TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 85

13 Şubat 2012 Pazartesi

 

Teklifler

1.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 13 Milletvekilinin; Türkçenin Kullanılması ve Geliştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/344)(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri; Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

2.-      Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/345) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)   

3.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/346) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

4.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/347) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)         

5.-       İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'ın; Sanatçıların Sosyal Güvenlik Haklarının Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/348) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

6.-      Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/349) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2012)        

7.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/350) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca atanan yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

2.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerindeki doğum oranına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamuda ve özel sektörde TC kimlik numarası veya nüfus cüzdanı ibrazına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

4.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

5.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’ya kesintisiz elektrik sağlayacak yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

6.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kaçak sigara ve tütünün ülkeye girişinin ve satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

7.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, suni bal denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

8.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında hayvan sağlığı için kullanılan antibiyotiklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

9.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

10.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

11.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Gıda Kodeksine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

12.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ve kullanıldığı sektöre ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

13.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitime tâbi tutulan çiftçi sayısına ve organik tarım konusundaki eğitime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

14.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında yaş sebze meyve üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

15.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarında indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

16.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta sulama birliklerine borcu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı teşkilatlarına atanacak olan personelin yabancı dil şartının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

18.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sertifikalı tohum kullanan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel sigortaların, özür grubu dönem atamalarında geçerli olmamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli yöneticilerin atamalar ve zorunlu yer değiştirmeler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim öğrencilerinin fiziki saldırılara maruz kaldıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanının yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve kurum müdürlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt izni kullanımı konusunda kadın memurlara zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et ithalatı ve hayvancılık politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, maaşların enflasyon karşısında azaldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süte karşı başlatılan aleyhte kampanyaya ve süt tüketimini artırmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et fiyatlarında üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farka ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vakıf ve kültür varlıklarının kiraya verileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarındaki güvenlik sorunu ve çeteleşme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vekil imamların mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vakıf eserlerinin korunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TCDD’de çalışan geçici personele kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrencilere verdiği bursa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç aylığı bağlanan kişi sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

37.-           Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

38.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bio-dizel üretimi ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

39.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

40.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mobbing olaylarını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

41.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mobbing olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

42.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

43.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, ortaöğretim kurumlarının şehir dışına çıkarılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

44.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

45.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, kadınların işgücüne katılım oranına ve bu oranın artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

46.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

47.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, yeniden yapılandırılan Meteoroloji Genel Müdürlüğünde kapatılan istasyonlara ve yeni kurulan müdürlüklere yapılacak atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

48.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin elde ettiği gelir miktarına ve devam eden projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

49.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kyoto Protokolü çerçevesinde alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

50.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kamuda kullanılan taşıt sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

51.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin Tokat’ta yaptığı daire sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir gazetenin Uludere olayı ile ilgili yapmış olduğu haberdeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3750) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir gazetenin Uludere olayı ile ilgili yapmış olduğu haberdeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3751) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

3.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve bölgesine fuar ve kongre merkezleri kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3752) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

4.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3753) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

5.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Milli Eğitim Bakanının bir açıklamasına ve yüksek öğrenim mezunlarının işsizlik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3754) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

6.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Gazze yönetimi tarafından Türkiye’de resmi bir Hamas ofisi açılması planlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3755) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

7.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da yaşanan sel felaketi ve su baskınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3756) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı kışlasının Kastamonu’ya taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3757) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yat turizmi potansiyelini olumsuz yönde etkileyeceği iddia edilen yeni düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3758) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

10.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van depreminden zarar görenlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3759) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

11.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, PKK tarafından kaçırılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3760) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Suriye’de aranan ve Türkiye’de ikamet etmekte olan bir kişiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3761) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

13.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, hayvanlara karşı işlenen fiillere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3762) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yabancı heyet kabullerinin İstanbul’da yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da hastanelerde sağlık görevlilerine yapılan saldırılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

16.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, aile hekimleri ve aile sağlığı personelinden damga vergisi alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

17.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasına ve bu durumun sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3766) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

18.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TOKİ’nin yaptığı sözleşmelerdeki ödemelerin sabit hale getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3767) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasına ve konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

20.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Van depremi sonrasında TOKİ tarafından yapılan ve yapılacak ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

21.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, terör örgütleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3770) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

22.-     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Van depremi sonrasında TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanan şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3771) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

23.-     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bazı cinayetlerin aydınlatılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3772) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

24.-     Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Uludere’de sivillerin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3773) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

25.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, hasta hükümlü ve tutukluların sorunları ile cezaevlerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3774) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, vatandaşlıktan çıkarılan ve yurt dışında yaşamak zorunda kalan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3775) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

27.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

28.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Zeytinbağı beldesinin isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3777) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

29.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akdeniz Üniversitesinin organ nakli konusunda başarılı bir öğretim üyesinin ödüllendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3778) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

30.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, e-pasaport ve e-kimlik uygulamasının bir Fransız şirketine verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3779) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

31.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, kumu kurum iskontosu uygulamasının eczaneler üzerinden yapılması nedeniyle yaşan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3780) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

32.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa ilçesinin bazı köylerine su sağlayan kaynağının kiraya verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3781) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

33.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, ülkemizdeki mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3782) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Uludere’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3783) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

35.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sorunlarına ve istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3784) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre ithalata dayalı ihracat miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3785) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

37.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Halkbank AŞ. Tarafından yayımlanan kredilerin geri ödenmesi ile ilgili bir genelgeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3786) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

38.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sayıştay tarafından genel uygunluk bildirimi verilmeyen bazı hesaplara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3787) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, protestolu senet sayısı ve illere göre dağılımı ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3788) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

40.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depreminden zarar görenlerin barınma sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3789) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

41.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’daki depremzedelerin mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

42.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van depreminden sonra çadırda yaşayanların sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3791) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

43.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Van depreminden zarar görenlerin barınma ve elektrik sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3792) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

44.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun müftü ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3793) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

45.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına yapılacak atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3794) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

46.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Sayıştay’ın 2010-2011 yıllarında denetlediği belediyelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3795) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum Oltu Cezaevinde bulunan hasta bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3796) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

48.-  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevinde Bakanlığın bir genelgesinin uygulanmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3797) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

49.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Antalya’da gerçekleşen bir vakaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3798) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, zorunlu sigortalılık süresini tamamladığı için emekli olmak isteyen belediye başkanlarının mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3799) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski SGK Kütahya İl Müdürünün görevini kötüye kullandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3800) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

52.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, mobbing olaylarına dair verilere ve mobbingin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3801) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

53.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, askerlik görevini yerine getiren Mehmetçiğin ailesinin sosyal güvence altına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3802) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 665 sayılı KHK ile İŞKUR’un teşkilat yapısında gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3803) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

55.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK Başkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3804) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

56.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Bakanlığın işçi nakillerine ilişkin yayınladığı genelgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3805) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

57.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta hava kirliliği oranlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

58.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Kula ve Salihli ilçelerinin bazı köylerinde elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3807) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

59.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, okul ve cami bahçelerinin aydınlatılması konusunda EPDK mevzuatında yapılacak değişikliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3808) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

60.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da yaşanan elektrik kesintilerine ve elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

61.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, suni çim sahalarda kurşun kullanılmasının yol açabileceği sağlık sorunlarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3810) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli antrenör atamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3811) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yağlı tohumlu bitkilerin üretimi ve desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3812) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

64.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’da aşırı yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Gümrük Kapısında personel ihtiyacına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

66.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnaf ve sanatkârlar için özel bir teşvik sistemi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

67.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnaf ve sanatkârların elektrik kullanımında özel bir tarife uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

68.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, elektrikli bisiklet kullanımının desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3817) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı kışlasının Kastamonu’ya taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören kişilerin zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

71.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kaçak sigara ve diğer tütün mamullerinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

72.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Salihli ve Kula ilçelerinin bazı köylerinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

73.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Hatay mülteci kampında kalan bir örgütün sorumlularının açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

74.-  Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, PKK tarafından kaçırılan kişilerin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

75.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin İller Bankasından alacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

76.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

77.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

78.-  Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Mardin’deki bir kaymakam hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

79.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, nüfusları 750 bini aşan illerin büyükşehir olmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

80.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Çaldıran’da bir polis memurunun bir vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

81.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Uludere’de meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek tazminat miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

82.-  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, bir milli kayakçının yaşamını yitirdiği olayda ihmal olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

83.-  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Ankara Devlet Resim ve Heykel müzesinde bir idareci ile memur arasında yaşanan tartışmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3832) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

84.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3833) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

85.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kesme çiçek üreticilerinin vergi ve SGK borçları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

86.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Hazine avukatları ile diğer kamu avukatlarının iş yükü ve maaşları arasındaki farka ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

87.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çeklerle ilgili adli para cezası uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ankara ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri ve iştiraklerinin kullandıkları dış kredi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

89.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli antrenör atamaları için tahsis edilen kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

90.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Türkiye’nin öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma koşulları açısından OECD ülkeleri içerisindeki sırasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

91.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çalışan ücretli öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

92.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da deprem sonrasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

93.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TÜBİTAK’ın bir öğrencinin projesini yurt dışına göndermediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

94.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı hakkında bir internet sitesinde yer alan ifadeleri nedeniyle bir üniversite öğrencisinin uzaklaştırma cezası almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

95.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, “Andımız”, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” gibi metinler ile milli bayramların kutlanması hususunda bazı değişiklikler yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3844) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

96.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

97.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir açıklamasına ve eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı ortaöğretim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3847) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şubat 2012 dönemi öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

100.-            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulaması ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

101.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin atama kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

102.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Taşra Teşkilatı Yöneticileri Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

103.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yeni atanan öğretmenlere görev süresine ilişkin taahhüt belgesi imzalatıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3852) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

104.-            Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

105.-            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3854) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

106.-            Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Darıca 2 HES Projesi kapsamında bazı derelerin akış yönünün değiştirilmesinin yol açacağı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

107.-            Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bedir Kale Göleti ve Alpu Barajı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

108.-            Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çekerek-Süreyya Bey Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

109.-            Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Goşkar Deresi üzerine kurulması planlanan HES inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3858) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

110.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, GAP kapsamındaki baraj ve HES santrali inşaatlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

111.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ilısu Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

112.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ilısu Barajı inşaatında çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

113.-            Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

114.-            Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Devlet Hastanelerindeki uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

115.-            Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Fatura İnceleme Komisyonunun lağvedilmesiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

116.-            Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ Devlet Hastanesinin statüsünün değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

117.-            Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinin akıbetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

118.-            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

119.-            Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı hekim, hemşire istihdamına ve sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

120.-            Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

121.-            İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, hızlı tren projesinin tren seferlerini aksatmasının sebep olacağı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

122.-            Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Güney Çevre Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

123.-            Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yapılması planlanan havaalanı kavşağı ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

124.-            Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hızlı trenin iki taraflı korunması için hattın ihata altına alınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

125.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Eğil-Dicle yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

126.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Lice-Alacakaya-Arıcak yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3875) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

127.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Silvan çevre yolunun yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

128.-            Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, zımni milli gelir deflatörü ile ÜFE ve TÜFE arasındaki bağlantıya ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

129.-            İstanbul Milletvekili Osman Taney Koruktürk’ün, Yunanistan’daki Türk vakıflarının ve vakıf mallarının yönetimine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3878) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

130.-            İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığın istihbarat birimleri tarafından düzenlenen güvenlik soruşturmaları ve raporlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

131.-            Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bankaların uyguladığı ek hesap faiz oranlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

132.-            Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)