TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 11

21 Ekim 2014 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, eğitim sistemi ve öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2012)

2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde kayıt dışı ve ruhsatsız silah kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2012)

3.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Yatağan Termik Santralinin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2012)