TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 112

25 Mart 2015 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, çok dilli eğitimin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, eğitim sisteminin sorunlarının bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

3.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 Milletvekilinin, balcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)