TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 13

23 Ekim 2014 Perşembe

 

     Tasarılar

 

1.- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/983) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/984) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2014)

 

Teklifler

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2403) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

2.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2404) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2405) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/2406) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

5.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Tüm Kamu Görevlilerinin Maaşlarında Artış Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2407) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

6.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2408) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2014)

7.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2409) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2014)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2410) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2014)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun kapatılmasına ve arazisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

2.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine silah yardımında bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in finansmanının engellenmesi konusunda Türkiye'nin tutumu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53314) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2014)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, IŞİD'in rehin olarak tuttuğu vatandaşlarımızın nasıl kurtarıldığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53315) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53316) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

4.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı üniversitelere ayrılan ödenek miktarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53317) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

5.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, PYD'nin Türkiye'nin terörist örgütler listesinde yer alıp almadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53318) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Abdullah Öcalan'ın herhangi bir haberleşme, mesajlaşma cihazı kullanıp kullanmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53319) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Atatürk heykel ve büstlerine yapılan saldırıların önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ABD'ye ait insansız hava araçlarının Türk hava sahasında uçmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53321) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, hükümetin KKTC politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53322) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

10.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Ege ve Akdeniz kıyılarında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53323) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

11.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, kanun gereği kapatılmış olan Alevi dergah ve inanç merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53324) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen protestolarda bir polisin söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011 - 2014 yılları arasında Ankara'da görülen hastalıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir derneğin izin almadan yardım toplama yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53327) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığının orman köylüsü yerine ihalesiz olarak bazı şirketlere iş ve hizmet yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53328) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ve IŞİD'e yönelik politikaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53329) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işsizlik sigortası prim gelirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53330) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Posof ilçesinin bir köyünde yapılmasına karar verilen afet konutlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53331) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

19.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, AB fonlarının takibine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53332) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

20.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Erzincan'da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlara ve bunların kiraya verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53333) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53334) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'a sanayi alanında yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53336) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜBİTAK'ın projeleri değerlendirme yöntemine ve bir projenin dereceye girememesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yabancıların ikamet tezkeresi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sigortalı kadının üçüncü çocuk için doğum borçlanması yapabilme hakkına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53340) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlara kimlik belgesi verileceği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53341) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

29.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, iş kazalarına, bu kazalarda yaşamını yitiren ve engelli kalan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

30.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, SGK'nın ameliyat malzemelerine ödediği ücretlerde indirime gitmesi sebebiyle hastanelerde malzeme temininde sorun yaşandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

31.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, büyükşehirlerde ilçelerden hastanelere sevk edilen hastaların ve refakatçilerinin yolluk ve gündeliklerinin ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

32.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53345) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

33.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu bina ve araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53346) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53348) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53349) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53350) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53351) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53352) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53353) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53354) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin'de TOKİ tarafından yeşil kart sahipleri için yapılan konutların teslim edilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53355) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da TOKİ tarafından yeşil kart sahipleri için yapılan konutların teslim edilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53356) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da TOKİ tarafından yeşil kart sahipleri için yapılan konutların teslim edilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53357) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53358) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53359) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç ailelere TOKİ vasıtasıyla konut tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53360) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

48.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, altın arama faaliyetlerinin çevresel etkisine, denetimine ve zararlarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

49.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yer alan bir göletteki kirliliğin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53362) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın ekonomik durumuna ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53363) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53364) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da kaçak elektrik kullanıma ve elektrik hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53365) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53366) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

54.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Basketbol 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının yerine, bilet ve davetiyelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53367) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

55.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Basketbol Erkekler 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasının davetiye ve biletlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53368) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53369) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53374) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53375) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53376) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53377) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53379) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53380) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53381) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2013 yılında tarımsal destekleme ödemesinden yararlanan çiftçi sayısına ve hayatta olmayan çiftçilere destekleme ödemesi yapıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53385) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53386) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tarım ve hayvancılıkta kimyasal ilaç kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53387) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

75.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, süt ve dana besisi destekleme primlerinin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53388) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hayvanlarda görülen Mavi Dil ve Afrika Hastalığı nedeniyle alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53389) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

77.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, 2014 yılında meydana gelen don afeti sebebiyle hasar ödemesi yapılacak üretici sayısı ve ödeme tutarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53390) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

78.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir haber sitesinin bürosuna düzenlenen polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53391) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

79.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Türkiye'nin Suriye sınır hattında IŞİD'in lojistik destek aldığı iddiası çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53392) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki bir okula ulaşmak için geçilen ana caddeye geçit yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53393) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

82.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara Üniversitesindeki bir eyleme yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53395) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu araziye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53396) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bazı emniyet güçlerinin Ankara Üniversitesindeki bir eyleme müdahale ederken çeşitli siyasi işaretler yapmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

85.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu bina ve araziye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53398) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir okulun eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53399) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53401) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53402) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53403) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53404) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53405) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53407) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53409) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53410) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53411) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53412) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

100.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53413) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

101.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53414) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

102.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53415) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

103.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53416) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53417) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

105.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53418) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

106.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53419) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53420) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ın Kağızman ilçesindeki yardıma muhtaç bir aileye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53421) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53422) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53423) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53424) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara yakıt yardımı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53425) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in büyükşehirlerde ve sınır illerinde bombalı eylem yapacağı iddiasına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53426) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

114.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'da yanlış ışıklandırma nedeniyle ağaçların zarar gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53427) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

115.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bazı apartmanlara yazılan bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53428) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

116.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, belediyelerin Gelir İdaresi Başkanlığının emlak vergisi ile ilgili yayınladığı tebliğ ve genelgelere aykırı uygulamalarda bulunmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53429) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

117.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, lisans eğitimini tamamlamış ve KPSS'den yeterli puanı almış polis adaylarının girecekleri sınavın iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53430) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

118.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, trafik kazalarının önlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53431) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

119.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, IŞİD'e Türkiye üzerinden silah yardımı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53432) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'a turizm, imalat ve enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53433) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

121.-   Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, DOKAP kapsamında illere ayrılan ödeneklere ve projenin Ordu'ya katkısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53434) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53435) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 51'inci Altın Portakal Film Festivali'nde bir belgesel filminin sansürlendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53436) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün kılık kıyafet hakkında yayımladığı iddia edilen genelgeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53437) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

125.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, temyiz veya itiraz süresi içinde müracaatta bulunulmaması sebebiyle kesinleşen veya kaybedilen davalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

126.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53439) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

127.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'daki bir özel eğitim merkezinde özel eğitim öğretmeni yerine norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53440) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53441) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Fırat Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53442) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53443) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

131.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis Eren Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53444) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

132.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53445) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

133.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53446) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

134.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş Alparslan Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53447) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53448) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

136.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53449) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

137.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53450) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

138.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53451) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Atatürk Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53452) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

140.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53453) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53454) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53455) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53456) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

145.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

146.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53459) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

147.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53460) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

148.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53461) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

149.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53462) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

150.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53463) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

151.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53464) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

152.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

153.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53466) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

154.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

155.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53468) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

156.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53469) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

157.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde akademisyen sayısının yetersiz olması başta olmak üzere yükseköğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53470) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

158.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

159.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kafkas Üniversitesinin bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni açığına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53473) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

161.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Okullar Hayat Olsun Projesine ve otopark olarak kiraya verilen okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53474) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

162.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, okulların elektrik faturalarının yüksek tarife üzerinden hesaplandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53475) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

163.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'daki okulların hizmetli personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53476) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

164.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Atatürk Kent Ormanı'nın Nilüfer Belediyesinden alınarak Bursa Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53477) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve yerleşim yerlerine temiz su ulaştırılması konusundaki sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53478) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

166.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta akarsuları besleyen derelerin kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53479) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53480) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

168.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ankara'nın suyunun insan sağlığına uygun olmadığını belirten yazısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53481) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

169.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Maltepe'de bulunan bir hastanenin bakımsız durumda olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53482) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

170.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

171.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

172.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53485) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

173.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53486) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

174.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53487) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

175.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53488) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

176.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53489) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

177.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53490) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

178.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53491) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

179.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53492) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

180.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53493) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

181.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53494) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

182.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53495) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

183.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53496) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

184.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53497) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

185.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53498) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

186.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı ili özelinde kanser başta olmak üzere sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla yaptırılan sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53499) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

187.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53500) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

188.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53501) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

189.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'te AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53502) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

190.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'de AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53503) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

191.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis'te AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53504) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

192.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53505) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

193.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin'de AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53506) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

194.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53507) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

195.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53508) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

196.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53509) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

197.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53510) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

198.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53511) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

199.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane'de AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53512) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

200.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53513) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

201.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53514) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

202.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır'da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53515) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

203.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53516) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

204.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'a ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53517) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

205.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa-Akhisar yolunda daha önce çeşitli trafik kazalarının yaşandığı bir mevkide ulaşımın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53518) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

206.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, çerçeve kanun (torba kanun) uygulaması ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53519) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53520) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53521) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca tüketilen elektrik miktarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53522) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53523) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53524) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

212.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, araç giriş kartları üzerindeki boyaların bozulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53525) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

213.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kanun teklifinin komisyonlara havalesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53526) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Salıpazarı Kruvaziyer Liman alanındaki yapılaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53527) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sedef hastalarına yönelik tedavi hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53528) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'ın bir köyünde kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53529) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

217.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Irak Bölgesel Kürt Yönetimine silah ve mühimmat yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53530) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

218.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Başbakanlık ve Hazine müsteşarlarının atanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53531) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

219.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, 11. Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen personel, araç ve konuta dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53532) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

220.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'da doğal gaz sayaç arızaları nedeniyle abonelerin yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53533) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

221.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye'de IŞİD mensubu olduğu şüphesiyle yakalanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53534) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Sayıştay'ın İŞKUR raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53535) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

223.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'daki şehir hastanesi projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53536) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

224.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ulaşım zammına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53537) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

225.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine karşı hava üslerimiz veya sahamızın yabancı ülkeler tarafından kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

226.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, terör örgütü liderine sekretarya sistemi kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53539) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53540) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

228.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, bankalarca tüketicilerden haksız şekilde tahsil edilen ücretlerin geriye dönük olarak iadesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53541) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53542) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

230.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53543) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53546) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53547) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53548) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53549) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

239.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53552) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

240.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi esnaf ve sanatkarlar kooperatifince Halk Bankasından kullandırılan kredilerin durdurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53553) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53554) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53555) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53556) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53557) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53558) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53559) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

247.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53560) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53561) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53564) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53565) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

253.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Adli Yıl Açılış Törenine katılmama sebebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53566) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53567) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

255.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53568) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

256.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53569) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

257.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53570) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

258.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53571) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

259.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53572) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53573) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

261.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, huzurevlerinde kalmakta olan ve kalmayı bekleyen yaşlı sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53574) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

262.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53575) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53576) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

264.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53577) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

265.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53578) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

266.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53579) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

267.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53580) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

268.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

269.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53582) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53583) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53584) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

272.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53585) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53586) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

274.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53587) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

275.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, ana yüklenicinin işi bırakması durumunda taşeron firma işçilerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53588) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

276.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Sayıştay'ın SGK denetim raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53589) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

277.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, İŞKUR yoluyla yapılan personel alımlarının denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53590) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

278.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, meslek liseleri stajlarının sigorta başlangıcı olarak sayılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53591) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53592) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

280.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53593) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

281.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53594) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

282.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53595) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53596) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53597) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

285.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te şebekeye su verilen bir depoda insan ve hayvan dışkısına rastlandığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53598) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

286.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Kazdağları'nda yapılacağı iddia edilen HES'lerin ve su toplama barajlarının çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53599) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

287.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da yapılmakta olan 3. Havalimanı projesiyle ilgili olarak hazırlanan planlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53600) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

288.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, depremsellik raporu hazırlanan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53601) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53602) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53603) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53604) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53605) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53606) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53607) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

295.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, maden işletmeciliği yapan firmalardan tahsil edilen devlet hakkına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53608) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Şanlıurfa'da değiştirilen elektrik sayaçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53609) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta vatandaşlara kullandıklarından fazla elektrik faturası ödetildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53610) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

298.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Kazdağları'nda yapılması planlanan HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53611) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

299.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53612) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

300.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53614) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53615) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53616) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53617) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

305.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Adıyaman ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53618) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

306.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Şırnak ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53619) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

307.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Muş ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

308.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Bitlis ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53621) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

309.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Bayburt ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53622) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

310.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Gümüşhane ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53623) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

311.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Van ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53624) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

312.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Mardin ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

313.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Siirt ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53626) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

314.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Ardahan ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

315.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Kars ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

316.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Iğdır ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53629) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

317.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Ağrı ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53630) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

318.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Erzurum ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53631) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53632) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53633) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53634) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

322.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, gıda üretimi ve servisi yapan işletmelere ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53635) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

323.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53636) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

324.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53637) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53638) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53639) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53640) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53641) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53642) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

330.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Reklam Kurulunun tüketicileri bankaların haksız şekilde aldıkları ücretleri geriye dönük tahsil edeceklerini söyleyerek dolandıran şirketlerin reklamlarıyla ilgili yaptığı işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53643) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

331.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Tüketici Hakem Heyetlerindeki yoğunluk nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53644) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

332.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53645) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

333.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53646) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

334.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53647) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

335.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53648) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

336.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53649) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

337.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çankaya Belediyesinin bir caddede başlattığı kaldırım ve zemin çalışmasını durdurmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53650) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

338.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki yağmurda tıkanan alt geçitlere ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53651) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

339.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, petrol ve doğalgaz giderlerine ve fiyat artışlarının Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yönelik giderlerine etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53652) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

340.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, dilencilerin sayısına, yaş, cinsiyet ve sağlık durumları açısından dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53653) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

341.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'ye ait kanalın göçmesi sonucu bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53654) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

342.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın yurt içi gezilerinde görevlendirilen güvenlik mensubu sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53655) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

343.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53656) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

344.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53657) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

345.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da yaşanan silahlı soygun sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53658) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

346.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53659) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

347.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53660) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

348.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bulunan Ofis semtinde Atatürk büstüne saldırı başta olmak üzere bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53661) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

349.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53662) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

350.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53663) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

351.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53664) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

352.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 06-07 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul'da Esenyurt'ta bulunan Atatürk heykeline yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53665) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

353.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53666) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

354.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53667) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

355.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53668) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

356.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53669) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

357.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'te bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53670) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

358.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş'un Malazgirt ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53671) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

359.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53672) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

360.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53673) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

361.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53674) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

362.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53675) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

363.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53676) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

364.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53677) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

365.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53678) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

366.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53679) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

367.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53680) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

368.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kobani protestoları sonrasında doğan zarara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53681) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

369.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53682) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

370.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53683) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

371.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'te bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53684) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

372.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53685) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

373.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 03-07 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobani'ye Destek adı altında düzenlenen gösterilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53686) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

374.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

375.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53688) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

376.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53689) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

377.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın bazı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53690) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

378.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53691) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

379.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ve yandaşlarının gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53692) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

380.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53693) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

381.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53694) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

382.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53695) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

383.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53696) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

384.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53697) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

385.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53698) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

386.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53699) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

387.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53700) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

388.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53701) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

389.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53702) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

390.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53703) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

391.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

392.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

393.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

394.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bitki sökümü ve nakli hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

395.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

396.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler tarafından satın alınan akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53709) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

397.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53710) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

398.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53711) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

399.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53712) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

400.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53713) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

401.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53714) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

402.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarca tüketilen elektrik miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53715) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

403.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53716) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

404.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53717) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

405.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53718) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

406.-   İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün, 5846 sayılı Kanun'un 44. maddesi uyarınca özel bir hesapta toplanan tutarın kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53719) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

407.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Adana'da kültür turizm potansiyelinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53720) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

408.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Diyarbakır'daki Ziya Gökalp Müzesine yapılan saldırıya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53721) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

409.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53722) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

410.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, gıda mühendisliği bölümü mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53723) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

411.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Cumhurbaşkanı'nın Marmara Üniversitesinde akademik eğitim öğretim yılı açılışına katılması nedeniyle derslerin iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53724) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

412.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, öğretmenevlerinin sayısına ve konaklama ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

413.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da eğitim-öğretim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53726) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

414.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

415.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okul sayısına ve bunların depremsellik raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53728) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

416.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, Türkiye ile Almanya arasında yapılan denizaltı alım sözleşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

417.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, TSK bünyesinde görevli uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

418.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Kazdağları'nda yapılacağı iddia edilen HES'lerin ve su toplama barajlarının çevreye etkisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53731) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

419.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, bir siyasi partinin Manisa ili Alaşehir ve Sarıgöl ilçe başkanlarının yangın söndürme helikopterleri ile gezdirildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53732) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

420.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, ebola hastalığına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

421.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, ameliyathane hizmetleri teknikerliği bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

422.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir-Ankara arasında yapılması planlanan otoyola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

423.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Yüksek Hızlı Tren'in Ankara-İstanbul hattında yaptığı seferlerden sadece birinde Gebze'de durmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

424.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, THY'de istihdam edilmek üzere İranlı pilotların seçildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53737) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

425.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa-Akhisar yolunda daha önce çeşitli trafik kazalarının yaşandığı bir mevkide ulaşımın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53738) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, meme kanserinin nedenlerinin ve yaygınlaşma sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili Pervin Buldan’ın, gizli tanıklık sisteminin yol açtığı sorunların giderilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2012)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, geleceğe yönelik insan gücü ve mesleklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maden kazaları sonucu hayatını kaybeden ya da sakatlanan işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/45961)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, enerji sektöründe çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ve Van'ın Gürpınar ilçesindeki Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin taşeron işçilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/46328)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ithal kağıt ve karton ürünlerinde düşük kalitenin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/46360)

4.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kayseri 1. Komando Tugayında yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/47173)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47374)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47375)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47376)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47377)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47378)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale'ye yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47379)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47380)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunceli'ye yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47358)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47359)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zonguldak'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47360)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trabzon'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47361)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47362)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tokat'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47363)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47364)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47365)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47366)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'ya yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47367)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık operasyonu kapsamında ortaya atılan bir iddia ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47945)

23.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı illerde şehirlerarası yolların PKK terör örgütü üyeleri tarafından kesilmesine ve haraç toplanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48672)

24.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Vakıfbank tarafından kullandırılan yüksek miktarlı kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48673)

25.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Vakıfbank'ın 2012 yılı kârının bir kısmının bir vakfa aktarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48674)

26.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48675)

27.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, TSK-IŞİD ilişkileri hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48676)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'nin en büyük finansal olmayan şirketlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48686)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan personele ve çözüm süreci çalışmaları nedeniyle personele baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48688)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı illerde şehirlerarası yolların PKK terör örgütü üyeleri tarafından kesilmesine ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/48689)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan personele ve çözüm süreci çalışmaları nedeniyle personele baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/48690)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48698)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de evlenme oranının en yüksek olduğu beş ile ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48699)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında boşanmaların en fazla yaşandığı beş ile ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48700)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kaba doğum oranının en fazla olduğu beş ile ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48701)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48702)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de her 100 kişiye düşen bilgisayar sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48703)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ülkemizdeki korsan yazılım oranına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48704)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, işsizliğin önlenmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48706)

40.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan bir kanun tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48707)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48708)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hava kalitesinin en iyi ve en kötü olduğu illere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48709)

43.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, 2011 Kış Olimpiyatları için Erzurum'da açılan kayak atlama kulesini inşa eden firmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48710)

44.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın bir ifadesinde yer alan imar planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48711)

45.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Park Orman'ın imara açıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48712)

46.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Eymir Gölü'nün yapılaşmaya açılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48713)

47.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, imar planlamasındaki koordinasyon sorununa ve TOKİ projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48714)

48.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulmak istenen bir HES'in ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48715)

49.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurulmak istenen bir çimento fabrikasının ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48716)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48717)

51.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Irak'ta kaçak olarak çalıştığı için para cezasına çarptırılan kişi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48718)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ülkemize sığınma başvurusunda bulunan kişilerin sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48719)

53.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, IŞİD'in Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını karargâh olarak kullandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48720)

54.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Türk Hava Yollarına ait uçakla IŞİD'e militan taşındığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48721)

55.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Türkiye ve Katar'ın Hamas'a Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etmemesi yönünde baskı yaptıkları iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48722)

56.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kürecik'te konuşlandırılan radar sisteminden İsrail'e veri akışı sağlandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48723)

57.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Başbakanın Gazze'ye gidip gitmeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48724)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48751)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı illerde şehirlerarası yolların PKK terör örgütü üyeleri tarafından kesilmesine ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48752)

60.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da kundaklanan bir camiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48753)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kara mayınları ve askeri mühimmat kazaları nedeniyle yaşamını yitiren yabancı kişilerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48754)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında biber gazı kullanımı sebebiyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48755)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında devlet önlem almadığı için ortaya çıkan yaşam hakkı ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48756)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında devlet önlem almadığı için ortaya çıkan yaşam hakkı ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48757)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında nüfusunun çoğunluğunun şehir merkezinde ikamet ettiği beş ile ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48758)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de her 100.000 kişi başına düşen cinayet sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48759)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, nüfus ortalaması itibarıyla en yaşlı ve en genç beş ile ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48760)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'nin en kalabalık ulaşım ağlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48761)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın ilgili kurumlar eliyle yurt dışında tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48762)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011-2014 yılları arasında dilendiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Suriyelilerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48763)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'den Irak'a giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48764)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kütahya'da bir futbol karşılaşmasında polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48765)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'den Suriye'ye giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48766)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında sentetik uyuşturucudan yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48767)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çözüm sürecine zarar verdiği gerekçesiyle hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan güvenlik görevlileri ve yöneticilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48768)

76.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmit'te toplu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48769)

77.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, Ankara'nın merkezi bölgelerinde yol kenarlarının özel otopark olarak işletilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48770)

78.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Metrosuyla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48771)

79.-  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, kapatılan İzmir İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48772)

80.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Devlet Tiyatrolarının Ankara Macunköy'deki bir arazisinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48773)

81.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, bir kaymakamlıkta Ramazan ayı dolayısıyla çay ve su ikramının kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48774)

82.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'un Düzköy ilçesinde bir mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48775)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de her 100 kişiye düşen bilgisayar sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48776)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın ilgili kurumlar eliyle yurt dışında tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48777)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de devlet okullarında her 100 kişiye düşen bilgisayar sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48778)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın tanıtımı için düzenlenen faaliyetlerin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48779)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'deki en popüler beş müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48780)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'de satılan müzik eserlerinin sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48781)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın sağlık turizmi olanaklarının tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48782)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ülkemize en çok turist gönderen ülkelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48783)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'deki en popüler beş müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48784)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın sağlık turizmi olanaklarının tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48785)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın sağlık turizmi olanaklarının tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48786)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da turizmin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48787)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da sağlık turizminin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48788)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın sağlık turizmi olanaklarının tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48789)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın ilgili kurumlar eliyle yurt dışında tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48790)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan personele ve çözüm süreci çalışmaları nedeniyle personele baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48791)

99.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bulunan kaya üstü resim ve yazıtların tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48792)

100.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Datça ilçesindeki bir caminin yapılan tadilat sonucu tarihi dokusuna zarar verildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48793)

101.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Devlet Tiyatrolarının Ankara Macunköy'deki bir arazisinin özel bir firmaya satılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48794)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından düzenlenen sınavlarda iptal edilen soruların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48801)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, iller bazında okuma yazma oranı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48802)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan personele ve çözüm süreci çalışmaları nedeniyle personele baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48803)

105.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TEOG sınavları ile ilgili verilere ve hatalı sorulardan kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48804)

106.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TEOG sınavları ile ilgili yapılan ikili kopya değerlendirmelerine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48805)

107.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48806)

108.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, tıp fakültesi bulunan ancak sağlık, eğitim ve uygulama hastanesi olmayan üniversitelerin kendi eğitim ve uygulama hastanelerini kurmalarına ve bu amaçla ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48807)

109.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir okulun taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48808)

110.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Fatih Projesi kapsamında yapılan mal alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48809)

111.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, İstanbul'da görev yapan bir öğretmenin mobinge maruz kaldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48810)

112.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Fatih Projesi kapsamında yapılan Doküman Kamera alımı ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48811)

113.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı illerde şehirlerarası yolların PKK terör örgütü üyeleri tarafından kesilmesine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48813)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kara mayınları ve askeri mühimmat kazaları nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48814)

115.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Hava Savunma Sanayi harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48816)

116.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, mobbing davalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48830)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Otomatik Mektup Ayırma Sistemi Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48831)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, E-Tebligat Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48832)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PTT iş yerlerinin otomasyon altyapısına kavuşturulması için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48833)

120.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hızlı Tebligat Hizmeti Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48834)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Balküpü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48835)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Programı ile Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48836)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Akıllı Konveyör Sistemleri Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48837)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mektup Sepeti Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48838)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adres Standartlarının Oluşturulması Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48839)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Birleşik Posta Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48840)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Hadımköy Posta İşleme Merkezi ve Lojistik Üssü için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48841)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kayıtlı Posta Maddelerinin Otomasyon Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48842)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PTTMatikler için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48843)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PTT aracılığıyla yapılan çeşitli işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48844)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, internet kullanımı ve kullanıcıları ile ilgili bazı verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48845)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, havaalanlarının yoğunluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48846)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PTT A.Ş. Araç Takip Sistemi Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48847)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cihet İyileştirme Sistemi Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48848)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kayıtlı Elektronik Posta Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48849)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, E-Telgraf Hizmeti Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48850)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Limanlarında ve Kıyı Tesislerde Tehlikeli Yüklerin Elleçlenmesine Yönelik Deniz Emniyetinin Artırılması Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48851)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ticari Araçlar için Ağırlık ve Boyut Kontrolleri Uygulamalarının Güçlendirilmesi Tedarik Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48852)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005 yılından bu yana kişisel pul hizmeti kapsamında basılan pul ile elde edilen gelire ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48853)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi adına satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48854)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sosyal medya ve mobil cihazlarla e-devlet hizmeti verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48855)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İdari ve Teknik Kapasitesinin Artırılması Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48856)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İnteraktif Posta Çeki Hizmeti Projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48857)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2007 yılından bu yana PTT çağrı merkezlerine yapılan aramalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48858)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engelli vatandaşların yararlandıkları PTT hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48859)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Eşleştirme Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48860)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sivil Havacılık Eğitim Merkezi İnşaatı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48861)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülen bir projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48862)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yaşlılar ve Engellilerin Taşımacılık Hizmetlerine Erişiminin Geliştirilmesi Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48863)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü için Güçlendirilmiş Piyasa Gözetim Sistemi Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48864)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülen bir projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48865)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yat siparişleri ile gemi geri dönüşümü çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48866)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, amatör denizcilik faaliyetlerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48867)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gemi inşa yan sanayisinin geliştirilmesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48868)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Engelsiz Denizler ve Tekne Park projeleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48869)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Denizcilik Sektörü Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48870)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48871)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında yer alan bazı projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48872)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tren Planlama ve Trafik Yönetim Sistemi Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48873)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, PTTBank konseptine uygun iş yeri modernizasyonu için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48874)

161.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Ankara-Bursa hızlı tren projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48875)