TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 104

13 Mart 2015 Cuma

 

Teklifler

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 8 Milletvekilinin; Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2746) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

2.- Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile 4 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2747) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2015)

 

Raporlar

1.- Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/924) (S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 13.03.2015) (GÜNDEME)

2.- Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Tasarısı Dışişleri Komisyonu Raporu (1/966) (S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 13.03.2015) (GÜNDEME)

3.- Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tasarısı Dışişleri Komisyonu Raporu (1/992) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 13.03.2015) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunlara araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

2.  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 20 Milletvekilinin, yabancı dil eğitimi ve öğretiminin önündeki sorunları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

3.  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 21 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde yükselen ayrımcı hareketlerin ülkemize vereceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)