TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 107

18 Mart 2015 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2748) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Dernekler Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2749) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

3.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2750) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

4.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 9 Milletvekilinin; İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2751) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2752) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

6.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2753  ) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

7.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2754) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

8.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2755) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 10 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2756) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur’un; 28 Şubat Gününün Yaşar Kemal’i Anma ve Edebiyat Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2757) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

11.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2758) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

12.-  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2759) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2015

13.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2760) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

14.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2761) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

15.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in; Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2762) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 1 Milletvekilinin; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2763) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 40 Milletvekilinin; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2764) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2015)

18.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2765) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2015)

19.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 2809 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu"nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2766) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

 

Raporlar

1.- Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/2203) (S. Sayısı: 702) (Dağıtma tarihi: 18.03.2015) (GÜNDEME)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 224 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/2737) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 18.03.2015) (GÜNDEME)

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 8 Milletvekilinin; Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/2746) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 18.03.2015) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, Yozgat ilinin işsizlik sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 21 Milletvekilinin, erken yaştaki evliliklerin önlenmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)