TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 117

01 Nisan 2015 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal üretimin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

2.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 20 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 Milletvekilinin, Eğitim Fakültesi mezunları ve öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)