TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 10

20 Ekim 2014 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/979) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/980) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

3.- Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/981) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

4.- Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/982) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi    (2/2398) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Devlet Memurları Kanuna, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında Görevli Kamu Avukatlarına Ek Ödeme Yapılmasına Dair Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2399) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2400) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2014)

4.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 49 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2401) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 55 Milletvekilinin; Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2402) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2014)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine ve bu Birime yapılabilecek atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53172) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in elinde bulunan vatandaşların cezaevinde bulunan IŞİD üyeleri ile takas edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53173) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

3.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda IŞİD saldırılarını protesto etmek üzere düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53174) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2014)

4.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, IŞİD tarafından saldırıya uğrayan Türkmenlere yardım edilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kızılay Soma Şubesi'nde toplanan yardımların dağıtımı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53176) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Filyos Limanı Altyapı Yapım İşi İhalesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53177) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suruç sınırından Suriye'ye geçtiği iddia edilen bir gruba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53178) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53179) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

9.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğine yapılan yeni Başbakanlık binasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53180) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, IŞİD tarafından rehin alınan vatandaşların kurtarılmasında takas yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53181) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

11.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Ankara Üniversitesindeki bir eyleme polisin müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53182) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

12.-  Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adayların topladıkları yardım ve bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/53183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/53184) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, finansal sektörde Türkiye'de yerleşik kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açan düzenlemelerle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53186) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53187) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bireysel katılım yatırımcısı ve girişim sermayesi fonlarının hisse senedi satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/53188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

18.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Anadolu Ajansının 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerindeki çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53189) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, yabancı basın mensuplarına ikamet tezkeresi konusunda zorluk çıkartıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53190) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/53191) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53192) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

22.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Suriye'nin Kobani bölgesinden kaçarak Türkiye'ye giriş yapan sığınmacı sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53193) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

23.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53194) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

24.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, HSYK seçimlerine dair yapılan açıklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53195) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

25.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, ulusal bir gazetede HSYK adaylarına dair yapılan bir haber hakkında suç duyurusu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53196) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, yaşlı bakımevleri ile ilgili sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53197) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53198) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

28.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53199) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53200) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilcilik ve diplomatik misyonlarına yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53201) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53202) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

32.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53203) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'de yer alan üniversiteler ile kurum, kuruluş ve şirketlere verilen destek, hibe ve kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53204) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

34.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53205) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53206) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53207) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fatih Üniversitesine ulaşımı sağlayan İETT otobüslerinin kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53208) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53209) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

39.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir taş ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53210) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53211) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

41.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Suriye topraklarından Türkiye topraklarına düşen askeri patlayıcılara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53212) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilcilik ve diplomatik misyonlarına yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53213) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53214) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53215) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

45.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir taş ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53216) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

46.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53217) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53218) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

48.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, futbol maçlarını izlemek amacıyla Passolig uygulamasına geçilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53219) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

49.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53220) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

50.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2014 yılı itibariyle Adana'da bulunan spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53221) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

51.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Osmaniye ili ve ilçelerinde yapılması veya kiralanması planlanan yurt projelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

52.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi ve çevresindeki bölgelerde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53223) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53224) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53225) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

55.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Afrika ve mavi dil hastalıklarına karşı alınan tedbirlere, bu hastalıklarla ilgili yapılan denetimlere ve üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53226) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

56.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Bakanlık bünyesinde denetim hizmetlerinde görev yapan gıda mühendisi sayısına ve yeni mühendis alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53227) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53228) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

58.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sivas'ta Madımak Oteli yangınında hayatını kaybedenler için dikilen anıta yangına sebep olanların da isimlerinin yazıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suriyeli sığınmacıların geçişleri sırasında yanlarında getirdikleri eşyaların içeri alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53230) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2014)

60.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, IŞİD tarafından Kobani'ye yapılan saldırıları protesto edenlere müdahale edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53231) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

61.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı konusunda yabancı sporculara sağlanan kolaylığın yabancı bilim adamlarına, sanatçılara, politikacılara ve gazetecilere de sağlanması yönünde bir uygulamanın olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, internet üzerinden faaliyetlerine devam eden bir gazetenin yönetim yerinde polisler tarafından yapılan aramalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53233) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi olayları sırasında bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili davayla ilgili bir gelişmeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53234) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53235) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

65.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'ın Başkale ilçesindeki Kobani eylemleri sırasında gruba müdahale eden polisler tarafından atıldığı iddia edilen slogana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53236) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

66.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin bazı köylerinin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53237) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

67.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki yol ve kaldırım yapımı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53238) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

68.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53239) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni okullar açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53240) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Muradiye ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53241) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş'un Varto ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53242) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş'un Bulanık ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53243) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir Konak Meydanı'nda bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarında belediye otobüsü ve benzin istasyonu yakma girişiminde bulunan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53246) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutan polislere yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53247) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Elazığ Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53249) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Erzincan Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53250) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Çankırı Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53251) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Hakkari Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53252) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Düzce Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Çankırı Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Elazığ Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Düzce Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Çorum Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53257) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Çorum Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53258) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Hakkari Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53259) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Erzincan Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kars Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53261) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kilis Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53262) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kars Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53263) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kilis Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53264) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Karaman Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53265) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kırıkkale Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53266) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Iğdır Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53267) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Iğdır Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Karaman Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53269) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kırıkkale Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53270) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kütahya Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53271) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53272) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kırşehir Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53273) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kırşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53275) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Kütahya Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53276) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

106.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, IŞİD saldırılarının protesto edildiği olaylarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53277) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

107.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Suriye sınırındaki çatışmalarda yaralanan IŞİD üyelerinin Türkiye'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53278) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ve ildeki provokasyonların ve ölümlerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53279) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

109.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Gaziantep'te yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin bazı silahlı gruplara müdahale etmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53280) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

110.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Van'da yaşanan olaylarda bir polis tarafından IŞİD propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53281) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53282) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı il müdürlüklerinde görev yapan personelin kılık kıyafeti hakkında bir genelge yayınlandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53283) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53284) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

114.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53285) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştayın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda yer aldığı iddia edilen bazı tespitlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53286) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

116.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53287) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

117.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlık santral memurlarının kullandıkları telefonlarda kurum dışı arama yapılamamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

118.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, şube müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53289) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hakkari'deki bir ilköğretim okulunda eğitim yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53290) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53291) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

121.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kimya öğretmeni sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53292) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

122.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, adalet meslek yüksek okulu mezunlarının girebildikleri dikey geçiş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53293) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

123.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53294) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

124.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni okullar açtığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53295) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

125.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, dershanelerin kapatılmasına ve Bakanlıkça verilecek kurslara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53296) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, zorunlu yer değişikliğinde ilişiği kesilen öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53297) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

127.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, YÖK tarafından uygulanan denklik sistemi hakkında açılan dava sayısına ve denklik sınavlarındaki başarı oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53298) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

128.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, sosyal bilgiler öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53299) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

129.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Süleyman Şah Saygı Karakolu'nda görev yapan askeri personelin tahliyesi için herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53300) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53301) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

131.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan geçici hizmet işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53302) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53303) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

133.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53304) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53305) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

135.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53306) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

136.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2014 yılları arasında Bursa'da yapılan ameliyatlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53307) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

137.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, ilaç taban fiyat uygulamasına geçilmesinin doğurabileceği zararlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53308) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

138.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2014 yılı itibariyle Adana'da bulunan özel hastane sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53309) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53310) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

140.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumlardaki engelli merdivenleri ve tuvaletlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53311) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2014)

141.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara -Sivas ve Sivas-Erzincan arası hızlı tren çalışmalarına ve Erzincan-Erzurum arasında hızlı tren yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53312) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

142.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bazı soru önergelerinin işleme konulmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53313) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2014 yıllarında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/46533)

2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, camilerde yaşanan hırsızlık vakalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/46534)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinin sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/46535)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların yaptığı harcamaların bütçe kalemlerindeki ödeneklerle uyumlu olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/46536)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluşların hizmet alımı yoluyla yaptığı harcamaların artmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/46771)

6.- İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48250)

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48251)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Adıyaman'da işsizliğin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışmalar ile Adıyaman'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48253)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, tarım, sağlık ve ulaştırma politikaları ile bu alanlardaki bazı yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48254)

10.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Şanlıurfa'daki bazı sorunlar ile söz konusu sorunların çözümü noktasında bölgeye yönelik çalışmalar ve yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48255)

11.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sanayi ve eğitim alanlarındaki yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48256)

12.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, tarım ve ulaşım politikaları ve yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48257)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Diyarbakır'daki ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48263)

14.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Diyarbakır'da işsizliğin azalması, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve ülkeye kaçak hayvan girişinin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48264)

15.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Çorum'a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48265)

16.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bitlis'te işsizliğin önlenmesi, çiftçilere sağlanan destekler ve terörün etkilerinin azaltılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48267)

17.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Amasya'ya yönelik alt ve üst yapı yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48269)

18.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ağrı'da işsizliğin önlenmesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarının giderilmesi ve terörün etkilerinin azaltılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48270)

19.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, farklı ülkelerden Suriye'de bulunan IŞİD gibi terör örgütlerine katılımın Türkiye üzerinden gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48271)

20.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Abdullah Öcalan ile siyasilerin görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48272)

21.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Gazze'ye düzenleyeceğini söylediği ziyarete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48273)

22.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, acele kamulaştırma kararlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/48282)

23.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir yabancı dergide çıkan makaleye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/48287)

24.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/48288)

25.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48314)

26.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, şiddet önleme ve izleme merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48315)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan personelin Temmuz ayı ikramiyelerinin ödenmesinin ertelenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48316)

28.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, göçmen kadınların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48317)

29.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, kömür yardımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48318)

30.-  İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, kadın sığınma evlerine ve kadın sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48319)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için Ardahan'da gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48320)

32.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Türkiye'deki göçmen veya sığınmacı kadın ve çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48321)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ağaç ve orman sektörünün sorunlarının tespiti adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48322)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, teknolojik altyapı gibi sayısal uçurum oluşturan unsurların azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48324)

35.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Başkale ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48326)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakan'ın oğlunun da ortak olduğu iddia edilen bir şirkete ve Başbakanın oğlunun Bozcaada ile Gökçeada civarındaki bazı adaları satın almak için girişimde bulunduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48327)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Eyüp ilçesinde kamulaştırılan arazilere ve bu arazilerle ilgili tasarruflara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48328)

38.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48329)

39.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Mersin ili Akdeniz ilçesindeki bazı mahalleleri kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48330)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bodrum Gümüşlük Mahallesi sahillerinin işletmelere tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48332)

41.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, binalarda kullanılan Fransız balkonların güvenli olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48333)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakan'ın oğlunun da ortak olduğu iddia edilen şirkete ait gemilerin Rusya-Suriye arasında ticaret yaptığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48334)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hükümetin bazı uluslararası anlaşmaları imzalamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48335)

44.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriye'deki muhalif gruplara verildiği iddia edilen desteklere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48336)

45.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosluğu personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48337)

46.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriye'deki muhalif gruplara Türkiye'den gerçekleşen katılımlar ile söz konusu gruplara bazı sivil toplum örgütleri tarafından yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48338)

47.-  İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, EXPO 2015'e katılımdan vazgeçildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48339)

48.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD tarafından kaçırılan konsolosluk çalışanlarının durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48340)

49.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara-Haymana duble yol çalışmasının durmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48360)

50.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki bir Atatürk anıtı ve çevresinde yapılan çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48361)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, kamu görevlileri tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48362)

52.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van İli Erciş Belediyesine yönelik bir teftişe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48363)

53.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, İstanbul Esenyurt'ta Caferiler tarafından kullanılan bir caminin kundaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48364)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında zimmet suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48365)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında denetim görevinin ihmali suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48366)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında irtikap suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48367)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında rüşvet suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48368)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48369)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında görevi kötüye kullanma ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçları nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48370)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48371)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu görevlisinin ticareti ve kamu görevinin terki veya yapılmaması suçları nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48372)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48373)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kanuna aykırı eğitim kurumu açma suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48374)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında özel işaret veya kıyafetleri usulsüz kullanma suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48375)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48376)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında görevi yaptırmamak için direnme suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48377)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48378)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında aile düzenine karşı suçlar kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48379)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında birden çok evlilik suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48380)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında hileli evlenme suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48381)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında resmi nikah olmaksızın dini nikah kıymak suretiyle evlenme suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48382)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında çocuğun soybağını değiştirme suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48383)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında ailesine kötü muamele suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48384)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48385)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında çocuğun alıkonulması suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48386)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48387)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında haksız arama suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48388)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında hürriyete karşı suçlar kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48389)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48390)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında tehdit suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48391)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında cebir suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48392)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında ayrımcılık suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48393)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48394)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında haberleşmenin engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48395)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında eğitim ve öğretimin engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48396)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48397)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48398)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bazı işletmeleri fişlediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48399)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48400)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48401)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında konut dokunulmazlığının engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48402)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi suçu nedeniyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48403)

93.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kazaya karışan bir EGO otobüsünün şoförüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48404)

94.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de bir mahallenin muhtarlık binasının satışa çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48405)

95.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta bonzai kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48406)

96.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48407)

97.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48408)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, emniyet görevlileri tarafından kesilen cezalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48409)

99.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki bazı muhtarlıkların tabelalarında "T. C." ibaresinin bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48410)

100.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriye'deki muhalif gruplara Türkiye'den gerçekleşen katılımlar ile söz konusu gruplara bazı sivil toplum örgütleri tarafından yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48411)

101.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriye'deki muhalif gruplara verildiği iddia edilen desteklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48412)

102.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, göçmen kadınların taciz ve tecavüze uğradıkları yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48413)

103.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi ile ilgili alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48414)

104.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hizmet veren eski ve yeni metro hatlarındaki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48415)

105.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, taksici esnafının gasp ve saldırılara karşı korunması amacıyla alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48416)

106.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahallenin alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48417)

107.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulduğu iddia edilen bir yapıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48418)

108.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bonzai adlı uyuşturucunun kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48419)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ta Suriyeli sığınmacılara tepki gösterilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48420)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplumsal olaylarda zarar gören güvenlik görevlilerine yapılan tazminat ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48421)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Haliç Kongre Merkezi'nden yürüteceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48422)

112.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir sokağın asfaltlanmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48423)

113.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, Türkiye'de yerleşim belgesi olmadan yaşayan veya mülteci statüsünde bulunan kadınların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48424)

114.-   İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'de ve ülke genelinde ele geçirilen bonzai adlı uyuşturucu madde miktarına ve bonzai kullanımına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48425)

115.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars merkeze bağlı bir köyün yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48426)

116.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars İl Özel İdaresinin iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48427)

117.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48430)

118.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından kütüphanelerin bakım ve onarımı için gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48431)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Savanora Yatı ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48432)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Eyüp ilçesinde kamulaştırılan arazilere ve bu arazilerle ilgili tasarruflara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48434)

121.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48436)

122.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zafer Havaalanı sınırları içinde kalan tarım arazisinin usulsüz olarak kiralandığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48439)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir iş adamının sahibi olduğu veya ortaklıklarının bulunduğu şirketlerin vergi borçlarının silindiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48443)

124.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Kadıköy'de ortaöğretim seviyesindeki öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48445)

125.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48446)

126.-   Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 2014 KPSS ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48447)

127.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Anadolu öğretmen liselerinin kapatılma gerekçesi ile Muş'taki Anadolu lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48448)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, havacılık ve uzay teknolojileri eğitiminin yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48449)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akademik terfi değerlendirmelerinde patent unsurunun dikkate alınması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48450)

130.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, açık öğretim liselerine giden öğrenci sayısının artmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48451)

131.-   Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulun imam hatip ilkokuluna çevrileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48452)

132.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İsrail'e Kürecik'teki NATO Üssü'nden bilgi akışı sağlandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48453)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zafer Havaalanı yolcu taşıma sözleşmesi uyarınca ödenen garanti yolcu bedelleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48498)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zafer Havaalanı sınırları içinde kalan tarım arazisinin usulsüz olarak kiralandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48499)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, demir yolu ağının üretim merkezleri ve limanlara bağlanması ile YHT gar projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48500)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların üyesi oldukları uluslararası ve bölgesel kuruluş ile organizasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48501)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2003-2014 yılları arasında, yıllara göre, satın alınan yük ve yolcu vagonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48502)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2003-2014 yılları arasında, yıllara göre, hizmet veren hava seyrüsefer yardımcı cihazlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48503)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Devlet Hava Araçları Hangarı ve Yabancı Konuklar Köşkü işleri için sayın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48504)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Esenboğa Havaalanı Raylı Sistem Bağlantısı Projesine ve Ankara Metrosu için satın alınan set ve araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48505)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ tarafından yurt dışında kazanılan ihaleler ile TÜLOMSAŞ tarafından yurt dışına satılan lokomotiflere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48506)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri ile TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ tarafından üretilen yük vagonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48507)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yerli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi, monoblok tekerlek ve tekerlek takımı üretimi ile Van Gölü'ndeki taşıma kapasitesinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48508)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yerli uydu üretim teknolojileri, Ay Gözlem Uydusunun imali ve uzaya güneş enerjisinden elektrik üreten paneller yerleştirilmesi konularında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48509)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uzay Evi ve Uzay Şehri kurulması, uzay kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile uydu-uzay alt ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48510)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, roket teknolojileri başta olmak üzere çeşitli alanlarda yerli imkanlarla üretim yeteneğinin kazanılması ve insansız hava araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48511)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında yer alan bazı projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48512)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, demir yolu işletmeciliğinde emniyet yönetim sisteminin kurumsal kültür haline getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projeler ile DATEM bünyesinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48513)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gemi makinalarının yerli üretimi, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezinin faaliyete geçmesi ile gemi trafiğinin izlenmesini sağlayacak sistem ve yazılımların geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48514)

150.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Adıyaman ve çevre iller arasındaki ulaşım konusundaki projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48515)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2006-2014 yılları arasında 151 Kıyı Emniyet hattına yapılan ihbar sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48516)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hemzemin geçitlerin daha emniyetli hale getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48517)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, GAP Eylem Planı kapsamındaki projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48518)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı demir yolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48519)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı karayollarındaki sinyalizasyon projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48520)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, demir yollarında taşınan yük ve yolcu miktarının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48521)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Lojistik Merkez haritasının çıkarılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48522)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, zirai ilaçlama işletmeleri sayısının gerilemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48523)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ticari açıdan kârlı olmayan güzergahlarda yolcu taşımacılığı hizmetinin kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmeleriyle gerçekleştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48524)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2008'den bu yana başka operatörlere taşınan mobil numaraların sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48525)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı demir yolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48526)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'nin deniz haberleşmesinde güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48527)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında denizlerde petrol kirliliğine neden olan kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48528)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında denizlerde taşınan tehlikeli yük miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48529)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ana Arama Kurtarma Merkezi tarafından müdahale edilen olayların sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48530)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kılavuzluk Hizmetleri Veri Yönetim Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48531)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Lagari Hasan Çelebi Uydu ve Uzay Müzesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48532)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2003-2014 yılları arasında modernizasyonu ve restorasyonu yapılan gar ve istasyonların sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48533)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2003-2014 yılları arasında TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ tarafından üretilen yük vagonlarının sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48534)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, afet ve acil durumlarda devlet kurumlarının iletişiminin kesintisiz sürdürülmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48535)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, IMEI bilgilerini e-devlet üzerinden kaydeden cep telefonlarının sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48536)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elektromanyetik Alanları Sürekli İzleme Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48537)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, internet yapısı olmayan okulların sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48538)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, elektronik haberleşme altyapısı bulunmayan yerleşim merkezlerinin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48539)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli bir arama motorunun ve e-posta platformunun geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48540)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İnternet Bilgi İhbar Merkezine gelen ihbar sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48541)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48542)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yap-işlet-devret modeli ile yapılan yat limanlarının sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48543)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uydu alanında küresel kapsama alanına girilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48544)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011 yılından bu yana deniz kirliliğine müdahale gemisi tarafından deniz yüzeyinden toplanan petrol atıklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48545)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gemi adamları sınav merkezlerinin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48546)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türk sahipli olup yabancı bayrakta bulunan özel teknelerin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48547)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, denizlerde seyir emniyeti, can ve mal güvenliğinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48548)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, emici tarama gemisi imalatı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48549)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2014 yılları arasında piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan denetimlerin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48550)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, havaalanları ile ilgili bazı projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48551)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, amatör havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48552)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, havaalanları ile ilgili bazı projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48553)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, "Yeşil Limanlar"ın sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48554)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, maksimum yerli katkı payı ile gemi üretimi yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48555)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, X-Ray personelinin uygulamalı sınavdan geçirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48556)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48557)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hafifletilmiş Yük Vagonu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48558)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yerli Bölgesel Yolcu Uçağı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48559)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, havacılık ve uzay teknolojileri alanında uzman ve proje havuzu oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48560)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli haberleşme uydusu platformu geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48561)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, geniş bant abone sayısının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48562)

198.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Ankara-Hatay arasındaki uçuşların gün ve saatlerinin değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48563)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kriptolu telefonların dinlendiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48564)

200.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Diyarbakır'daki 2'nci Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Türk Bayrağı'nın indirilmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48565)

201.-   Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, basında yer alan bir habere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48566)

202.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Soma için yapılan SMS yardımlarının, telefon faturalarında Somali olarak görülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48567)

203.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 13.07.2014 tarihinde Şanlıurfa'da katıldığı bir iftar programına ve düzenlediği bir mitinge ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/48568)

204.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin ekonomik yönden kalkınması için alınması düşünülen tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48574)

205.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hazine garantisi verilebilecek projeler konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48575)

206.-   İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğinde yer alan bazı düzenlemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48576)

207.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, TMSF tarafından el konulan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/48577)

208.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan avukatlıktan hakim ve savcı adaylığına geçiş sınavındaki kopya iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48578)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için Düzce'de gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48579)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için Karabük'te gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48580)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için Osmaniye'de gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48581)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için Kilis'te gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48582)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için Yalova'da gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48583)

214.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, engelli kamu personeli seçme sınavı sonuçlarının açıklanmasına rağmen yerleştirmelerin yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48584)

215.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadına karşı şiddeti önleme ve izleme merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48585)

216.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarındaki personelin Temmuz ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48586)

217.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, ülke genelinde toplam engelli vatandaş sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48587)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddetle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48588)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48589)

220.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamu personelinin özlük hakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48592)

221.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamu personelinin özlük hakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48593)

222.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KİT'lerde ve kamu kurumlarında çalışan üniversite mezunu işçilerin kadroya geçirilmesine ve kamu personeli ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48594)

223.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, uluslararası deniz ve hava yolu taşımacılığı sektörünün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerden muaf tutulmasını öngören düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48595)

224.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'daki bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48596)

225.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, bir köyün kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48597)

226.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Marmara Adası'ndaki maden ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48598)

227.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, son 10 yıl içerisinde imara açılan SİT alanı ve ormanlık alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48599)

228.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir SİT alanı ile ilgili yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48600)

229.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, TOKİ tarafından Çeşme'de yapılması planlanan toplu konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48601)

230.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, THY'nin IŞİD militanlarının ulaşımına aracılık ettiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48602)

231.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Alanya'da kolluk güçlerinin işkencesine maruz kaldığı iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48624)

232.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ASKİ'nin yaptığı bir altyapı çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48625)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yeni mevzuata göre tasfiyesi gerçekleştirilen bazı birimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48626)

234.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, çeşitli şekillerde gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden araç ve şahıslara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48627)

235.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Suriye'de süren çatışmalara katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48628)

236.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İmrahor Vadisine hafriyat dökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48629)

237.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48630)

238.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Kömürcüler Mahallesi ile Yakupabdal Mahallesi arasındaki yolun tamamlanmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48631)

239.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir şahsın koruma talebinin karşılanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48632)

240.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranına ve yaşanması muhtemel su sıkıntısına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48633)

241.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 16.07.2014 tarihinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48634)

242.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin ekonomik yönden kalkınması için alınması düşünülen tedbirlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48635)

243.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Muğla'daki Hızırşah Köyü Camiine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48636)

244.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı resmi ziyaretlerine, görev süresi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapılan tadilatlara ve Cumhurbaşkanlığında görev yapan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48637)

245.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarına ve bu oyunlardan elde edilen gelirlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48639)

246.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, ortaöğretim kurumlarına dağıtılan etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48640)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48641)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48642)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Alman Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48643)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48644)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yıldız Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48645)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48646)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trakya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48647)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Süleyman Demirel Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48648)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48649)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulusal Öğrenen Yetişkinler Kısa Film Yarışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48650)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Selçuk Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48651)

258.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, YGS ve LYS sorularının tümünün yayınlanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48652)

259.-   Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, bir ilköğretim okulunun imam-hatip okuluna dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48653)

260.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okullarda yaşanan kazalara ve bu kazalara karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48654)

261.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, KPSS'de sınav yerine alınmayan bir öğrencinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48655)

262.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ortaokulun bahçesinde ve çevresinde uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48656)

263.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Posof ilçesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48664)

264.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, THY'nin IŞİD militanlarının taşınmasına aracılık ettiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48665)

265.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, şehir ve ilçe merkezlerinde kamuflajlı baz istasyonları kurulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48666)

266.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, bir şahsa gönderildiği iddia edilen kısa mesaja ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48667)