TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 121

06 Nisan 2015 Pazartesi

 

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2826) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

2.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in; Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2827) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2828) (Tarım Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yaşanan şap hastalığı vakalarına ve aşılamada yaşanan sıkıntılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da gerekli hayvan ilaçlarının bulunamadığı yönündeki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7081) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, devlet ve üniversite hastanelerinde Kürtçe bilen personel istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7082) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğündeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7083) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7085) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7086) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7087) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerindeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7088) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğündeki personel yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7089) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık birimlerinin meslek kuruluşlarıyla yeterli iletişim içerisine girmesinin sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim alanında istihdam edilecek öğretmen sayısının ihtiyacı karşılaması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık merkez teşkilatında fiziki mekanların dağınıklığının giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kişilerin ilgi ve yeteneklerine uygun yönlendirme yapılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7095) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, profesyonel aile koruyucu sistemi, rehabilitasyon hizmetleri ve kadın konukevlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın bina ve personel yetersizliğinin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

19.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıktaki eğitim uygulamalarına ve çalışmalardaki uzmanlaşmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7098) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

20.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, şiddete maruz kalan kadınlara ve şiddet gösterenlere yönelik psikolojik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7099) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile içi şiddet gören kadınlara gerekli desteğin sağlanması konusundaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7100) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadınların istihdama katılımını artırma konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

24.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın faaliyet alanlarında yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik ihmal ve istismarların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, evde bakım ücretlerinin hak sahiplerine ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

27.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engellilere yönelik olarak bakanlık ve bağlı kurumların mevzuatlarında ve programlarında yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Sitelerdeki işyerlerine meslek edinmeye gelen çıraklara sosyal ve kültürel olanak sağlanması için yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

29.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'de ailenin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, işverenler ile İŞKUR arasındaki işbirliğinin artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, göçmenlerin yaşam standartlarının artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, anaokullarının kırsal alanlarda da yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dil öğretiminde daha etkili yöntemlerin yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenler arasında rekabete dayalı bir sistemin kurulması adına yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullardaki şiddet olaylarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, madencilik sektöründeki sorunların belirlenip çözülmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, madencilik sektöründe teknik eleman istihdamının artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kongre turizminin artırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kongre turizminin artırılması için ulaşımda yapılacak indirimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kongre turizminin artırılması için bu alanda çalışacak insan kaynağının eğitimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığa bağlı Etüt Proje ve Yatırım Dairesinde çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

42.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

43.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

44.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

45.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

47.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

48.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/7127) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

49.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/7128) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

51.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

52.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

53.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

54.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

55.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

56.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

57.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

58.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

59.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

60.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7139) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

61.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

62.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

63.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

64.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

65.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

66.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

67.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

68.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

69.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

70.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7149) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

71.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

72.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

73.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7152) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

74.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

75.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

76.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

77.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

78.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

79.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

80.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

81.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

82.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2014-2015 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli sayısına ve boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi'nin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından vatandaşların fişlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63466) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

3.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, toplu açılış törenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63467) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak Uludere'de hastalık taşıdığı iddiasıyla bazı hayvanların itlafı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün mahkemeye yaptığı başvuruya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63468) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bazı adaları işgal ettiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63469) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürülen mahkumların cezaevine dönüş masraflarının karşılanmaması ile bu bağlamda Manisa T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63470) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

7.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Çözüm Süreci ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63471) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 2010 KPSS ile ilgili kopya iddialarına dair hükümetin tavrına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63472) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

9.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde imar yolsuzluğu yapıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63473) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bir caddenin otopark olarak işletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63474) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, üniversitelerde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63475) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili bazı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63476) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, adliyelere personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63477) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişilere açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da bir metrobüste çıkan yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye'den atılan bir füzenin düşmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

17.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TÜRGEV'e yapılan tahsislere ve Ankara'daki bazı taşınmazların akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankaya Müftülüğünün faaliyetleri ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 17-25 Aralık 2013 tarihindeki operasyonlara katılan emniyet görevlilerinin fişlendikleri, isimlerinin PKK'ya verildiği ve PKK'nın bu görevlilere karşı eylem hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

20.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63484) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

21.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, mülki idare amirlerinin özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödenek ile ilgili yasal düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

24.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'da bir TOKİ inşaatında çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da asfaltı çöken bir köprüye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, din görevlilerinin fişlendikleri iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, meslekten ihraç edilen din görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63491) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

28.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

29.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığınca Diyanet Dergisinin satışına, camilerin elektrik sorunlarının çözümüne, illerdeki diyanet evlerine ve sendikalarla ilişkilere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, müftülüklerde çalışan personelin rotasyona tabi tutulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

33.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Trabzon'da TOKİ tarafından yaptırılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

34.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı suyunun arıtma işleminde kullanılan kimyasal maddelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Hazinenin bazı projelere sağlayacağı garantilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

43.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

44.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

45.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imar uygulamaları sonucu Ankara'da kaybolan Hazine arazilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

49.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

50.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

51.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

53.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

56.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, yerel televizyon, radyo ve yazılı basın kuruluşlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan bir kelimenin tanımında verilen örneğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63521) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

60.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63524) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, sözleşmeli zabıt katipliği sınavlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63528) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

65.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Kobane'de yaralanan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63529) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

66.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, TBMM'de yaşandığı iddia edilen taciz olayına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63530) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

67.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Alevi vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63531) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

68.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir mahkumun Silivri Cezaevinden sahte tahliye kararı ile firar ettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63532) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

69.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, son on iki yılda taciz ve tecavüz şikayeti ile yargı mercilerine yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63533) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

70.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen faili meçhul cinayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63534) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

71.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63535) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, kiracılarla mal sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun maddelerinde yapılan değişikliklerin etkilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63540) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63541) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63542) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

79.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, yurt dışında kullanılan oyların güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63543) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

80.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili davanın seyrine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63544) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

81.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde hasta bir mahkumun şartlı tahliye edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63545) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

82.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van F Tipi Cezaevinde hasta bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63546) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kars Kafkas Üniversitesinde okuyan bir kız öğrencinin kaldığı yurtta hayatını kaybetmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eskişehir'de mübaşirler için tek tip kıyafet uygulamasına geçileceğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

85.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63549) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63554) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

92.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, sosyal yardım verilerinin kaydedilmesi ve paylaşılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63559) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63560) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63562) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

103.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu aşçılık bölümü mezunlarının teknik hizmetler sınıfında istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63567) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63568) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

106.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2009 yılında kapanan bir tekstil fabrikasında çalışanların hak mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

107.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Marmaris'in Söğüt Mahallesi sakinlerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63571) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yapılan istimlak çalışmalarında topraklara biçilen değere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63572) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılan istimlak çalışmalarında topraklara biçilen değere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63573) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

110.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63574) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

111.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Tekirdağ'da lisans verilen termik santrallerin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63575) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63577) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

114.-   Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'nın, Afganistan'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63579) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, istihdamın üstündeki vergi yüklerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63581) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63582) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

120.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63584) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63585) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

122.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara İnönü Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı'ndaki aydınlatma eksikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63586) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

123.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Tekirdağ'da lisans verilen termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63587) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'da üç kadın futbolcunun disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63588) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

125.-   Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü'nün aylık ücretine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63589) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 yılında Habur Sınır Kapısı'ndan yapılan giriş çıkışlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63590) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 yılında Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan giriş çıkışlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63591) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 yılında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapılan giriş çıkışlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63592) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

129.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 yılında İpsala Sınır Kapısı'ndan yapılan giriş çıkışlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63593) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

130.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, kiracılarla mal sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun maddelerinde yapılan değişikliklerin etkilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63594) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

131.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Muradiye ilçesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63595) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

132.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Balkanlar'dan göç eden yurttaşların nüfus kimlik bilgilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63596) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

133.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarından bir sendikanın yardım kampanyası için para topladığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63597) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler hakkında sosyal medyada yayınlanan fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gaziantep'te bir ortaokulda bayrağın direkten indirilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cizre'de yaşanan 6-7 Ekim olaylarında ihmali bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63600) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bolu'da yapımı devam eden spor salonu inşaatında yangın çıktığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63601) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan erkek cesedine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63602) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

139.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Bayburt Üniversitesinde okuyan iki öğrencinin saldırıya uğradıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

140.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Akhisar'da yarım kalan bir yol çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63604) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

143.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Atatürk Kültür Merkezinin restore edilmesinde usulsüzlük yapıldığı ve donanımlarının söküldüğü iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63607) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

144.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Rusya'da yaşanan ekonomik krizin turizm sektörüne etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63608) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

150.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, engelli ve yaşlılara maaş verilmesinin zorlaştığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63614) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, istihdamın üstündeki vergi yüklerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

154.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, YGS sınavında sorulan bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM'nin Twitter hesabına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63619) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

156.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işe giriş sınavlarının ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63620) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

157.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yılda yapılan kimya ve kimya teknolojisi öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

158.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yılda yapılan Fransızca öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63622) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında okullarda sürekli devamsız öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63623) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63624) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin okul nöbetleri ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca eğitimde sektörel derinleşme sağlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63628) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

165.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Fethiye'de Göcek Koyları'nın özelleştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63629) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

166.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yapılan istimlak çalışmalarında topraklara biçilen değere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63630) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

167.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılan istimlak çalışmalarında topraklara biçilen değere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63631) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Erciş ilçesindeki derelerde yaşayan bir balığın neslinin tükenmek üzere olduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63632) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir anıt ağaca ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63633) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

170.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

171.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye'deki serebral hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

172.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde bir yaralıya müdahale yapılmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63636) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

173.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63637) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

174.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, bir hastanede keyfi uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63638) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

175.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63639) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63640) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

177.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye genelinde meydana gelen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63641) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

178.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'i çevre illere bağlayan karayollarında kar ve buzla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63642) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

179.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2014 yılları arasında ulaşımda kullanılan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

180.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63644) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

181.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nde kopan bir halata ve olayla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63645) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

182.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yapılan istimlak çalışmalarında topraklara biçilen değere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63646) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

183.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılan istimlak çalışmalarında topraklara biçilen değere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63647) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PTT'nin hizmet kalitesine, zarar ettirildiği iddialarına, verilen hizmetlerin maliyet ve fiyatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

185.-   Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'nın, Afganistan'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ilgaz Dağlarında yürütülen tünel inşaatındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63650) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63651) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

191.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, kadına yönelik şiddet mağduru bir vatandaşın Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvuruya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63655) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir gazetecinin PM kartının haksız bir şekilde elinden alındığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63656) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

193.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Parlamento Muhabirliği kartı iptal edilen gazetecilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63657) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63658) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

195.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanı'nın genel seçimlere yönelik miting düzenlediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

196.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Gaziantep Üniversitesinde görevine son verilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63660) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

197.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş Alparslan Üniversitesinde öğrencilere açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63661) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

198.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da bir cemevinin suyunun kesilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63662) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

199.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında yaşanan tartışmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63663) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

200.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Türkiye İnsan Hakları Vakfına SGK tarafından kesilen para cezasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63664) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

201.-   Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın, IŞİD'in Türkiye'de insan pazarı kurduğuna dair basında çıkan haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63665) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir elektrik üretim şirketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63667) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

204.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, imara açılan acil toplanma yerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63668) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

205.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da ana şebeke hattında bir su borusunun patlamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63669) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

206.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı Su Arıtma Tesisi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63670) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

207.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı özelleştirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63671) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

208.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bazı su arıtma tesislerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63672) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

209.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bir su arıtma tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63673) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında milli güvenlik sebebiyle ertelenen grevlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63674) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

211.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, icra müdürlüklerine 2002'de ve 2015'te gelen dosya sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63675) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

212.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on iki yılda haklarında dava açılan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63676) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

213.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002'de ve 2015'te Türkiye'nin BM endeksindeki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63677) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

214.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir milletvekilinin Anayasa ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63678) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

215.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kayıt dışı çalışan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63679) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

216.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002'de ve 2015'te cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63680) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

217.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63681) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

218.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün verileri doğrultusunda Türkiye'deki yolsuzluk algısının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63682) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63683) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

220.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin sağlık sektöründeki etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63684) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

221.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'deki korucu alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63685) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

222.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, durdurulan katlamalı harç uygulaması nedeniyle fazla harç ödeyen öğrencilere yapılması gereken iadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63686) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

223.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bulgaristan'da bulunan üniversitelerin denkliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63687) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

224.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir atık sahasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63688) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

225.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya-Alanya yolunun güzergahının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63689) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

226.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, zorunlu genel sağlık sigortası ile ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63690) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

227.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının çıkardığı bir yönetmeliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63691) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

228.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, bir sanayi sitesindeki cami alanının ticari alana çevrilip satıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63692) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

229.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

230.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63694) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

231.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul'da üzerinde Karaağaç Bektaşi Dergahı'nın bulunduğu parsellerle ilgili imar değişikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63695) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

232.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın bir caddesindeki üstyapı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63696) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

233.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıp milletvekili aday adaylığı için istifa eden kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63697) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

234.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63698) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

235.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 1 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63699) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

236.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Diyanet TV kanalına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63700) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

237.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şehit edilen savcının korumalarının kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63701) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

238.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, sandık kurulu görevlilerinin eğitim kurslarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63702) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

239.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen elektrik kesintisine ve seçim sürecine etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63703) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

240.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 19 Kasım 2002 tarihinden itibaren yapılan kamu iktisadi teşebbüsü özelleştirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

241.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Marmaray Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63705) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

242.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63706) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

243.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, seçimler nedeniyle dışarıdan atanan bir bakanla ilgili vekaletlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63707) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

244.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, TÜRGEV'e yapılan bağışlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63708) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

245.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, bağlı kurumların bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63709) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında Ziraat Bankasının kârına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63710) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

247.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında Halkbank'ın kârına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63711) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

248.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, bağlı kurumların bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63712) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

249.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, televizyon yayın hizmeti sunan bir kuruluşa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63713) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

250.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki yerel gazetelerin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63714) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

251.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, RTÜK kararlarının yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63715) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

252.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, bağlı kurumların bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63716) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

253.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afet Komisyonunun çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63717) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

254.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'da yaşanan sel ve taşkın sonucu zarar gören vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63718) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

255.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63719) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

256.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından son beş yılda iptal edilen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63720) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

257.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63721) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

258.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63722) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

259.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63723) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63724) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

261.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63725) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

262.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, bağlı kurumların bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

263.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş Alparslan Üniversitesinde öğrencilere açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63727) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

264.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Bakanlığın sözleşmeli zabıt katipliği için yapmış olduğu bir mülakat sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63728) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

265.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde çocuk mahkumlara baskı, şiddet ve işkence uygulandığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63729) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

266.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında AİHM'de Türkiye'nin taraf olduğu davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63730) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

267.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü lideri için cezaevi sekretaryası kurulacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63731) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

268.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63732) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63733) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

270.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin illere göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63734) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

271.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Sivas'ta çek senet alacakları sebebiyle mağdur olan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63735) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

272.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır B Tipi Cezaevi ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63736) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

273.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Adalet Sarayı'ndaki güvenlik önlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63737) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

274.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

275.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63739) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

276.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63740) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

277.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63741) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

278.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63742) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kaba doğum oranının en fazla olduğu beş ile ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63743) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

280.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63744) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

281.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasındaki boşanma rakamlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63745) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

282.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63746) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aile Eğitim Programı ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63747) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63748) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

285.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından yapılan özel amaçlı yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63749) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Toplum Merkezleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63750) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, farklı istihdam biçimleri nedeniyle karşılaşılmakta olan sorunların ve örgütlenme eksikliğinin giderilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63751) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63752) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63753) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63754) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63755) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63756) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63757) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63758) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

295.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63759) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

296.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63760) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

297.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63761) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

298.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63762) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

299.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63763) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

300.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özürlü ve yaşlı hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısına ve bu sayının artırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63764) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aile Danışma Merkezleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63765) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alo Sosyal Yardım Hattı'na gelen arama ve başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63766) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

303.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, engelli ve yaşlı bakım desteklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63767) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli ve evde bakım maaşlarına hak kazanma şartlarında yapılan değişikliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63768) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

305.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 2014 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda Türkiye'nin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63769) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

306.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Torbalı'da barakalarda yaşayan ailelerin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63770) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

307.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63771) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

308.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kamu ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63772) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

309.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63773) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

310.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63774) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

311.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63775) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

312.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63776) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

313.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından satılan veya kiralanan sosyal tesislere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63777) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

314.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van-Erciş depreminin ardından konteyner kentlerdeki çocukların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63778) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

315.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63779) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

316.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63780) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

317.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63781) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

318.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van-Erciş depreminin ardından devam eden sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63782) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63783) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63784) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63785) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63786) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

323.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63787) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

324.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63788) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63789) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63790) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63791) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63792) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63793) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

330.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63794) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

331.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63795) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

332.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63796) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

333.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63797) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

334.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63798) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

335.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63799) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

336.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yakacak yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63800) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

337.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63801) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

338.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63802) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

339.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sosyal konut projesi kapsamında yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63803) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

340.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na gelen arama ve başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63804) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

341.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vatansız sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63805) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

342.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63806) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

343.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim yardımları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63807) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

344.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63808) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

345.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Adana'da bir yetiştirme yurdundaki dayak iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63809) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

346.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da devlet koruması altındaki kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63810) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

347.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63811) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

348.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63812) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

349.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63813) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

350.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ERASMUS programından yararlanıp yurt dışına giden kişi sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63814) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

351.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63815) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

352.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin,  2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63816) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

353.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63817) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

354.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63818) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

355.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63819) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

356.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63820) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

357.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yerli dizel motor üretimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63821) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

358.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TÜBİTAK'ta dijital verileri analiz edecek uzman kalmadığı iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

359.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, yerli akıllı telefon geliştirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63823) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

360.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tekstil sanayinde uygulanan devlet desteğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63824) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

361.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tekstil sanayinde bürokrasi ve özel sektör arasındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

362.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tekstil sanayinin çeşitli sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63826) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

363.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki sanayi yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63827) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

364.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63828) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

365.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında Malatya Orman İşletme Müdürlüğünde istihdam edilecek kişilerin seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63829) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

366.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, protez takılan bir gaziye icra takibi yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

367.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, 4/C'li personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

368.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, haftalık çalışma süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63832) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

369.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında istihdamdan çekilen çocuk sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63833) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

370.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63834) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

371.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63835) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

372.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son 24 ayda kadınların işgücüne katılım oranının artırılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63836) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

373.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kamu kurumlarında çalışan eski hükümlülere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63837) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

374.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü projesindeki iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63838) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

375.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63839) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

376.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, açık öğretim fakültesi mezunlarının banka sınavlarına kabul edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63840) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

377.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63841) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

378.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında inşaat demiri üreticilerine yönelik denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63842) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

379.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63843) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

380.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63844) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

381.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

382.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

383.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir mahalledeki arazinin bir vakfa tahsis edileceği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

384.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'un risk haritasında tahrifat yapıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63848) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

385.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasında AK Partili büyükşehir belediyelerinin imar planlarında yaptıkları değişikliklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63849) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

386.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir toplu konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63850) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

387.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Menderes'te bir taş ocağı açma girişimine ve mevcut taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63851) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

388.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir taş ocağının halk sağlığına zarar verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63852) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

389.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın madeni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63853) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

390.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ÇED uygulamasından muaf tutulan faaliyetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63854) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

391.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'de bir altın madeninin kapasite artırımına gitmesinin etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63855) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

392.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, naylon torba kullanımının zararlarına ve bunun önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63856) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

393.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği hava kirliliği limitlerinin aşıldığı illere ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63857) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

394.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63858) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

395.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Bilecik'te faaliyete geçecek bir maden tesisinin çevreye zarar vereceği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63859) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

396.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde heyelan bölgesi ilan edilen bir köy için inşa edilen TOKİ konutlarının bedeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63860) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

397.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63861) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

398.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63862) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

399.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63863) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

400.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63864) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

401.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63865) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

402.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

403.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63867) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

404.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye ile İran arasında gümrük kapıları sebebiyle yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63868) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

405.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63869) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

406.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bakanlığın yurt dışı teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63870) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

407.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63871) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

408.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63872) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

409.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63873) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

410.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Kuzey Irak petrolünün İskenderun Körfezi üzerinden satışına dair bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63874) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

411.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63875) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

412.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ülkemizde kurulacak nükleer santralin risklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63876) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

413.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, enerji politikalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63877) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

414.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 31.03.2015 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63878) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

415.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63879) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

416.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kars'taki bir yurtla ilgili iddia edilen çeşitli sorunlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63880) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

417.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, amatör spor kulüplerine kaynak aktarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63881) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

418.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamuya ait spor tesislerinin kulüplere tahsis edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63882) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

419.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir müzik grubuna konser için stat verilmediği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63883) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

420.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yüzme sporunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63884) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

421.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63885) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

422.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63886) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

423.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, ipotekli tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63887) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

424.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda en uygun sulama yönteminin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63888) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

425.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda suyun etkin kullanılmasına yönelik araç ve tekniklerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63889) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

426.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda suyun etkin kullanılmasına yönelik yapılandırma ve eğitim çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63890) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

427.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adalar'da yasağa aykırı balık avlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63891) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

428.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sakarya'da bir derede meydana gelen kirliliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63892) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

429.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip üreticilerin sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63893) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

430.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63894) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

431.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yöneticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63895) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

432.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yönetici atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63896) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

433.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da süt ve süt ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63897) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

434.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da kanatlı hayvan üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63898) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

435.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

436.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında ele geçirilen kaçak hayvansal yağ miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63900) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

437.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63901) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

438.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nın modernizasyonuna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63902) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

439.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, İran'la yapılması planlanan ortak sanayi bölgesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63903) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

440.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından son beş yılda iptal edilen ihalelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63904) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

441.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63905) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

442.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

443.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

444.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sağlık hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

445.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

446.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaat ile ilgili bazı il emniyet müdürlüklerine gönderilen bir talimata  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63910) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

447.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, belediye başkanlarının kıdem tazminatı almamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63911) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

448.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63912) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

449.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63913) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

450.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63914) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

451.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63915) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

452.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63916) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

453.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63917) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

454.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63918) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

455.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63919) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

456.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63920) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

457.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63921) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

458.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63922) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

459.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63923) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

460.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63924) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

461.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63925) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

462.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

463.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63927) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

464.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

465.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63929) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

466.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63930) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

467.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63931) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

468.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63932) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

469.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63933) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

470.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63934) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

471.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63935) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

472.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63936) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

473.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63937) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

474.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63938) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

475.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63939) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

476.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63940) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

477.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63941) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

478.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63942) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

479.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63943) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

480.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, iç güvenlik paketi ile güvenlik güçlerinin ölümüne yol açtığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63944) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

481.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Polis Meslek Eğitim Merkezine öğrenci alımında yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63945) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

482.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çöplükte meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63946) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

483.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suriye'ye yasa dışı yoldan insan soktuğu gerekçesiyle yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63947) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

484.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde görevli bir doktor ve güvenlik görevlisinin bıçaklanarak yaralandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63948) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

485.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sipariş edilen gemilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63949) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

486.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir milletvekilinin çok sayıda silah ve mühimmatla yakalandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63950) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

487.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde terör örgütü PKK'nın yaygın olarak propagandasının yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63951) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

488.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görev yapan bir savcının Bursa'da ölü bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63952) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

489.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bulunan bir vakıftan Osmanlı Sancağı çalındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63953) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

490.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da su fiyatlarının İSKİ tarafından belirlenmesine ve suyun ücretlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63954) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

491.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İSKİ'nin kâr amacı gütmesine ve suyun ücretlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63955) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

492.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, büyükşehirlerde yaşanan aşırı betonlaşmaya karşı yeşil alanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63956) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

493.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, suların tasarruflu ve etkin kullanımını teşvik etmeye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63957) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

494.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, trafik şubelerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63958) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

495.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, büyükşehir belediyelerinde şebeke sularının iyileştirilmesine ve adil fiyatlandırılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63959) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

496.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da su fiyatlarının İSKİ tarafından belirlenmesine ve suyun ücretlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63960) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

497.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında ele geçirilen kaçak hayvansal yağlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63961) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

498.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kars Kafkas Üniversitesinde okuyan bir kız öğrencinin kaldığı yurtta hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63962) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

499.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullardaki şiddet olaylarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63963) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

500.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak ve şartnameye aykırı doğal gaz tesisatlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63964) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

501.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63965) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

502.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63966) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

503.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir toplu konut projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63967) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

504.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2015 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63968) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

505.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki köy projesi için kesildiği iddia edilen ağaçlara ve proje alanına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63969) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

506.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da yerel seçimler nedeniyle görevinden istifa eden bazı kamu personelinin görevlerine iade edilmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63970) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

507.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63971) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

508.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı Projesi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63972) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

509.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63973) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

510.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, yedi yaşında bir çocuğun ifadesi alınmak üzere karakola çağrıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63974) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

511.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63975) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

512.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezine gece ışıklandırması konulmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63976) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

513.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, erişim fiyatlarının düşürülerek internetin yaygınlaştırılması adına yapılacak çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63977) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

514.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63978) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

515.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'dan yapılan göçlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63979) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

516.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63980) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

517.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63981) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

518.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63982) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

519.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından son beş yılda iptal edilen ihalelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63983) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

520.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

521.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

522.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sağlık hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63986) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

523.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63987) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

524.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Munzur Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63988) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

525.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan tarihi Filokrini Kalesi'nin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63989) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

526.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Türkiye'nin tanıtımı için hazırlatılan ve kabul edilmeyen tanıtım filmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63990) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

527.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın madeni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63991) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

528.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Kartdere Köyü'nde restorasyon çalışması yapılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63992) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

529.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, golf turizmi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63993) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

530.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kongre turizminin artırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63994) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

531.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63995) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

532.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2015 yılları arasında kongre ve golf turizmi için gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63996) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

533.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır Tuzluca'daki tuz mağaralarının turizme kazandırılmasına yönelik projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63997) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

534.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sağlık hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63998) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

535.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63999) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

536.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64000) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

537.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

538.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64002) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

539.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından son beş yılda iptal edilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64003) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

540.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64004) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

541.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64005) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

542.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64006) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

543.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64007) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

544.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64008) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

545.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64009) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

546.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

547.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64011) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

548.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından son beş yılda iptal edilen ihalelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64012) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

549.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64013) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

550.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64014) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

551.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca davetiye yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64015) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

552.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sağlık hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64016) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

553.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64017) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

554.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, katlamalı harç sisteminin işleyişindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64018) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

555.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilişim derslerinin seçmeli hale getirileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64019) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

556.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Kocaeli Üniversitesinde bazı öğrenciler hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64020) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

557.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsünde yol açmak amacıyla birçok ağacın kesildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64021) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

558.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64022) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

559.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, halk eğitimine ayrılan bütçenin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64023) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

560.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64024) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

561.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64025) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

562.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64026) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

563.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64027) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

564.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, işaret dili kurslarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64028) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

565.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir okulun başka bir binaya taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64029) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

566.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'deki bazı okullar hakkındaki deprem dayanıklılık raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64030) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

567.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği mezunlarının gıda teknolojisi alanına öğretmen olarak atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64031) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

568.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir vakfın yardım projesi için Bakanlığın okullara yazı göndermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64032) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

569.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine usulsüz kayıtla öğrenci alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64033) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

570.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64034) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

571.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, puanı yetmediği halde bir öğrencinin bir liseye kayıt yaptırabilmesi için Bakanlığın girişimde bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

572.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hacettepe Üniversitesinde terör örgütü yandaşlarının sözde Nevruz kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64036) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

573.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64037) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

574.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Halk Eğitim Merkezlerindeki öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64038) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

575.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, sosyal hizmet birimi kurulan okulların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64039) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

576.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir öğrencinin bir özel okula kaydedilmesi için Bakanlığın talimat verdiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64040) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

577.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

578.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

579.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından son beş yılda iptal edilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64043) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

580.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64044) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

581.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64045) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

582.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64046) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

583.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk uçaklarına yönelik yapılan tacizlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64047) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

584.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında görevden ayrılan askeri pilotlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64048) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

585.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son beş yılda Türk savaş uçaklarınca yapılan önleme uçuşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64049) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

586.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ege Denizi'ndeki Türk adalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64050) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

587.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ege Denizi'nde bulunan on altı adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64051) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

588.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64052) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

589.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

590.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, su ve enerji israfının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64054) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

591.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, su yönetimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64055) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

592.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2012 yılından itibaren yapılan ceviz ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64056) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

593.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sakarya'da bir derede meydana gelen kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64057) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

594.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, su samurunun neslinin korunması adına yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64058) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

595.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın su politikasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64059) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

596.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kuruyan sulak alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64060) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

597.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesindeki kiralık araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

598.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64062) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

599.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde dağıtılan bir dergiye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64063) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

600.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64064) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

601.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de makta kesiminin durdurulup devlet yönetimine bırakılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64065) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

602.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64066) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

603.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64067) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

604.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64068) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

605.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64069) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

606.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bebekler için verem aşısı bulunamadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64070) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

607.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların ilaç giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64071) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

608.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, acil durumlarda sevk raporu onay işlemlerinin daha hızlı yapılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64072) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

609.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2015 yılları arasında kişi başına ilaç tüketimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

610.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Aile Sağlığı Merkezlerinde saklanan aşılara ve 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64074) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

611.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Simav 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64075) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

612.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bünyesinde görev yapan kamu dışı aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64076) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

613.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık bünyesinde görev yapan vekil ebe ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64077) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

614.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle aşıların bozulduğuna dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64078) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

615.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna son bir yıl içinde alınan cihazlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64079) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

616.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64080) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

617.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk karasularında meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64081) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

618.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64082) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

619.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64083) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

620.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64084) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

621.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2015 yılları arasında havalimanlarında yapılan özel jet ve helikopter seferlerinin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64085) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

622.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'ye bir havalimanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64086) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

623.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64087) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

624.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64088) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

625.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Ankara-Konya, Eskişehir-Konya ve İstanbul-Konya hızlı tren hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64089) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

626.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

627.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, çeşitli projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

628.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Ankara Hızlı Tren Garı inşaatı ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

629.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Yüksek Hızlı Tren Projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64093) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

630.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizdeki marinaların doluluk oranlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

631.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

632.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Tren Garının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64096) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

633.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜRKSAT'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

634.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

635.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

636.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64100) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

637.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64101) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

638.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64102) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

639.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bir travers fabrikası kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

640.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TCDD'nin önümüzdeki beş yılda gerçekleştireceği köprü ve menfez yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

641.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın temsil giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

642.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda hazineye devredilmesi gereken mülkiyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

643.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki mülkiyet düşüşüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

644.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, bir derneğin internet sitesinin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

645.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64109) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

646.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64110) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

647.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli ihalelere ve TCDD Vakfının faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64111) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2015)

648.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmit Körfez geçişi asma köprüsü inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

649.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlık bütçesinden Iğdır'a ayrılan paya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64113) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)

650.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Siverek Devlet Hastanesi Kavşağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64114) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2015)