TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 119

03 Nisan 2015 Cuma

 

Tasarı

1.- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1042) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

 

Teklifler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 16.05.2012 Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 24.08.1984 Tarihli ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2795) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna)      (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın; Işıklar Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2796) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2797) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2798) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/2799) (İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2800) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler           ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

7.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2801) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2802) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

9.- Mardin Milletvekili Erol Dora’ın; Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2803) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2804) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

11.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2805) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

12.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2806) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:               30.03.2015)

13.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2807) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

14.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2808) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

15.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2809) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

16.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2810) (İnsan Haklarını İnceleme; Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

17.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2811) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2812) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2813) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

20.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2814) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2015)

21.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2815) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2015)

22.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2816) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

23.-  Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2817) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

24.-  Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün; Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2818) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

25.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2819) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın; Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2820) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın; Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi (2/2821) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

28.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın; Edremit Körfez Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2822) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

29.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2823) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 5393 Sayılı “Belediye Kanunu”na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2824) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

31.-  Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2825) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2015)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 204 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/2782) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 03.04.2015) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, internet kullanımına ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan kişilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7064) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

2.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde turizm ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7065) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, silah ruhsatları ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7066) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, havaya rastgele ateş açılması gibi nedenlerle yaralananların ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7067) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ehliyetler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

6.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da olup da kapatılan veya taşınan kamuya ve özel sektöre ait birimlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, iş yeri ve tesis denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7070) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, sağlık hizmetleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7071) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, anestezi kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, eğitim hizmetleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, özel eğitim gören çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7074) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7076) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılan yol bakım, onarım ve genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7077) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kapanan şirket ve iş yerlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7078) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki ormancılık kooperatiflerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7079) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Adıyaman ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Ağrı ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63116) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakfın kapatılması için İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne talep yazısı gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63117) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücretle geçinen vatandaşlar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63118) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63119) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'daki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

8.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, MİT Müsteşarı'nın bir siyasi partiden milletvekili aday adayı olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, borcundan dolayı haciz işlemi yürütülen bir hastaneye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63123) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

10.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'te bir jandarma karakolunda görevli bir askeri personelin bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63124) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

11.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, metamfetamin bağımlılarına, metamfetamin kullanımının ve satışının engellenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63125) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı iliyle ilgili bazı ekonomik ve sosyal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63126) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında hacze uğramış çiftçi ve üreticilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63127) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık teşkilatında görev yapan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63128) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da son beş yılda gerçekleşen hırsızlık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63129) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63130) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da yol kenarlarının otopark olarak işletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63131) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cuma hutbelerinde işitme engelli vatandaşlar için işaret dili kullanan camilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63132) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

19.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yatılı Kur'an kurslarında pedagojik formasyon almış hocaların görevlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63133) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

20.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63134) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63135) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63136) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63137) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

24.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van Gölü Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinin polis tarafından basılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63138) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir siyasi partinin Ankara'da okul müdürleriyle parti teşkilatını tanıştırmak amacıyla yemekli toplantılar düzenlediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63139) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da sıkça trafik kazası meydana gelen bir kavşağa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63140) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

27.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da daha önce yapılan bir su boru hattının yenilenmesi için gerçekleştirilen ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63141) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, köylerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63142) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlar Kurulunun bazı sektörlerin desteklenmesi ile ilgili bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63143) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üsküdar'da bir inşaat projesine yönelik çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63144) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, döviz kurunda meydana gelen artışın etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63145) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, e-okul sistemine reklam alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63146) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütüne Türkiye'den bazı kamu görevlilerinin katıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda öldürülen kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63148) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında tüp bebek uygulamasından yararlanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63150) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

37.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2003-2014 yılları arasında İzmir'de haklarında icra takibi yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

38.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, bir siyasi partinin Ankara'da okul müdürleriyle parti teşkilatını tanıştırmak amacıyla yemekli toplantılar düzenlediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları ile ilgili tasarrufta bulunmasını Başbakanlığın iznine bağlamasının ortaya çıkardığı duruma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kamu düzeninin PKK'nın elinde olduğuna ve bu bölgelerde can güvenliği bulunmadığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir cami imamının ifadeleri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63155) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, YGS sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63156) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

43.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ'ın, iki metropolitin kaçırılıp öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63157) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Passolig uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63158) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, içki satan bazı dükkan sahiplerinin tehdit edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63159) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında büyükşehir belediyelerinin yaptığı ihalelere ve sosyal yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63160) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış yapacağı bir yerdeki esnafların fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63161) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'nin bazı köylerindeki okullarda yapılan sağlık taramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63162) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TSK'ya yönelik kumpas iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63163) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İzmit Körfez geçişi asma köprüsünde yaşanan bir kazaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63164) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

51.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, 65 yaş aylığı verilme şartlarında yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63165) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

52.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Oymapınar Barajı'nın bir şirkete verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63166) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü'nün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

54.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, kişilerin özel bilgilerinin devletin istihbarat birimleri tarafından toplandığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63169) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, domuz gribi vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63170) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

57.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tasfiye işlemleri ile bu kurumlar bünyesindeki personelin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63171) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

58.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul Üsküdar'da bulunan bir parkın yerine spor tesisi yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63172) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63173) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63174) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63176) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

63.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen eylemler hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63177) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63178) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

65.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen eylemler nedeniyle ortaya çıkan zararların hazineden karşılanacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63179) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63180) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

67.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da bazı mesire yerlerinin özel şirketlere kiralanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/63181) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Adıyaman ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63182) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Ağrı ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

70.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son on yılda kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63184) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63185) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63186) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/63187) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Adıyaman ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63188) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Ağrı ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63189) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63190) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63191) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

78.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kamu bankasının müşterilerine kullandırdığı kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63192) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

79.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, bankacılık sektöründeki çalışma koşullarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63193) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63194) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63195) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63196) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63197) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

84.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu bankalarından alınan bazı kredilerin geri ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63198) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

85.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'in özelleştirileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63199) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

86.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Vadeli Plan hedeflerinin revize edilmesine ve makroekonomik verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/63200) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Adıyaman ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63201) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Ağrı ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63202) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63203) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çanakkale Zaferi Törenleri için bazı gazete, televizyon kanalı ve ajanslara akreditasyon yasağı uygulandığına dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63204) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63205) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

92.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63206) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

93.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63207) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63208) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/63209) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Adıyaman ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63210) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Ağrı ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63211) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63212) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63213) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/63214) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63215) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SEÇSİS Projesi'ne ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63216) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63217) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63218) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

105.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir Adalet Sarayı yapımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63219) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

106.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkumun intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63220) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

107.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van M Tipi Kapalı Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63221) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

108.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir cezaevine koruma memuru alımında torpil yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63222) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63223) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63224) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63225) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

112.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, görme engellilerle ilgili kişisel verilerin internette ifşa edilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63226) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlığa atanan müsteşarlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63227) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

114.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da 2011-2014 yılları arasında yapılan çeşitli yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63228) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

115.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da 2011-2014 yılları arasında 65 yaş aylığı ödenen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63229) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

116.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63230) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

117.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, sosyal yardım alan vatandaşlara istihdam alanı açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63231) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

118.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kayıp çocuklar sorununa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63232) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

119.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63233) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

120.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63234) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

121.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63235) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

122.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63236) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63237) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63238) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63239) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2007-2015 yılları arasında verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63240) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

127.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63241) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

128.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63242) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63243) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63244) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63245) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63246) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

133.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi üretiminde düşük ve ortanın altı teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63247) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63248) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

135.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63249) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

136.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı makine fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63250) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

137.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ölçü ve ayar hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63251) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

138.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63252) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

139.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63253) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

140.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63254) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63255) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63256) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63257) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İşsizlik Fonu'nun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63258) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63259) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63260) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63261) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63262) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63263) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

150.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, teknik iş müfettişlerinin denetim programlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63264) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

151.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63265) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

152.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maden işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak getirilen düzenlemeler nedeniyle çok sayıda işletmenin kapandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63266) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

153.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, veterinerlik fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63267) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

154.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, 2014 yılında Manisa'da İŞKUR'a kaydı yapılan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63268) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

155.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, 2015 yılında engellilere yönelik proje desteklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63269) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

156.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63270) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

157.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63271) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

158.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63272) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63273) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63274) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, EÜAŞ'a ait taşınmazların Kütahya İl Özel İdaresine devredilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63275) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Porsuk Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63276) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

163.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde rüzgar enerji santrali yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63277) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63278) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63279) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63280) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

167.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63281) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

168.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da faaliyet gösteren bir maden şirketinin çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63282) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

169.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk karasularının ihlal edildiğine ve Türkiye'ye ait ada ve kayalıkların işgal edildiğine dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63283) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63284) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63285) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63286) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

173.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2007-2015 yılları arasında verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63287) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

174.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63288) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63289) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63290) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63291) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63292) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63293) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63294) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63295) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63296) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63297) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63298) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63299) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

186.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, yüksek gerilim hatlarının onarımı için Bakanlık bütçesinden ayrılan ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63301) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63302) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63303) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

190.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2007-2015 yılları arasında verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63304) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki bir olimpik yüzme havuzuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63305) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63306) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

193.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Trakya'daki tarım arazilerinin tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63307) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

194.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Trakya'daki tarım arazilerinin tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63308) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63309) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63310) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

197.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında istihdam edilen personelin çalışma koşullarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63311) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

198.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde kapama ceviz bahçesi kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarımsal desteklemelerde yapıldığı iddia edilen bir usulsüzlüğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63313) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

200.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa Alaşehir'de soğuk ve don nedeniyle bağları zarar gören çiftçilerin durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63314) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

201.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'da görülen don ve kırağı nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63315) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63317) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

205.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, milletvekili adaylığı için görevinden istifa eden bir bürokratla ilgili bazı iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63319) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63320) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

207.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van Gölü Anadolu Meslek Teknik Lisesinde polisin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63321) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 18 Mart 2015 tarihinde Çanakkale Şehitliğinde yapılacak törenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63323) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63324) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında intihar girişiminde bulunan vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63325) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da silahlı bir şekilde ele geçirilen Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63326) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63327) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yağmur suyu arıtma sistemleri kurulması ve su tasarrufu sağlanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63328) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şebeke suyunun iyileştirilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63329) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir siyasi parti ilçe başkanının bölücü terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63330) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63331) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63332) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63333) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63334) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63335) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63336) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, büyükşehir belediyeleri tarafından yağmur suyu arıtma sistemleri kurulması ve su tasarrufu sağlanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63337) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

224.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki üst düzey yönetici tayinlerine ve bu tayinlerde çözüm sürecinin etkisinin olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63338) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

225.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, on sekiz ile üç ay süreyle görev yapmak üzere yirmi bin polis gönderileceğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63339) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

226.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2007-2015 yılları arasında verilen kurum içi eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63340) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

227.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun içinde bulunduğu kiralık araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63341) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün elektroşok silahları aldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63342) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

229.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Kırkağaç'taki bir kavşakta meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63343) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

230.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir inşaat şirketinin yolu kendi inşaat alanına dahil ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63344) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

231.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63346) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

233.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni okullar açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63347) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

234.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63348) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

235.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63349) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

236.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü'nün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63350) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

237.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, ABD ile Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen eğit-donat projesi kapsamında bazı illerde bulunduğu iddia edilen kamplar ile son günlerde Hatay'da meydana geldiği öne sürülen bazı gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63351) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

238.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Valiliği tarafından ildeki bazı iş adamlarına ve iş yerlerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63352) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

239.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Valiliği tarafından ildeki bazı kamu görevlilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63353) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63354) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63355) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63356) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63357) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

244.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi üretiminde düşük ve ortanın altı teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63358) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

245.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63359) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

246.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara sınavsız atama yapıldığı iddialarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63360) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

247.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63361) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63362) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63363) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63364) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezine gece ışıklandırması konulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63365) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

252.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Asklepeion Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63366) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

253.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63367) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

254.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63368) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

255.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63369) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

256.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63370) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

257.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63371) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

258.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2003-2009 yılları arasında vakıf ve derneklere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

259.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2009-2015 yılları arasında vakıf ve derneklere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63374) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63375) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63376) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında Bakanlığın düzenlemiş olduğu seminer, konferans ve panel gibi faaliyetleri organize eden firmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63377) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

264.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen orandan daha az ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63378) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

265.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2007-2015 yılları arasında verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63379) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

266.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63380) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

267.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63381) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

268.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63382) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ege Üniversitesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

270.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Tokat Halil Rıfat Paşa Ortaokulunda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63385) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63386) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63387) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

274.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63388) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

275.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık müsteşarı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63389) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

276.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bursa'da bir ortaokulda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63390) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

277.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığa bağlı okullarda bazı internet sitelerine erişiminin engellendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63391) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

278.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, milli eğitim uzmanı alımı için yapılan sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63392) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

279.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, YGS'de iptal edilen bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63393) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

280.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, FATİH Projesi kapsamında akıllı tahta yönetim sistemi oluşturulması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

281.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, YGS sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63395) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

282.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bakanlık müsteşarı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63396) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa'da bir okulda müdür yardımcısının öğrencilere hakaret ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63397) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

284.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir ilköğretim okulunda Atatürk büstü ve bayrak direği bulunmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63398) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

285.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63399) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

286.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

287.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63401) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

288.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni okullar açtığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63402) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

289.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özel okullara verilen eğitim teşviklerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63403) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

290.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63404) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

291.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bilişim teknolojisi öğretmen adaylarının atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63405) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

292.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Pendik'teki bir okulda bir öğretmenin öğrencilere ebeveynlerinin hangi siyasi partiye oy verdiklerine dair sorular yönelttiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63406) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

293.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63407) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

294.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da görevden alınan okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63408) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

295.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rehberlik Araştırma Merkezlerinden faydalanan engellilerin Sayısallaştırılmış Kimlik Doğrulama Sistemi için damar izlerinin alınması uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63409) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

296.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Bilim ve Sanat Merkezi bulunmayan illerde bu merkezlerin açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63410) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Adıyaman ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63411) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Ağrı ilindeki proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63412) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63413) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63414) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63415) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gaziantep'te bulunan bir okuldaki Türk bayrağının indirilmesi olayına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63416) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

303.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üssü'nde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63417) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

304.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63418) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

305.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

306.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uzman jandarmaların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

307.-   Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63421) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63422) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63423) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63424) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

311.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63425) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

312.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63426) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63427) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

314.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, verem aşılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63428) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

315.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63429) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, domuz gribi aşısına ve domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63430) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63431) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63432) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

319.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de domuz gribine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63433) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

320.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sağlık sektöründe yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63434) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

321.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 112 Acil Servis ambulanslarında taşeron işçi çalıştırılmasına  ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63435) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

322.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Kocaeli ve ilçelerindeki 112 Acil Servis istasyonu ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63436) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, lösemi hastalarının tedavisi için yapılması planlanan bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63437) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63438) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

325.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Bakanlığın dağıtıcısı ve uygulayıcısı olduğu verem aşısında yaşandığı iddia edilen sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63439) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

326.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir hastane hakkındaki şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63440) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

327.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63441) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

328.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63442) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

329.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63443) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

330.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63444) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63445) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

332.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Hava Yollarının Skylife Dergisi'nin Mart 2015 sayısının içeriğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63446) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63447) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63448) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

335.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bölgelere ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63449) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

336.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı Ihlamurevleri kavşağına alt geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63450) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

337.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanı ile ilgili çeşitli hususlara  ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63451) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

338.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63452) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

339.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63453) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

340.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'ın SRC sınav merkezi olarak belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63454) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

341.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Kırkağaç'taki bir kavşakta meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63455) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

342.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63456) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

343.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63457) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

344.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanına ait ihale şartnamesinin sonradan değiştirildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63458) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

345.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanına ait yer tesliminin yapılamadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63459) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

346.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanının projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63460) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

347.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlıktan ihale alan firmalarla bazı yöneticilerin ticari ilişkileri bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63461) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2015)

348.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, bir hostesin uçağın pilotu tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63462) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2015)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin PM kartının haksız bir şekilde elinden alındığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

350.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63464) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan imamlara teşvik verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59135)

2.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, çeşitli konulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59249)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Passolig uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59250)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa Ak Parti İletişim Merkezi üzerinden yapılan başvurulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59251)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, YURTKUR yurtlarında kalan ve disiplin cezası alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59252)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, personel alımlarının bir siyasi parti üzerinden yapıldığına dair iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59253)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59254)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59255)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59256)

10.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59257)

11.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59258)

12.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59485)

13.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep Üniversitesi içinde yer alan bir yurdun kampüs dışına taşınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59486)

14.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, yabancı futbolcu sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59487)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59488)

16.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bozdağ Kayak Merkezi'ne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59666)

17.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dair çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59667)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59668)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Spor Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59669)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59670)

21.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki anıtların korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61487)

22.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Metal İş Sendikasının 29 Ocak'taki grevinin Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61488)

23.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, bir adli soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61489)

24.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kamu kurum ve kuruluşlarınca gazetelere verilen reklam ve ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61490)

25.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Tahşiyeciler adlı gruba kumpas iddiası ile yapılan operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61491)

26.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'daki kamu kurumları ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61492)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında kapanan fabrikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61493)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005-2015 yılları arasında kapanan iş yerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61494)

29.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Cumhurbaşkanı ile ilgili fezlekelerin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61495)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bakan yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61496)

31.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Tunalı Hilmi Caddesi'nin bakımsızlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61497)

32.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir caddedeki asfalt çalışması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61498)

33.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Başbakanlığın 2015 Yılı Performans Programında yer aldığı iddia edilen bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61499)

34.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın iç dekorasyonu için yapılan harcamalar ile dekorasyon için ithal cam kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61500)

35.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, doğal çiçek soğanlarının neslini korumak ve ticaretini düzenlemek amacıyla çıkarılan yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61501)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BOTAŞ'a devredilen bir şirkete alt çalışma yapan ve sözleşmesi feshedilen şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61502)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61503)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Edirne'de yaşanan sel afetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61504)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde Suriyeli mültecilere oy kullandırılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61505)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddet ile ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61506)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61507)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, antidepresan kullanımındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61508)

43.-  Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Ziraat Odaları başkanları ile yönetim kurulu üyelerine silah taşıma konusunda tanınan ayrıcalığın kapsamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61509)

44.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Eski MİT Müsteşarı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61510)

45.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/61511)

46.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TMSF tarafından Bank Asya yönetimine el konulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61512)

47.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, AB tarafından kabul edilen bankacılıkta eş değer ülke listesinde Türkiye'nin yer almamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61513)

48.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61514)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61515)

50.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61528)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadın cinayetlerindeki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61529)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61530)

53.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki boşanma oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61531)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61532)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61533)

56.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gebze Bilişim Vadisi'nin altyapı işiyle ilgili ihale sürecine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61534)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da yaşayan bir engelli vatandaşın emeklilik konusunda yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61535)

58.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kamuda istihdam edilen geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61536)

59.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kalp pili kullanan hastalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61537)

60.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61539)

61.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, MPS tip 4a hastalarının ihtiyacı olan bir ilacın SGK tarafından teminine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61540)

62.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bir SİT alanının statüsünde yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61541)

63.-  Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Antalya'da riskli alan olarak ilan edilen bir yerde yapılacağı iddia edilen inşaatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61542)

64.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, İlbank'ın belediyelere sunmuş olduğu teminat mektuplarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61543)

65.-  İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü nedeniyle Bakanlığın hazırladığı ajandada yer alan bir resme ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61544)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından bastırılan bir ajandaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61545)

67.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım tarifesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61560)

68.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 6360 sayılı Kanun'la birlikte belediye hizmet bedellerinin artmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61561)

69.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Öcalan'a özgürlük imza kampanyası nedeniyle yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61562)

70.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 09.02.2015 tarihinde Sakarya Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61563)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Van'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61564)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Mardin Kızıltepe Şenyurt Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61565)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Siirt'te gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61566)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Siirt'te düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61567)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Muş'un Malazgirt ilçesindeki bir köyde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61568)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş Yeşilce Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapmak isteyen emniyet güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61569)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir köyde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61570)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61571)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Iğdır'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61572)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61573)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61574)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61575)

83.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Üsküdar Belediyesi ekiplerinin Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'ndeki ağaçları kesme girişimi sırasında yaşananlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61576)

84.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin bir mahallesinde hiçbir camide gasilhane bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61577)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bir projeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61578)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61579)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankırı Valiliğince gerçekleştirilen telesiyej projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61580)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011'den bugüne yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışırken yakalanan IŞİD militanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61581)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61582)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ordu'da kayıp bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61583)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt Valiliği tarafından verilen bir eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61584)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşlarının sınırı aşarak öte yandaki terörist saflarına geçtikleri ve daha sonra yine engellenmeden geri döndükleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61585)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında turistlere karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61586)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Van'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61587)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin sınır köylerinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61588)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61589)

97.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Eski CHP Tuzla İlçe Başkanı'nın katil zanlısının yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61590)

98.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Diyarbakır'da 15 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen olaylarda görevli bir polise ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61591)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61592)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son 36 ayda yakalanan sentetik uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61593)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cinsel uyarıcı hap kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61594)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında ele geçirilen tarihi eser sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61595)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son on yılda ele geçirilen kaçak ilaç miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61596)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Karaman'da bir hastanede çıkan şüpheli yangın olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61597)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Mardin'de gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61598)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankırı'da ölü bulunan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61599)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'da Atatürk büstünün yakıldığı bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61600)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizde vefat eden Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61601)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir siyasi parti il başkanlığına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61602)

110.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Hatay'daki bir hastaneye tedavi için getirilen Suriyeli bir militanın üzerinde bomba çıkmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61603)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'daki bir üst geçidin uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61604)

112.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da yapılan bir yürüyüşte halkı tahrik eden bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61605)

113.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nın temizliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61606)

114.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir yaylanın akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61607)

115.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son beş yılda Antalya'da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61608)

116.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 6360 sayılı Kanun'un kabulünün ardından köy ve mahalleler ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61609)

117.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ecrimisil uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61610)

118.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki üst ve altgeçitler ile yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61611)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bir projeye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61612)

120.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki tarihi evlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61613)

121.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır kayısısının tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61614)

122.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, "Türkçe Tabela" adıyla başlatılacağı iddia edilen bir projeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61615)

123.-   Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Muğla'nın Datça ilçesinde mülkiyeti Hazine'ye ait iken kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile özel bir firmaya ihale edilen dairelerin akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61616)

124.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, üniversite harçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61617)

125.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, iller itibarıyla belediye imar planlarında okul alanı olarak belirlenen arsalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61618)

126.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Gaziantep Üniversitesinde görevine son verilen bir öğretim görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61619)

127.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, yazılı sınav sistemiyle yapılacak TUS'a dair çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61620)

128.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir üniversitede rektörlük tarafından bazı akademik personele baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61621)

129.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir üniversitede YÖK soruşturması devam ederken veri kaybına neden olan sistem arızasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61622)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61623)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimin diğer sistemlerle uyumlu işlemesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61624)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kazanım temelli öğretim programlarından beceri temelli öğretim programlarına geçilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61625)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından performans ödevlerinde yaşanan sorunların tespiti ve giderilmesi için yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61626)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ders saatinden elde edilen verimin yükseltilmesi için yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61627)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde kullanılan proje tabanlı uygulamaların paydaşların katkısı olmadan yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61628)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim alanında çalışan akademisyenlerin bulundukları üniversitelerin eğitim fakültelerinde seçmeli ders açmalarının özendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61629)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim öğretmenlerinin eğitimine ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61630)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kırşehir'de bir okulda temizlik görevlisi olmadığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61631)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin motivasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61632)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dersliklerin en fazla yirmi öğrenci ile sınırlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61633)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim kapsamında iyileştirmeler yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61634)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimin önemi hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61635)

143.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Antalya'daki bir okulun müdür yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61636)

144.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlığın İsrail'deki burs programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61637)

145.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61638)

146.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitimini bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61639)

147.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61640)

148.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okulların ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61641)

149.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ücretli öğretmenlerin vekil öğretmen statüsüne geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61642)

150.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının istihdam politikasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61643)

151.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Edirne'de yaşanan sel afetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61644)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çorum'da susuzluğa karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61645)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61646)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Meriç ve Tunca Nehirlerinin taşmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61647)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yasa dışı avlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61648)

156.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, orman köylüsünün yaptığı bazı işlerin ihale usulüne bağlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61649)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61650)

158.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da yetişen ve tıbbi alanda kullanılan bitkilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61651)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sosyal Güvenlik Kurumunun bir tıbbi malzemede düşük kalite tercih ettiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61652)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğünde aile hekimlerine verilen eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61653)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın bir online sistem için satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61654)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen bir eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61655)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında organ nakli konusunda ruhsat talebinde bulunan özel şirketlerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61656)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, solaryum kullanımı ile ilgili Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61657)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 5727 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı hastalıklarda yaşanan değişime ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61658)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, temeli atılan ancak tamamlanamayan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61659)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, robotik cerrahinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61660)

168.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Verem Savaş Dispanserinde sunulan hizmetlerin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61661)

169.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kök hücre nakli ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61662)

170.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, komşu ülkelerden gelen sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61663)

171.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, komşu ülkelerden gelen sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61664)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın kansere yol açan bir madde üzerinde yaptığı araştırmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61665)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son on yılda ele geçirilen kaçak ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61666)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61667)

175.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki KOAH hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61668)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sinop'ta olumsuz hava koşullarının sahil yolu trafik akışını etkilemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61669)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir yolcu treninin yaptığı kazadaki ihmal iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61670)

178.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, PTT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan kurum içi sınavlarda şaibe bulunduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61671)

179.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı VIP girişine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61672)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

2.-Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 24 Milletvekilinin, polis ve asker intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

3.- Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, Van valiliği hakkındaki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)