TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 95

28 Şubat 2012 Salı

 

Raporlar

1.-Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/367) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 28/02/2012) (GÜNDEME)

2.-Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 28/02/2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, tarım sektöründe lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir sağlık ocağının personel ve diğer eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2117)

2.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un merkez ve ilçelerindeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2118)

3.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2119)

4.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı merkez ve ilçelerindeki hastane ve sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120)

5.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuda çalışan hizmetli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2281)

6.-Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ Doğukent Şehir Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2282)

7.-İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ümraniye’nin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2283)

8.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de içme sularının kimyasal yönden analizlerinin yapılmasına ve bunların sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2284)

9.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2285)

10.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, hastaların hekim seçme hakkına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2286)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2287)

12.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Keşan’a yeni bir devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2289)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318)