TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 94

27 Şubat 2012 Pazartesi

 

Tasarı

1.-      Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/572) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)                 

 

Teklifler

1.-      Hakkari Milletvekili Adil Kurt'un; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi (2/373) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler          ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)  

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/374) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2012)

3.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/375) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2012)

4.-      Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Geçen Kimi İbarelerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/376) (Anayasa    ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2012)

5.-      Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın; 25-26 Şubat 1992 Tarihlerinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kasabasında Yapılan İnsanlık Dışı Katliamın 26 Şubat'ın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine ve "Hocalı Soykırımı Anıtlarının" İnşası İçin T.C. Kültür Bakanlığı'nın Görevlendirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/377) (Dışişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)       

6.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 3 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/378) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012) 

7.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 5 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/379) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

         

Rapor

1.-       Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 81 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/566, 2/58, 2/137) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 27/02/2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

2.-      Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

4.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin inşasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

7.-      Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Marmaris-Muğla duble yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hak-İş’in işsizlik konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zeytin üreticilerinin desteklenmesi ve zeytinyağı fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker fabrikalarının üreticiye devir suretiyle özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk ithalatına ve yerli üreticinin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki keçi sayısına ve bu sayının arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konserve, hazır et ürünleri ve bakliyat kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fındık kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker kaçakçılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen açığına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

22.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan geçici ve sözleşmeli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım sigortası kapsamının genişletilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta görev yapan veteriner hekimlerin görevde yükselmeleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

25.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinde kullanılacak suya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

26.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki HES’lerin meydana getirdiği toprak kaymalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

27.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

28.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı liselerden mezun olanların üniversiteye başvurularında ek puan alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

29.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, FATİH Projesi kapsamında bilgisayar derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik ödeneği müracaatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

32.-  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, cezaevinde işkence iddiasıyla hayatını kaybeden bir kişinin ailesine ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten genel müdürlük, daire başkanlığı ve şube müdürlüğü yapanlar ile şef ve şube müdürü atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ortaöğretim kurumlarına spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki spor kulüplerine malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitimde yeterliliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin köy okullarının altyapısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçe ve köy sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır-Sur’da elektrik şebekesinde meydana gelen arızalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Malatya’da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki cami tabelalarının yenilenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

49.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yurtdışında sürgünde yaşayan şair, yazar ve sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bazı soruşturmalarda cemaat etkisi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4272) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

2.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türk Güvenlik ve Demokrasi Enstitüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4273) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

3.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4274) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

4.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, MİT mensuplarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4275) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

5.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, gazilerin yararına gerçekleştirilen yeni düzenleme, çalışma ve uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4276) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

6.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2008-2011 yılları arasında mahkeme kararıyla telefon dinlemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4277) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

7.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002’den bu yana görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4278) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

8.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Marmara Bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerine ve alternatif enerji dağıtım alanları ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4279) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İmar Kanuna aykırılıktan dolayı tesis edilen idari işlem ve cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4280) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

10.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Van depreminin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim ve öğretime ara verilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4281) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

11.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, MİT-PKK görüşmelerine ve imzalandığı iddia edilen protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4282) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

12.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, KPSS’de yaşanan kopya olayı ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4283) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4284) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

14.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Van’da depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla görevlendirilen personelin ödüllendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4285) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, benzin ve motorine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4286) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4287) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4288) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım ve hayvansal ürünlerde kaçakçılığın önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4289) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarında asfaltlama çalışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4290) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan yetiştiriciliği yapan köylülere hayvanları nedeniyle kesilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4291) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4292) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

22.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir gazetede yayınlanan haberdeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4293) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, KCK oluşumuna ve MİT’le ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4294) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

24.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamu yararına çalışan derneklere ve bu derneklere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4295) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

25.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir dernek heyeti ile yapılan görüşmedeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4296) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

26.- Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, şehit yakınları için yaptığı bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4297) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

27.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Kamu İhale Kurumu’ndaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4298) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

28.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Van depremi sonrasında barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4299) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

29.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, MİT personeline yönelik bazı suçlamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4300) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

30.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, yerel basın organlarının desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4301) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4302) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4303) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kredi kartı limitlerinin ve faiz oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4304) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

34.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4305) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

35.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, MİT’in görevleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4306) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4307) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

37.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, tutuklu gazetecilerin koğuş değişikliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4308) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

38.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, özel yetkili savcı ve hakimler hakkındaki şikayet ve soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4309) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

39.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4310) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4312) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

42.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iptal edilen KPSS ile ilgili açılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4313) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

43.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, eşi vefat etmiş kadınlar için nakit sosyal yardım projesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4314) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

44.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kurulacak illere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4315) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

45.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, fuhuşa itilen kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4317) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

47.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, KOSGEB tarafından Van’daki esnafa verilen kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4318) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4319) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, LPG ile çalışan araçların muayenesinde gaz sızdırmazlık raporu bulundurulması düzenlemesinin kaldırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4320) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

50.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4321) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

51.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, SGK’ya borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4322) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlere ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4323) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

53.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kısım sağlık hizmetlerinin SGK tarafından ödeme kapsamından çıkarılabileceği yönündeki düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4324) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

54.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik merkez ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4325) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4326) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

56.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İş-Kur’da usulsüz atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4327) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

57.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerde ve belediyelere bağlı kuruluşlarda çalışan personel arasında kadro eşitsizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4328) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

58.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ve bir hastanın mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4329) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

59.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya-Gazipaşa Devlet Hastanesi arazisinin TOKİ’ye tahsis edileceği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4330) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4331) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araç sayısına ve bu araçlar için yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4332) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık lojmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4333) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

63.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Finans Merkezi Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4334) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

64.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Ödemiş’te hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4335) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4336) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

66.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmir’de bir NATO üssü kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4337) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

67.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Malatya-Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı Projesine ve İsrail’in NATO’ya üyeliği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4338) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

68.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kömür sahalarının termik santral kurulması amacıyla özel sektöre devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4339) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nabucco Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

71.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te rüzgar ve güneş enerjisi santralleri lisans başvurusu ile maden arama ve işletme ruhsatları başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4342) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık lojmanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4343) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizin petrol ve doğal gaz kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4344) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

74.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de metal bakır üretimi için yapılan bir ihaleye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4345) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

75.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, soba zehirlenmelerinin engellenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4346) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

76.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, elektrik üretimi ve enerji politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4347) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

77.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Ödemiş’te hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4348) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

79.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bir milli kayakçının ölümüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4350) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

80.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanununda yapılan değişikliğin sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

82.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım ürünleri ithalat ve ihracatına ilişkin verilerin örtüşmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık lojmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

84.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa-Kırkağaç’ta dolandırılan bazı çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4355) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

85.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4356) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

87.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4359) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Akçakale Sınır Kapısının kapanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

90.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van-İran sınırında öldürülen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2012)

91.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak’taki eğitim destek evine verilen ismin iptaliyle ilgili karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4362) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

92.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, araç kundaklama olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4363) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

93.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Valiliği uhdesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Defterinin kaybolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4364) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

94.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Marmara Bölgesi ve Tekirdağ ilinde olası bir deprem için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4365) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

95.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, doğu illerinde güvenlik gerekçesiyle yapılan kimlik kontrolü ve aramalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4366) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

96.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir kadının ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4367) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

97.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir eğitim merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

98.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Belediyesinin denetimine ve düzenlenen raporlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

99.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

100.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

101.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı emniyet mensuplarının ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine brifing verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

102.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, güvenlik, asayiş ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

103.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafik kazalarının önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

104.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4375) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

105.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Karabük’te eylemlere ve basın açıklamalarına sınırlama getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4376) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

106.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır-Merkezde su ve kanalizasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4377) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

107.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır ve ilçe belediyelerinin arşivlerinin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

108.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4379) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

109.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın SODES kapsamına alınmamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

110.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

111.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4382) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

112.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, İznik’teki değerlerin korunması ve dünyaya tanıtılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4383) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

113.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemiz hakkında hatalı bilgiler içeren yayınlara ve bu hataların düzeltilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4384) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

114.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

115.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

116.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

117.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, müzelerin yönetimine ve ziyaretçi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4388) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

118.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Marmara depremi sonrasında alınmaya başlanan özel iletişim vergisi miktarının yıllara göre dağılımı ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

119.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

120.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bankalara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

121.-           İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4392) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2012)

122.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ve Okul-Aile Birliği Yönetmeliği ile yapılan bazı düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

123.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

124.-           Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, ilköğretimde bazı ders saatlerinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

125.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4396) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

126.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtılmasına ve müfredat olmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4397) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

127.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınavına başvuru yapan öğretmenlerin, sözleşmelilikte geçen görev sürelerinin hesaba katılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

128.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında görevlendirilecek öğretmenlere ödenecek ücretlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

129.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

130.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders yönetmeliğinde düzenleme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4401) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

131.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bilgisayar derslerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

132.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Anadolu Liselerine Öğretmen Seçme Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

133.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Bakanlığın yeniden yapılandırılması çerçevesinde yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

134.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, eğitimdeki yeterliliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

135.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen umre gezileriyle ilgili yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4406) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

136.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı özel yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

137.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

138.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, eğitim kurumlarının şehir dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4409) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

139.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için müracaat eden vatandaşların sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

140.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

141.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Serik Askerlik Şubesinin kapatılma kararına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

142.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Konya’daki uçak kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

143.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı uzun devreli gelişme revizyon planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

144.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan bir arazinin orman Spor Kulübüne tahsis edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

145.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

146.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılan meteoroloji istasyonu ve bölge müdürlüklerinde çalışan memurların mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

147.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da bölge müdürlüğü kurulmaması ile Bakanlık personelinin özlük haklarına ve atanmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4418) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

148.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, su hizmetlerinin tek elde toplanması ve su ölçüm işlerini üstlenecek yeni bir kurum oluşturulması gereğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4419) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

149.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle Orman İşletme Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

150.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrasında sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4421) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2012)

151.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İl Halk Sağlığı Müdürlükleri yapılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4422) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

152.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, böbrek hastası sayısının artmasına ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4423) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

153.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’da sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

154.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4425) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

155.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4426) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

156.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan ücret talep edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4427) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

157.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinin yerinin değişmesinin çevreye zarar vereceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4428) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

158.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde tedavi edilen Libya uyruklu hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4429) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

159.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa GAP Havaalanının bazı eksiklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

160.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

161.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Karacabey’deki bir köyün internet sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

162.-           Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bilgilerinin sanal saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)

163.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4434) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

164.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4435) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

165.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/4436) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

166.-           İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Özürlü Memur Seçme Sınavına hazırlık kurslarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

167.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan önlemlere ve yaşanan iki olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

168.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çocuk bakım evleri ve yetiştirme yurtlarında kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4439) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

169.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4440) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

170.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sarımsak ithaline ve sarımsak üreticilerini korumaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4441) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

171.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Doğu Sınır Kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4442) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

172.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sarımsak ithaline ve gümrüklerde bekletilen sarımsağın iç pazara sunulduğu iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4443) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

173.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Elazığ Valiliği tarafından yayınlanan bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4444) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

174.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da trafiği rahatlatmak için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4445) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

175.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4446) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

176.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, sinemaya verilen desteğe ve ülkenin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4447) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

177.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Kalesi eteklerinde bulunan tarihi evlerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4448) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

178.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, DMO Genel Müdürlüğüne üst düzey yönetici atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

179.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dışişleri Bakanlığı kurumsal lisans ihtiyacını karşılamak üzere DMO’nun kurduğu satınalma komisyonuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

180.-           İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir imam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili internette çıkan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

181.-           İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, AB ülkelerindeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin denklik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

182.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Bakanlık bünyesinde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

183.-           İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

184.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, düzenlenen çalıştay ve toplantıların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4455) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

185.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4456) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

186.-           Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının seçimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4457) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2012)

187.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu sarımsağının üretiminin desteklenmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4458) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

188.-           İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4459) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

189.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu ili sahillerinde stratejik önem taşıyan minerallerin tespit edildiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4460) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Danıştay’ın iptal ettiği bir yönetmelik hükümlerinin uygulanmaya devam edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2100)

2.    İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, zaman aşımı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2101)

3.    Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, iki cenazenin ailelerine teslim edilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2160)

4.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2008-2011 yılları arasındaki İstanbul’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2161)

5.    Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yargı mensuplarının görevde yükselmesi konusunda uygulanan ölçütlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2163)

6.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2164)

7.    Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı ile suç, yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2165)

8.    Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, cezaevlerinde tutuklulara yapıldığı iddia edilen muamelelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2166)

9.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, yargının işleyişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2167)

10.    Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Tekirdağ cezaevinde bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2168)

11.    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, İran uyruklu bir mahkumun iadesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2169)

12.    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevleri koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2170)

13.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu görevlilerinin kusurlarından dolayı ödenen tazminat miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2171)

14.    Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, tutuklu milletvekillerinin cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2172)

15.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eski bir özel tim mensubunun faili meçhul cinayetlerle ilgili ifadelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2173)

16.    Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Adli Tıp Kurumuna gönderilen bir mağdurenin koluna mühür vurulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2312)

17.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3041)  

18.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3043)  

19.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu’da meydana gelen bir olayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3044)  

20.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, haklarında dava açılan mahkemeleri devam eden ve cezaevinde tutuklu bulunan emekli ve muvazzaf askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3046)  

21.    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT kanallarındaki müzik programları ve bu programlara ödenen ücretlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3049)  

22.    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT’de program yapan kişiler ile bu kişiler ve şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3050)  

23.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3063)  

24.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, çevresel amaçlı tarımsal arazilerin korunması projesine ve Hatay’ın bu proje kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3064)  

25.    Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş Merkez ve ilçelerindeki kanalizasyon sisteminin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3065)  

26.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Toroslar Hükümet Konağı Projesi’ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3067)  

27.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan görevlilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3068)  

28.    Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin diğer kamu kurumlarına geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3069)  

29.    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İdil’deki YİBO’nun yatakhanesinin kapatılmasıyla ortaya çıkan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3070)  

30.    Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, iller bazında işsizlik verileri ve istihdam durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3074)  

31.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3075)  

32.    İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3076)  

33.    Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3077)  

34.    Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3078)  

35.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3079)  

36.    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İdil’deki YİBO’nun yatakhanesinin kapatılmasıyla ortaya çıkan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3080)  

37.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3081)  

38.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3082)  

39.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3083)   

40.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3084)  

41.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3085)  

42.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3086)  

43.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3087)  

44.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3088)  

45.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3089)  

46.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3090)  

47.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3091)  

48.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3092)  

49.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3093)  

50.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3094)  

51.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3095)  

52.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında depremzedeler için yaptırılan TOKİ konutlarının şehitler ormanının bozularak ve anıtın yıkılarak inşa edildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3096)  

53.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus (Pamukluk) Depolama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3097)  

54.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Göksu 2. Merhale Sulama Projesi’ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3098)  

55.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Mut Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3099)  

56.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin Sorgun Barajı ve Sulama Projesi’ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3100)  

57.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3101)  

58.    Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Karasu Nehri ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3102)  

59.    Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Alparslan 2 Barajı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3103)  

60.    Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’u çevre illere bağlayan bazı karayollarındaki bakım ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3108)  

61.    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çüngüç-Ergani yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3109)  

62.    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Adıyaman-Malatya arasındaki yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3110)  

63.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da yürütülen proje yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3111)  

64.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Arpaç Köprüsü Genişletme Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3112)  

65.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Deliçay Köprüsü Genişletme Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3113)  

66.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, DDY Üstgeçit 2. Köprüsü Genişletme Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3114)  

67.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3115)  

68.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli Köprü Yapımı Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3116)  

69.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus Turizm Merkez Yolu Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3117)  

70.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3118)  

71.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, trafik kazalarındaki artışa ve karayollarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3119)  

72.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Taytan Köprüsü Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3120)  

73.    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman-Silvan yolu çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3121)  

74.    Hatay Milletvekili Adan Şefik Çirkin’in, İsrail’in Kırıkhan mevkiinde bulunan askeri tesislere casus amaçlı insansız hava aracı gönderdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3124)  

75.    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Sınır Kapısından giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3126)  

76.    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, sulama birliklerinin enerji bedeli üzerinden ödedikleri KDV oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3127)  

77.    Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında açılan ve kapanan işyerlerine, kullanılan ticari kredilere, işsizlik oranına ve icra dosyası sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3130)  

78.    Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, İzmir’deki cemevlerinin giderlerinin il özel idaresi tarafından karşılanması kararının geri gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3131)  

79.    Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu ve özel sektörde özürlü çalışan sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3132)  

80.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Makedonya’daki soydaşlarımızın salgın hastalıkla mücadelesine ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3133)  

81.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, rektör atamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3138)  

82.    Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, bölücü faaliyetlere yönelik eylem planı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3139)  

83.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT Radyo 3’ün yayın politikasındaki değişikliğe ve yayından kaldırılan programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3140)  

84.    İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, TRT’nin İstanbul ve Diyarbakır’daki birimlerinde çalışan ve ihtiyaç duyulan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3141)  

85.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3142)  

86.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3144)  

87.    Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, yurt dışındaki Türk uyruklu vatandaşların din hanesinde yaptıkları değişikliklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3146)  

88.    Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Almanya’da saldırıya uğrayan Türk vatantaşlarına hukuki yardım yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3147)  

89.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Trakya Bölgesi’nde özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3156)  

90.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3157)  

91.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3158)  

92.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3159)  

93.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3160)  

94.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161)  

95.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162)  

96.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3163)  

97.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3164)  

98.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165)  

99.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3166)  

100.Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3167)  

101.Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3168)  

102.Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3169)  

103.Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3170)  

104.Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3171)  

105.Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172)  

106.Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Avrupa ülkelerindeki bazı Türk ailelerinin çocuklarının çeşitli sebeplerle ailelerinden alındığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173)  

107.İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, kadın haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174)  

108.İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kamu sektöründe kadın personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3193)  

109.İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, çalışanların yemek bedellerinin maaşlarıyla birlikte bankaya yatırılmasına ve kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3196)  

110.İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3199)  

111.İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, ev işçilerinin kayıt altına alınması, sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3200)  

112.Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, ev işçilerinin kayıt altına alınması, sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3201)  

113.Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Hamburg’da öldürülen din hizmetleri ve sosyal işler ataşesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3208)  

114.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3209)  

115.Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ereğli’nin bazı köylerinde meydana gelen afet nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3223)  

116.Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’daki bir çiftliğin çevreye verdiği zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3224)  

117.Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Banaz’a kurulacak balık çiftliğine ve çevreye etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3225)  

118.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılıkla uğraşanların yem bitkileri destekleme paralarının ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3226)  

119.Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Sultandağı’ndaki kiraz üreticilerinin TARSİM’den aldığı desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3227)  

120.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, balık üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3228)  

121.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3229)  

122.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3230)  

123.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, GDO’lu ürünlerin ithaline ve kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3231)  

124.Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, süt ve süt ürünleri üreten gıda firmalarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3232)  

125.Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir siyasi partinin ilçe başkanının bir belediyenin avukatlığını üstlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3234)  

126.Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Trakya Bölgesi’nde il özel idaresi tarafından yapılan karşı güçlendirme çalışmalarının ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3235)  

127.Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSO şirketi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3236)  

128.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3238)  

129.Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3240)  

130.Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, soba zehirlenmelerine ve bu zehirlenmelere karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3241)  

131.Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3243)  

132.Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, boşaltılan köylere ve Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3246)  

133.Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3247)  

134.Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksekokulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3248)  

135.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3251)  

136.Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Muratlı Kültür Merkezinin tamamlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3252)  

137.Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, kimyagerlerin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3255)  

138.Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesinde 2007 yılında yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3256)  

139.Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, 65 ilin il milli eğitim müdürlerinin görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3257)  

140.Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3258)  

141.Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3259)  

142.Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ulusal bayramların kutlanmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3260)  

143.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İdil’de bir YİBO’nun yatakhanesinin kapatılmasıyla oluşan mağduriyete ve taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3261)  

144.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3262)  

145.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim denetçileri ile İl Eğitim denetmenlerinin atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3263)  

146.Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kandıra’daki bir kız öğrenci yurdunun yıkılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3264)  

147.Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sayısı ve görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3265)  

148.Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3266)  

149.Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, interaktif eğitim kapsamında erişim sağlanan ve yasaklanan internet sitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3267)  

150.Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul aile birliklerinin okulların spor salonlarını kiralama yetkisinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3268)  

151.Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Amasya’da bir lise öğretmeniyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3269)  

152.Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, özel orman alanı oluşturulması için yapılan arazi tahsislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3270)  

153.Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kolluk kuvveti vazifesi yapan orman muhafaza memurlarının özlük haklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3271)  

154.Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Banaz’a kurulacak balık çiftliğine ve çevreye etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3272)  

155.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3273)  

156.Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Hamzabey Barajı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3274)  

157.Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, İstanbul-Samsun yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3278)  

158.Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar-Dinar Çölovası bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3279)  

159.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3280)  

160.İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul bağlantılı bazı demiryolu hatlarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3281)  

161.Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Derince Limanı ile TEM otoyolu arasındaki bağlantı yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3282)  

162.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3283)  

163.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3285)