TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 118

02 Nisan 2015 Perşembe

 

Raporlar

1.- 2014 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (5/8) (S. Sayısı: 710) (Dağıtma tarihi: 02.04.2014) (GÜNDEME)

2.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/1755) (S. Sayısı: 713) (Dağıtma tarihi: 02.04.2015) (GÜNDEME)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/569) (S. Sayısı: 714) (Dağıtma tarihi: 02.04.2015) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 25 milletvekilinin, Patriot füzelerinin ülkemize konuşlandırılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 26 Milletvekilinin, Türk keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesi olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlere uygulanan şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)