TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 110

23 Mart 2015 Pazartesi

 

Rapor

1.- Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/2736, 1/1039, 2/2118, 2/2731) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 23.03.2015) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Adana'da bir taziye çadırına güvenlik güçlerinin müdahale etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60701)

2.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, bir siyasi parti il kongresine kamu personelinin mecburi katılımının sağlandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60702)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yapılan üst düzey atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60703)

4.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Eski İçişleri Bakanı'nın bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60704)

5.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılacağına dair iddialara ve öğrencilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60705)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KPSS'nin kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı'na sunulduğu iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60706)

7.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Avrupa Parlamentosunun 15 Ocak 2015 tarihinde Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili aldığı bir karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60707)

8.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, IŞİD tarafından kaçırılan ve IŞİD'e katılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60708)

9.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, 19 Ocak 2014 tarihinde Suriye'ye giderken durdurulan tırlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60709)

10.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sigorta şirketlerinin Van'da yüksek tarife uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60710)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da tarımsal sulama yapılan arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60711)

12.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, KPSS'nin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60712)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60713)

14.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının ertelendiği Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60714)

15.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, MPS'li hastalara ve hastalığın tedavisinde kullanılan ilacın SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine alınması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60715)

16.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Mersin Çukurova Havalimanı Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60716)

17.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in Toroslar ilçesinde yapımına başlanan Hükümet Konağı'nın maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60717)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkların sahip oldukları ve kiraladıkları helikopter ve uçaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60718)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir çiçek şirketinin 2009 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı çiçek satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60719)

20.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, öğrenci katkı payı ve öğrenim harcı ile ilgili düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60720)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, üniversitelerin ikinci öğretimlerinde öğrenim gören öğrencilerin ödedikleri katkı paylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60721)

22.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, İstanbul merkezli yayın yapan Mısır televizyon kanallarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60722)

23.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da yaşanan lodos nedeniyle meydana gelen zarara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60723)

24.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında genelevlerde çalışmak üzere çalışma izni alan kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60724)

25.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yol çalışmaları, imar değişikliği ve benzeri sebeplerle yıkılan camilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60725)

26.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında ayakta ya da yatarak psikolojik tedavi görenlerin yıllara göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60726)

27.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasındaki töre cinayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60727)

28.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60728)

29.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60729)

30.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yaşanan boşanmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60730)

31.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında fuhuş nedeniyle haklarında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60731)

32.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi altına alınanların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60732)

33.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, 2014 yılında ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarından yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60733)

34.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Hazine Müsteşarlığına başka ülkelerin borçlarını üstlenme yetkisi verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60734)

35.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, kamu personeli alımlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60735)

36.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Mogadişu Büyükelçiliğinin korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60736)

37.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60737)

38.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatında yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60738)

39.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, gazetelere verilen kamu ilanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60739)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütünün Ezidi kadınları Türkiye'de zorla alıkoyduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60740)

41.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Beykoz'da okul müdürü atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60741)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ÖSYM'nin TUS'ta yazılı sınava geçileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60742)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında medya organlarında yer alan bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60743)

44.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, TUS'un açık uçlu sınav şeklinde uygulanmasının getirebileceği çeşitli sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60745)

45.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın ilk su arıtma tesisi olan Dışkapı Süzgeci'nin yıkımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60747)

46.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TMSF tarafından Show TV'de yapılan bir görevlendirmeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60749)

47.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60750)

48.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60751)

49.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Atatürk Orman Çiftliği'nin gelirlerine el konulduğu iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60752)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/60753)

51.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60761)

52.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60762)

53.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60763)

54.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kamu ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60764)

55.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Torbalı'da barakalarda yaşayan ailelerin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60765)

56.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, son on yılda açılan kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60766)

57.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60767)

58.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60768)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bazı hayati ilaçları alamadıkları yönündeki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60769)

60.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, eski hükümlülerin ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60770)

61.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60771)

62.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Soma'da işten çıkarılan maden işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60772)

63.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, gazilerin protez taleplerinin karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60773)

64.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60774)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda çalışanların iş güvenliği ve sağlığı açısından eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60775)

66.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, LGBTİ bireylerin işgücüne katılımının desteklenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60776)

67.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60777)

68.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın madeni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60778)

69.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Menderes'te bir taş ocağı açma girişimine ve mevcut taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60779)

70.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açılan bir kum ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60780)

71.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60781)

72.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, kentsel dönüşümde kira yardımı kapsamında yapılan başvuru ve ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60782)

73.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60783)

74.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60797)

75.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Yeni Malatyaspor'a karşı haksız uygulamalar olduğu yönündeki iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60798)

76.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60799)

77.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da şiddetli lodos sebebiyle zarara uğrayan seracıların desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60800)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım üreticisi ile sanayici arasındaki entegrasyon eksikliğinin giderilmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60801)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda üretimindeki kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60802)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, geleneksel gıda ürünlerinin korunması, dünyaya tanıtılması ve kayıt altına alınması için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60803)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kooperatifleşmenin özendirilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60804)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımsal risklerin yönetiminde üreticinin çeşitli yollarla devlet tarafından desteklenmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60805)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımsal yayın faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60806)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'nin değişen kırsal kalkınma paradigmasına uygun bileşenlerin ve araçların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60807)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda çalışanların iş güvenliği ve sağlığı açısından eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60808)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa ve çevresinde küçükbaş hayvanlarda rastlanan mavi dil hastalığına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60809)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel baskı ile mücadelede alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60810)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, arazi tuzlulaşması nedeniyle oluşan tarımsal kaybın belirlenmesi için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60811)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, arazi toplulaştırılmasında altyapı projelerinin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60812)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 6537 sayılı Kanun'un uygulanması sonucu doğacak muhtemel sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60813)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yerli hayvan ırklarının ve genetik kaynaklarının korunmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60814)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kanatlı hayvan yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60815)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, genetik ıslah stratejilerinin planlanması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60816)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, su ürünleri yetiştiriciliğindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60817)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımsal veri sistemlerinde çevresel ve politik etmenlerin değerlendirilmesini sağlayacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60818)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım teknolojilerinin desteklenmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60819)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tahıl üretiminin artırılması için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60820)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yağlı tohumlu bitkilerin yaygınlaştırılması için uygulanacak destek ve teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60821)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, şeker pancarı ve şeker üretiminde maliyetlerin azaltılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60822)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı lif bitkilerinin üretiminin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60823)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tescilli tohumluk üretiminde çeşitliliğin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60824)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağcılık sektöründe kaliteli ve güvenilir üretimin gerçekleşmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60825)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, zeytin yetiştiriciliğinde üreticilerin yanında işletmecilerin de devlet destekleri kapsamına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60826)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda güvenliği ve tarım ilacı kalıntısı risklerinin yok edilmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60827)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, örtü altı tarımında ekonomik ve çevre dostu yeniliklere yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60828)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, pestisit kullanımı konusunda üreticilerin daha bilinçli hale getirilmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60829)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güncel pestisit uygulama teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60830)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda zararlı otlara karşı kimyasal mücadeleden kaynaklanan risklerin azaltılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60831)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı tohumlukların üretiminin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60832)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tohumculuk alanındaki iletişim ve yayın hizmetlerinin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60833)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı tohumlukların üretiminin artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60834)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gübrede yerli üretimin artırılması için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60835)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda çağdaş üretim tekniklerinin kullanılması için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60836)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ziraat fakültelerinin tüzel kişiliğe kavuşturulması için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60837)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımın yapısal sorunlarının çözümüne yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60838)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımın yapısal sorunlarının çözümüne yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60839)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, iklim değişikliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60840)

118.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, tarım ürünleri ile ilgili haksız rekabetin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60841)

119.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Atatürk Orman Çiftliği'nin gelirlerine el konulduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60842)

120.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılan işlemlerin memurlar tarafından yapılmasına izin veren yeni düzenlemeye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60844)

121.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, emniyet güçleri tarafından bazı üniversite öğrencilerine yapılan dayatmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60845)

122.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60846)

123.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, İmar Kanunu'nun 18'inci maddesinin uygulanmasında yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60847)

124.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD terör örgütünün Türkiye'den araç kaçırdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60848)

125.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'da açık otoparka dönüştürülerek kiraya verilen cadde, sokak ve bulvarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60849)

126.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Beykoz sakinlerinin arazilerinin zorla ellerinden alınmak istendiği yönündeki şikayetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60850)

127.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60851)

128.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60853)

129.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın madeni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60854)

130.-   İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Emirgan Korusu'na bitişik arazide AVM yapılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60855)

131.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60856)

132.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60857)

133.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, tarım ürünleri ile ilgili haksız rekabetin önlenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60858)

134.-   Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, ÖYP uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60859)

135.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir siyasi parti il kongresine kamu personelinin mecburi katılımının sağlandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60860)

136.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'te kaloriferleri yanmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60861)

137.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Çekmeköy'de bir okulda eğitime barakalarda devam edildiği yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60862)

138.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 2015 ÖSYS sınav kitapçığında engelli öğrencilere Ankara'da sınava girme şartının getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60863)

139.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, ÖYP çerçevesinde 2014 yılı Aralık ayı içerisinde üniversitelere ve bölümlere usulsüz yerleştirmeler yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60864)

140.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu Belediyesinin öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıtmasının engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60865)

141.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki bir okulun eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60866)

142.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okulların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60867)

143.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60868)

144.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, üniversitelerde yürürlüğe giren yeni katkı payı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60869)

145.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının atanmalarında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60870)

146.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının atanmalarında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60871)

147.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 TUS sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60872)

148.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, katlamalı harç sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60873)

149.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, üniversitelerdeki sözleşmeli öğretim görevlilerine kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60874)

150.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, uzaktan eğitim ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerden harç bedeli alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60875)

151.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2013-2014 ve 2014-2015 öğretim yıllarında devlet üniversitelerine uluslararası öğrenci statüsünde öğrenim görmek üzere yapılan başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60876)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tütün experliği yüksekokullarının sayısının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60877)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ziraat fakültelerinin tüzel kişiliğe kavuşturulması için yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60878)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, herkesin lisansüstü eğitim alması için alternatif modeller geliştirilmesi adına yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60879)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğretmenlere kolaylıklar sağlanması için yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60880)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölgelerinde lisansüstü eğitim programı bulunmayan öğretmenler için uzaktan eğitim imkanı sağlanmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60881)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, pedagojik formasyon programlarının ders sayısının ve süresinin uzatılmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60882)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, pedagojik formasyon eğitiminin bir eğitim-öğretim yılını kapsamasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60883)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, pedagojik formasyon programında seçmeli ders sayısının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60884)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının bilgilerinden yararlanması için yürütülmekte olan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60885)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim fakültelerine öğrenci alımında öğrencinin mesleğe uygunluğunun değerlendirilmesi için ek yöntemler oluşturulmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60886)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin öğrenci kontenjanı belirlenirken bölümün altyapısıyla ilgili kriterlerin de göz önünde bulundurulmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60887)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60888)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın gerçekleştirdiği yenilikleri eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen adaylarına aktarmaları yönünde çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60889)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretim elemanları ile öğretmenlerin okul temelli sorunların çözümüne yönelik eylem araştırmaları yapmalarının teşvik edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60890)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretim elemanları ile öğretmenlerin yurt dışında alan araştırmaları yapmalarının teşvik edilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60891)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde üniversitelerden ders almalarına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60892)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenler için yüksek lisans ve doktora programlarının cazip hale getirilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60893)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kağıt israfının önlenmesi amacıyla davranış notu ortalamasının tek bir rapor şeklinde verilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60894)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, e-okul raporlar ekranında velilere ait kişisel bilgilerin yer alacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60895)

171.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunun akıbetine ve öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60896)

172.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60897)

173.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son beş yılda meydana gelen asker intiharı vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60898)

174.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bir tesis ve piknik alanının Gaziemir Belediyesine devrine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60899)

175.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60900)

176.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı bir köyde açılan mermer ocağı nedeniyle 800 yıllık sedir ağaçlarının kesildiğine dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60901)

177.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mahallenin içme suyu sorununun çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60902)

178.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, özel hastanelerde kullanılması zorunlu hale getirilen biyometrik kimlik doğrulama cihazlarının Danıştay tarafından bu konuda verilen karar sonrası akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60903)

179.-   Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın, Bakanlık tarafından yayımlanan bir tabloya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60904)

180.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60905)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla bazı hayati ilaçları alamadıkları yönündeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60906)

182.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da bir hastanede bir hastaya uygunsuz muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60907)

183.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon Ortahisar'da bir sağlık ocağının kapatılmasına ve binanın atıl durumda bırakılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60908)

184.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye genelindeki AMATEM'lere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60909)

185.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da organ bağışı bekleyen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60910)

186.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, aile sağlığı merkezlerinde başlatılan nöbet uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60911)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Morquio Sendromu hastası vatandaşların ilaçlarının temini için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60912)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında kanser teşhisi konulan kişilerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60913)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında kene ısırması nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60914)

190.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, son on yılda açılan yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60915)

191.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı bir beldedeki Aile Sağlık Merkezine doktor atanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60916)

192.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kürtaj uygulanmayan hastane sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60917)

193.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Bingöl'de yetki sahibi firmaların yetkisiz taşıma şirketleri tarafından mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60918)

194.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, HGS'nin bazı plakaları okuyamadığı için para cezasına çarptırılan sürücülere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60919)

195.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60920)

196.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60921)

197.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60922)

198.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60923)

199.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, 2011-2014 yılları arasında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatından Türkiye'ye yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60924)

200.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bala Çevre Yolu hizmete girdikten sonra Abazlı yolu üzerinde meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60925)

201.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın bir mahallesine yüksek hızlı internet bağlantısının yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60926)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, sosyal yardımların siyasi amaçla kullanıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim taleplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

3.-Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)