TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 90

21 Şubat 2012 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, özel hastanelerin sorunlarının ve bu sorunlara yol açan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

4.    Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin, internet üzerinden oynanan oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

5.    Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerin internet ve diğer bilgi-iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya kaldıkları risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

6.    Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 Milletvekilinin, kontrolsüz internet kullanımının yol açabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2011)

7.    İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 28 Milletvekilinin, ilişim sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/12/2011)

8.    Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 Milletvekilinin, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği imkan ve risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2011)

9.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere, internet kullanımının aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.    Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevindeki koğuşların kapasitesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1920)

2.    Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, cinsel istismara uğrayanların sol koluna damga vurulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1924)

3.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tadilattan kaynaklanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1970)

4.    Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Başbakanın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1972)

5.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Hizbullah davası sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981)

6.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan ceza alanlardan taahhütlerini yerine getirmeyenlerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2009)

7.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçu nedeniyle açılan davalara ve verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010)

8.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082)

9.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, obezite ile mücadelede ayran tüketiminin özendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084)

10.     Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085)

11.     Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, tedavi amaçlı Türkiye’ye gelen Libyalılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086)

12.     Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa ve çevresindeki hastanelerin depreme dayanıklı hâle getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087)