale'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52077)

1942.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52078)

1943.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Burdur'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52079)

1944.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52080)

1945.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bolu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52081)

1946.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52082)

1947.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bitlis'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52083)

1948.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52084)

1949.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bingöl'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52085)

1950.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52086)

1951.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Artvin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52087)

1952.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52088)

1953.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52089)

1954.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52090)

1955.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52091)

1956.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52092)

1957.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52093)

1958.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52094)

1959.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52095)

1960.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52096)

1961.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52097)

1962.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52098)

1963.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52099)

1964.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52100)

1965.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52101)

1966.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yılları arasında tıbbi nedenlerle yurt dışından ülkemize gelenlerin sayısı, tanısı ve tedavileri ile TÜİK'in bu konudaki verilerine Suriyeli sığınmacıların dahil edilip edilmediğine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52102)

1967.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52103)

1968.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52104)

1969.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Elazığ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52105)

1970.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52106)

1971.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52107)

1972.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52108)

1973.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesindeki bir mahallede yer alan tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52109)

1974.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 4/C'li personele yapılan aile ve çocuk yardımından gelir vergisi kesilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52110)

1975.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, dış borç ve cari açığın kapatılması için gerekli kaynağın finansmanına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52111)

1976.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2013 ve 2014 yıllarında tamamlanan özelleştirmelere ve özelleştirme programına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52112)

1977.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyarbakır ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52113)

1978.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çorum ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52114)

1979.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çankırı ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52115)

1980.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çanakkale ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52116)

1981.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Burdur ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52117)

1982.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bolu ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52118)

1983.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bitlis ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52119)

1984.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bingöl ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52120)

1985.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52121)

1986.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Artvin ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52122)

1987.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunu olup Bakanlık bünyesinde ve denetimindeki özel kuruluşlarda çalışanların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52123)

1988.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bölümü ön lisans programı kontenjanlarının üniversitelere göre dağılımı ile bölüm mezunlarının ve istihdam edilenlerin sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52124)

1989.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de bazı okullarda yeni eğitim öğretim yılının başında İstiklal Marşı'nın okunmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52125)

1990.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat ilindeki rehberlik öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52126)

1991.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, TEOG Yerleştirmelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52127)

1992.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, atama bekleyen mesleki ve teknik eğitim mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52128)

1993.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ulusal ve uluslararası proje yürüten okulların ve kurumların sayısına ve buralara atanan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52129)

1994.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Rize'nin Çayeli ilçesinde bazı liselerin bina problemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52130)

1995.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın özel okullara teşvik verme kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52131)

1996.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 2014-2015 öğrenim yılında ilkokula, ortaokula ve liseye kayıtlı olması gereken ve olan öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52132)

1997.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca Bakanlıktaki öğretmen kadrolarına atanacak dershane öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52133)

1998.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52134)

1999.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52135)

2000.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Elazığ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52136)

2001.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52137)

2002.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52138)

2003.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52139)

2004.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ortaokulun bazı sınıflarının imam hatip okuluna tahsis edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52140)

2005.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı doğrultusunda müfredatın düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52141)

2006.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'de ve Türkiye genelinde bulunan engelli öğrencilere ve bunlara özgülenmiş okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52142)

2007.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, ülke genelinde engellilere eğitim veren okullara ve İzmir'de engelliler için lise bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52143)

2008.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, okulların depreme karşı dayanıklılığına ve bu konuda yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52144)

2009.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52145)

2010.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zonguldak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52146)

2011.-   Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, yeni müdür görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52147)

2012.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, suça sürüklenen çocukların eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52148)

2013.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, bağlı kurum ve kuruluşlarda gıda alımı, kontrolü, sunumu ve satışı sürecinde görevlendirilen kişilere ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52149)

2014.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, IŞİD'in elinde Makine Kimya Endüstrisi damgalı mühimmat olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52150)

2015.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Emniyet ve iç güvenlik için araç üreten yerli bir firmanın ürettiği araçların PKK tarafından da kullanılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52151)

2016.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanan kişi sayısına ve elde edilen gelir miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52152)

2017.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD'in Makine Kimya Endüstrisi damgalı mühimmat kullandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52153)

2018.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Türkiye'nin Myanmar Hükümetine yabancı bir şirket aracılığıyla silah sattığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52154)

2019.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tuz Gölü'nde olduğu iddia edilen plansız üretimin yol açabileceği sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52155)

2020.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de bulunan canlıların bazı ilaçların yapımında kullanılmak üzere kaçırıldığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52156)

2021.-   Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin, Ergene Nehri'ne atık su bırakan tesislerle ilgili eylem planının sonuçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52157)

2022.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Ataköy'de bulunan bir orman yolunun imara açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52158)

2023.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Isparta'da bulunan mermer ocaklarına, bunların ruhsatlarına ve ekolojik yaşama verdikleri zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52159)

2024.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında yeterli sağlık hizmeti sunulamadığı için diğer illere sevk edilen hastalarla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52160)

2025.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunu olup Bakanlık bünyesinde ve denetimindeki özel kuruluşlarda çalışanların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52161)

2026.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yılları arasında tıbbi nedenlerle yurt dışından ülkemize gelenlerin sayısı, tanısı ve tedavileri ile sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52162)

2027.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, son beş yılda tüberküloz teşhisi konan sağlık çalışanlarına ve bir hemşirenin hastadan tüberküloz kaparak hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52163)

2028.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gıda mühendisi istihdamına ve gıda denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52164)

2029.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, son beş yıl içinde sağlık kurumlarına gıda zehirlenmesi şüphesiyle yapılan başvurulara ve uygulanan tedavilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52165)

2030.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir diş hastanesinde basit bir işlem için üç ay sonraya randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52166)

2031.-   Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin, Ergene Nehri'nin suladığı alanlarda yetişen ürünlerin kanserojen olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52167)

2032.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Ergene Nehri'nin suladığı alanlarda yetişen ürünlerin kanserojen olduğu ve bunu dile getiren doktorun görevden alındığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52168)

2033.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da romatoloji uzmanı olmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52169)

2034.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52170)

2035.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52171)

2036.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52172)

2037.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Elazığ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52173)

2038.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52174)

2039.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52175)

2040.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da bir hastanenin yerinin değiştirilmek istenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52176)

2041.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Batman'da kapalı bir özel hastanenin Bakanlık tarafından devralınacağı iddiasına ve Bakanlık tarafından devralınan özel sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52177)

2042.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da özel sağlık meslek lisesi öğrencilerinin zorunlu stajları için kamu hastanelerinde yeterli kontenjan bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52178)

2043.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, YHT hatlarının kilometre başına maliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52179)

2044.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa'da Uludağ'a ulaşım için yapılan bir yolun trafik kazalarına sebep olduğu iddiasına ve denetiminin yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52180)

2045.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa Büyükşehir Belediyesinin TSK ile yaptığı anlaşma uyarınca açılması planlanan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52181)

2046.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın Soma ilçesindeki tren yolu geçitlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52182)

2047.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, son beş yıl içerisinde toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken hayatını kaybedenlere ve toplu taşımaya yönelik denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52183)

2048.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Erdek ilçesinde deniz içinde çürümeye terk edilen gemiler ile batık ve sahipsiz gemilerin denizden çıkarılma süreçlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52184)

2049.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa - Adıyaman bölünmüş yol projesinin geldiği aşamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52185)

2050.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TCDD Van Gölü Feribot İşletmeciliği tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52186)

2051.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TCDD Van Gölü Feribot İşletmeciliği tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52187)

2052.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TCDD Van Gölü Feribot İşletmeciliği tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52188)

2053.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TCDD Van Gölü Feribot İşletmeciliği tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52189)

2054.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TCDD Van Gölü Feribot İşletmeciliği tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52190)