TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 89

20 Şubat 2012 Pazartesi

 

Tasarı

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/571) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

 

    Teklifler

1.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/353) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)                    

2.-      İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/354) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe          Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/01/2012) 

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/355) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)        

4.-      İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun" un Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/356) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)                                 

5.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/357) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)                     

6.-      Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,  İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,  Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve  Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın; İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/358) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2012)   

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da üretilen, taşınan ve depolanan kimyasallara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sosyal güvenlik reformuna ve sendikalı çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kura nehrine HES projesi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

6.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

7.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlık Müsteşarlığına atanan kişiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ev veya araç satan kişilerin resen geriye dönük 5 yıllık ticari mükellef yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm potansiyelinde Anadolu’nun payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mağara turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aşırı yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyetine ve sebze fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

15.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da don olayları nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

18.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen ithalat ve ihracat oranına ve Fransa’nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamuda tek maaş düzenlemesi paralelinde engelli Kıbrıs gazilerinin maaşlarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücretlinin brüt maaşı üzerinden kesilen vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamuda çalışan avukatların maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

23.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıtta vergi indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

28.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki bir köye yeni bir okul yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

29.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sık yaşanan internet arızasına ve arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

33.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çokal Barajının yapımı aşamasında zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

34.-  Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’nin Suriye’ye karşı Katar’dan para aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

2.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ihalelere katılan iş adamlarından haraç aldığı yönündeki iddialara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

3.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

4.-Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

5.-Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde yoksulluğun artmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

6.-Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çaykur’un çalıştırdığı mevsimlik işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

7.-Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Devlet yurtlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

8.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, mezhep tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

9.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Başbakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

10.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl-Adaklı’daki ekonomik, altyapı, eğitim ve sağlık sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez İnköy 2. Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında yaptırılan iş merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 30 Mart 2007’de New York’ta imzalanan engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun kapsamındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

13.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Malatya’da Ermeni mezarlığındaki gasilhanenin belediye tarafından yıkılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

14.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, TOKİ tarafından yapılan konutlara ve ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

15.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Güney Akım Gaz Boru Hattı ve NABUCCO Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, elektronik belge yönetim sistemine geçiş ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

17.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

18.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlığını ilan edeceği iddialarına ve Hükümetin bu konudaki politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

19.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1938 Dersim olayları sonrasında evlatlık verilen kız çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

20.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ergenekon Soruşturması özel yetkili savcılarıyla özel görüşme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sokakta yaşamak zorunda olan kişilerin sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3903) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

23.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’deki Sülfürik Asit Üretim Tesisinin çevreye ve insan sağlığına etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

24.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürütülen çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vanlı üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

26.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ABD Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir milletvekilinin sağlıkta katkı payına ilişkin açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kanal İstanbul Projesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yabancılara toprak satışındaki kısıtlama oranının yükseltileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

30.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 2002 yılından bu güne kadar açılan kilise sayısına ve kiliselere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Başbakanın eski Genelkurmay Başkanı ile Dolmabahçe çalışma ofisinde yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

32.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

33.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Gençliğe Hitabeyle ilgili milli eğitim politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

34.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesindeki sözleşmeli işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

35.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara’da valiler toplantısında yapmış olduğu açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

36.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Van depremi için toplanan yardım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

37.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Sultanahmet’te bir tarihi kalıntının yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

38.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Taksim meydanı ile ilgili yapılan plan değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

39.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

40.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, faili meçhul cinayetlere ve toplu mezarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3921) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

41.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

42.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

43.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Kürtçe ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3924) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

44.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir yazar hakkındaki sözlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3925) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

45.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

46.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da yaşanan çadır yangınlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3927) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

47.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van deprem bölgesinde yapılan prefabrik konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3928) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

48.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

49.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, tüketici kredileri ve kredili mevduat hesabı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

50.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, yabancı sermayeli bankalarca kullandırılan tarımsal kredilerin takibine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

51.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanımında Ziraat Bankasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

52.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 2002 yılından bu güne kadar Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan cami sayısına ve verilen tamirat ödeneğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

54.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

55.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

56.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, sıkı yönetim mahkemeleri tarafından mahkum edilen ve şartlı salıverilen bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

57.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulanması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

58.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engellilerin adalete ve bilgiye erişimi hususundaki düzenlemelerin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

60.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, AİHM’de Türkiye aleyhine açılmış davalara, bu davalardan kaynaklanan tazminatlara ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

61.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Başbakan Yardımcısına suikast iddiasıyla açılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

62.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

63.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, özel yetkili ağır ceza mahkemelerin anayasal dayanağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

64.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevleri ile cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden alınan bedellere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

65.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hasta bir mahkumun cezaevindeki sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

68.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3949) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

69.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

70.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

71.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüyle ilgili bazı iddialara ve cezaevindeki sağlık koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

72.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2004 yılında Sakarya Pamukova’da meydana gelen tren kazasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

73.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Mülga 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Ceza Kanunları uyarınca açılan çek davası, sanık ve mağdur sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

74.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

75.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engellilerin kamu hizmetlerine erişimi konusundaki düzenlemelere ve özürlü istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

76.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağıtımını yaptığı kömürlerle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

77.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir kamu kurumunda mobbinge maruz kalan bir kadın çalışanın mağduriyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

78.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, oyuncak silah satışlarının ve şiddet içeren programların engellenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3959) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

79.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

80.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

81.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

82.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

83.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

84.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/3965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

85.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

86.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

87.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

88.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

89.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

90.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Sungurlu Barajı Projesi’ne ve köylerin sular altında kalması nedeniyle yaşanacak mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

91.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarla özürlü personel istihdamına ve özürlülerin kamusal alanlara erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

92.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

93.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

94.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Bismil imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3975) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

95.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Deprem Çalıştayı kapsamında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

96.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

97.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Ankara Projesi konut teslimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

98.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da hava şartları nedeniyle kapanan yollardan dolayı yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

99.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavının mahkeme kararıyla iptaline ve ortaya çıkacak mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

100.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

101.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2011 yılında yaşanan iş kazalarına ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

102.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

103.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, diyabet hastalarının şeker ölçüm çubuğu ve şeker ölçüm cihazlarına ödediği farka ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

104.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

105.-           Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, belediyelere bağlı kuruluşların ve mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışanların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

106.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

107.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, taşeron firma ve işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

108.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İŞKUR’un meslek kurslarına ve işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuranlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

109.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

110.-           Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kadın istihdamını artırmak için verilen teşviklere ve kadın istihdam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

111.-           Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu genelge kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3992) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

112.-           İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bulgaristan’da çalışıp emekli olan ve emekli maaşlarını Türkiye’den alanların sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

113.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3994) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

114.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3995) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

115.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Katar yönetimiyle ilişkilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3996) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

116.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3997) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

117.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, BOP veya GODKA girişimi adını taşıyan projeyle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3998) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

118.-           İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve Türkiye’deki çifte vatandaşların sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3999) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

119.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4000) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

120.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

121.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’deki doğal gaz dağıtım şirketlerine ve elektrik faturalarındaki kayıp kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4002) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

122.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağıttığı kömürlerin kalitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4003) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

123.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4004) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

124.-           Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’a Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4005) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2012)

125.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da şehir içi doğal gaz dağıtımını yapan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4006) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

126.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik üretim tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4007) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

127.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman-Gerger’de elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4008) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

128.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Libya’da iş yapan Türk firmalarının mağduriyetine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

129.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

130.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4011) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

131.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4012) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

132.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Sivas’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4013) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

133.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4014) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

134.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

135.-           Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Kayseri’de bir spor karşılaşmasında İsrail aleyhine slogan atan gençler hakkında dava açıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

136.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

137.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Mezopotamya Kulüpler Birliği’nin statüsüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

138.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ve özürlülerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

139.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

140.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4021) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

141.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli İl Özel İdaresinde Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı levha-tablolarının çıkarıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4022) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

142.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tarımsal maliyetin azaltılması suretiyle çiftçinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

143.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TAR-GEL Projesi kapsamında çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

144.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşabilecek zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

145.-           Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

146.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

147.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4028) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

148.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

149.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağanak yağış nedeniyle Asi Nehrinin taşması neticesi yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

150.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’de yaşanan fırtına ve hortum felaketi neticesinde çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

151.-           Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bakanlığın Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

152.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Ukrayna yumurtasının Türk menşeine dönüştürülerek Irak’a gönderildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

153.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, AB tarafından kırsal kalkınma alanında 2011 yılı için Türkiye’ye yönelik hibe programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

154.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, ihraç edilen yemeklik zeytinyağının uluslararası standarda getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

155.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyon Alkaloitleri Fabrikasının modernizasyonuna ve personelinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

156.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, hayvancılık teşvik ve desteklerinden yararlanan bölgelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

157.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4038) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

158.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4039) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

159.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınır ticaret merkezlerindeki mağazalar, ürün çeşitleri ve kotalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4040) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

160.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

161.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, teşkilat yapısındaki yenileme sonrasında Gümrük Muayene Memurlarının mağduriyetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

162.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

163.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Zeytinbağı Beldesinin adının Tirilye olarak değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

164.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Manavgat-Ilıca Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

165.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

166.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömür yardımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

167.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

168.-           İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, çeşitli sebeplerle meydana gelen çocuk ölümlerinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

169.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

170.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski vali konağının bulunduğu taşınmazın şartlı bağışla verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

171.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan bir atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

172.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, soruşturma izni istenen ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

173.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

174.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

175.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine eski isimlerinin verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

176.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir camii imamının öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

177.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

178.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, isimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski isimlerinin verilmesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

179.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

180.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki mültecilere ve sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

181.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

182.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

183.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

184.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

185.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2010 yılında alınan üniversite mezunu polis memuru sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

186.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, belediyeler ve il özel idarelerinde görev yapan sözleşmeli personelin uygun kadroya atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

187.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, belediye ve il özel idarelerinin toplam borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

188.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

189.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, başka illere misafir olarak yerleştirilen Van’lı depremzedelerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

190.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

191.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de faaliyet gösteren bazı dernek ve lokallerin açma ve işletme izin belgelerinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

192.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Uludere’de meydana gelen olaylardan sonra bir komutanın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

193.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl’deki bazı köy yollarının yapımına ve bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

194.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İSPARK AŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

195.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

196.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’deki muhaliflere eğitim verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

197.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verildiği iddia edilen brifinge ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

198.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, toplu gösteri ve yürüyüşlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

199.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak’ta bir parkın isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

200.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

201.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir kamu kurumunda cinsel tacize ve mobbinge maruz kalan bir kadın çalışanın mağduriyetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

202.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

203.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

204.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, AKM’nin bakım, onarım ve akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

205.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da kiraya verilen ve tescil kaydı kaldırılan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

206.-           İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Haydarpaşa Port Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

207.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

208.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

209.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

210.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Sivas’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

211.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

212.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamu görevlilerinin kullandığı makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4093) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

213.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, sivil toplum örgütleri tarafından Vanlı depremzedelere destek amacıyla yaptırılacak binalar için kullanılacak malzemelerden KDV alınmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

214.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, sıkı yönetim mahkemeleri tarafından mahkum edilen ve şartlı salıverilen bir kişiden talep edilen iaşe bedeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4095) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

215.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

216.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, başta öğretmenler olmak üzere Van’da görev yapan kamu personeline deprem tazminatı ödenmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4097) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

217.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4098) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

218.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 666 Sayılı KHK’de yer alan eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4099) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

219.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

220.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kurum ve kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu gibi organlarında görev alan memur ve diğer kamu görevlilerine ödenen ücretlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4101) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

221.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesine tahakkuk ettirilen kurumlar vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4102) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

222.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

223.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayar ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4104) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

224.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2011 yılları arasında görev alan ücretli öğretmen sayısına, kadrolu öğretmen açığına ve hizmete giren eğitim fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

225.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

226.-           Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun ili ve ilçelerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

227.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, okullarda uyuşturucu kullanımı ve satışlarının engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

228.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4109) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

229.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesindeki bir heykele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4110) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

230.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğrencilerin okula devamsızlık sorununa ve okulu bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

231.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, okullarında milli güvenlik dersi bulunan ülkelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

232.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4113) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

233.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şubat döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarında boş kalan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4114) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

234.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da öğretmen ve derslik eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4115) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

235.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim ve ortaöğretimde FATİH Projesi teknolojisinin kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

236.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlıkta ve bağlık kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli personel ile engellilerin okullara ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

237.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

238.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

239.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, özel eğitim ve rehabilitasyon kursları ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

240.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl-Adaklı’daki bir köye taşımalı eğitim aracı tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4121) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

241.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bir denizcilik meslek lisesinde gemi simülatörü eğitimi olmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

242.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, andımızın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4123) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

243.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl şehir merkezinde bulunan askeri birliğin vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4124) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

244.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4125) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

245.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, son on yıl içerisinde askeri okullardan ayrılan öğrencilerin sayısına ve okullardaki yönetimle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

246.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TSK’da görev yapan astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4127) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

247.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4128) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

248.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Boğazköy Barajı ve Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranının yol açtığı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

249.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

250.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4131) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

251.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çokal Barajı’ndan Tekirdağ’a daha fazla sulama hizmeti verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

252.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

253.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Kula-İbrahimağa köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4134) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

254.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce bir taşınmazın bir vakfa kiralanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

255.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl’de bir ormanlık alanın tahrip edildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

256.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, AOǒnin toplam arazi miktarına ve Gazi yerleşkesinin bazı kurumlara tahsisi iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

257.-           Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Gelibolu-Ağadere mevkiine Panorama Müzesi yapılacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

258.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4139) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

259.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2011 yılları arasındaki zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

260.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alım yoluyla çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

261.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Şanlıurfa’da bir hastanede bir doktor ile idareciler arasında tartışma yaşandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

262.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

263.-           İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin Ödemiş-Bozdağ’daki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

264.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ile yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

265.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan çalışmalara ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

266.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

267.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Midyat’daki 150 yataklı Devlet Hastanesinin hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

268.-           İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Güzelbahçe’de sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

269.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van depremzedelerinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

270.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışından getirileceği iddia edilen sağlık personeli ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4151) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

271.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

272.-           Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarının ekipman ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

273.-           Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

274.-           Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, başta Sağlık Bakanlığında görev yapanlar olmak üzere, GİH sınıfındaki memurların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

275.-           Kütahya Milletvekili Ali Işık’ın, Kütahya İl Merkezindeki Devlet Hastanesine yeni hizmet binası yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

276.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)

277.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Karadeniz sahil yolundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

278.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

279.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağanak yağış neticesinde Hatay Havaalanının uçuş trafiğine kapatılmasının sorumlularına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/02/2012)

280.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

281.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Adana-Gaziantep arası demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

282.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4163) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

283.-           Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında güzergâhta değişiklikler yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

284.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu yolcuların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

285.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Çardak havalimanı için DHM’nin imzaladığı taksi hizmetleri sözleşmesine ve Çardak taksicilerinin mağduriyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

286.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2004 yılında Sakarya-Pamukova’da meydana gelen tren kazası ile ilgili verilen idari cezalara ve kazazedelere yapılan yardımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

287.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, LPG’li araçların sızdırmazlık testi ve periyodik kontrol zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

288.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 2004 yılında Sakarya-Pamukova’da meydana gelen tren kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

289.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Alanya-Silifke karayolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

290.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Niğde-Ankara otobanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)

291.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu-Sinop yolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2012)