TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

3

GELEN KAĞITLAR

No: 50

13 Aralık 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1035) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

2.-           İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; HIV-AIDS Kanunu Teklifi (2/1036) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

3.-           Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1037) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

4.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1038) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

5.-           Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/1039) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

6.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1040) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

7.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1041) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet       Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta internet erişiminde yaşanan kesintilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

2.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

3.-      Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

4.-      İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi Dr. Ziya Gün Vakfına ait bir gayrimenkulün özel bir şirkete kiralanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapılan zamlara ve bütçe açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ana sınıflarında personel yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli sanayi ürünlerinin teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, istihdam üzerindeki vergi ve primlerin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kayıtdışı çalışan yabancı kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yıllarında kullanılan ve ithal edilen doğalgaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında elektrik faturalarından alınan TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TSK envanterindeki Skorsky helikopterlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında terör örgütleri tarafından kaçırılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

20.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 üniversite seçme ve yerleştirme sınavına ait bazı verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkların görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

22.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerin ödenek sıkıntısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

23.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kayıt dışı ekonominin önlenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

24.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gümrük kapılarının modernizasyonuna ve sınır ticaretine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

25.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

26.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

27.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hayvanlarda görülen üç gün hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emniyet mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir okulun derslik sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen teknik öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 112 çalışanlarına yapılan döner sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerin mesai sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarının seyyar görev tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

37.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çeklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

38.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinde çalışanların eş durumu tayinlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

40.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sağlık Bakanlığının lojman genelgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçteki KDV’nin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelere getirilen işyeri hekimi zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halkbank’ın bir bölüm hissesinin halka arz edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

44.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemizdeki gelir dağılımı bozukluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

45.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi ile ilgili düzenlenen bir ankete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

46.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afet ve Acil Durum ile Sivil Savunma Müdürlükleri çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma Fonu tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, aile şirketlerinin kurumsallaşması için yapılması gereken çalışmalara ve ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, jeotermal enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık alanında jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta doktor ve tıbbi araç gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılık alanındaki politikalara ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılıkta jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

57.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticilerine yapılan alan bazlı destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

58.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a bağlı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

59.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık tarımında kullanılan makine alımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

60.-  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, üniversite kontenjanlarının boş bırakılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

61.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, posta dağıtım işine ve posta dağıtım personelinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

62.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli arasında çeşitli sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman’daki İluh Deresinin ıslah projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

2.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Merkeze bağlı bir köyünde yaşanan su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

3.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Samsun’da yaşanan işçi ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

4.-           Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Hatay’da faaliyet gösteren esnaf, sanayici ve iş adamlarının Suriye’de yaşanan olaylardan kaynaklanan sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13188) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13189) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13190) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

8.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13191) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

9.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, NATO’dan alınacak patriot füzelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13192) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy ilçesinde selden zarar gören bir okula ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13193) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, 2002 yılından itibaren yapılan seçimlerde seçilemeyen veya partileri tarafından aday gösterilmeyen kamu görevlileri ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13194) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13195) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay ilindeki toplumsal gösteriler ile  ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13196) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

14.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir televizyon dizisi hakkındaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13197) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

15.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Ülkemize yerleştirilmesi düşünülen NATO füzelerine ve dış politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13198) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

16.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terörle mücadele ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13199) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13200) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13201) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kemerburgaz’daki bir arazide gerçekleşen inşaat çalışmalarına ve araziye boşaltılan hafriyatın çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13202) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13203) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

21.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13204) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

22.-  Antalya Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında çiftçilere kullandırılan düşük faizli kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13205) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BM Genel Kurulunda Irak Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13206) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

24.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13207) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Suriye’de meydana gelen olaylar nedeniyle Ceylanpınar’da yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13208) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

26.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, NATO tarafından ülkemize yerleştirilmesi planlanan füze bataryalarının komutasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13209) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, darbe dönemlerinde görev yapan bazı yetkililerin o dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili sorumluluklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13210) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

28.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, öğretmen maaşlarına ve öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

29.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Sağlık Bakanlığında yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13212) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

30.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının hastane yöneticiliği için sözleşme imzaladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13213) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

31.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarına refah payı artışı yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13214) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

32.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezine üye olunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13215) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

33.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Kürecik Radar Üssüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13216) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

34.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Niksar’da kamu tarafından ihale verilen bir müteahhitle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13217) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13218) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13219) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13220) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012

38.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Kuzey Suriye’deki duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13221) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

39.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Dolmabahçe Sarayında gerçekleşen bir görüşmeye dair açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13222) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

40.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’nin Avrupa Nükleer Araştırmalar Organizasyonu üyeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13223) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

41.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ülkemizdeki kutsal emanetlerin korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13224) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

42.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Halk Bankası’nın icra takibine konu alacak miktarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13225) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

43.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından günümüze restore edilen kilise ve havralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13226) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

44.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dünyadaki başkanlık sistemi uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13227) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

45.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ilısu Barajının suları altında kalacak tarihi camilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13228) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın makroekonomik göstergelerle vatandaşların refah düzeyi arasındaki çelişkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13229) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

47.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, restoran ve okul kantinlerinde çalışanlara gıda güvenliği ve hijyeni eğitimi verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13230) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.201

48.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13231) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

49.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İran’a ihraç edilen kıymetli taşlar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13232) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

50.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ülkemizde konuşlandırılacak patriot füzeleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13233) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

51.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, patriot füzelerine dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13234) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

52.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, üniversite öğrencilerinin burs ve barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13235) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

53.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorununa ve Balıkesir’e bağlı köylerin altyapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13236) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

54.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bazı tıbbi malzemelerin Ülkemizde olmayışına ve bir hastanın sağlık sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13237) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

55.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kamu Başdenetçisinin seçilmeden önce THY’nin ABD’ye bir açılış seferine icabet ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13238) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

56.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, son on yıl içerisinde Türk vatandaşlığına geçmek için başvuran, Türk vatandaşlığından çıkarılan ve çalışma veya oturma izni alan kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13239) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

57.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13240) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

58.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanuni takibe düşen kredilere ve ekonominin genel durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13241) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

59.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, bazı SPK yöneticileri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13242) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

60.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13243) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

61.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/13244) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

62.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/13245) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

63.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında TRT kanalları hakkında RTÜK’e yapılan şikâyetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13247) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

65.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

66.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

67.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

68.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13251) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

69.-  Kahramanmaraş Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

70.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

71.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

72.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13255) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

73.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Adana F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13256) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

74.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Deniz Feneri Derneği davasına ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13257) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

75.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Van F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

76.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

77.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İmralı F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

78.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, F Tipi Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

79.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13262) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevi girişlerinde GBT sorgulaması yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13263) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

81.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13264) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

82.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınlara ve anneleri ile birlikte cezaevinde yaşayan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13265) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

83.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kalan bir mahkûmun iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13266) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

84.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen yangınla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13267) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

85.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kandıra Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının lojman sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13268) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki çocuk işçilere ve çocuk işçiliğinin engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13269) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

87.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kadın istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13270) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

88.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 2002 yılından itibaren yaşanan kadına karşı şiddet vakalarıyla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13271) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

89.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Organize Sanayi Bölgelerinde açılacak kreş ve anaokullarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13272) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

90.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

91.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13274) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

92.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13275) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

93.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, 27. Reform İzleme Grubu Toplantısı sonrası yapılan basın bildirisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/13276) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

94.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansına üyeliğe ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/13277) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

95.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

96.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

97.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ithal tekstil ürünlerinin denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

98.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli esnaf ve sanatkârların desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13281) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

99.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, AVM’lerin esnafa olumsuz etkisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

100.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parselle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13283) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

101.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parselle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

102.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin bir firmaya tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

103.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bulunan bir parselin tahsisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13286) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

104.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parselle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13287) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

105.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de boş tutulan parsellerin çevredeki fabrika ve işletmeler için tehlike arz ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13288) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

106.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13289) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

107.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Samsun’daki bir işletmede meydana gelen kazaya ve iş güvenliği alanındaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13290) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

108.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Samsun’daki bir işletmede meydana gelen kazaya ve iş güvenliği alanına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13291) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

109.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikası için ikinci bir sınav yapılmasının gerekliliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13292) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

110.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13293) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

111.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağlıkta katkı payı uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13294) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13295) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13297) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

115.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002-2011 yılları arasında sakatlanan ve hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13298) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

116.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ağır özürlü raporu almasına rağmen maluliyet aylığı bağlanmayan bir vatandaşa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13299) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

117.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da deprem riski taşıyan binaların tespiti ile ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13300) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

118.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da imar planında yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13301) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

119.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Van’daki kalıcı deprem konutlarında ortaya çıkan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13302) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

120.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13303) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

121.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13304) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

122.-   Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Bakanlığın çöp toplama kamyonu yardımı yaptığı belediyelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13305) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

123.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13306) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere İller Bankası’ndan aktarılan ödeneğe ve köylerde yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13307) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İzmir’in Kadifekale ilçesinde meydana gelen heyelan felaketi sonrası TOKİ konutlarına yerleştirilen vatandaşların sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13308) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

126.-   İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2002 yılından günümüze yapılan adalet saraylarıyla ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13309) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

127.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki konut sayısına ve konut satışlarındaki düşüşe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13310) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

128.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlık tarafından yayınlanan turizm öncelikli yöre belediyeleri listesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13311) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

129.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Kaz Dağları’ndaki maden arama faaliyetlerine ve bunların çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13312) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

130.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Görele ilçesine bağlı bir beldede yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13313) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

131.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

132.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13315) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

133.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ülkemize kurulması planlanan patriot füze sistemlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

134.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Pakistan heyeti tarafından el konulan iki santral gemisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13317) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

135.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye ile Suriye’deki bazı Kürt gruplar arasında anlaşma imzalandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13318) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

136.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13319) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

137.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

138.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanuni takibe düşen kredilere ve ekonominin genel durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13321) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

139.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ülkemizdeki termik santrallere ve neden olduğu hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13322) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

140.-   Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman’da petrol arama ve sondaj çalışmalarının yol açtığı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13323) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

141.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de konut ve işyerlerindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13324) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

142.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’de elektrik dağıtım hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13325) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

143.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13326) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

144.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13327) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

145.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedelinin gösterilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13328) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

146.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13329) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da milli maç oynatılmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13330) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

148.-   Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, çiftçilerin kullandığı mazottan ÖTV alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13331) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

149.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de örtü altı sebze yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13332) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

150.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13333) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında şeker pancarı üretimi ve ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13334) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yapılan canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13335) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasındaki hububat üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13336) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasındaki buğday ithal ve ihracına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13337) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

155.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13338) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

156.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da tarım arazileri ve toprak sahipleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13339) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

157.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, doğal afetler nedeniyle çiftçilerin uğradığı zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13340) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

158.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, saman fiyatlarının artmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13341) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

159.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, üç gün hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

160.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, üç gün hastalığının etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13343) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

161.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılması planlanan TAPDK’ya başkan ve üye atanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13344) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

162.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

163.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sofralık zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

164.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, küçükbaş hayvan ithalatına ve şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13347) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

165.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da afetlerden zarar görüp borçları ertelenen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

166.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, kaçak yollarla ülkemize giren bala ve Bitlis’teki arı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

167.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay sınırında meydana gelen kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13350) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

168.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticisinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

169.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak İl Özel İdaresine bağlı TIR garajında devam eden tadilatın yol açtığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13352) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

170.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Esendere Sınır Kapısı ve soruşturma izni verilmeyen bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13353) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

171.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13354) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

172.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13355) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

173.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, AVM’lerdeki artışa ve esnafın desteklenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13356) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

174.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13357) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

175.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13358) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

176.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Van Valiliği ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13359) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

177.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, teknesine el konulan bir kişinin mahkeme kararına rağmen teknesinin iade edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13360) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

178.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, emniyet birimlerince kullanılan biber gazının içeriğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13361) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

179.-   Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, MERNİS veri tabanının güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13362) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

180.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13363) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

181.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

182.-   Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13365) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

183.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Altındağ Belediyesine satılan ve kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13366) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

184.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Altındağ Belediyesinin gelir, gider ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13367) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

185.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13368) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

186.-   İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen biber gazı bombası ve spreyi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13369) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

187.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, nüfus cüzdanı değişiminden alınan ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13370) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

188.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Araç ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

189.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Ağlı ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13372) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

190.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13373) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

191.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13374) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

192.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Devrekani ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13375) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

193.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Hanönü ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

194.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13377) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

195.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PKK tarafından kundaklanan okullara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

196.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

197.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kullandığı eski model otobüslerin trafikten çekilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

198.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da devam eden geçit, refüj ve kaldırım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan bir spot filme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

200.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, bir vatandaşın Kürtçe konuştuğu için polis tarafından uyarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13383) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

201.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bursa’da yaşanan toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

202.-   Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Suriyeli mülteciler için Adana’da konteyner kent kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

203.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Erzurum’da silahla vurularak öldürülen bir üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

204.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Akkiray’ın, Hâkimler ve Savcılar için yapılan silah kampanyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

205.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki Akyurt Belediyesinin gayrimenkullerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

206.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Akyurt ilçesinin gelir ve giderleri ile borçlarına ve alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

207.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Türkiye’de konuşulan diller ile ilgili araştırmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13390) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

208.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13391) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

209.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13392) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

210.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Çal Mağarası yolunun yapımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13393) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

211.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir Sarımsaklı Plajı için alınan koruma önlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13394) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

212.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13395) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

213.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13396) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van Devlet Tiyatrosunda bir tiyatro oyununun senaryosunun değiştirildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

215.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, müze kart uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13398) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

216.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılık desteklerinde artış yaşanmasına rağmen canlı hayvan ithal edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

217.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Kars ve Iğdır’daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13400) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

218.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

219.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

220.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da esnafın vergi, kooperatif ve SGK prim borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

221.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, atık yağlardan biodizel üretimine yönelik teşviklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

222.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13405) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

223.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13406) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

224.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, atık bitkisel yağların biodizel üretiminde kullanılmasının teşvik edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13407) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

225.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar için bütçeden ilgili Bakanlıklara aktarılan paylara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13408) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

226.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, reel sektöre verilen desteğe dair bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13409) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

227.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, reel sektöre verilen desteğe dair bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13410) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

228.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, THY tarafından yapılan atamalara ve kurumun faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13411) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

229.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, spor kulübü ya da derneği bulunan belediyelerin mali denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13412) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

230.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Suriyeli muhaliflere yapılan yardımların ve kurulacak patriot füze sisteminin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

231.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

232.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, benzine ve motorine yapılan zamlara ve ülkemizin petrol ithalatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

233.-   Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13416) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

234.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğrenci yurtları ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

235.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13418) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

236.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, imam-hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13419) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

237.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, öğretmen lokallerinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13420) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

238.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13421) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

239.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13422) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında elektrik, su ve doğalgaz borcu olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13423) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da faaliyet gösteren yabancı bir okulda uygulanan müfredat programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13424) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

242.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, öğretmenlerin çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13425) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

243.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki bazı eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13426) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

244.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bakanlığın hedeflenen bütçe rakamlarına ve yeni eğitim sisteminin maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13427) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

245.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, yeni eğitim sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13428) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

246.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, dershanelerin kapatılarak özel okula dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13429) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

247.-   İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde imam-hatip liselerinde öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13430) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

248.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, okullara yapılan kurucu müdür atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13431) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

249.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özel okullara getirilen bir hakka ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13432) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

250.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13433) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

251.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda kullanılan internete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13434) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

252.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okulların ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13435) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

253.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki köy okullarında ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13436) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da haklarında inceleme başlatıldığı iddia edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13437) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

255.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, öğretmenlerin sorunlarına ve atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13438) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

256.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki hasarlı bir okul binası ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13439) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

257.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin burslarının yatırılmamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

258.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13441) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

259.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13442) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

260.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13443) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

261.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ataması yapılmayan Fransızca öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13444) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

262.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13445) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

263.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2002 yılından bugüne öğretmen istihdamı ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

264.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13447) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

265.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, ülkemizdeki okullaşma oranıyla ilgili istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13448) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

266.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı kullandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13449) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

267.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da Bakanlığa tahsis edilen bir arsaya ve patriot füzelerinin Malatya’ya kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13450) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

268.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, NATO’dan talep edilen füze sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13451) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

269.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, NATO’dan talep edilen patriot füzelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13452) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

270.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 1995’den bu yana yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından alınan askerlik hizmeti bedeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13453) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

271.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Bakanlığın 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlik yükümlülüğü hakkında yayımladığı genelgeye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13454) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

272.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13455) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

273.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van Devlet Hastanesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13456) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

274.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yabancı bir gazetenin Suriye ile ilgili iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

275.-   İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Suriye sınırı ve sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılan askeri personel ve mühimmat miktarı ile NATO’dan talep edilen patriot füzelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13458) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

276.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13459) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

277.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, su kıtlığına ve su kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13460) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

278.-   Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Dicle Nehrindeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13461) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

279.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da imar planında yapılan değişikliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13462) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

280.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

281.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

282.-   Van Milletvekili Ayşe Tuğluk’un, kamuda anadilde sağlık hizmeti verilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13465) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

283.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin yatak kapasitesine ve mağdur olan bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13466) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

284.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin işleyişinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13467) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

285.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, sağlık serbest bölgelerine ve Antalya’da faaliyete geçecek yabancı bir sağlık şirketi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13468) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

286.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

287.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, doktorların çalıştığı yerin sınırlarında ikamet zorunluluğuna ve sözleşmeli personel statüsünün suistimal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

288.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

289.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizdeki tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

290.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 yılında Ardahan’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

291.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, hazırlanan afişlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

292.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Merkezi Hastane Randevu Sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

293.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13476) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

294.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kamu Hastaneler Birliğine yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

295.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13478) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

296.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, açlık grevini sona erdiren tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13479) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

297.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kronik hastalıklarla mücadelede yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13480) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

298.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, hastaneler ile ilgili şikayetlere ve hasta haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13481) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

299.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, kamu hastanelerinin üst düzey kadrolarında sözleşmeli personel statüsünün suistimal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13482) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

300.-   Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, tünel geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13483) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

301.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13484) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

302.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

303.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

304.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir köprünün bakımsızlığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

305.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bilecik çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

306.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sabuncubeli Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

307.-   Sivas Milletvekili Maliki Ejder Özdemir’in, Sivas’ta Türk Telekom İl Müdürlüğüne ait bir binanın kiraya verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

308.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki metro yapım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

309.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu çevre yoluna bir bağlantı yolu yapılmasının engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

310.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, havaalanı ve liman ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13493) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

311.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2002’den bugüne özelleştirilen kurumlara ve elde edilen gelire ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13494) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

312.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, soruşturma geçiren belediyeler ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

313.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Malatya E Tipi Cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

314.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Cumhuriyetin ilk yıllarında idam edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

315.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde görevlendirilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

316.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Mardin Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ve belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

317.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Orman Genel Müdürlüğüne geçici işçi alımı süreci hakkındaki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

318.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, büyükşehir belediyelerinin sayılarını artıran kanunun sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

319.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bediüzzaman Said Nursi’nin mezar yerine ve eserlerinin tahrif edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

320.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, terörle mücadelede görev alan personelin avukatlık ücretlerinin karşılanmasına dair yönetmelik kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

321.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

322.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özelleştirme uygulamalarına ve etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

323.-   Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sayıştay’ın bazı denetim raporlarını TBMM’ye göndermemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

324.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TBMM Etik Komisyonunun aldığı iddia edilen bir taslak karara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

325.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kamu Başdenetçisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

326.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama faaliyetleri ile ilgili konularda görüş alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

327.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de görev yapan şoförlere ve Başkanlık ile Başkanlık Divanı Üyeleriyle çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

328.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

329.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de kullanılan araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Abdullah Öcalan’ın Bakanlığa bir mektup yazdığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9345)

2.-      Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, 6352 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden etkilenen dava, tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9346)

3.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9347)

4.-      İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bir mahkuma kötü muamele uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9348)

5.-      İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 6352 sayılı Kanun kapsamında tahliye edilecek kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9349)

6.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında icrada bulunan dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9350)

7.-      Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yabancı bir gazetede yer alan Abdullah Öcalan ile Türk Devleti arasında görüşme yapıldığına dair bir habere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9351)

8.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, hakkında icra takibinde bulunulan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9352)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3. maddesinin uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9353)

10.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9354)

11.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Danıştay Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9355)

12.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Danıştay Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9356)

13.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2011 yılları arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9357)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana’daki kaynak suyunun kiralanması işleminin iptali hakkındaki yargı kararının uygulanmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9358)

15.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, hasta bir hükümlünün cezaevinde ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9359)

16.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003 yılından itibaren nitelikli yağma suçu nedeniyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9360)

17.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kadına yönelik şiddet olayları hakkında savcılıklarca yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9361)

18.-  Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, tutuklu ve hükümlülerin nakillerine ve bir nakilde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9902)

19.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ve kadına şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9903)

20.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, askeri casusluk operasyonu kapsamında yapılan bir aramaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9904)

21.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, tutuklu gazetecilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9905)

22.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, cezaevlerinde Ramazan ayında yemek saatlerinin değiştirilmesinin mağduriyete yol açtığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9906)

23.-       Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum H Tipi kapalı cezaevindeki bir mahkumun sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9907)

24.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, UYAP Projesi kapsamında düzenlenen SMS ödül kampanyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9908)

25.-  Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, İstanbul’da kolluk kuvvetlerince bir ailenin darp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9909)

26.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, ceza infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9910)

27.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9911)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir tutuklunun hastalık durumuna ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9912)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerindeki öğrencilerin sınava götürülmeleri karşılığında alınan ücretlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9913)

30.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Şanlıurfa’dan Bolu’ya nakledilen tutuklu ve hükümlülerin baskıya maruz kaldıkları iddiasına ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9914)

31.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, UYAP sisteminin yeterliliğine ve sistemi kullanan avukatlardan ücret alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9915)

32.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza ve tutukevlerindeki sağlık koşullarına ve doktor yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9916)

33.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 1980 öncesi işlenen suçlardan hüküm giyerek şartlı tahliye edilen kişilerden daha sonra işledikleri suçlardan dolayı cezaevlerinde yatanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9917)

34.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Adalet Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9918)

35.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, tutuklu ve hükümlü öğrenci, gazeteci ve siyasetçilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9919)

36.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yıldaki kaçakçılık soruşturmalarına ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9920)

37.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, ceza ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9921)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Kocaeli F Tipi Cezaevinde işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9922)

39.-  Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Gümüşhane E Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9923)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9924)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9925)

42.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerinde yasak olan kitap, dergi ve süreli yayınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9926)

43.-  Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Hatay ili Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9927)

44.-  Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’da bir kişinin hayatını kaybettiği metro inşaatında meydana gelen göçüğe ve ilgili yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9928)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, F tipi cezaevlerinde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9929)

46.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevindeki olumsuz koşullara ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9930)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, muayene, ilaç ve reçete katılım paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10843)

48.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Gökova-Marmaris yolunun yapımına ve yol yapımı nedeniyle kesilen ağaçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11274)

49.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2011-2012 kış sezonunda belediyelere karla mücadele kapsamında verilen yardımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11448)

50.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da esnafın sorunları ve KOSGEB kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11450)

51.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Erciş ilçesindeki  bir beldede deprem konutu yapılmamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11848)

52.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İMKB kaydından çıkarılan bazı şirketlerin hisselerini ellerinde bulunduran vatandaşların mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11850)

53.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, PKK terör örgütünün para kaynaklarını sonlandıracak tasarının kanunlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11851)

54.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamanın doğal afet kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11853)

55.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’ya gerçekleşen göçe ve 2007-2012 yılları arasında gerçekleşen göçü karşılamak amacıyla yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11854)

56.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan askeri operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11855)

57.-  Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Ankara’daki bir taşınmaza alışveriş merkezi yapılmasıyla ilgili ihaleyi kazanan şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11857)

58.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Van’daki okullarda yapılan isim değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11858)

59.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriye politikasının mali ve sosyal sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11860)

60.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin kongresine Iraklı bir liderin çağrılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11861)

61.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’da kurulacak bir üniversite için tahsis edilen araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11862)

62.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamaya ve bunun sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11864)

63.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, terör politikasına ve terör örgütü ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11865)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867)

65.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir kitapta yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868)

66.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, dış ticaret verilerinde bazı ülke ve verilerin gizlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869)

67.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, NATO tarafından Libya’ya gerçekleştirilen askeri müdahalede ülkemizin rolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hastanelere kabul edilmeyen hastaların mağduriyetine ve kimliğinde vatandaşlık numarası bulunmadığı için hastaneye kabul edilmeyen bir vatandaşın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872)

69.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Denizli Valilik binasının tabelasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874)

70.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları hisselerinden yararlanamayan hak sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11875)

71.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazineye olan borçlarına ve borçlarının ödenmesi için kanunla tanınan haklardan yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11877)

72.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da Çevre Düzenleme Planının tamamlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11878)

73.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriye’de yaşanan olayların Suriye dış politikasının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11879)

74.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybeden askerlerin doğal afet şehidi olarak tanımlanmalarına ve 2002-2012 yılları arasında yaşanan doğal afetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11882)

75.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’da selden zarar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11886)

76.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, harçların kaldırılmasına rağmen Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinden harç alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11887)

77.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Biga ilçesi ve köylerinde yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/11890)

78.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Van’da depremden zarar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/11891)

79.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, tutukluluk halleri süren çocukların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin alt yapısı ve ulaşımının engellilere uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908)

81.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir açıklamasına ve ABD ile Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki işbirliğine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909)

82.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terörün finansmanının engellenmesi çalışmalarına ve ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin askıya alınması tehlikesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910)

83.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2010-2012 yıllarındaki işsiz sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11911)

84.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli maaşlarına ve emekli maaş ödemesi karşılığında banka promosyonu ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912)

85.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde İŞKUR tarafından yapılan işçi alımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913)

86.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun Gazi Devlet Hastanesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914)

87.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işçi alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11915)

88.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan iş başvuruları ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916)

89.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917)

90.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, emeklilerin maaş farklılıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918)

91.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde İŞKUR tarafından yapılan işçi alımı hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919)

92.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin temizlik işleri ihalesini alan firmalara ve firma çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin havalandırma işlerini yapan bazı firmaların SGK’ya olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922)

95.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Bağ-Kur’a tâbi çalışanların ve emeklilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki kitapların ve çeşitli materyalin veri girişlerini yapan firma çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924)

97.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisinin tamamlanamamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931)

98.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932)

99.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye’de kalmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933)

100.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suudi Arabistan’a gitmekte olan bazı hacı adaylarının Irak güvenlik güçleri tarafından sınır kapısında durdurulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11934)

101.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Ege ve Akdeniz’deki egemenlik alanlarını artırdığı iddialarına ve bu bölgelerdeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11935)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin veri tabanı programının İsrailli bir firmaya yaptırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11936)

103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede çalışan yabancı bir kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11937)

104.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen süt tozu miktarına ve bunların ithalatının ülkemizdeki üreticiler üzerindeki etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943)

105.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Biga ilçesi ve köylerinde yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11944)

106.-   Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, çeltik fiyatlarına ve çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11945)

107.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Kirmastı Çayındaki kirliliğe ve zarar gören çiftçilere tarımsal destek verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11946)

108.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 3 gün hastalığına yakalanan hayvanlara ve bunların kurbanlık olarak satıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11947)

109.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’daki bazı köylerde mavi dil hastalığı görülmesine ve bu nedenle kurbanlık hayvan satışı yapamayan vatandaşların mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11948)

110.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki bir tarımsal kalkınma kooperatifin projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11949)

111.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’daki çiftçilere sağlanan teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11950)

112.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, iklim değişikliğinin ülkemizdeki tarıma etkilerine ve muhtemel küresel gıda krizine karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11951)

113.-   İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, hayvancılık sektöründeki teşvik ve krediler ile kredi ödemelerinde zorluk yaşayan üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952)

114.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, mısır destekleme primleri ödenmeyen üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953)

115.-   Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Suriye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede kullanılan telsiz telefonları ithal eden firmaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956)

117.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türk vatandaşlığına alındığı iddia edilen Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957)

118.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Adilcevaz ilçesinde BDP binasına bir tehdit zarfı bırakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958)

119.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Adilcevaz Belediyesi ile ilgili bazı mali verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959)

120.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Ahlat Belediyesi ile ilgili bazı mali verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960)

121.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak Belediyesi ile ilgili bazı mali verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961)

122.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’daki kimsesiz ve düşkünlerin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11962)

123.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’da eğitim gören Libya uyruklu bazı öğrencilerin bölge halkına zarar verdiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11963)

124.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir İl Genel Meclisi salonunun İzmir Valisinin talimatıyla kilitlendiği ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11964)

125.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların can güvenliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11965)

126.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye’de basın toplantısı yapmasına ve kendisine koruma tahsis edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11966)

127.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen trafik kazalarına ve bu kazaların maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11967)

128.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesindeki bir köyün yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11968)

129.-   Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11970)

130.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Yıldırım Belediyesinde imar yolsuzluğu yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11971)

131.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı mahallelerin su kaynaklarına fosseptik karışması tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11972)

132.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli ve Tekirdağ’da selden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11973)

133.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin otoparkında yıllardır bekleyen bir araca ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11974)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personeli tarafından ruhsatsız telsiz telefon kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11975)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin ihale işlerinde görevden alınan kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin üst düzey yöneticileri hakkındaki soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979)

137.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin süreli yayın envanterine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980)

138.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin yayınlanmış bir çalışma raporu bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11981)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki okuyucu koltuklarının çok sık yenilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11982)

140.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin stor perdelerinin çok sık değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11983)

141.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye fazladan bir jeneratör daha alındığı iddialarına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11984)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin satın alımlarında verilen tekliflerin benzerliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11985)

143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede bulunan kütüphaneci sayısına ve okuyucu bankolarında nöbet tutan işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11986)

144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, son 10 yıldır Milli Kütüphaneye mübadele yoluyla gelen yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11987)

145.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personelinin geçirdiği teftişlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11988)

146.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede her yıl Ocak ayında yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11989)

147.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin veri tabanının İsrailli bir firmaya yaptırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11990)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından kullanılan veri tabanının İsrailli bir firmaya yaptırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991)

149.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane çalışanlarının zorla şiir günlerine götürüldüğü iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11992)

150.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk Ocakları arşivinde yer alan ve Milli Kütüphaneye gönderilen el yazması eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11993)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait tarihi değeri yüksek bazı kitapların Sayıştay denetiminden saklandığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11994)

152.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 12 Mart 1971 askeri muhtırası döneminde Türk Ocağı binasından alınıp Milli Kütüphaneye gönderilen kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından düzenlenen harcama pusulalarında gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11996)

154.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin 2007 yılındaki konuşan kitap arşivine ve bununla ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11997)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, son beş yıldır Milli Kütüphanenin harcamalarında suiistimaller yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11998)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin 2009 yılındaki konuşan kitap sayısı ve basında yer alan bir habere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11999)

157.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede kullanılan telsiz telefonlarla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12000)

158.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin personel girişine fahiş fiyata kamelya yaptırıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12001)

159.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personeli tarafından kullanılan telsiz telefonlarla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12002)

160.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait ihalelerin web sitesinde yayınlanmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12003)

161.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede görev yapan ve Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adayı olan bir personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12004)

162.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından son on yılda yurt dışından alınan gazete ve dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12005)

163.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personelinin yurt dışı ve yurt içi gezileriyle ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12006)

164.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin bahçesinde yapılan bir kazı çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12007)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli kütüphanedeki bazı değerli tabloların kaybolduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12008)

166.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin yemekhanesine ve mutfak harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12009)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki kitapların ve çeşitli materyalin kaydının tutulması işini alan firmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12010)

168.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin temizlik işlerini alan firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011)

169.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin çeşitli firmalardan aldığı kitap ve diğer ürünlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012)

170.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin havalandırma işlerini yaptırdığı bazı firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013)

171.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki mevcut karoların kapatılıp üzerine yeni karolar döşenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014)

172.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede yapılan tavan kaplama işleminin yangın algılama cihazlarını işlevsiz hale getirmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015)

173.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede son on yılda döviz karşılığında satın alınan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12016)

174.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin yazma ve basma nadir eser envanterinin tutulup tutulmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait tarihi değeri yüksek bazı kitapların ve bu kitapların Sayıştay’ın denetiminden saklandığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018)

176.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin dış cephesinin boyanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019)

177.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, son on yıldır Milli Kütüphanenin temizlik işlerini alan ve ihalelerine giren firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020)

178.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait bir laboratuvara bağışta bulunan yabancı uyruklu bir kişiye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12021)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin güvenlik sistemiyle ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022)

180.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede bulunan kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12023)

181.-   Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş il ve ilçe belediyelerine yapılan akaryakıt yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12024)

182.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bütçe açığına ve yapılan yeni zamlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026)

183.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bütçe açığına ve vergi oranlarında artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12027)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye’de yaşanan olaylara ve hükümetin Suriye politikanın ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12029)

185.-   Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının Devlete olan vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12030)

186.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin havalandırma işlerini alan bazı firmalara ait verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031)

187.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 2013-2015 orta vadeli programında yer alan hedeflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12032)

188.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türk vatandaşlığına alınarak okul, yurt ve burs imkanı sağlandığı iddia edilen Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033)

189.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bir ilköğretim okulunun isminin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12034)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, okullarda yapılan depreme karşı güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin Artuklu Üniversitesinin Kürtçe öğretmenliği programında yaptığı değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12036)

192.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bir ilköğretim okulunun isminin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037)

193.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12038)

194.-   Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, ortaöğretim tarih ders kitabında ayrımcı ifadeler olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12039)

195.-   Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Malazgirt ilçesindeki yatılı bölge okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12040)

196.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Suriyeli sığınmacıların Suriye’de eğitim gören Türk vatandaşlarının özel öğrenci statüsüne alınmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12041)

197.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12042)

198.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’da ismi değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12043)

199.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın teşkilat ve görevlerini düzenleyen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değiştirilen tanımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12044)

200.-   Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, okul çağındaki çocukların görme bozukluklarına ve bunların erken teşhisi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12045)

201.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Erciş ilçesinde ismi değiştirilen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12046)

202.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkeze bağlı bir köyde yaşayan öğrenci sayısına ve köydeki okulun fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12047)

203.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, seçmeli derslerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12048)

204.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da taşımalı eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12049)

205.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta taşımalı eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12050)

206.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da yeniden inşa edilen ve ismi değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12051)

207.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Maltepe’deki bir okulda öğrencilere dağıtılan kitaplarda yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12052)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, YÖK tarafından sağlanan burslara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12053)

209.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ın Banaz ilçesindeki depreme dayanıksız okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12054)

210.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okullarda yaşanan taciz olaylarına ve bu suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12055)

211.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesinde görev yapan öğretmenlerin barınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12056)

212.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesine yeni bir lise yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12057)

213.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Maltepe’deki bir okulda bir kitabın zorla öğrencilere dağıtıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12058)

214.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki okulların çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12059)

215.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, bir askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12060)

216.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Afyonkarahisar’daki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olanlar için doğal afet şehidi belgesi düzenlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12061)

217.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, vazife malullüğü maaşı kesilen ve ödenen tazminatı geri istenen bazı şehit ailelerinin mağduriyetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12062)

218.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, acemilik eğitimini alan askerlerin usta birliklerine dağıtımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12063)

219.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamaya ve bu patlamada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ödenen tazminata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12064)

220.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bedelli askerlik uygulamasından faydalananlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12065) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2012)

221.-   Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan kadın subay ve astsubaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12066)

222.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emeklilik ve istifa nedeniyle görevlerinden ayrılan TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12067)

223.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa Havaalanının kapasitesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12077)

224.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, yurt genelinde yapılan duble yolların bakım onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12078)

225.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde havaalanı inşaat sahası içerisinde kalan bir köye ait arazilerin hazine arazileriyle takasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12079)

226.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12080)

227.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, çeşitli ülkelerde yasadışı olduğu kabul edilen bir telekomünikasyon şirketinin ülkemizdeki faaliyetlerini devam ettirmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12081)

228.-   İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, THY uçuşlarında dağıtılan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12082)

229.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ilgaz Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12083)

230.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Şavşat ilçesinin bazı köylerinde telefon hizmetinin olmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12084)

231.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından Milli Kütüphaneye telsiz telefon kullanım izni verilip verilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12085)

232.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van’da depremden zarar gören esnafın sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12086)

233.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da sulama kanallarının tamamlanamamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12089)