TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 113

26 Mart 2015 Perşembe

 

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Ekonominin Kötü Yönetildiği İddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Hakkında Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/55) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 23/03/2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2010-2014 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu yaygın eğitim kurslarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60929)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60930)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60931)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, on binlerce kişinin yargılanacağı büyük bir dava hazırlığında olunduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60932)

5.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, bir eski bakanın açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60933)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma B Termik Santrali özelleştirmesinde işçilerin mağduriyetinin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60934)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, çeşitli şirketlerin birçok belediye ve kurumda rüşvet verdiğine dair iddia ve bulguların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60935)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ÇAYKUR'da fakülte mezunu fabrika müdürleri arasındaki maaş ve gösterge farklarının giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60936)

9.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, 14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir çocuğun vurularak öldürüldüğü olayın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60937)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da kanalizasyon sistemi olmayan mahallelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60938)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamuda Şeffaflık Paketine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60939)

12.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, İzmir Anadolu Filarmoni Orkestrasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60940)

13.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Suriyeli sığınmacılara dağıtılan broşürlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60941)

14.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2015 yılları arasında yayın yasağı konulan haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60942)

15.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, bir üniversitede görevine son verilen akademik personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60943)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, EGO'da çalışan bazı işçilerin kadrolarıyla birlikte ASKİ'ye geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60944)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, turizm sektörüne yönelik desteklerin diğer sektörlere de sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60945)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, onarılması gereken bir köprüye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60946)

19.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir polis memurunun ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60947)

20.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60948)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın peyzaj düzenlemesine ve maliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60949)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunun hayatını kaybeden bir kişi hakkında yaptığı işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60950)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, aşırı ve yoğun çalışma nedeniyle yaşamını yitiren ve kalıcı sakatlık yaşayan kişilere ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu konuda alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60951)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk Koyu'nun korunma statüsünün değiştirildiği ve imara açılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60952)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgisayarlarının yenilenmesi ile ilgili iddialara ve yenilemeyi yapan şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60953)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60954)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öldürülen kadınlara ve kadın sığınma evlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60955)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışanların yaşadığı mobbing olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60956)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in ülkemizde insan pazarladığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60957)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ'den ihale alan şirketlere ve Somali'de yapılacak konut projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60958)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğündeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60959)

32.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60960)

33.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verileri doğrultusunda Türkiye'deki yolsuzluk algısının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60961)

34.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Üsküdar Belediyesi çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60962)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Alevi vatandaşlarımızın ve cemevlerinin sorunlarına ve statülerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60963)

36.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün, turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapılması planlanan teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60964)

37.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, 2015 yılında Bakanlıklar tarafından hizmet binaları için ödenecek kira tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60965)

38.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60966)

39.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60967)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60968)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60969)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye ile Man Adası Hükümeti arasında imzalanan Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60970)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir davadaki ifade alma usulüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60971)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıpların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60972)

45.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, yeni çıkan bir yasaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60973)

46.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60974)

47.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun kapatılmasının hukuki dayanağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60975)

48.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da zorla boşaltılan lojmanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60976)

49.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Hakkari'de doğal afetlerden zarar gören aileler için yaptırılan TOKİ konutlarındaki çatlak ve su basma sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60977)

50.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da Küçükçekmece Gölü yakınında yapılan bir inşaat projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60978)

51.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesinde Kıyı Kanunu'na aykırı şekilde Kaymakamlık Konağı yapıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60979)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Basın İlan Kurumu tarafından ihale edilen işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60980)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60981)

54.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, son beş yılda kaçak av sebebiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60982)

55.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, radyolink istasyonlarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60983)

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60984)

57.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bazı gazetelerde yer alan bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60985)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de tamamlatılamayan bir cami inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60986)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeni memur alımlarında MİT raporlarının da dikkate alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60987)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60988)

61.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde havari olduğunu iddia eden bir imam bulunduğuna dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60989)

62.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir köyde tarihi bir caminin yandığına dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60990)

63.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Sivas Demir Çelik A.Ş.'de çalışan işçilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60991)

64.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün bir raporunda yer alan bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60992)

65.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, internet üzerinden yayın yapan televizyon kanallarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60993)

66.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60994)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/60995)

68.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, bir şirketin Borsa İstanbul'dan çıkma sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60996)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TMSF'nin yönetimini devraldığı bir bankaya atanan yeni yönetime ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60997)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60998)

71.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, 8 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da yapılan bir mitingin TRT tarafından haber olarak verilip verilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/60999)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61000)

73.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, velayet altında bulunan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61023)

74.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, küçük yaşta evlilikler ve çocuk istismarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61024)

75.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61025)

76.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, bakıma muhtaç çocuklara ve sevgi evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61026)

77.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, engellilere yönelik olarak sağlanan evde bakım maaşına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61027)

78.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 2014 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda Türkiye'nin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61028)

79.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un bir mahallesinde son on yıldaki boşanma oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61029)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61030)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61031)

82.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, TÜBİTAK'ın Gebze'de bulunan bir arazisine AVM inşa edileceği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61032)

83.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ÇAYKUR ile ilgili Bakanlık tarafından 6365 sayılı Kanun'a aykırı olarak yapılan yetkili sendika tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61033)

84.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Mersin'in Erdemli ilçesinde üç işçinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı fabrikanın denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61034)

85.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, seramik üretiminde çalışan işçilerin meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61035)

86.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'da faaliyet gösteren bir maden şirketinin yer altında çalışan işçilere çift asgari ücret ödememesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61036)

87.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2002-2014 yılları arasında Giresun'da kadınların ve erkeklerin işgücüne katılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61037)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61038)

89.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, memur kadrosuna geçirilen sözleşmeli personelin nakil yasağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61039)

90.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61040)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Rize Ardeşen'de açılan Sosyal Güvenlik Merkezi binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61041)

92.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Sivas Demir Çelik A.Ş.'de çalışan işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61042)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapılan otopark inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61043)

94.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir toplu konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61044)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da riskli alan ilan edilen bir mahalleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61045)

96.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gebze Bilişim Vadisi'nde arazisi olan vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61046)

97.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61047)

98.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Riva Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61048)

99.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yapımı planlanan hayvan barınağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61049)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61050)

101.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61051)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ tarafından teslim edilmeyen konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61052)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61053)

104.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın Yenişehir ve İznik ilçeleri sınırında ruhsat verilen taş ocağının çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61054)

105.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Gezi Olaylarıyla ilgili Avrupa Konseyine gönderilen rapora ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61055)

106.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ermenistan tarafından esir alınan Azerbaycan vatandaşları ile ilgili girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61056)

107.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, New York'taki Türkevi inşaatı projesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61057)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61058)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61059)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61108)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61109)

112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61110)

113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61111)

114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61112)

115.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, IŞİD militanlarının Türkiye'de yetiştiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61113)

116.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son bir yılda yaşanan şüpheli paket ve bomba vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61114)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bingöl Belediyesinin dilencilerle ilgili yaptığı bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61115)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da sokaklarda satılan suç aletlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61116)

119.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Balya ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61117)

120.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61118)

121.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61119)

122.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı mahallelerdeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61120)

123.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61121)

124.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61122)

125.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61123)

126.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Karesi ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61124)

127.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61125)

128.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61126)

129.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, sınırı geçmeye çalışan bir sivilin öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61127)

130.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, bir vakıf ile İstanbul'daki bir ilçe belediyesi arasında imzalanan protokole ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61128)

131.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, kapatılan il özel idarelerinin büyükşehir belediyelerine devredilen borç, alacak ve davalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61129)

132.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Tüm Emekliler Sendikasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61130)

133.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61131)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sürücü ehliyetlerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61132)

135.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüslerinin temizlenmesinde yaşanan aksaklık iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61133)

136.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki asfaltlanmamış yollara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61134)

137.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul ilinde bazı belediyelerde taşeron zabıta memuru çalıştırıldığı ve bu kişilerin seyyar satıcılara şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61135)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir terminal işletmesinin usulsüz olarak aldığı ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61136)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61137)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ta ihalesi iptal edilen fen lisesi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61138)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ta bir binanın yıkımında gerekli tedbirleri almayan sorumlular hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61139)

142.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan uyuşturucu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61140)

143.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara'da bir vatandaşın trafik polislerinin kendisini kelepçelemeye çalışması esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61141)

144.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van Büyükşehir Belediyesinin briket imalathanelerinin toplulaştırılmasına dair Valiliğe yaptığı başvuruya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61142)

145.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van İl Özel İdaresine ait taşınmazların devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61143)

146.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin bayrağını içeren tişört giyen bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61144)

147.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61145)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61146)

149.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye'den gelen sığınmacılara vatandaşlık verilerek seçimlerde oy kullandırılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61147)

150.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bakanlık bünyesinde kurulan bir daire başkanlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61148)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak Ereğli'de bir yolda oluşan derin çukurlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61149)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ Kuzey Ankara Konutlarında ikamet eden vatandaşların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61150)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ta yapılan bombalı terör saldırıları ve güvenlik tedbirleri konulu bilgilendirme toplantısının benzerlerinin ülke genelinde yapılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61151)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, can ve mal kayıplı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61152)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son on iki ayda sınır ötesinden açılan ateş sonucu yaralanan ve ölen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61153)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son otuz altı ayda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61154)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullarda öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61155)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de zor şartlarda yaşayan bir aileye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61156)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Akkaya Barajı'ndan yayılan kötü kokunun giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61157)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mobese kameralarının il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61158)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında satın alınan Mobese kameralarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61159)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tahrip edilen Mobese kameralarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61160)

163.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, belediyeler tarafından açılan kadın konukevi ve çocuk konukevi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61161)

164.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, üniversite yönetimleri ve emniyet güçlerinin öğrencilerin haklarını ihlal eden çalışmalar yaptıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61162)

165.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların ortasında kalarak yaralanan engelli bir öğrenci hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61163)

166.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir Kalkınma Ajansına merkezi bütçeden kaynak aktarılmamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61166)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61167)

168.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kültürel unsurların tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61168)

169.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'ta gerçekleştirilecek kültür ve turizm yatırımlarının 2015 yılı bütçesindeki payına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61169)

170.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Aziz Bartholomeus Manastırı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61170)

171.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun ilinin sanatsal ve kültürel faaliyetler için salon ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61171)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61172)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61173)

174.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, sinema işletmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61174)

175.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, kamu ihalelerinin gazetelerde yayımlanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61175)

176.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Toroslar EDAŞ'ın özelleştirme koşullarını yerine getirip getirmediğine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61176)

177.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ankara'daki bir mahallenin akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61177)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, defterdarlıklarda çalışan sivil savunma uzmanlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61178)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesi sonrasında iş akitleri feshedilen 4/C'li çalışanların tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61179)

180.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un bir mahallesinde ecrimisil yükümlüsü vatandaşların sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61180)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61181)

182.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, akaryakıt fiyatlarındaki vergi miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61182)

183.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61183)

184.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2010-2014 yılları arasında düzenlenen yaygın eğitim kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61184)

185.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, karma eğitimin kaldırılmasına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61185)

186.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM'nin bazı sınav soru ve cevaplarını yayımlamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61186)

187.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel eğitim öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61187)

188.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Kürtçe öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61188)

189.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'deki bazı okullar hakkındaki deprem dayanıklılık raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61189)

190.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir öğretmen hakkında siyasi parti etkinliğine katılma gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61190)

191.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Zonguldak'ta öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtılan yaz Kur'an kursları kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61191)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, e-okul sistemine proje ödevi alan öğrencilerle ilgili bilgilerin girilebilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61192)

193.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61193)

194.-   Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, Kocaeli'de bir öğretmenin başka bir okula tayin edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61194)

195.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61195)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerine İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61196)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinin kontenjanlarının ve akademik kadrolarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61197)

198.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarına unvan ve kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61198)

199.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında tespit edilen sahte diploma sayısına ve diploma sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61199)

200.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, proje okulu olarak belirlenen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61200)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimli tarım çalışanı sayısının artırılması ve tarım meslek liseleri açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61201)

202.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya'da irtikap suçlaması ile yargılanan bir okul müdürünün halen görevini devam ettirmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61202)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61203)

204.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61204)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de bazı okullarda kaloriferlerin yanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61205)

206.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, internet üzerinden TEOG, YGS ve LYS'ye yönelik hazırlık eğitimi veren kurumlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61206)

207.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, YEĞİTEK Genel Müdürlüğü hakkında çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61207)

208.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Bakanlığın idareci ataması için yaptığı bir mülakata ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61208)

209.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, son on yılda devlet binası inşaatına özgülenmek üzere kamulaştırılan arazilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61209)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 ve 2015 yılları için zorunlu askerlik sırasında ölenlerle ilgili verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61210)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61212)

212.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61213)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61214)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerine açılan tazminat davalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61215)

215.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki su kaynaklarının kirlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61216)

216.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı iki köyün içme ve sulama suyu projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61217)

217.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ünlendi Barajı'nın inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61218)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, meteorolojik verilerin çiftçilere sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61219)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61220)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61221)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Su Çerçeve Yasası çıkartılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61222)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Narlı Göl'de meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61223)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Akkaya Barajı'ndan yayılan kötü kokunun giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61224)

224.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapılan otopark inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61225)

225.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61226)

226.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Ağrı Devlet Hastanesinde giderilmeyen bir teknik arıza nedeniyle iki hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61227)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61228)

228.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61229)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşanan bir olaya ve hastanelerin teknik donanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61230)

230.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, ebe ve hemşire atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61231)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, antibiyotik kullanımının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61232)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61233)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bartın Kozcağız'da yaşamına devam edebilmesi için her gün on ünite kana ihtiyaç duyan bir çocuğun ihtiyacının karşılanmasına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61234)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde karaciğer nakli gereken bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61235)

235.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yapılması planlanan 400 Yataklı Bölge Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61236)

236.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, kamu hastanelerinde kürtaj yapılmadığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61237)

237.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta muayene raporlarında ırk seçeneğinin bulunduğuna dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61238)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61239)

239.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61240)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61241)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Devlet Hastanesinde bir bilgisayarın patlaması sebebiyle yaralanan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61242)

242.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'de 2002-2014 yılları arasında hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61243)

243.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların ortasında kalarak yaralanan engelli bir lise öğrencisinin tedavisi bitirilmeden taburcu edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61244)

244.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, bir hastanenin düzenleyeceği rapor için hastanın ırk bilgisini istediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61245)

245.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, cezaevlerindeki bulaşıcı hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61246)

246.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, İzmir'deki çeşitli çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61247)

247.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61248)

248.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir uçağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61249)

249.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Gürpınar ilçesindeki yol yapımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61250)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61251)

251.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61252)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61253)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, THY tarafından iptal edilen seferlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61254)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Rize'de yapımına devam edilen Ovit Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61255)

255.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, radyoaktif madde taşıyan bir geminin Türkiye'ye gelip gelmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61256)

256.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'ye havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61257)

257.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Marmaray'da meydana gelen arızalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61258)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 Milletvekilinin, SSPE hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, meslek hastalıklarının ve meslek hastalarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

3.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 20 Milletvekilinin, asker intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)