TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 115

30 Mart 2015 Pazartesi

 

Rapor

1.- Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 1 Milletvekilinin; Çeşitli Adlar Altında Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 1 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Çevre Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/1014, 2/1190, 2/1619, 2/2609, 2/2612, 2/2658, 2/2661) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 30.03.2015) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili gözaltına alınan şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59070)

2.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir adli soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59074)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 yaşındaki bir vatandaş ile ilgili yürütülen adli işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59077)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hakim ve savcılarla ilgili disiplin işlemleri çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59089)

5.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerindeki tutuklu hükümlü sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59094)

6.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında gerçekleşen boşanmaların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59096)

7.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasındaki icra dosyalarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59100)

8.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59152)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59153)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59154)

11.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59156)

12.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59158)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tanık Koruma Kanunu'nun uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59160)

14.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59161)

15.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59162)

16.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, son üç ay içinde üniversitelerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59163)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yargıtay ve Danıştay'a yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59164)

18.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir mahkumun cezaevinde tecavüze uğradığına dair iddiaların araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59165)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında hakim ve savcılara verilen disiplin cezaları ile ilgili istatistiklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59166)

20.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevindeki bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59167)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da bir firmanın kar payı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59168)

22.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59169)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59170)

24.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59171)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59172)

26.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59173)

27.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir savcı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59174)

28.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Silivri Cezaevi'nin koğuşlarında kaloriferlerin yanmadığına yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59175)

29.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59176)

30.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59177)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vatandaşın dövülerek öldürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59418)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59445)