TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 109

20 Mart 2015 Cuma

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin; Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2767) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2768) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015)

3.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2769) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2770) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

5.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ile 1 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2771) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

6.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2772) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2773) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

8.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2774) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

9.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2775) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2776) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

11.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2777) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

13.-  Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2779) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

14.-  Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2780) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2781) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretim etkinliklerinin çeşitliliğinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7011) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, her üniversitede mezunlar derneği kurulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7012) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretim etkinliklerinde öğrenci katılımının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7013) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrenci sadakatinin düzeyinin ölçülmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7014) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrencilerin sosyal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7015) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrencilere sağlanan fiziki ve teknolojik olanakların artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7016) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yükseköğretim Kurumunun ulusal ve uluslararası projelerinin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7017) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, toplumsal cinsiyette eşitlik ile ilgili eğitimlerin entegre edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7018) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeşil enerji eğitim programlarının kuramlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7019) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ulusal meslek standartlarına göre eğitim programlarının güncellenmesi ve uyumlu hale getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7020) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7021) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7022) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/7023) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/7024) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

15.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7025) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/7026) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerde analitik düşünmeye dayalı bir sistem oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7027) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeşil enerji alanında değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7028) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

19.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7029) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

20.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7031) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

22.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7032) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, KOSGEB tarafından hibe ve kredi verilen firmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7033) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7034) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde özel eğitim veren okul ve kurumlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7035) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde kahvehaneler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7036) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

27.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde organ nakli ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7037) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

28.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde okullarda uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7038) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

29.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde taşımalı eğitim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7039) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

30.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da 2011-2015 yılları özelinde okullarla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7040) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

31.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde hastalar ve verilen sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7041) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

32.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ili özelinde işsizlik ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/7042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

33.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7043) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

34.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7044) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

35.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7045) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

36.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7046) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

37.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7047) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

38.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7048) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

39.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadın istihdamının artırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık kurumlarında yetişen ve ilgili kanunlar gereği kamuda işe yerleştirilenlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7050) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

41.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık kuruluşları bakımındayken ailesinin yanına döndürülen, koruyucu aile yanına verilen veya evlat edinilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

42.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7052) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

43.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7053) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

44.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7054) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

45.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7055) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7056) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

47.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda göreve başlayan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7057) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Hatay'daki uluslararası nakliye firmalarına ve Suriyeli sığınmacıların sahibi olduğu işyeri sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62484) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2015 yılları arasında kamu kurumları tarafından gazetelere verilen reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62485) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

3.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 01.07.2013-03.03.2015 tarihleri arasında 4652 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinin uygulanma şekline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62486) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62487) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62488) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hükümetin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime beş yüz milyon dolar verdiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62489) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK terör örgütünün eylemlerine ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62490) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da ön ödemeli sayaçlarla doğal gaz kullanan abonelerin ödedikleri güvence bedelini geri almak üzere açtıkları davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62491) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

9.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62492) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cami görevlilerine yönelik rotasyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62493) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'de bir lisede müdür yardımcısının kız öğrencileri taciz ettiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62494) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çanakkale Savaşı'nı anma törenleri ile ilgili müftülüklerin okullara gönderdiği iddia edilen yazısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62495) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

13.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla Milas'taki Güllük Limanı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62496) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki özel halk otobüslerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62497) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Adana'da bir imamın mezhep ayrımcılığı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62498) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

16.-  Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, Adana'da bir imamın mezhep ayrımcılığı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62499) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

17.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir temizlik işçisinin işten çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarının ihalelerinde mezhep ayrımı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

20.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ücretlerini Euro yerine Amerikan Doları cinsinden belirlemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62503) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62505) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62506) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Hacı Bayram Camii civarında amele pazarı olarak bilinen mekanlarda iş bekleyen gündelik inşaat işçilerine yapılan müdahaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62507) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62508) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokole ve Diyanet TV'nin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62509) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

27.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Suriyeli göçmenlere seçimlerde oy kullanma hakkının verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, çiftçilerin arazi satışı sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62511) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, icra dosyası ve icra daireleri ile ilgili verilere ve icra dosyası sayısındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62512) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/62513) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62514) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62515) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/62516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

34.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62517) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62518) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Amerikan Dolarının Türk Lirası karşısında değerlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62519) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62520) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62521) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/62522) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62523) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62524) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62525) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/62526) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir kurumun internet sitesinde kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TDK sözlüğünde müsait kelimesinin cinsiyet ayrımcılığı içeren şekilde tanımlandığına dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62528) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62529) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62530) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/62531) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

49.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir savcının çeşitli iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62532) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

50.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kalan bir mahkumun Van'a veya yakın illere naklinin yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62533) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

51.-  İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen'in, engelli kadın tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62534) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt Adliyesine zabıt katibi alımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62535) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2011 yılında İzmir'de yaşanan bir olayla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62537) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62538) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62539) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62540) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

58.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Kocaeli Kandıra Cezaevinde basımı yasal bir kitabın yasaklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62541) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62542) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki teşvik amaçlı yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62543) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62544) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62545) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62548) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62549) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

67.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ta kömür yardımı yapılan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62550) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

68.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde görev yapan engelli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62551) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62552) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62554) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62555) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62556) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜBİTAK'ta işten çıkartılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62557) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62558) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yakıt tasarruf cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62559) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman'da yatırım amaçlı tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62560) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

78.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2007-2014 döneminde toplam faktör verimliliğinin büyümeye etkisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62561) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62564) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62565) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

83.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, TÜBİTAK'a bağlı BİLGEM'in personel ihtiyacına ve personel değişikliklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62566) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İŞKUR'un kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62567) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

85.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62568) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

86.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62569) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'taki engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62570) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki engelli istihdamına ve yoksulluğa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62571) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62572) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62573) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de 2014 yılında inşaat sektöründe yapılan iş güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62574) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

92.-  İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen'in, görme engellilere yüz nakli uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62575) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

93.-  İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen'in, Uluslararası Çalışma Örgütünün bir sözleşmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62576) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı gazilerin protez ödemelerinin SGK tarafından karşılanmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62577) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

95.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşaatında iş kazası yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62578) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, MPS hastalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62579) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62582) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62583) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

101.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde görev yapan engelli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62584) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

102.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62585) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

103.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'daki proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62586) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62587) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62589) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62590) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62591) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kuzey Ankara Kent Girişi 3. Etap 540 Adet Konut Adaiçi Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İşi'ne ve Proje kapsamında teslim edilen konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62592) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sakarya Büyük Yanık Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62593) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Beykoz Riva Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62594) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, insani yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62595) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

113.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Türkçe yayın yapan devlet radyosunun yayınlarının sona erdirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62596) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62599) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62600) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'deki karşılıksız çek istatistiklerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62602) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisinin satın alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Azerbaycan ve Kazakistan'daki petrol üretim sahalarının devredildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO'nun bir yan kuruluşunun BOTAŞ'a devredilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62608) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO'nun bir yan kuruluşunda çalışan personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62609) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TPAO'nun bir yan kuruluşunda benzin istasyonuna sahip milletvekillerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62610) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

128.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, üretim yapan ve yapmayan hidroelektrik ve termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62611) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2002-2014 yılları arasında Van, Adıyaman ve Siirt'te başvuru yapılan ve verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62612) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'ta elektrik dağıtımında yaşanan aksaklıklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62613) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

131.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

132.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Güney Ege Linyit İşletmesi'ndeki kayıp kömür stokuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62615) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62616) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62617) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62618) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62619) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

137.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62620) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

138.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da açık ve kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62621) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62622) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

143.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, bir futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

144.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars'ta bir öğrencinin hayatını kaybetmesinde yurt yönetiminin ihmali olduğuna dair iddiaların incelenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

145.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62628) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

146.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Gölü arazisinin su altında kalması nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62629) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

147.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki tarımsal kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62630) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

148.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de hayvancılık sektöründeki teşvik uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

149.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sağlıksız koşullarda gıda üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62632) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

150.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da geriye göçün sağlanmasına yönelik verilen teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62633) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

151.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

152.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'te tarımsal amaçlı kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ve et fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62636) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62637) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62638) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62639) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Beykoz Riva Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62640) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

158.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki gümrük antrepolarında tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62641) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

159.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük antrepolarının sayılarına ve denetimine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62642) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

160.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'daki proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62643) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

161.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'deki esnafların kredi borçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62644) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

162.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2014'ten beri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan şahıslara ait firmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62645) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

163.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı eski bakanların çocuklarının ticari işletmelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62646) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62647) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62648) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62649) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62650) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

168.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin imar faaliyetinde bulunmadığı köylerde yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62651) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

169.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen ve 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nihai sebebinin açıklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62652) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

170.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Eyüp Sultan Kültür ve Spor Kompleksi'nin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62653) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

171.-   İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen'in, karakolların engelli kadınların erişimine uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62654) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

172.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da evsel katı atık bedellerinin su faturalarına eklenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62655) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

173.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, polis koruma talebinde bulunan siyasi partilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

174.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62657) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

175.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman Valiliğinin sadece üç yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceğine dair aldığı karara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62658) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

176.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın Valiliğine ait bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

177.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'nın Karatay ilçesinin bir köyünde yaşandığı iddia edilen mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

178.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir temizlik işçisinin işten çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62661) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

179.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da polis zırhlı araçlarının plakasız olarak görev yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

180.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, marok adlı uyuşturucunun etkilerine ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62663) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62664) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62665) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62666) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62667) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

185.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, bir futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62668) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ele geçirilen patlayıcı maddelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62669) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

187.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62670) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

188.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'te belde belediyelerine kaynak aktarımına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62671) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

189.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'ta son yıllarda teşvik uygulamalarında yaşanan sıkıntılara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62672) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

190.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de el konulan işletme ve tesislerin sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62673) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

191.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da 2002-2014 yılları arasında el konulan özel işletme ve tesislere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62674) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

192.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'te bankalar tarafından el konulan işletme ve tesislere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62675) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

193.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Elazığ'da SODES Projesi kapsamındaki istihdam projelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62676) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62677) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62678) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62679) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62680) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

198.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari İl Kültür Merkezinde bir tiyatro oyunu için salon tahsis edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62681) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

199.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62682) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

200.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de yapılan tarihi kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

201.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62684) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Maliye Anıtı'nın akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62685) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

203.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale Savaşları gazisi bir yüzbaşının anısının yaşatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62686) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62687) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62688) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62689) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62690) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

208.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Hazine kaynağından kredi kullanabilecek seyahat acentaları için getirilen şartlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62691) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

209.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62692) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

210.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62693) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

211.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu bankalarına olan borçlarını ödeyemeyen balıkçılar için yeni düzenleme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62694) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

212.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, orta vadeli program ve orta vadeli mali planlardaki gecikmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62695) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62697) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62698) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62699) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yüksek lisans ve doktora öğretiminin problemlerini çözmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62700) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hemşirelik eğitiminin niteliğinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62701) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kimya alanında gerekli araştırma desteklerinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62702) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeşil enerji prensiplerini vurgulayan yeni dersler açılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62703) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yabancı öğrencilerin üniversite içinde aktif danışmanlık hizmeti alabilmeleri adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62704) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yükseköğretim yöneticilerinin bürokratik yoğunluğunu azaltmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62705) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uluslararası öğrencilere harç muafiyeti sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62706) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin Bologna sürecine aktif katılımlarının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62707) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akademik personelin yeterliliklerinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62708) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, girişimci eyleme yol açan yenilikçi öğrenme teknikleri uygulamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62709) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelere katma değer katan dış paydaşlarla güçlü bağlar kurmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62710) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yaşamboyu eğitim ve mobilite hedeflerinin gerçekleştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62711) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilere yönelik tanıtım ve danışma hizmetlerinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62712) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

230.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62713) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

231.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62714) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62715) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

233.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da öğretmenlerin barınma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

234.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'ta bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62717) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

235.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki okullarda disiplin soruşturmasına uğrayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62718) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

236.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki eğitim kurumlarında görevlendirilen müdür ve müdür yardımcıları ile bu kurumlarda yapılan anketlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62719) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

237.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'deki eğitim kurumlarında görevlendirilen müdür ve müdür yardımcıları ile kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62720) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

238.-   İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen'in, AİHM'in zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile ilgili bir kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

239.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da depreme dayanıksız olduğu rapor edilen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62722) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yabancı öğrencilerin sayısını artırmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerle sanayi kuruluşlarının işbirliğinde bulunması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62724) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dezavantajlı bireylerce kullanımını artırmak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62725) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerde kurumsal yönetişim zayıflıklarının giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62726) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dış ülkelerden daha fazla öğrencinin yükseköğretime kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62727) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelere başvuru sürecinin kolaylaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62728) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, araştırma görevlilerine verilen işlerde hakkaniyetli davranılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62729) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

247.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uluslararası yükseköğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62730) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ders kitaplarının yeşil kimyayı içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62731) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, lisans ve lisansüstü kimya eğitimi veren kuruluşların yeşil kimya hakkında bilgilendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, adli bilimlerin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62733) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, işgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62734) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullaşma oranlarının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62735) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin eğitim programlarının kapsam, nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yaşamboyu eğitimin eş güdümü için yasal düzenlemeler yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

255.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, İstanbul'da Hacı Bektaş Veli adıyla kurulacak liseye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62738) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62739) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62741) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62742) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında mobbing nedeniyle şikayette bulunan kadın öğretmenlere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62743) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

261.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim kurumlarınca yapılan elektrik ve ısıtma harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62744) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

262.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Fatih Projesi'ne ve Proje kapsamında dağıtılan tabletlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62745) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

263.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62746) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

264.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62747) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

265.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güney Kore'den eğitim uçağı alınacağına dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62748) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62749) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62750) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62751) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62752) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında tarihi geçmiş olması nedeniyle imha edilen mühimmata ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62753) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62754) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

272.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62755) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62756) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62757) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

275.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

276.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Gölü arazisinin su altında kalması nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62759) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

277.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman'daki orman sahalarını gençleştirme ve fidan dikim çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62760) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

278.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun Tirebolu'da sel taşkını riski altında bulunan köylere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62761) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

285.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Beykoz Riva Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62768) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62769) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

290.-   Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, Ankara'nın Kalaba semtinde bulunan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

291.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62774) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

292.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62775) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

293.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62776) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

294.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki çocuk felci hastalarına ve diş tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

295.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

296.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'taki proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, methadone isimli sentetik uyuşturucunun ülkemize kolayca sokulduğu ve satıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62780) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde bir vatandaşa uyku testi için 2017 yılına randevu verildiğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62781) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağımlılık yapan maddeler ve bonzai isimli uyuşturucuyla mücadele için yürütülen rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62782) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

300.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Tabipler Birliğinin verem aşısıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62783) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

301.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bulunan doktor, sağlık personeli ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62784) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

302.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de bulunan doktor, sağlık personeli ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62785) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

303.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da tıbbi onkoloji ünitesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir binanın kiralanması işlemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

309.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62792) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

310.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

311.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'da bir hastanın yanlış tedavi sonucu sağlığını kaybetmesine ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

312.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

313.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Hazine kaynağından kredi kullanabilecek gemi inşa ve gemi işletmeciliği firmaları için getirilen şartlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62796) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

314.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Turgutlu'daki bir yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62797) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

315.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon İli Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62798) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

316.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Yeşilyol Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62799) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

317.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, DHMİ'deki çeşitli görevlendirmelerle ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62800) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından son üç yılda yapılan temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62802) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların binek taşıt alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62803) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62804) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

322.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen toprak kaymasına ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62805) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2015)

323.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62806) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

324.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca dağıtılan plaketlere ve yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62807) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62808) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca alınan tasarruf tedbirlerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62809) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yayınlara ve yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62810) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)