TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 12

22 Ekim 2014 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, 2012 Olimpiyat Oyunlarında yaşanan başarısızlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2012)

2.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 Milletvekilinin, 1987-2000 yılları arasındaki faili meçhul cinayetlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2012)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, cezaevlerinde yaşanan ölüm olayları ve açlık grevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2012)