TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 91

22 Şubat 2012 Çarşamba

 

Teklifler

            1.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/359) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)          

            2.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/360) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

            3.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ile 50 Milletvekilinin; Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/361) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

            4.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/362) (Plan ve Bütçe; İçişleri          ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

            5.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 1 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/363) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

            6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 8 Milletvekilinin; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/364) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

            7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/365) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)   

            8.- İstanbul Milletvekilleri Umut Oran ve Melda Onur ile 18 Milletvekilinin; 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/366) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

            9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Asgari Ücretle Çalışanlara Aile Yardımı Yapılması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/367) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:08/02/2012)

            10.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/368) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2012)

            11.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/369) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2012)

            12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/370) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2012)

            13.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/371) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)                           

            14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 28.3.1983  Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/372) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2012)     

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, deniz taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)