TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 102

11 Mart 2015 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün; Demokrasinin Güçlendirilmesi için Uluslararası Sözleşmelerin Tanınmasına ve Bazı Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2738) (Adalet; Dışişleri; İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu ve 1 Milletvekilinin; Kastamonu İlinde Candaroğulları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2739) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2740) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın; Kullanılmış Taşıt Ticareti Hakkında Kanun Teklifi (2/2741) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2742) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2015)

6.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2743) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Edirne F Tipi Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6810) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Tekirdağ Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6811) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'deki sinema salonu sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6812) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'deki tiyatro sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6813) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'deki kütüphane sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6814) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

6.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'de basılan kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'da müzelerin ziyaretçi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6816) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Ankara'nın bazı ilçelerine gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6817) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Ankara'ya gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6818) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6819) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Ankara'da açılan dava sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6820) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinin sebze ve meyve üretimindeki yerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6821) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Polatlı ilçesinin şeker pancarı üretimindeki yerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6822) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Beypazarı ilçesinin havuç üretimindeki yerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

15.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da mahalleye dönüşen belde belediyelerinin araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6824) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın belde belediyelerinde görev yapan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6825) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da su fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6826) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara il sınırları içinde kanalizasyonu olmayan mahallelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6827) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

19.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara il sınırları içinde içme suyu şebekesi olmayan mahallelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6828) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

20.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2015 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'da araç hırsızlığı ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6829) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Ankara'da görev yapan polis memuru ve emniyet görevlisi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6830) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

22.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'da üniversiteden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6831) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'daki yerel gazete sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6832) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'da kullanılan konut kredilerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6833) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'da kredi kartı sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6834) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında şeker bazlı nişasta ithalatına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6835) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

27.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yargı kararıyla telefonu dinlenen kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6836) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6837) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki engelli işçi istihdamı ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da balıkçılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki süt üreticilerine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6840) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, belediye iktisadi teşebbüsleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6841) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki köylere açık ve kapalı spor salonları yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6842) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki öğretmenevlerinin kapasitelerinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6843) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da gerçekleştirilen tarihi ve arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6844) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki köy okullarında beden eğitimi öğretmeni görevlendirilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6845) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6846) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki il ve ilçelere baz istasyonu kurulması taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6847) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6848) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6849) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6852) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6853) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6854) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6855) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6856) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6857) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6858) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6859) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6860) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6861) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6862) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6863) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6864) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6865) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde karşılıksız çeklerle ilgili verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6866) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki orman sahalarını gençleştirme ve fidan dikim çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6867) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6868) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6869) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6870) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6872) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6873) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6874) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın kültür-turizm potansiyelinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6875) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6876) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6877) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da gerçekleştirilen kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6878) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6879) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6880) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6881) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

73.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6882) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6883) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6884) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çocuk gelinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6885) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6886) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki lisanslı sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6887) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki spor kulüplerine yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6888) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılacak spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6889) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6890) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6891) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yerleri değişen veya kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6892) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6893) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6894) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da veli, öğrenci ve okul aile birliği başkanları tarafından doldurulan anketlerin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6895) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullarda görevlendirilen okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6896) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da görevi sona eren okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6897) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da öğrenciler hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6898) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki cezaevlerinde kalan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6899) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki mahkemelerde görülen elektrik faturaları ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6900) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki cezaevlerindeki engelli odalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6902) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6903) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da sosyal güvenlik destek primi borçlularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6904) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılan işçi güvenliği ve iş sağlığı denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6905) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6906) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6907) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da faaliyet gösteren taşeron firmalara ve istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6908) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

100.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6909) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

101.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki belediyelere yönelik kaynak aktarımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6910) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

102.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yoksulluk oranına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6911) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

103.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6912) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki belediyelere yönelik kaynak aktarımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6913) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

105.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlara yönelik desteklere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6914) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

106.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kalkınma Bankası tarafından el konulan işletme ve tesislere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6915) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kalkınma Bankası tarafından açılan icra davalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6916) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da açılan işletme ve tesislere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6917) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6918) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, elektrik dağıtım şirketlerine ve Ardahan'daki kayıp-kaçak oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6919) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6920) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6921) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6922) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

114.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6923) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

115.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki madencilik faaliyetleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6924) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

116.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6925) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

117.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman meslek sahiplerinin Ardahan'daki lise öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi aktarmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6927) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

119.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kredi kartı ve kredi borçlarını nedeniyle icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

120.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da 2002-2013 yılları arasında işletmesini kapatan esnaf sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6929) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

121.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaflardan yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6930) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

122.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6931) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

123.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki diş eti hastalarına geç tarihli randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6932) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki çocuk felci hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6933) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

125.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6934) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

126.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı ve ilgili kuruluşların kullandığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6935) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

127.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki traktörler ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6936) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kesilen trafik cezalarına ve alkol kontrollerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6937) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6938) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6939) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

131.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6940) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

132.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tarımsal amaçlı kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6941) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

133.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da son on yılda yatırımlar için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6942) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

134.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki besicilere yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6943) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da geriye göçün teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6944) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

136.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki çiftçilere yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6945) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

137.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Et ve Balık Kurumu tarafından üreticilere verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6946) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

138.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da TMO tarafından satın alınan ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6947) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6948) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

140.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki tarım arazilerinin kullanılabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tarımsal verimin ve kalitenin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6950) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da sağlıksız üretimlerin engellenmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6951) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bölgesel ve sektörel teşviklerden faydalanmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6952) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tarımsal kredi alan çiftçilere ve tarımsal arazi kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6953) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

145.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6954) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

146.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6955) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

147.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6956) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

148.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Başbakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6957) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

149.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6958) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

150.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6959) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

151.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6960) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

152.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6961) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

153.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6962) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

154.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6963) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

155.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6964) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

156.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6965) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

157.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6966) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

158.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6967) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

159.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6968) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

160.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6969) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

161.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6970) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

162.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6971) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

163.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6972) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

164.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6973) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

165.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6974) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

166.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6975) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

167.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6976) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

168.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6977) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

169.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6978) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

170.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6979) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

171.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6980) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

172.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6981) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

173.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6982) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

174.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6983) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

175.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6984) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

176.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6985) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

177.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6986) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

178.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

179.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6988) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

180.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6989) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

181.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6990) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

182.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6991) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

183.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6992) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

184.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6993) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

185.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6994) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

186.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6995) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

187.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6996) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

188.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6997) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

189.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6998) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

190.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6999) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

191.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Ankara'ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/7000) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

192.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yem ithalatına ve yemdeki KDV oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7001) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, bazı ders kitaplarında Hz. Peygamber'in resmedildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara Onkoloji Hastanesinde kemik tahlili raporunda hasta bilgileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısımda ırk hanesinin bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61677) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

3.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da fakülte açılmasına dair karar sürecindeki tıkanmanın nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61678) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

4.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, BDDK'nın bir banka ile ilgili kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

5.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Bakanlar Kurulunun fındık dikim alanlarının genişletilmesine yönelik bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61680) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Eski Cumhurbaşkanı'nın Huber Köşkü'nde ikamet etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, IŞİD tarafından idam edilen Japon rehineler konusunda Bilal Erdoğan'ın Japonya Başbakanı ile görüştüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı'na sunulduğu iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61683) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı'na sunulduğu iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61684) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı'na sunulduğu iddia edilen bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61685) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

11.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Tayland'da gözaltına alınan Uygur Türklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61686) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

12.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, kamuoyunda Şeffaflık Paketi olarak bilinen kanun çalışmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61687) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61688) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Kesep Kasabasına yönelik IŞİD saldırısına destek verildiğine dair basında çıkan bir habere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61689) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Kesep Kasabasına topçu atışı yapıldığına dair basında çıkan bir habere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61690) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

16.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti ile cari masraflarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61691) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, THY'ye ait uçaklara bazı gazetelerin alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61692) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

18.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Beşiktaş Belediyesinin bir sokak isminin değiştirilmesine yönelik kararını reddetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61693) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61694) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

20.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, eğitim kurumlarındaki cinsiyetçi uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61695) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

21.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, bazı gazetelerde çıkan haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61696) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'daki bir okulun müdür yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61697) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin bir hastanede çalışan hemşirelerle ilgili tasarrufuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61698) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

24.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Maşuk bölgesinde TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61699) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2009-2014 yılları arasında öldürülen kadın sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61700) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki okulların kantinlerinin denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61701) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

27.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, KPSS ve EKPSS yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarihlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61702) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çukur uçlu mermi sipariş edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61703) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in ülkemizde bulunan diplomatik misyonlara ve kalabalık meydanlara saldırı düzenleyeceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61704) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın camlarının ithal edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61705) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddet çerçevesinde oluşturulan bazı yapılar ile çeşitli birimlerin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61706) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kalkınma Bankası tarafından el konulan makine ve teçhizatın zarar görmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61708) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

34.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'teki tarihi bir köye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61709) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

35.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Siverek'teki bir kamu bankasının kredi vermediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61710) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayına çekilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61711) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

37.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, uyuşturucu nedeniyle yaşanan ölümlerdeki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SEÇSİS'in UYSM sertifikasyonunun bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın ekonomik duruma dair bazı değerlendirmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

41.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, 21 Şubat 2015 günü Süleyman Şah Operasyonu'nun takip edildiği odada bulunan bir kişiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

42.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ülkemizdeki bireysel sağlık giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61717) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

43.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, bir Türk roket uzmanının Suriye'de öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

44.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yol kenarlarına hafriyat ve moloz dökülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61719) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

45.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Irak Özerk Kürt Bölgesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61720) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

46.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriye basınında yer alan bir habere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61721) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

47.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriye'de düzenlenen bir operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenliği için alınan önlemlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının başta trafik üzerindeki olmak üzere etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gözaltında ve cezaevinde bazı çocuklara işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddiaları ile bu çerçevede Van M Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pozantı Çocuk Cezaevinde taciz ve tecavüze maruz kalan çocuklar hakkında devlet malına zarar verdikleri gerekçesiyle dava açıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61726) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

52.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, YGS ve LYS için Ankara'ya gelecek engellilerin masraflarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

53.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Hükümetin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime yaptığı yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

54.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Türkiye sınırları içindeki IŞİD çetelerine ve faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/61730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

56.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, işsizlik verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir mahallede AFAD bölgesi kapsamında yaptırılan konutlardan 8 yıl sonra para istendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61732) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

58.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, TİKA'nın Ürdün'deki projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61733) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61734) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

60.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61735) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61736) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

62.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61737) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

63.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61738) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

64.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61739) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

65.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61740) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

66.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61741) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

67.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61742) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

68.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sincan F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61743) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

69.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, suç oranlarındaki artışa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61744) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

70.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki bir olaya ve ülkemizdeki IŞİD üyelerine yönelik yasal işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61745) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

71.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir çocuk cezaevindeki kötü muamelelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61746) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

72.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, 1980-2015 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61747) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

73.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, 2002-2015 yılları arasında tutuklanan kişilere ve cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61748) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

74.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61749) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

75.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, KCK/PKK adlı operasyonlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61750) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

76.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Adana'da bir cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

77.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma yöntemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61752) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

78.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, genel sağlık sigortası için yapılan gelir tespitine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61753) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

79.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, kadınların istihdamına ve toplumsal etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

80.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, kadın cinayetlerini ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

81.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, reddedilen kürtaj taleplerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61757) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61758) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

86.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, şeref aylığı alan gazilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61761) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61762) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

88.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61763) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

89.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yoksulluk ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61764) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

90.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61765) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde hayata geçirilen güvenlik butonu uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

92.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, kadın cinayetlerine ve aile içi şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61767) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

93.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, engelli ve hasta bakım aylığı bağlanmasında yapılan gelir testi uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61769) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

95.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61770) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61771) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61772) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61773) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayına çekilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61774) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

100.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde bir iş yeri çalışanlarına yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61775) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

101.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61776) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

102.-   Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan bir SİT alanına alabalık üretim tesisi kurulması izni verildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61777) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61778) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61779) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

105.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bakırçay Nehri'nde yaşanan yoğun kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61780) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

106.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Karabağlar'da yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61781) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

107.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Urla'da bir alanın imar planının onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61782) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61783) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

109.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İsrail ve Yahudi Cemaati ile ilişkilerin düzeltilmesi adına lobi şirketleri ile anlaşıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61784) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

110.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Irak'ın Kerkük kentinde bekletilen Türk kamyon şoförlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61785) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

111.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ege Denizi'ndeki bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61786) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61787) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61788) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61789) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61790) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61791) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61792) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

118.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerinden yüksek gerilim hattı geçen bir mahalleye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61793) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

119.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61794) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektrikteki kayıp-kaçak sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61795) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61796) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61797) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61798) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

124.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'nun köylerinde elektrik sayaçlarının okunması ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61799) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

125.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61800) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

126.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya ilinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61801) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

127.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediyenin su depolarına giden elektriğin kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61802) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

128.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61803) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öğrencilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi süreci ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61804) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61805) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61806) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

132.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'taki çiftçilere 2014 yılı destekleme ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61807) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61808) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61809) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61810) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61811) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

137.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, AFAD tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kurulan çadır kente ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61812) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

138.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Erzurum'un bazı bölgelerinde kapanan yolların açılmasına yönelik çalışma bulunmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61813) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

139.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61814) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

140.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61815) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

141.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61816) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

142.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61817) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

143.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61818) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

144.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61819) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

145.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61820) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

146.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61821) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

147.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61822) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

148.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61823) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

149.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61824) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

150.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61825) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

151.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61826) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

152.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61827) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

153.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61828) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

154.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61829) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

155.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61830) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

156.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61831) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

157.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, İstanbul'da bir gazetecinin öldürülmesi olayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61832) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik faaliyetleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61833) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

159.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61834) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

160.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Çatak ilçesinde koruculara baskı uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61835) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61836) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

162.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61837) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

163.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen tasarıdaki bazı düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

164.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, 17 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da bir gazetecinin öldürüldüğü olayın araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

165.-   Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, IŞİD terör örgütüne Türkiye'den katılımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61840) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

166.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, uzman jandarmaların özlük sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

167.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

168.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul ilindeki Validebağ Korusu Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61843) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

169.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul ili Beykoz ilçesinde bir camide yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61844) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

170.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, biber gazı ve elektroşok cihazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61845) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

171.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, dağıtılması ve satılması yasaklanan kitaplara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61846) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

172.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan yanmış kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61847) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

173.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Kocaeli Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61848) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

174.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Mutki Belediyesinin borçlarına ve belediye binasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61849) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

175.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a yönelik teşvik uygulamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

176.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Başkale ilçesinde ekonominin canlandırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

177.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61852) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

178.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, işsizlik verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

182.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yapılan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61857) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

183.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası İzmir Film Festivaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61858) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61859) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61860) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61861) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

187.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, iç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61862) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

188.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, hastanelerde görev yapan asistanların akademik teşvik ödeneğinde faydalanamamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61863) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakfa devredileceği iddia edilen lojmanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61864) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61865) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61866) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61867) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

193.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, merkez teşkilata yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

194.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Antalya'da bir lisede kız öğrencileri hedef gösterip erkek öğrencileri suça teşvik eden bir müdür yardımcısı hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61869) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

195.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61870) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

196.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, okullarda ve eğitim fakültelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

197.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yurt dışında diş hekimliği fakültesini bitirenlerin yurt içinde bu mesleği yapabilmeleri için girmeleri gereken sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61872) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

198.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, akademik unvanı doçent olmasına rağmen başka kadrolarda istihdam edilen akademik personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61873) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

199.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61874) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

200.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

202.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 28-29 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavı ile ilgili istatistiki bilgilerin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61877) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

203.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, öğretmenlerin nöbet hizmetinin fazla mesai olarak kabul edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61878) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

204.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Güney Deniz Saha Komutanlığında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61879) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

205.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması sırasında terör örgütü PYD'nin koridor oluşturduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61880) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61881) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61882) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61883) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

209.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, 24 Şubat 2015 tarihinde iki keşif uçağının düşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61884) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

210.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

211.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'ın Sason ilçesine bağlı bir köydeki ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61886) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61887) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61888) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

214.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'teki Dere Islah Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

215.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van ilinde sunulan sağlık hizmetlerinden memnuniyete ve Van ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61890) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

216.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61891) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

217.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır Kulp Devlet Hastanesindeki sağlık personeli yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

218.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, bir hastanede yaşanan olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

219.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki çocuk hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61894) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

220.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki sabit ek ödemelerin gerçekleştirilmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61895) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

221.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde görevli anestezi uzmanı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61896) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

222.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61897) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

223.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Sağlık Uygulama Tebliği'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle ilgili yapılan değişikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61898) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

224.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Başkale ilçesindeki devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61899) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

225.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesindeki Sanayi Devlet Hastanesinde kaloriferlerin yanmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61900) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

226.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, bazı ilaçlarda domuz ürünü kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61901) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

227.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir'de bir üniversitede meydana gelen olay sonrasında ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61902) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61903) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61904) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

230.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Mutki Devlet Hastanesinde görevlendirilen doktor ve uzman doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61905) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

231.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, sağlık kurumlarının Bitlis il, ilçe ve belde belediyelerine olan su borçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61906) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

232.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, uzman doktor ve hemşire sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61907) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

233.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Antalya'nın ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61908) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

234.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Çevre Yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61909) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61910) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61911) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

237.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde onarılan köprü, iskele ve barınaklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61912) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

238.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Çığlık Köyü'ndeki altyapı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61913) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

239.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde yapımı planlanan demiryolu bağlantı projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61914) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

240.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, yol bakım, onarım ve kar temizleme ihalelerini alan şirketlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61915) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61916) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

242.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'te kış aylarında kapanan yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61917) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

243.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir ziyaretçi hakkındaki giriş yasağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61918) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61919) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61920) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakkında dava açılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61921) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

247.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 2015 yılı KPSS yerleştirme takvimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61922) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

248.-   Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Libya'da faaliyet gösteren Türk firmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61923) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

249.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Türk şirketlerinin Libya'dan çıkartılacağı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61924) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir anket şirketine polisler tarafından baskın yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61925) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

251.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61926) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

252.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61927) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

253.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir'de bir üniversite öğrencisinin öldürülmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61928) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

254.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl Üniversitesi yönetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61929) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

255.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kara yolu nakliye araçlarının tâbi olduğu kurallara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61930) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

256.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, LPG otogaz dönüşüm servislerinin ve LPG'li otomobillerin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61931) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

257.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Cumhurbaşkanı tarafından Merkez Bankası hakkında yapılan açıklamalara ve dolardaki yükselişe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61932) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61933) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61934) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye ve Dubai üzerinden İran'a para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61935) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van M Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61936) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afganistan'ın Kabil kentinde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61937) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

263.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, seçim suçlarına muhalefetten dolayı haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61938) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

264.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61939) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

265.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61940) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

266.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61941) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

267.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının alışveriş merkezlerinden taşınmaz kiraladıkları yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61942) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

268.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61943) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin Kütahya'ya taşınmasına yönelik taleplere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61944) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

270.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61945) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

271.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Ege Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61946) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

272.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı ödenmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61947) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

273.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, istisnai kadrolara yapılan sınavsız atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61948) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

274.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, mahkeme kararı olmadan isim ve soy isim değişikliği yapılabilmesinin önünü açan bir kanun tasarısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61949) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

275.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, IŞİD'in Til Temir kasabasına yaptığı saldırı esnasında Habur Suyunun açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61950) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

276.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Alican Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61951) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

277.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektrik giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

278.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, merkeze alınan valilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61953) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/61954) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

280.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/61955) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

281.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61956) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

282.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61957) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

283.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61958) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

284.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61959) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

285.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülkemizin dış borç rakamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61960) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

286.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61961) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

287.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Anadolu Ajansı tarafından seçim sonuçlarını izlemek için yapılan hizmet alımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61962) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61963) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61964) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

290.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, TRT'de istihdam edilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61965) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61966) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

292.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, tutuklanan ve hüküm giyen kişilerin cinsiyeti ve madde bağımlılığı durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61967) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

293.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Osmaniye'deki bir cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61968) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61969) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61970) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

296.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61971) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

297.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili adli süreçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesinin sağlanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61972) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

298.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61973) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

299.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van M Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61974) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

300.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, bir hükümlüye kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61975) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

301.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Pozantı Cezaevindeki çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve işkence iddiaları nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61976) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

302.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van M Tipi Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61977) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

303.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir çocuk cezaevinde meydana gelen olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61978) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61979) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61980) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61981) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61982) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61983) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61984) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

310.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61985) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

311.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61986) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

312.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir madenci yakınına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61988) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61989) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

315.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eşit katılımlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi kurulması ve meslek hastalıklarının önlenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61990) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

316.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61991) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

317.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çalışanlara yönelik şiddetin iş kazası olarak kabul edilmesi ve bu kavram üzerinden gerekli düzenlemelerin yapılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61992) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

318.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61993) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61994) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

320.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir işletmede işçilere mevzuata aykırı çalışmalar yaptırıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61995) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

321.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Dilovası'nda bir şirketin ağaçları keserek kimyasal depolar yerleştirdiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61996) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

322.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Validebağ Korusu'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61997) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61998) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61999) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

325.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Hatay'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62000) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

326.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Kıbrıs Su Temini Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62001) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62002) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

328.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki orman alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62003) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

329.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62004) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

330.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62005) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

331.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin eski ve yeni yerlerinin statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62006) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62007) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62008) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

334.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62009) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

335.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62010) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62011) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62012) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

338.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62013) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

339.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Libya, Mısır ve Irak'la ekonomik ilişkilerde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

340.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülkemizin dış borç rakamlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62015) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

341.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62016) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62017) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62018) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

344.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62019) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

345.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yapılan yerleştirmelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62020) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

346.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62021) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62022) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62023) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

349.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62024) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

350.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62025) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

351.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun faaliyetlerini durdurmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62026) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62027) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62028) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

354.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, 2014 yılı Alan Bazlı Destekleme Primi başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62029) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

355.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Alan Bazlı Destekleme Primi'nin 2015 yılında ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62030) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

356.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Eskişehir ili Sarıcayaka ilçesinde kar yağışından zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62031) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

357.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayvansal kökenli gıdalarda veteriner kontrolünün zorunlu kılınması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62032) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

358.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, veteriner hekimlere hayvancılık ve veteriner halk sağlığı alanlarında gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62033) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

359.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62034) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62035) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62036) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

362.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye sınırında açılan sınır kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62037) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

363.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62038) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

364.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, et kaçakçılığına yönelik bir operasyona ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62039) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

365.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavlarında haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62040) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

366.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kaçak et operasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62041) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

367.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Emniyet Genel Müdürlüğünce sipariş verildiği iddia edilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62042) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

368.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir'de bir üniversite öğrencisinin öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62043) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

369.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa ili Kırkağaç ilçesindeki üst geçit yapımı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62044) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62045) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62046) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

372.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Hatay'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62047) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

373.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62048) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

374.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, belediye veteriner işleri müdürlüklerinin bazı belediyeler tarafından kapatıldığı ve veteriner hekimlerin görevine son verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62049) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

375.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 8-9 Şubat 2015 tarihlerinde bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62050) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

376.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Mardin'de bölücü terör örgütü mensubu ve yandaşları tarafından düzenlenen gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62051) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

377.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62052) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

378.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62053) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

379.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İç Güvenlik Reform Paketi ile Jandarmanın statüsünde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62054) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

380.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, sentetik uyuşturucular ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62055) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

381.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, terör örgütünün 2009'dan itibaren gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62056) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

382.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da rögar kapaklarının açık kalması sebebiyle yaşanan kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62057) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

383.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da cadde ve sokaklardaki otoparkçıların faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62058) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62059) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62060) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

386.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62061) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

387.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülkemizin dış borç rakamlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62062) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62063) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

389.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62064) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

390.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ve olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62065) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

391.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62066) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62067) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62068) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

394.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62069) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

395.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, zorunlu din dersleriyle ilgili bir AİHM kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62070) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

396.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, PKK terör örgütünün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62072) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

399.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Bartın Üniversitesi Yat İşletme ve Yönetimi Bölümünün mezunlarına gemicilik ehliyeti verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62074) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

400.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62075) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

401.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki ilk ve ortaöğretim okullarının çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62076) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

402.-   Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, 24 Şubat 2015'te iki askeri uçağın düşmesi ile sonuçlanan kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62077) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

403.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 24 Şubat 2015'te iki askeri uçağın düşmesi ile sonuçlanan kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62078) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62079) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62080) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

406.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62081) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

407.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62082) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

408.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, son yirmi yılda düşen askeri uçaklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62083) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

409.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62084) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62085) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62086) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

412.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Rize ili Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62087) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

413.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62088) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

414.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir madenci yakınına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62089) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

415.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, reddedilen kürtaj taleplerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62090) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62091) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62092) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

418.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriyeli sığınmacılardaki hastalık tehlikesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62093) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

419.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62094) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

420.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62095) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

421.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, siyasal kadrolaşmanın önüne geçilmesi ve idarecilerin sağlık çalışanları tarafından seçimle belirlenmesinin sağlanması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62096) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

422.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık kurumlarında psikolojik tacizin önlenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62097) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

423.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında görev yapan taşeron işçilerin ve sözleşmeli personelin kadroya alınması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62098) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

424.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının neden olduğu sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62099) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

425.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62100) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

426.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, performans sisteminin kaldırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62101) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

427.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık personeline yönelik şiddetin iş kazası olarak kabul edilmesi ve bu kavram üzerinden gerekli düzenlemelerin yapılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62102) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

428.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık personeli istihdamının artırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62103) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

429.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa ili Kırkağaç ilçesindeki üst geçit yapımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62104) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62105) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

431.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62106) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2015)

432.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa ili Kırkağaç ilçesindeki üst geçit yapımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62107) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

433.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62108) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

434.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'i ilçelerine bağlayan karayollarında kar ve buzla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62109) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

435.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türkiye'nin 4G teknolojisinde bulunduğu aşamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62110) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2015)

 

Meclis Araştırmaları

 

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, antidepresan kullanımındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)       

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, işkencenin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 19 Milletvekilinin, çocukları çalışmaya iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)