TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 106

17 Mart 2015 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, zorunlu iç göçün nedenleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, sokakta çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 23 Milletvekilinin, Emeklilerin sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)