TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 16

28 Ekim 2014 Salı

 

Raporlar

 

1.- D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/954) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 28.10.2014) (GÜNDEME)

2.- 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/975) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 28.10.2014) (GÜNDEME)

3.- 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 28.10.2014) (GÜNDEME)

4.- Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın;  Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın;  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın; Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nın; Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu) (1/981, 2/187, 2/929, 2/1532, 2/2135, 2/2260, 2/2290, 2/2403) (S. Sayısı: 651) (Dağıtma tarihi: 28.10.2014) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Denizli'de bir lisede tüm öğrencilerin seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim dersine yönlendirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Başakşehir'deki bir inşaatta yaralanan bir inşaat işçisine ve iş güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53739) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2014)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53740) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bingöl'de yapılan bir operasyonda öldürüldüğü açıklanan bir kişinin cenazesinin bulunamadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53741) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İran tarafından kayıp parasının izini sürebilmek için işbirliği talebinde bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53742) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Suriye'den getirilerek Türkiye'de tedavi edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53743) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

6.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Irak Bölgesel Kürt Yönetimine silah ve mühimmat yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53744) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

7.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de içinden demiryolu geçen mahallelerde yaya geçişinin güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53745) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

8.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002'den beri Cumhurbaşkanı ve Başbakanların yaptıkları toplantılarda görev alıp trafik kazası geçiren emniyet mensubu sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53746) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

9.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Türkiye'ye gelen Ezidilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53747) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

10.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Ankara Beştepe'de Başbakanlık tarafından kullanılması amacıyla inşa edilen binanın Cumhurbaşkanlığına tahsisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53748) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

11.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in bazı ilçelerinde meydana gelen dolu afetine ve çiftçilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53749) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği tarafından tahsis edilen fonlarla ilgili soruşturmalara ve hibe programları kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53750) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde yapımı devam eden yeni Başbakanlık binası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bedelli askerlik konusunda bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53752) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziosmanpaşa Belediyesinin satılamaz şerhi bulunan bir araziyi bir derneğe devrettiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53753) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

16.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bandırma ilçesi sınırlarında öngörülen sanayi alanı için acele kamulaştırma kararı alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53754) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

17.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı binasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53755) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Abdullah Öcalan'ın başka bir cezaevine nakledileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53756) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir filme destek sağlanıp sağlanmadığına ve filmin sponsorlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

20.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, çözüm sürecinin muhataplarına ve yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53758) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53759) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53760) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53761) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

24.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53762) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53763) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

26.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53764) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

27.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, infaz ve koruma memurlarının sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53765) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Adliyesinde görevli bir işyeri sendika temsilcisinin tayinine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53766) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53767) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

30.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53768) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53769) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53770) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53771) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53772) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53773) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53774) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53775) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

38.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, İşsizlik Sigortası Fonu hakkındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53776) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

39.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, SGK'nın ilaçta taban fiyat uygulamasına geçmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53777) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarılan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53778) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma'daki maden faciasından önce Alo 170 hattına yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53779) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53780) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maden işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak getirilen düzenlemeler nedeniyle çok sayıda işletmenin kapandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53781) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Veterinerlik Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53782) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Başakşehir'deki bir inşaatta yaralanan bir inşaat işçisine ve iş güvenliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53783) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2014)

46.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, TOKİ'nin öğrenci yurdu projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53784) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53785) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

48.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53786) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53787) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

50.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53788) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

51.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53789) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53790) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, son beş yıl içindeki TOKİ ihalelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53791) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53792) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53793) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53794) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53795) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53796) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53797) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

60.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye ile İran arasındaki TIR geçiş ücreti sorununa ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53798) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

61.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ABD Ticaret Bakanı ile yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53799) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, doğalgaz fiyatlarına yapılan zamma ve zammın sebeplerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53800) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde enerji konusundakiler başta olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar ile söz konusu iller için ayrılan bütçeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53801) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır illerinde enerji konusundakiler başta olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar ile söz konusu iller için ayrılan bütçeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53802) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde enerji konusundakiler başta olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar ile söz konusu iller için ayrılan bütçeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53803) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde enerji konusundakiler başta olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar ile söz konusu iller için ayrılan bütçeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53804) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illerinde enerji konusundakiler başta olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar ile söz konusu iller için ayrılan bütçeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53805) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde enerji konusundakiler başta olmak üzere yaşanan çeşitli sorunlar ile söz konusu iller için ayrılan bütçeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53806) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maden işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak getirilen düzenlemeler nedeniyle çok sayıda işletmenin kapandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53807) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53808) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53809) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53810) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

73.-  Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, gıda mühendisi ihtiyacına ve istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53811) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53812) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53813) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53814) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53815) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53816) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53817) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Ağrı illerinde tarım ve hayvancılığa gereken desteğin sağlanabilmesi için söz konusu illere bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53818) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

81.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazilerine ve tarım arazilerinin azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53819) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Veterinerlik Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53820) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen ziraat mühendisi sayısına ve ziraat mühendisi atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53821) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53822) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53823) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53824) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53825) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53826) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53827) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla personel eksikliği başta olmak üzere çeşitli eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53828) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bünyesinde yapılan görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53829) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet tarafından yapılan birtakım telefon dinlemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53830) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2014)

93.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir polis memuru hakkında kamu davası açılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53831) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı olayları esnasında polisin bazı kişilere göz altında işkence yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53832) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

95.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da bir vatandaşın hayatını yitirmesine dair soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53833) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

96.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, İstanbul'da Anıtlar Kurulu tarafından yalnızca restorasyon izni verilen bir köşkün yıkılmasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53834) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da metrobüs duraklarındaki hizmet dışı asansörlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53835) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53836) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53837) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

100.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53838) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

101.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53839) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

102.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53840) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

103.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53841) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53842) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

105.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53843) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde 2002 yılından itibaren meydana gelen adli vaka sayısına ve sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53844) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53845) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53846) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53847) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53848) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53849) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53850) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde köylerdeki yol ve su sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunların ortadan kaldırılması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53851) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53852) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53853) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53854) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53857) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

120.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53858) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53859) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'da su fiyatına yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53860) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53861) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Niğde Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53862) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

125.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, terör örgütü tarafından şehit edilen ve kaçırılan asker ve polis sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53863) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53864) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Niğde Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53865) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53866) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Rize Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53867) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 03-07 Ekim 2014 tarihleri arasında bölücü terör örgütü ve yandaşlarınca çıkartılan toplumsal olaylar sonucunda yaralanan polis ve jandarma sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Rize Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Siirt Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Siirt Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53871) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tokat Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53872) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Şırnak Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53873) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Şırnak Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tunceli Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tokat Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53876) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53877) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53878) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53879) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53881) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53882) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53883) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53884) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53885) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53886) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53887) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53888) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye şirketleri tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53889) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53890) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53891) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53892) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

155.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Rojava'dan ülkemize gelen Kürtlerin sağlık hizmeti almalarının engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

156.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir caddede meydana gelen trafik kazalarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53894) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, PKK'nın şehitlik olarak sahiplendiği mezarlıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53895) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

158.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da çocuklara karşı işlenen suçların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53896) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

159.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da erkekler tarafından öldürülen ve darp edilen kadın sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53897) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

160.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı'nın Gümüşhane ve Bayburt gezilerinde görevlendirilen polis sayısına ve başka illerden yapılan görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53898) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

161.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, hakkında PKK terör örgütüne yardım, yataklık ve üye olmaktan işlem yapılan memur sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53899) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53900) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Tunceli Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53901) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Teşkilatı bünyesinde iktidar yanlısı kadrolar oluşturulduğu iddiası çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53902) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bitki sökümü ve nakil hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53903) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yozgat Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53904) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53905) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yozgat Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53906) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53907) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53908) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53909) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53910) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53911) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın İdil ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53913) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'nın Tutak ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53914) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53915) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 10-11 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53916) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53917) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53918) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53919) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53920) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK'nın komutanlarından olduğu iddia edilen bir şahsın Suruç'ta tedavi edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53921) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan iş makinalarına terör örgütü uzantısı yapıların saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53922) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir ARKG üyesinin cenazesinin Varto'da bulunan sözde bir şehitliğe defnedildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53923) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53924) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53925) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Diyarbakır Kulp'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53926) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Batman'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53930) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

193.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Söğütlüçeşme Tren Garı Parkının yapılaşmaya açıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir grup göstericinin TRT binasını işgal etme girişiminde bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53932) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

195.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Suriyeli sığınmacıların karıştıkları olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53933) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yalova Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53934) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

197.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, son beş yıl içinde İstanbul'da kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53935) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

198.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53936) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

199.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Yalova Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53937) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

200.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53938) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü mensupları ve yandaşlarının Erzurum 'un Karayazı ilçesinde esnafı kepenk kapatmaya zorladıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53939) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak ve Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53940) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53941) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elazığ Karakoçan'da bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53942) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53944) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53945) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde turizm, imalat ve enerji alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53946) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53947) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53950) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

213.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde bulunan turistik tesislere, yerli ve yabancı turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53951) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53952) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53953) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53956) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53957) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

220.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Kobani protestoları sırasında Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesinin saldırıya uğramasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53958) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53960) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53961) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53963) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı arsaların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53965) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

228.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı makine fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53966) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

229.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bazı gayrimenkullerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53967) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

230.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

231.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türksat'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53969) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'in özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53970) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

233.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

234.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

235.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

236.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzurum Kış Olimpiyatları Tesislerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

237.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, elektrik üretim santrallerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

238.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da inşa edilen bir devre mülk otel için satışlarda uygulanması gereken KDV oranına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

239.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, TEOG yerleştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53977) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

240.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53978) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

241.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53979) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

242.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53980) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

243.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53981) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

244.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53982) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

245.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde eğitim alanında yaşanan sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

246.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, ikinci öğretim öğrencileri için harçların kaldırılmasına  ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

247.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, eğitim öğretim yılı başlamış olmasına rağmen birçok okula müdür atanmamış olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53985) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

248.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki fizik öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53986) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

249.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki biyoloji öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53987) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

250.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki sosyal bilgiler öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53988) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

251.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı okullardaki matematik öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53989) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

252.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, taşımalı eğitim yapılan ilçe sayısına ve taşıma ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53990) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

253.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kürtçe eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53991) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53992) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

255.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

256.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53994) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

257.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53995) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

258.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53996) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

259.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 03-07 Ekim 2014 tarihleri arasında bölücü terör örgütü ve yandaşlarınca eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan saldırılara ve oluşan maddi hasara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53998) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

261.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Sason Kaymakamlığı tarafından anaokulu öğrencilerinin camilerle buluşturulması kapsamında düzenlenen bir geziye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53999) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

262.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da bulunan öğretmenevindeki oyun salonunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54000) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

263.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, ortaokullarda açılacak olan hafta sonu kurslarına ve bu kapsamda öğrenci velilerine gönderilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54001) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

264.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, şube müdürlerinin atanması ile ilgili yargı kararlarına ve uygulanmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54002) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

265.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, öğretmen açığına ve atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

266.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Ayn el-Arab gösterilerinde tahrip edilen eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

267.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Bingöl'de ölü ele geçirilen ve Bakanlık personeli olduğu açıklanan teröriste ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

268.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özel okullara verilen eğitim teşviklerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

270.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Bakanlık Teftiş Kurulunun lağvedilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

271.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan okullardaki güvenlik görevlisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

272.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54010) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, askerlik görevini yaparken firar eden kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54011) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

275.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54013) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

276.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54014) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

277.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54015) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

278.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Suriyeli muhaliflerin eğitimi ve askeri üslerin koalisyon güçlerince kullanılmasına dair ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

279.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uzman jandarmaların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54017) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

280.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

281.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54019) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

282.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54021) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54022) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

285.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54023) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54024) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54025) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

288.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, SGK'nın ilaçta taban fiyat uygulamasına geçmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54026) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

289.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, tüm sağlık çalışanlarının kadroya alınmasına ve çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54027) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

290.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54028) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

291.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ebola hastalığına karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

292.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bingöl ve Bitlis illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54030) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

293.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Muş ve Şırnak illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

294.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54032) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

295.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54033) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

296.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54034) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

297.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illerinde bulunan sağlık kurumlarının onarımının erken tamamlanması için bütçeden ayrılan payın artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54035) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

298.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54036) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

299.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54037) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

300.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54038) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54039) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54040) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54041) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

304.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da hastane bulunmayan ilçelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54042) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

305.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Rojava'dan ülkemize gelen Kürtlere yönelik sağlık hizmetlerine ve Suruç Devlet Hastanesinin ekipman ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54043) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PKK'nın komutanlarından olduğu iddia edilen bir şahsın Suruç'ta tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54044) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

307.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da görev yapan hemşire sayına ve yeni hemşire atamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

308.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerindeki yol yapım çalışmalarına ve bu çalışmalar için yapılan kamulaştırma bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54046) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

309.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54047) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

310.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54048) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

311.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54049) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

312.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54050) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

313.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54051) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

314.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54052) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

315.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, öğrenci servis araçlarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54053) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

316.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt İli ve ilçelerinde ulaşım ve haberleşme imkanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54054) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

317.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54055) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

318.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54056) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54057) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54058) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54059) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54060) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)