TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 9

13 Ekim 2011 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının araştırılarak havzaların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması, değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 25 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)