TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 100

09 Mart 2015 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Türk Ceza Kanununun 299'uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2732) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 22 Milletvekilinin; Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2733) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; İş Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2734) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2015)

4.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2735) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

5.- Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2736) (Adalet; Anayasa; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2015)

 

Rapor

1.- Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1007) (S. Sayısı: 698) (Dağıtma tarihi : 09.03.2015) (GÜNDEME)

 

Gensoru Önergesi

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Türkiye’nin son dönemde ekonomik ve istihdama yönelik göstergelerinin kötüye gittiği iddiasıyla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/47) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 06/03/2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57576)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57577)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57578)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57579)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57580)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58017)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58022)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58023)

9.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından bir vakfa yapılan taşınmaz bağışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58145)

10.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'e UEFA 2020 standartlarında bir stadyum yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58267)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında bir firmadan yapılan ürün alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58268)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58269)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, yurt yönetim memuru sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58271)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yapımı devam eden stadın "İnönü" olan mevcut isminin "Arena" olarak değiştirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58494)

15.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, futbol liglerinde Passolig kartı uygulamasının ardından izleyici sayısındaki azalmaya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58495)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58496)

17.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Paris'te üç Kürt kadının öldürülmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59781)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59782)

19.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Soma'da faaliyet gösteren bir maden şirketinin kamuya ve işçilere olan borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59783)

20.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Sivil Dayanışma Platformu tarafından gazetelere verilen ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59784)

21.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Fatih Belediyesince bir sendikaya bağlı kamu görevlilerinin bir hayvan barınağında görevlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59785)

22.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ÇED raporuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59786)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolları Genel Müdürlüğünde Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle fişlendiği iddia edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59787)

24.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Bozkır ilçesindeki sulama sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59788)

25.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'in büyükşehir belediyesi olmasından sonra kapatılan belde belediyelerinin hizmet binalarının Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59789)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Marmara Köşkü'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59790)

27.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59791)

28.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bulunan delice zeytinlerin toplanması işi için çıkılan ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59792)

29.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir gazeteyi dağıtmak üzere matbaadan çıkan kamyonların polis tarafından durdurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59793)

30.-  Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Huber Köşkü'nün kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59794)

31.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2014 arasında yapımı gerçekleştirilen duble yollara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59795)

32.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, devlete ait uçaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59796)

33.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversitelerde akademisyenlere mobing uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59797)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu kurumlarında uygulanan farklı istihdam şekillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59798)

35.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de yoğun kar yağışı sebebiyle zarar gören tavukçulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59799)

36.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, enflasyon mağduru vatandaşların durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59800)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59801)

38.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, IŞİD terör örgütüne Türkiye'den katılımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59802)

39.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Fransa'da eylem yapan teröristlerden birinin eşinin Türkiye'ye giriş yaptığı ve MİT tarafından takibe alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59803)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59804)

41.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engelli vatandaşların umre ve Hac vazifelerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59805)

42.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, maaşlara enflasyon farkı verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59806)

43.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sınav ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59807)

44.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Hediye Alma Yasağı konulu genelgeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59808)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ÖSYM hesabına aktarılması gerekirken bankalarda bekletilen paralara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59809)

46.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, 4/C'li personele ek ödeme verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59810)

47.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ÖSYM tarafından alınan sınav ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59811)

48.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, 4/C'li personelin özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59812)

49.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadroların özel hizmet tazminatı oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59813)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Kartı Komisyonu kararının onaylanmaması nedeniyle sürekli basın kartı verilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59814)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ASELSAN mühendislerinin ölümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59815)

52.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da yaşanan doğal afetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59816)

53.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59817)

54.-  İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Suriye'deki silahlı muhalif gruplara askeri eğitim verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59818)

55.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Musul'da rehin tutulan vatandaşların serbest kalması için IŞİD ile takas yapıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59819)

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıf taşınmazlarının kiralanmasında yapılan bazı usulsüzlüklere yönelik bir çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59820)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59821)

58.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59822)

59.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, şube şeklinde teşkilatlanmaya devam etmek isteyen sigorta acenteleri tarafından hazırlanacak tabloların onaylanması görevinin sadece yeminli mali müşavirlere verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59823)

60.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, 2014 yılı itibarıyla Yozgat'ta kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59824)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında bireysel kredi borcundan ötürü yasal takibe takılan vatandaş sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59825)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59826)

63.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, TÜİK'in enflasyon oranı hesaplamasında kullandığı gıda sepetindeki fiyatlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59827)

64.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Basın Kartları Komisyonunun basın kartları ile ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59828)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2014 yılında hükümet üyelerinin TRT haber bültenlerinde yer alma sürelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59829)

66.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, bazı gazetecilere gerekli nitelikleri taşıdıkları halde sürekli basın kartı verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59830)

67.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, sürekli basın kartı verilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59831)

68.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Samsun'da bir yerel gazetenin iş yerine ruhsat verilmemesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59832)

69.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, bir gazetenin dağıtımının engellenmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59833)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59834)

71.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, RTÜK tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59835)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59836)

73.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Tarih Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59837)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Dil Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59838)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Atatürk Kültür Merkezinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59839)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Atatürk Araştırma Merkezinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59840)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59841)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59842)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59843)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59844)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlara ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59854)

82.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, kadın sığınma evlerindeki koşullara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59855)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59856)

84.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da sosyal yardım ve destek hizmetlerinden yararlanan kişi sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59857)

85.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59858)

86.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması'nın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59859)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59860)

88.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Akreditasyon Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59861)

89.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2007-2014 döneminde toplam faktör verimliliğinin büyümeye etkisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59862)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59863)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimler Akademisinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59864)

92.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59865)

93.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Patent Enstitüsünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59866)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Standartları Enstitüsünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59867)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59868)

96.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59869)

97.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Osmaniye'de meydana gelen bir maden kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59870)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59871)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yapan bazı işletmelerde iş güvenliği uzmanı bulunmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59872)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Personel Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59873)

101.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da SGK borcunu ödeyemeyen kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59877)

102.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59878)

103.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin Akkuyu Nükleer Santral Projesine sahte imza ile ÇED olumlu kararı verildiğine dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59879)

104.-   Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı durdurulan bir konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59880)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59881)

106.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59882)

107.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, ruhsatsız inşa edilen istinat duvarlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59883)

108.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir HES tüneli girişine çığ düşmesi olayına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59884)

109.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2014 yılında yabancı uyruklu kişiler tarafından satın alınan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59885)

110.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59886)

111.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kurulacak bir feldispat ocağı ile ilgili ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59887)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59888)

113.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Türkçe yayın yapan devlet radyosunun yayınlarının sona erdirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59889)

114.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, sınır ülkelerden yapılan canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59910)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59911)

116.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59912)

117.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tarım sektöründe aracıların üreticilerden fazla kazanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59913)

118.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Urla'da elektrik kesintileri sebebiyle seracıların zarara uğramasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59914)

119.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, PKK terör örgütü tarafından göç etmek zorunda bırakılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59918)

120.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Fatih Belediyesince bir sendikaya bağlı kamu görevlilerinin bir hayvan barınağında görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59919)

121.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis araçlarının plakalarının sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59920)

122.-   Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı durdurulan bir konut projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59921)

123.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59922)

124.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, polislerin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59923)

125.-   İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Fatih Belediyesinin Kapalıçarşı için hazırladığı yenileme projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59924)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş Kayak Merkezinde meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59925)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59926)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan bir terör olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59927)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59928)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59929)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59930)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'de gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59931)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59932)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59933)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59934)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59935)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59936)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59937)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59938)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59939)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59940)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'da açığa alınan bazı emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59941)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59942)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59943)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59944)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59945)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aydın'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59946)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleşen bir cinayet vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59947)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bingöl'de gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59948)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59949)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59950)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hatay'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59951)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59952)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ta gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59953)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'de gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59954)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'de gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59955)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş'ta gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59956)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir'de gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59957)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş'ta bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59958)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Malatya'da gerçekleşen bir toplantı yürüyüşüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59959)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt'te bir terör örgütü mensubu için cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59960)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Jandarma Genel Komutanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59961)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59962)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59963)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59964)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59965)

167.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, İstanbul Sultanahmet'te bir polisin şehit olduğu terör eylemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59966)

168.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Özgür Suriye Ordusu'ndan 14 bin silahlı kişinin Türkiye'ye getirildiği yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59967)

169.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Elazığ'da kar nedeniyle yolların kapanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59968)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Şanlıurfa'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59969)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Şırnak'ta düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59970)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütü üyelerinin esnafı kepenk kapatmaya zorladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59971)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki bir bölgede ele geçirilen av tüfeklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59972)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59973)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'de meydana gelen bir trafik kazasına giden polislere taşlı saldırıda bulunan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59974)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59975)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59976)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59977)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir gazeteden kendilerini protesto eden vatandaşların üzerine ateş açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59978)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Ağrı'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59979)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cizre'deki olaylar ile ilgili güvenlik birimleri tarafından hazırlanan raporda yer aldığı iddia edilen bazı tespitlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59980)

182.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 17-25 Aralık 2013 sonrasında hakkında inceleme ve/veya soruşturma yapılan emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59981)

183.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59982)

184.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'da kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59983)

185.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59984)

186.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, sığınmacılar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59985)

187.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan bazı jantlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59986)

188.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yollardaki bozuklukların giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59987)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59989)

190.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59995)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59996)

192.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59997)

193.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59998)

194.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59999)

195.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60000)

196.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, orta vadeli program ve orta vadeli mali planlardaki gecikmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60001)

197.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kullanılmayan ve hurdaya ayrılması istenen araçlar için istenen belgelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60002)

198.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60004)

199.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu İhale Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60006)

200.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gelir İdaresi Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60007)

201.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, işçilerin vergi dilimindeki oransal artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60008)

202.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, maaşlara yapılan zamların enflasyona uyarlanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60009)

203.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, RTÜK tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60011)

204.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da yapılan bir okul müdürü atamasına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60012)

205.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2015 yılları arasında öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili iyileştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60013)

206.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin okul idarecilerinden baskı gördükleri iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60014)

207.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60015)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'daki yatılı bir okulda kaloriferlerin yanmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60016)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014-2015 eğitim-öğretim yılındaki yatay geçişlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60017)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yurt dışında okuyan ve mezun olan tıp doktorları için yapılan seviye tespit sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60018)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60019)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ODTÜ'deki taşeron trafik işçilerinin statülerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60020)

213.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60021)

214.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60022)

215.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yükseköğretim Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60023)

216.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Çekmeköy'de bir okulda eğitime barakalarda devam edildiği yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60024)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, devlet ve vakıf üniversitelerindeki bazı kadrolarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60025)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ile kuruluşlarca öğrencilere yönelik yürütülen çeşitli çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60026)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimde özel sektör payına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60027)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına yürütülmekte olan projeler ile öğretmenlerle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60028)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60029)

222.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, idareci atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60030)

223.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60031)

224.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, fen bilimleri branş öğretmenlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60032)

225.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60033)

226.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim kurumlarındaki mobbing vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60034)

227.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60035)

228.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Soma'da yaşanan maden kazası sonucu yetim kalan çocuk ve gençlerin eğitimi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60036)

229.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Diyarbakır Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde çocuklarla ilgili özel bilgilerin yayımlandığı listeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60037)

230.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60038)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60039)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60040)

233.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60041)

234.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Su Enstitüsünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60043)

235.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60044)

236.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60045)

237.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orman Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60046)

238.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, elektrik şirketinin uygulamaları sonucu zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60047)

239.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60050)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60051)

241.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60052)

242.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60053)

243.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60054)

244.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Uşak Devlet Hastanesine baz istasyonu kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60055)

245.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Türkiye'ye sığınan Ezidiler ve Kobanililer için ücretsiz sağlık hizmeti verilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60056)

246.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Türkiye Diyanet Vakfına ait hastanelerin bedel tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60057)

247.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, yol bakım hizmetleri için yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60058)

248.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, TCDD'nin zararlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60059)

249.-   Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Sivas özelinde ve Türkiye genelinde karla mücadele işinin taşeron şirketlere ihale edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60060)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Hava Yollarının bir uçuşunda meydana gelen olaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60061)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60062)

252.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60063)

253.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60064)

254.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60065)

255.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, karla mücadele işinin taşeron şirketlere ihale edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60066)

256.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir Karayolları Müdürlüğünde çalışan personelin yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60067)

257.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Ankara-Sivas hızlı tren demir yolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60068)

258.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2014-2015 yılları arasında satın alınan otomobillere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60069)

259.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2015 yılları arasında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60070)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, çocuk suçluluğunun engellenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)

2.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, ülkemizdeki çocukların sorunlarının bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politikanın değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)