TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 14

24 Ekim 2014 Cuma

 

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2411) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2412) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2413) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)