TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 99

05 Mart 2012 Pazartesi

 

Rapor

1.-  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tarihi: 05/03/2012) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, sigarayı bıraktırma kampanyasına ve bu kampanya kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2394)

2.-Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2395)

3.-Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar ve ilçelerindeki hastane inşaatlarına ve hastanelerin kadro ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2396)

4.-İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir-Torbalı’daki yeni bir devlet hastanesi projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2397)

5.-İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir-Eşrefpaşa Hastanesine ücretsiz sağlık taraması yetkisinin verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2398)

6.-Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bir Fransız firmasının ürettiği protezlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399)

7.-Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Şarköy’deki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ve Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400)

8.-Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Van’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedelerin yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3242)