TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

NO: 97

01 Mart 2012 Perşembe

 

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 01/03/2012) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/529) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 01/03/2012) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyet ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/542) (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 01/03/2012) (GÜNDEME)

            4.- Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 01/03/2012) (GÜNDEME)

            5.- Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/551) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 01/03/2012) (GÜNDEME)

            6.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/553) (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi: 01/03/2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

            1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

            2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

            3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kiralanması için yapılan hizmet alım ihaleleriyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)