TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 86

14 Şubat 2012 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.    İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, olası bir İstanbul depremine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 10.02.2012 tarihinde geri almıştır. (7/3529)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, AİHM’e yapılan başvurulara ve başvurulardaki artışın sebeplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1567)

2.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sağlık hizmetleri ve personelin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1663)

3.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir sağlık ocağında doktor bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1664)

4.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün sağlık personelinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1665)

5.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki sağlık ocaklarının personel ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1666)

6.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sağlık ocağı ve hastanelerdeki personel ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1667)

7.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ağız ve diş sağlığı sorunları ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1670)

8.-İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, HIV/AIDS virüsü taşıyanların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1759)

9.-İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Karabük’teki Devlet hastanelerinin tıbbi cihaz ve doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1760)

10.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da acil bakım ve yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olduğu iddialarına ve Bursa’ya yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1761)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1797)

12.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu bir üniversite öğrencisinin tutukluluk koşullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1798)

13.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, yargı sisteminin yavaş işlemesi bağlamında boş hâkim ve savcı kadroları ile zaman aşımına uğrayan ceza davası dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1809)

14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 1999’dan itibaren tutuklu ve hükümlü sayılarının yıllara ve suçlara göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1810)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tam Gün Yasasından kaynaklanan sorunlara ve Başbakana farklı uygulama yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1882)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, organ nakli bekleyen hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1884)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2009-2010 yıllarında Devlet ve üniversite hastanelerinde bypass ameliyatı olanların sayısı ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1885)

18.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu Devlet Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1887)

19.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Başbakanın ameliyatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1888)

20.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’taki Devlet hastanelerinin arazilerinin TOKİ’ye devrine ve yeni yapılan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1889)

21.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sapanca Gölündeki kuraklık ve kentlerin su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2196)