TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 114

27 Mart 2015 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1041) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2015)

 

Teklifler

 

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2788) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2789) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2790) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2791) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

5.- Mersin Milletvekilleri Mehmet Şandır ve Ali Öz’ün; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2792) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2015)

6.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi   (2/2793) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2015)

7.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2794) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2015)

 

Tezkere

 

1.- Sayıştayda Açık Bulunan 7 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1755) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2015)

 

Rapor

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1040)  (S. Sayısı: 708) (Dağıtma tarihi: 27.03.2015) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7058) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ders saatlerinin azaltılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7059) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, müfredata yeni dersler ekleneceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7060) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının spor kulüplerinin vergilendirilmelerinde getirilebilecek kolaylıklara yönelik çalışma ve projelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7061) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7062) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, çocuk işçiliğinin önlenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7063) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların üniversite sınavına sadece Ankara'da girecek olmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62811) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

2.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin öldürülmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62812) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığının Uludere'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine gönderdiği savunmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, eski bir bakanın ve ailesinin sahibi olduğu bir arsanın kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62814) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, güvenlik birimlerinin seçimleri etkilemek üzere kumpas hazırladığı yönündeki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62815) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

6.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, Türkiye'den ve Türkiye üzerinden IŞİD'e katılımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62816) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

7.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2004 yılından itibaren Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından fiilen ele geçirilen ada ve kayalıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62817) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

8.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın başkanlığında yapılan basın toplantısında çözüm sürecine dair yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62818) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

9.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, son bir yıl içinde yaşanan kur artışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62819) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

10.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'da kendi arazisi üzerinde termal turizm yatırımı yapmak isteyen bir işadamına ruhsat verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62820) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir cami görevlisinin mezhep ayrımcılığında bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62821) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale'de Halk Sağlığı Müdürlüğünün bir taşeron işçinin işten çıkarılması için firmaya yazı yazdığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62822) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

13.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62823) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasında dikilen ağaç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62825) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62826) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda alınan gaz bombalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62827) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62828) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doktorların ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62829) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı ile ilgili davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62830) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'daki bir yurtta taciz iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62831) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

22.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, baz istasyonlarının kurulum ve denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62832) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

23.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Suriyeli sığınmacılar için Şanlıurfa'ya sağlanan ödeneğin belediyelere dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62833) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

24.-  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Türkiye'deki bazı tesislerin bakım onarım ihalesine dair ABD Savunma Bakanlığı duyurusuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62834) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

25.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de doğal afetler nedeniyle Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62835) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

26.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62836) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62837) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TKİ'ye bağlı Ege Linyit İşletmeleri stokunda Sayıştay tarafından kömür eksikliği tespit edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62838) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bir ortaokulda yapılan kıyafet kontrolüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62839) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62840) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015/1 KPSS memur atamalarının 16-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62841) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının 147 şikayet hattına gelen şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62842) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kobani'deki çatışmalarda yaralanan bir IŞİD üyesinin Denizli'de tedavi edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62843) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında okul laboratuvarlarında yapılan deneylerde yaralanan öğrenci ve öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62844) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

35.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, esnaf ve sanatkarların yaşadığı kredi sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62845) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62846) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

37.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, TÜBİTAK'a bağlı BİLGEM'de yaşanan teknik personel değişimlerine ve yetersizliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62847) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

38.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, borsada işlem gören bir ulusal gazetenin hisselerinin tekrar halka arz edileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62848) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığın kullandığı resmi konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62849) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanların bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62850) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ASELSAN mühendislerinin ölümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62851) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan bir hutbeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62852) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

43.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Türkiye'den Suriye'ye geçerek IŞİD'e katıldığı iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62853) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Başbakanlığın 2015 yılı bütçesinin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62854) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde istihdam edilen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62855) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Gazi Üniversitesinin Çubuk Yerleşkesinde yaşandığı iddia edilen bir yaralama olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62856) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt alımları ve kiralamaları ile söz konusu kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62857) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62858) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

49.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, 2003-2015 yılları arasında TRT'nin Anadolu Ajansı'ndan yaptığı yayın ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62859) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62860) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62861) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

52.-  Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, TMSF tarafından bir katılım bankasının yönetimine el konulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62862) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt alımları ve kiralamaları ile söz konusu kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62863) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62864) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

55.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Hazine Müsteşarlığının çeşitli yatırım ve hizmet sözleşmelerinde üstlendiği mali yükümlülüklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62865) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62866) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62867) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt alımları ve kiralamaları ile söz konusu kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62868) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62870) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62871) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir kurumun internet sitesinde kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

63.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Cuma namazında camilerde verilen siyasi içerikli bir vaaza ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt alımları ve kiralamaları ile söz konusu kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62874) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62876) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62877) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

68.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye Bursları bünyesindeki Harran Burs Programı'nın faydalanıcıları arasında İsrail'in bulunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62878) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

69.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Türkiye Bursları bünyesindeki Karadeniz Burs Programı'nın faydalanıcıları arasında Ermenistan'ın bulunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62879) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

70.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da yaşayan Balkan Türklerinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62880) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

71.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maltepe Kapalı Çocuk Cezaevinde bir çocuğun ölümüne ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62882) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

73.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bir kamu kurumunda görevli bir şahsın hak mahrumiyeti iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2015)

74.-  Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62884) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

75.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda görevlendirilecek kişiler için yapılan sözlü sınava ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62885) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

76.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Silivri Cezaevine infaz koruma memuru alımı için yapılan mülakatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62886) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62887) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62888) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62889) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

80.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62890) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

81.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010 yılından itibaren Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62891) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ'daki bir yurtta yaşandığı iddia edilen taciz ve cinsel istismar olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

83.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Elazığ'daki bir yurtta yaşandığı iddia edilen taciz ve cinsel istismar olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62893) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

84.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, çocuk yurtlarında kalan bazı çocukların nüfus kayıtlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62894) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

85.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, şiddet gören kadınlara ve kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62895) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

86.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, çocuk yurtlarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet vakalarının önlenememesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62896) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

87.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ülkemizdeki kayıp çocuklara ve kayıp çocuk vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62897) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62898) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62899) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62900) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

91.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62901) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

92.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da yardım amaçlı dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62902) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

93.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62903) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

94.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2015 yılları arasında bakım ve koruma altındayken şiddet, taciz ve tecavüze maruz kalan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62904) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

95.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sevgi evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62905) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

96.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2015 yılları arasında sosyal hizmet kuruluşlarından faydalanıp ayrılan çocuklardan suça bulaşanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62906) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

97.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2828 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilenlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62907) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

98.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2015 yılları arasında sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan veya korunma kararı kaldırılan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62908) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

99.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlık bünyesinde bulunan çocuk evlerinin kiralanmasında izlenen usullere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62909) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

100.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan çocuklara yönelik izleme ve değerlendirme faaliyeti yapılıp yapılmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62910) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

101.-   İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, TTIP görüşmeleri ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62911) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62912) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62913) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62914) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

105.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62915) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62916) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62917) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62918) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizin bilim, sanat ve felsefe gelişimine katkı sağlayacak proje ve çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62919) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

110.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62920) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

111.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kaçak işçi çalıştırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62923) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62924) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62925) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62926) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

118.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

119.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

120.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62930) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

121.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari'de depremden sonra yapılan konutların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62931) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

122.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'da depremden dolayı zarar gören bir okula ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62932) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

123.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da meydana gelen depremden sonra yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62933) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'de meydana gelen depremden sonra yapılan konutların ödemelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62934) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

125.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Kocaeli Dilovası'nda yaşanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62935) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62936) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

127.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da Temiz Hava Eylem Planı kapsamında yapılan modelleme çalışmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62937) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

128.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da hava kirliliği ve emisyon konusunda envanter çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62938) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

129.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da Temiz Hava Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62939) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

130.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da Temiz Hava Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62940) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

131.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'nda yapılan ölçüm sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62941) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

132.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da hava kirliliğinin kaynağında azaltılması ve dağıtımı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62942) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

133.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Şanlıurfa'da belediye işçileri için inşa edilen bir konut projesinde yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde temizlik işçilerine GPS cihazı takıldığına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62944) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62945) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62946) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da İstinye Bayırı'nda yer alan bir araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62947) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

138.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki motor sporları yarış pistinin çevre sakinlerinde oluşturduğu rahatsızlığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62948) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

139.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62949) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

140.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, denizlerdeki kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62950) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

141.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir mezbahaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62951) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

142.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, lobicilik faaliyetleri için Vaşington Büyükelçiliğince yapılan bir sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62952) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62953) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

144.-   İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, 2003-2015 yılları arasında yapılan meslek memuru sınavlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62954) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62955) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62956) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

147.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62957) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

148.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62958) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62960) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62961) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

152.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62962) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

153.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'te konut tüketicilerine yapılan doğal gaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

155.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Trakya Bölgesi'nde doğal gaz fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62965) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

156.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Trakya Bölgesi'nde doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62966) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeliyle ilgili yargı kararlarının uygulanmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62967) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62969) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

160.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62970) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62977) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62978) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62979) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

170.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki motor sporları yarış pistinin çevre sakinlerinde oluşturduğu rahatsızlığa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

171.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62981) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

172.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, hizmete açılan spor tesislerinde görevlendirilen antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve yöneticilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62982) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

173.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki KYK yurtlarındaki fiziki imkansızlıklara ve yurtlarda kalanların sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62983) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

174.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, hibrit tohumlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62984) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

175.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım alanlarındaki azalmaya ve ekimi yasaklanan ürünlerin yerine ekilen alternatif tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62985) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62986) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62987) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62988) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

179.-   Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62989) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, besicilikte kullanılan yem bitkilerine ve besicilere verilen teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62990) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62991) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62992) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Eskişehir'in Alpu ilçesinden geçen Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümü iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62993) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62994) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2010-2015 yılları arasında yaptırılan tarım sigortası verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62995) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62996) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62997) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62998) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62999) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63000) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63001) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63002) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

198.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

199.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Kocaeli Vali Yardımcısı'nın bir milletvekili aday adayı için destek istemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63009) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

200.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da hakkında koruma tedbiri alınan bir kadından her gün karakola imza vermesinin istenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63010) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

201.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ankara'da bulunan Atatürk Meydanı'nın bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63011) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, İzmir Valiliğinin almış olduğu bir karara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63012) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

203.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okulların su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

204.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki okulların su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

205.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki okulların su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

206.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta bozulan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63016) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

207.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki belediyelerin ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63017) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

208.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki belediyelerin ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63018) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

209.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil memurların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63019) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

210.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulunda bir soruşturma kapsamında yapılan aramalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63021) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

212.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yeni kullanılmaya başlanan trambüslerden birinin yanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63022) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

213.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ege Denizi'nde Türk karasularının üç millik kısmının ötesine geçilemediğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63023) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

214.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bazı ilçelerin başta bonzai olmak üzere uyuşturucu satış merkezi haline geldiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63024) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'in bazı mahallelerinde bölücü terör örgütü tarafından esnafın kepenk kapatmaya zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak kazılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63028) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

219.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki motor sporları yarış pistinin çevre sakinlerinde oluşturduğu rahatsızlığa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63029) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

220.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da PKK'nın faaliyetleri nedeniyle zarar gören vatandaşlara ve son 12 yılda PKK'ya yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63030) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

221.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İnternet Kafelerin Şartlarının İyileştirilmesi Eylem Planı kapsamında hedeflenen amaçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63032) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63034) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63035) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63036) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63037) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63038) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeni yapılacak binalarda sabit internet altyapısı bulunmasının zorunlu hale getirileceği iddialarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

230.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63040) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

231.-   Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, İzmir'de bir siyasi parti kongresinde Bakanlığa bağlı Anadolu Filarmoni Orkestrasının verdiği konsere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63041) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

232.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta turizmle ilgili çeşitli faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63042) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

233.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'nın turizm açısından tanıtılmasına ve turizm projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63043) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

234.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi'nin altındaki müzenin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63044) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63045) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63047) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizin bilim, sanat ve felsefe gelişimine katkı sağlayacak proje ve çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

239.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63049) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

240.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2003-2015 yılları arasında haksız yakalama, haksız arama ve haksız tutuklama nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63050) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63051) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63052) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63053) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63054) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63055) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

246.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63056) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

247.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı köylerdeki 2/B arazileri ile ilgili çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63057) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

248.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'te temizlik görevlisi bulunmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63058) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

249.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinin YGS sınav merkezi listesinden çıkarılmasına ve öğrencilerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63059) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

250.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir derneğin İstanbul'daki okullarda faaliyet göstermesine izin verildiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63060) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

251.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da okullarda bir derneğin kısa film senaryo yarışması faaliyetine izin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63061) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

252.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'de bir eğitim sendikası tarafından yapılan açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63062) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

253.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, son beş yılda Ardahan'da okuryazar belgesi alan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63063) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

254.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da eğitim verilen ilk ve orta dereceli okullara ve bu okullardaki öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63064) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

255.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Tokat Halil Rıfat Paşa Ortaokulunda yaşandığı iddia edilen bir olaya ve nefret suçlarının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63065) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

256.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'un Bulancak ilçesine sağlık meslek lisesi binası yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

257.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, özel eğitim kurumlarında kullanılması zorunlu tutulan Damar Tanıma Sistemi hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63067) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

258.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda öğrencilere dağıtılan sınav gereçlerinin temin edildiği firmalara ve temin usulüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63068) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

259.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun Bulancak Ticaret Meslek Lisesinin bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63069) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir öğretmenin öğrencilerine söylediği iddia edilen sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63070) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63071) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Projesi'nin maliyetine ve dağıtılan tabletlerin niteliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63072) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63073) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63074) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

265.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2013 ve 2014 yıllarında okulu terk eden öğrenci istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63075) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

266.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63076) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

267.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ortaokulda yaşandığı iddia edilen olaylara ve okul müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63077) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

268.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 2011 yılında yapılan eğitim kurumları yöneticiliği sınavını Batman'dan kazanan eğitimcilerin atamalarının yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63078) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

269.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köyde askerlerin ateş açması sonucu bir vatandaşın yaşamını yitirdiği olayın soruşturulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63080) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

271.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63081) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63082) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63083) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çanakkale Boğaz Komutanlığından mühimmat almak için gelen bir firkateyndeki astsubayın ölü bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63084) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

275.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63085) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63086) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63088) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Eskişehir'in Alpu ilçesinden geçen Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümü iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

280.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63090) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

281.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, denizlerdeki kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63091) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

282.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Çekerek Irmağı üzerinde yapılması planlanan HES Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63093) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

284.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da göğüs hastalıkları alanında uzman doktor ve efor cihazı ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63094) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

285.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Devlet Hastanesine anjiyo ve efor cihazı alınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63095) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

286.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63096) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

287.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, organ bağışı yapmış olan vatandaşların kayıtlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63097) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

288.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Gaziantep'teki doktor, sağlık personeli ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63098) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

289.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa'daki doktor, sağlık personeli ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63099) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63100) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

291.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AMATEM'lere uyuşturucu sokulduğuna dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

292.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, domuz gribi vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

295.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Düzce'de yaşanan hava kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

296.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine getiren taşeron şirket personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63106) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

297.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Konya'daki doktor, sağlık personeli ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63107) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

298.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, hekimlere devlet hizmeti yükümlülüğü getiren yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63108) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

299.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Tire-Selçuk yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63109) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

300.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van Ferit Melen Havaalanı'na ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63110) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63111) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2015)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63112) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

304.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Ankara-İzmir Otoyolu Projesi'nin güzergahına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kayıp-kaçak elektrik miktarına ve bedelinin abonelerden tahsiline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61261)

2.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Kızılay Derneğinde bir müdürün sosyal medyadaki bazı paylaşımları sebebiyle iş akdinin sonlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61262)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör örgütleri listesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61263)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski MİT Müsteşarı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61264)

5.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Soma maden işçilerinin yakınlarına yardım için toplanan paraların yerlerine ulaşmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61265)

6.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının gazete ve televizyonlara verdiği reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61266)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığının organ bağışına yönelik özendirici çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61267)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61268)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, MİT Müsteşarı'nın terörle ilgili yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61269)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, MİT'in Kandil ile kriptolu telefonlar üzerinden görüştüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61270)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, MİT'in Kandil ile kriptolu telefonlar üzerinden görüştüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61271)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, MİT'in Kandil ile kriptolu telefonlar üzerinden görüştüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61272)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üst düzey kamu görevlileri tarafından kullanılan kriptolu telefonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61273)

14.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, kamuda istihdam edilen jeoloji mühendislerinin sayısının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61274)

15.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Emniyetin talebiyle bazı öğrenciler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61275)

16.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, merkezi sınavlara giriş ücretlerindeki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61276)

17.-  Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayında yapılması sebebiyle mağduriyet yaşayan adaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61277)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Metrosu'nda yaşanan bazı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61278)

19.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul Bahçelievler'deki bir caminin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61279)

20.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir sivil toplum örgütünün yürüttüğü kampanyanın finansmanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61280)

21.-  Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, Eski Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesinde ikamet etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61281)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61282)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının çözümü adına bulunulan girişimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61283)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı'na sunulduğu iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61284)

25.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kriptolu telefon kullanma hakkı olan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61285)

26.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, 6551 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61286)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, üç kişinin ölümü ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61287)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli muhaliflere silah gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61288)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, rehabilitasyon için Sağlık Bakanlığına başvuran uyuşturucu bağımlılarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61289)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TOKİ'nin Şanlıurfa'daki konutlarından kontenjanla belirlenen personelin faydalandırılmadığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61290)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında ülkemizde kurulan siyasi parti sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61291)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken toplam tutara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61292)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında akaryakıta yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61293)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında SGK'nın sahip olduğu taşınmaz varlıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61294)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesi'nin ihale sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61295)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61296)

37.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bir üniversitedeki disiplin soruşturmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61297)

38.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Cumhurbaşkanlığı için yapılan bir binada ithal cam kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61298)

39.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, DOKAP kapsamındaki uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61299)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/61300)

41.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61301)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir şahsın bir bankada hesabı olan kişilerin bilgilerini sosyal medyada ifşa ettiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61302)

43.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ziraat Bankası müdürlük ve şubelerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61303)

44.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61304)

45.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61307)

46.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, milletvekilliği için istifa eden bazı bürokratlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61308)

47.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61309)

48.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van M Tipi Kapalı Cezaevindeki çocuk mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61310)

49.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Niğde'de gerçekleşen bir terör olayının görüldüğü davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61311)

50.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı'na hakaretten kovuşturma yapılması için verilen izinlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61312)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir cezaevinde mahkumlara haksız uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61313)

52.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki evsiz çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61314)

53.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da işsizliğin yarattığı sosyal sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61315)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61316)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, koruyucu aile bilgilendirme toplantılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61317)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2012/26 sayılı Genelge nedeni ile mağduriyet yaşayan engelli vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61318)

57.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61319)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61320)

59.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki işsizlik sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61321)

60.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da KOBİ niteliğine haiz sanayicilerin aldıkları kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61322)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'ya özgü ürünler için Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61323)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamu, üniversite ve sanayinin iş birliğine yönelik çalıştaylara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61324)

63.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61325)

64.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61326)

65.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlenen seminerlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61327)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aşçıların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61328)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlar Kurulu Kararı ile durdurulan ve ertelenen grevlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61329)

68.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61330)

69.-       İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yapımı devam eden HES inşaatı sırasında çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61331)

70.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Soma ilçesinde facianın meydana geldiği ocakta kazadan önce incelemelerde bulunan müfettiş hakkında soruşturma izni vermediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61332)

71.-       Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, eksik yatırılan prim nedeniyle işsizlik maaşı alamayan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61333)

72.-       İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, KAMU-İŞ Sendikasının Öz Gıda İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61334)

73.-       İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, Emirgan Korusu'nun bitişiğindeki yeşil alanın yapılaşmaya açılacağına dair haberlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61335)

74.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir plaj ihalesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61336)

75.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alaplı Çayı'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61337)

76.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'de bir altın madeninin kapasite artırımına gitmesinin etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61338)

77.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelen balık ve sülün ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61339)

78.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Urla villalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61340)

79.-       Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, askeri güvenlik bölgelerinin imara açılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61341)

80.-       İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Türkiye'ye getirilen ve yüksek oranda radyasyon taşıyan bir gemiye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61342)

81.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın bastırdığı bir ajandayla ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61343)

82.-       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da hayvancılığa yapılan desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61360)

83.-       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki çiftçilerin tarla satışlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61361)

84.-       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61362)

85.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61363)

86.-       Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, pasaportsuz bitkilerin Bakanlık kaydı olmadan nakillerinin yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61364)

87.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelen balık ve sülün ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61365)

88.-       Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61366)

89.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61367)

90.-       Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61368)

91.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir toplu konut projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61369)

92.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 arasında rüşvet aldıkları iddiasıyla kamu görevlilerine açılan soruşturma ve davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61370)

93.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ordu'da iki ay önce kaybolan bir kız çocuğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61371)

94.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da bir park içerisindeki inşaatı yarım kalan taziye evine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61372)

95.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61373)

96.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uyuşturucu madde ticareti nedeniyle hakkında işlem yapılan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61374)

97.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, deniz polislerine verilen eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61375)

98.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen bir kuyumcu soygununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61376)

99.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Ataşehir'de bir vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61377)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alaplı Çayı'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61378)

101.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde görev yapan kamu çalışanlarının teşvik kapsamının geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61379)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir şahsın bir bankada hesabı olan kişilerin bilgilerini sosyal medyada ifşa ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61380)

103.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Van'da yaşayan Kırgız Türklerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61381)

104.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, 9 Şubat 2015 tarihinde IŞİD'e katılmak maksadıyla Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61382)

105.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61383)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Kadıköy'de bulunan bir kafeteryanın bir vakıftan alınıp bir başka vakfa verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61384)

107.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, 2002-2015 yılları arasında polis tarafından düzenlenen ev baskınlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61385)

108.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Avrupa Yakası Ana Ulaşım Ağında bulunan ana yolların engelliler için düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61386)

109.-   Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, eksik yatırılan prim nedeniyle işsizlik maaşı alamayan işçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61387)

110.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Gezi Parkı eylemlerinde sakat kalan ve yaşamını yitiren yurttaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61388)

111.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, bir cenazede verilen vaaza ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61389)

112.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Gaziantep'teki bir eylemde polisin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61390)

113.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61392)

114.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Kalkınma Ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61393)

115.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61394)

116.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61395)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61396)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, elektronik ticaretten kaynaklanan vergi sorunlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61397)

119.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61398)

120.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, enflasyon sebebiyle memur maaşlarında yaşanan kayıpların telafisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61399)

121.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, iç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61400)

122.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak yapılandırma başvurularının süresinin uzatılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61401)

123.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşlar ile ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61402)

124.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61403)

125.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Spor Lisesinde spor salonu olmayışına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61404)

126.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, yabancı dil öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61405)

127.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Erenköy Kız Lisesinin dekorasyonunda yapıldığı iddia edilen değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61406)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kitap okumaya sevk edici iç dinamiklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61407)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kitap okumayı teşvik edici uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61408)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okuma programlarının verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61409)

131.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okullara Fatih Projesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61410)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullarda kitap okunması için zaman ayrılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61411)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kitap okumaya katkısı olan sosyal ilişkilerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61412)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kütüphanelerin kaynaklarının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61413)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen faktörlerin tespit edilerek bunların etkilerinin asgari düzeye çekilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61414)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretimde görselliğin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61415)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı ders kitaplarının resimli hikayeler şeklinde yayımlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61416)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61417)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kütüphanesi olmayan evlerdeki çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61418)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, anne ve babaların okuma konusunda çocuklarına model olmaları için yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61419)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61420)

142.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Türkiye genelinde ve Ağrı ili özelinde müstahdem bulunmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61421)

143.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesinde eğitim konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61422)

144.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki kadrolu ve ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61423)

145.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Nisan 2014'te yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61424)

146.-   Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61425)

147.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61426)

148.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özür grubu atamalarında il-ilçe emri uygulaması yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61427)

149.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, son beş yılda yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61428)

150.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yardımcı ders kitapları için yapılan ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61429)

151.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlıkta tasarruf ilkelerine riayet edilmediği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61430)

152.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlıktaki ihalelerde şartnamelere uyulmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61431)

153.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığın iç denetim birimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61432)

154.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerden asaleten ve vekaleten yürütülenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61433)

155.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlıkta asgari ücretin altında personel çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61434)

156.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlıkta asaleten ve vekaleten yürütülen daire başkanlıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61435)

157.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığın AB fonlarından kullandığı para miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61436)

158.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sınavlarda görev alan personele ücretlerinin ödenmediği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61437)

159.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eşi özel sektörde çalışan öğretmenlere kesintisiz üç yıl sigorta ödenmesi zorunluluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61438)

160.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özür tayinleri ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61439)

161.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin nöbet karşılığı ek ücret alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61440)

162.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarındaki kontenjana ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61441)

163.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61442)

164.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne uzun süre atama yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61443)

165.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, 2002 yılından bugüne Bakanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61444)

166.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sosyal bilgiler öğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61445)

167.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yurt dışı ve yurt içi görevlendirmelerde denetimsizlik olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61446)

168.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61447)

169.-   Artvin Milletvekili İsrafil Kışla'nın, Çoruh Üniversitesinde görev yapan bir kişi hakkında idari işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61448)

170.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61449)

171.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da onarım ihtiyacı bulunan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61450)

172.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, merkezi sınavlara giriş ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61451)

173.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir askerin kaza kurşunu ile hayatını kaybettiği olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61452)

174.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde Sulama Birlikleri tarafından alınan su kullanım hizmet bedeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61453)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşıyacak projede yaşanan gecikmelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61454)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sokak hayvanlarına mikroçip takılarak kayıt altına alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61455)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alaplı Çayı'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61456)

178.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kuruyan sulak alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61457)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelen balık ve sülün ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61458)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Av Koruma Yılı olarak ilan edilen 2014 yılında yasa dışı ve usulsüz avlandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61459)

181.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61460)

182.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Tekirdağ'daki şebeke suyuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61461)

183.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, İğneada Longoz Ormanlarının Ramsar alanı ilan edilmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61462)

184.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Zonguldak'ta bulunan Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine uzman ataması yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61463)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, antidepresan kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61464)

186.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Ankara Onkoloji Hastanesinde kemik tahlili raporunda hasta bilgileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısımda ırk hanesinin bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61465)

187.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2015 yılı içerisinde yapılacak fizyoterapist ve diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61466)

188.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığa bağlı hastanelerde görev yaparken tıp fakültelerine geçmek isteyen personele muvafakat verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61467)

189.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu kurumlarında çalışan psikologlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61468)

190.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2014 ve 2015 yılları bütçelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61469)

191.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Kamu Hastaneler Birliği Kurumunun 2014 ve 2015 yılları bütçelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61470)

192.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014 ve 2015 yılları bütçelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61471)

193.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, uyuşturucu bağımlılarına sağlanan tedavi imkanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61472)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, psikiyatrik tedavilerde kullanılan bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61473)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gebelikte şeker yüklemesi uygulamasının yol açtığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61474)

196.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da MERS virüsü taşıdığı şüphesiyle gözetim altına alınan vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61475)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'de yanlış tedavi nedeniyle bir vatandaşın yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61476)

198.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, bölünmüş yollarda yapılan tadilat ve onarımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61477)

199.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okullara Fatih Projesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61478)

200.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki uluslararası kara yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61479)

201.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Otomatik Geçiş Sistemi'nde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61480)

202.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Hızlı Geçiş Sistemi'nde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61481)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak Ereğli'de bir yolda meydana gelen heyelanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61482)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, DHMİ'nin bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61483)

205.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, kar nedeniyle kapanan yolların açılmasında taşeron firmaların görev yapmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61484)

206.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir arsanın satışı ile ilgili yolsuzluk iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61485)