TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 101

10 Mart 2015 Salı

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 224 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2737) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 24 Milletvekilinin, İzmir Büyükşehir Belediyesine haksız vergi tahakkuk ettirildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

2.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 21 Milletvekilinin, Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

3.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 Milletvekilinin, Çan Termik Santralinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)