TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 103

12 Mart 2015 Perşembe

 

Teklifler

1.- Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve 4 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2744) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

2.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 12 Milletvekilinin; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2745) (Adalet; Anayasa ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2015)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, Güney Marmara bölgesinin su kaynaklarının korunması araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 19 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının verimli kullanılması için araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

3.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 19 Milletvekilinin, yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımı sağlanması araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; ekonominin kötü yönetildiği iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/48) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 09/03/2015)