TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 120

04 Nisan 2015 Cumartesi

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, Kahramanmaraş iline OSB yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, İskenderun körfezine yapılacak termik santrallerin çevreye olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, asker intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)