TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 116

31 Mart 2015 Salı

 

Raporlar

1.- Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1035) (S. Sayısı: 707) (Dağıtma tarihi: 31.03.2015) (GÜNDEME)

2.- Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (1/1013, 2/226, 2/1219, 2/1527, 2/1542, 2/1780, 2/1785, 2/2161) (S. Sayısı: 711) (Dağıtma tarihi: 31.03.2015) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Kanunu Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/2666) (S. Sayısı: 712) (Dağıtma tarihi: 31.03.2015) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59608)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, hasta çocuğuna böbreğini vermek isteyen bir mahkumun nakil işlemlerinin geciktirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59609)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 milletvekilinin, adli tıp sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, besicilik ve hayvancılık yapan köylülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, darbe yapan veya teşebbüs eden generallerin isimlerinin kamusal olanlardan kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)